Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια : ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ  ΘΕΜΑ Α   Α1 – β  Α2 – β  Α3 – δ  Α4 – γ  Α5 – γ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια : ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ  ΘΕΜΑ Α   Α1 – β  Α2 – β  Α3 – δ  Α4 – γ  Α5 – γ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια : ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ  ΘΕΜΑ Α   Α1 – β  Α2 – β  Α3 – δ  Α4 – γ  Α5 – γ

2 ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια : ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ  ΘΕΜΑ Β   Β1.  1 – Α  2 – Γ  3 – Α  4 – Β  5 – Α  6 – Α  7 – Γ

3 ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια : ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ  Β2. σελ. 24 σχ. βιβλίου «Κάθε φυσιολογικό μεταφασικό χρωμόσωμα.......Η απεικόνιση αυτή αποτελεί τον καρυότυπο».  «Ο αριθμός και η μορφολογία των χρωμοσωμάτων είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κάθε είδους...........και ένα ζεύγος ΧΧ» επομένως με βάση τον καρυότυπο μπορούμε να διαπιστώσουμε αριθμητικές και δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες όπως επίσης και το φύλο του ανθρώπου.

4 ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια : ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ   Β3.  α. σελ. 123 σχ. βιβλίου «Κάθε είδος αντισώματος.......ονομάζονται μονοκλωνικά.»   β. σελ. 61 σχ. βιβλίου « Οι τεχνικές με τις οποίες ο άνθρωπος επεμβαίνει στο γενετικό υλικό......τόσο στην Ιατρική όσο και στη γεωργία και την κτηνοτροφία.»

5 ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια : ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ  Β4. σελ. 141 σχ. βιβλίου « Τα διαγονιδιακά ζώα....παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών από διαγονιδιακά ζώα (gene farming).  σελ. 122 σχ. βιβλίου «Η παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεινών π.χ. ινσουλίνη, από εκχύλιση ιστών αποτελούσε μια δαπανηρή, χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία, επιπλέον επειδή έχουν μικρές διαφορές στη σύσταση των αμινοξέων τους σε σχέση με τις ανθρώπινες, προκαλούσαν αλλεργικές αντιδράσεις.»

6 ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια : ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ  ΘΕΜΑ Γ  Γ1.   σελ. 79 σχ. βιβλίου «Δύο από τα αλληλόμορφα του γονιδίου που καθορίζει τον τύπο των ομάδων αίματος.....Τα άτομα ομάδας αίματος 0 είναι ii.»  - Εάν ο γονότυπος του ατόμου Ι2 είναι Ι Β Ι Β τότε ο γονότυπος του Ι1 είναι Ι Α Ι Β, οπότε προκύπτουν οι απόγονοι με ομάδα αίματος ΑΒ (Ι Α Ι Β ) και Β (Ι Β Ι Β ).  επίσης εάν ο γονότυπος του Ι1 είναι Ι Α i τότε προκύπτουν πάλι οι απόγονοι με ομάδα αίματος ΑΒ (Ι Α Ι Β ) και Β (Ι Β i).

7  Eάν ο γονότυπος του Ι2 είναι Ι Β i, τότε ο γονότυπος του Ι1 είναι Ι Α Ι Β επειδή προκύπτουν οι απόγονοι με ομάδα αίματος ΑΒ (Ι Α Ι Β ) και Β (Ι Β i).   Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω αλλά και τους απογόνους στου γενεαλογικού δέντρου 1, ο γονότυπος του ατόμου Ι1 είναι Ι Α Ι i ή Ι Α Ι Β.  ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια : ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ

8  Γ2.  Γενεαλογικό δέντρο 2 : αιμορροφιλία Α  Γενεαλογικό δέντρο 3 : αλφισμός  Γενεαλογικό δέντρο 4: οικογενής υπερχοληστερολαιμία 

9 ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια : ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ  Γ3.  Γενεαλογικό δέντρο 2 : αιμορροφιλία Α  Αιτιολόγηση  σελ. 84 σχ. βιβλίου θεωρία για φυλοσύνδετη κληρονομικότητα.  (Έστω Χ α το αλληλόμορφο για την αιμορροφιλία)   Ο πατέρας Ι1 που πάσχει έχει γονότυπο Χ α Υ και η Ι2 είναι φορεάς Χ Α Χ α.   Σύμφωνα με τους φαινότυπους οι απόγονοι έχουν τους εξής γονότυπους :  ΙΙ1: Χ Α Χ α, ΙΙ2: Χ α Υ, ΙΙ3: Χ Α Υ, ΙΙ4: Χ α Χ α 

10 ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια : ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ  Γενεαλογικό δέντρο 3: αλφισμός   Αιτιολόγηση  Απεικονίζεται ασθένεια που κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας καθώς από υγιείς γονείς προκύπτουν απόγονοι που πάσχουν. Ο γονείς είναι ετερόζυγοι για το υπολοιπόμενο γονίδιο. Η ασθένεια δεν θα μπορούσε να οφείλεται σε φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας καθώς σε μία τέτοια περίπτωση για να προκύψει πάσχουσα κόρη θα πρέπει να πάσχει και ο πατέρας το οποίο δεν ισχύει σύμφωνα με το γενεαλογικό δέντρο.

11 ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια : ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ  Γενεαλογικό δέντρο 4: οικογενής υπερχοληστερολαιμία   Το γενεαλογικό δέντρο 4 απεικονίζει αυτοσωμικό επικρατή τύπο κληρονομικότητας καθώς από πάσχοντες γονείς προκύπτουν υγιείς απόγονοι. Οι γονείς είναι ετερόζυγοι και φορείς του φυσιολογικού υπολειπόμενου γονιδίου. Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία είναι η μόνη ασθένεια από τις υπόλοιπες που δίνονται που κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατή τύπο κληρονομικότητας. (σελ. 83 σχ. βιβλίου)

12 ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια : ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ  Γ4. Σωστή απάντηση είναι το Β.  Ο ραδιενεργός φώσφορος ενσωματώνεται στο DNA, το οποίο αντιγράφεται με ημισυντηρητικό τρόπο. σελ. 31 «Οι Watson και Crick....ημισυντηρητικός.»

13 ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια : ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ  Γ5. Γονιδιακές μεταλλάξεις που μπορούν να οδηγήσουν στην αδυναμία διάσπασης της λακτόζης μπορεί να έχουν συμβεί:  (σελ. 45 σχ. βιβλίου)  - στον υποκινητή με αποτέλεσμα αδυναμία σύνδεσης της RNA πολυμεράσης άρα και αδυναμία μεταγραφής των δομικών γονιδίων.  - στο ρυθμιστικό γονίδιο που οδηγεί στην παραγωγή της πρωτεΐνης καταστολέα, με αποτέλεσμα ο καταστολέας να μην μπορεί να προσδεθεί στη λακτόζη και έτσι ο ίδιος να προσδένεται συνεχώς στο χειριστή του οπερονίου. Έτσι δεν επιτρέπεται στην λακτόζη να δράση ως επαγωγέας του οπερονίου.

14 ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια : ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ  ΘΕΜΑ Δ  Δ1. Κωδική αλυσίδα είναι η Α.  Τα αντικωδικόνια των tRNA είναι συμπληρωματικά και αντιπαράλληλα με τα κωδικώνια του m RNA. Το mRNA έχει στο 5’ άκρο του το κωδικόνιο 5’ AUG 3’ ως κωδικόνιο έναρξης και ένα από τα κωδικόνια λήξης UAA, UAG, UGA. Επίσης το mRNA είναι συμπληρωματικό και αντιπαράλληλο με την μη κωδική αλυσίδα του γονιδίου και επομένως ίδιο σε αλληλουχία και προσανατολισμό με την κωδική αλυσίδα του γονιδίου. Επομένως στην κωδική αλυσίδα θα πρέπει να υπάρχουν στο 5’ άκρο το κωδικόνιο ATG και ένα από τα κωδικόνια λήξης ΤΑΑ, TAG, TGA. Επιπλέον στο συγκεκριένο γονίδιο θα πρέπει να υπάρχουν και τα κωδικόνια που αντιστοιχούν στα αντικωδικόνια των tRNA. Τις παραπάνω προϋποθέσεις πληροί η αλυσίδα Α και επομένως αυτή είναι η κωδική αλυσίδα. 

15 ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια : ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ  Τα άκρα είναι :   Ι: 5’ ΙΙ: 3’  ΙΙΙ: 3’ ΙV: 5’   Η μεταγραφή γίνεται με προσανατολισμό 5’ – 3’, στο 5’ άκρο της κωδικής αλυσίδας βρίσκεται το κωδικόνιο ΑTG και οι δύο αλυσίδες του γονιδίου είναι συμπληρωματικές και αντιπαράλληλες.

16 ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια : ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ  Δ2. Το εσώνιο είναι:   5’ AATCATA 3’  3’ TTAGTAT 5’   Δ3. Το m RNA που μεταφράζεται είναι το ώριμο m RNA το οποίο δημιουργείατι μετά την διαδικασία ωρίμανσης. (σελ.37 σχ. βιβλίου)   5’ ACAGU...AUGUGGUUUCCUAUGUGGGU U 3’

17 ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια : ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ  Δ4.  Η αλληλουχία του mRNA στην οποία ενώνεται μέσω συμπληρωματικότητας των βάσεων το rRNA είναι η 5’ ACAGU 3’.   Επομένως η αλληλουχία του rRNA είναι:  3’ UGUCA 5’   σελ. 36 σχ. βιβλίο «Η RNA πολυμεράση προσδένεται στον υποκινητή....απέναντι από την αδενίνη τοποθετείται το ριβονουκλεοτίδιο που περιέχει ουρακίλη.»  Επομένως, η μεταγραφόμενη αλυσίδα του γονιδίου που μεταγράφεται σε rRNA είναι η Γ.

18 ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια : ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ  Δ5.  - Η προσθήκη στη θέση 1 προκαλεί πρόωρο τερματισμό καθώς δημιουργείατι κωδικόνιο λήξης. Αν προστεθεί ανεστραμμένα προκαλεί επιμήκυνση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας κατά 1 αμινοξύ.  -Η προσθήκη στη θέση 2 προκαλεί επιμήκυνση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας κατά 1 αμινοξύ.


Κατέβασμα ppt "ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια : ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ  ΘΕΜΑ Α   Α1 – β  Α2 – β  Α3 – δ  Α4 – γ  Α5 – γ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google