Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ S1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ S1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

2 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ S1

3 Γενετικός Κώδικας Τριπλέτες Συνώνυμες Τριπλέτες S2

4 Υπόθεση Αστάθειας U  A U  G G  C G  U I  U I  C I  A S3

5 Υπόθεση Αστάθειας S4

6 Κωδικώνιο Έναρξης Μετάφρασης  AUG Κωδικώνια Λήξης Μετάφρασης  UAA UGA UAG S5

7 Ανάγνωση Πλαισίου S7 Ο Γενετικός Κώδικας διαβάζεται 5’ προς 3’ Δεν υπάρχουν κενά μεταξύ των τριπλετών Δεν υπάρχουν επικαλυπτόμενες τριπλέτες

8 Μεταλλαγή Μεταλλαγή Σημείου Μεταλλαγή Ανάγνωσης Πλαισίου S61

9 Μεταλλαγή Ανάγνωσης Πλαισίου S8

10 ΡΙΒΟΣΩΜΑ S9

11 ΔΟΜΗ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΟΣ S10

12 ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΟΣ Σύμπλοκα rRNAs και πρωτεϊνών S11 Στον Πυρηνίσκο rRNA δρα ως υπόβαθρο Συνεργατική προσθήκη συστατικών

13 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ριβοσώματα mRNA tRNAs Αμινοάκυλο-tRNA-συνθετάσες Πρωτεϊνικοί παράγοντες Ενέργεια  ATP, GTP S12

14 tRNAs S13

15 Ενεργοποίηση αμινοξέων Αμινο-ακυλο-tRNA συνθετάση S14

16 Ενεργοποίηση αμινοξέων S15 Ένα ένζυμο για κάθε αα Εστερικός Δεσμός Δαπάνη ATP

17 Στάδια Πρωτεϊνοσύνθεσης Έναρξη Επιμήκυνση Τερματισμός S16

18 Θέσεις Δέσμευσης στο Ριβόσωμα S17 Για mRNA στη μικρή υπομονάδα Τρεις θέσεις για tRNA

19 Έναρξη Πρωτεϊνοσύνθεσης Μικρή ριβοσωμική υπομονάδα mRNA (κωδικώνιο AUG) tRNA έναρξης (φορμυλομεθειονίνης) Παράγοντες Έναρξης (πρωτεΐνες IFs & eIFs) S18

20 Έναρξη Πρωτεϊνοσύνθεσης Σύνδεση mRNA-Μικρής Υπομονάδας S19 Αλληλουχία Shine – Dalgarno στο mRNA Μικρή υπομονάδα IF-3 mRNA

21 Έναρξη Πρωτεϊνοσύνθεσης Σύνδεση mRNA-Μικρής Υπομονάδας Αλληλουχία Shine - Dalgarno S20

22 Έναρξη Πρωτεϊνοσύνθεσης Σύνδεση 1ου αμινοάκυλο-tRNA S21 IF-1 IF-2 με GTP N-φορμυλο-μεθειονίνη

23 Έναρξη Πρωτεϊνοσύνθεσης Απελευθέρωση IFs και πρόσδεση Μεγάλης Υπομονάδας S22 Διάσπαση GTP σε GDP

24 Έναρξη Πρωτεϊνοσύνθεσης S23

25 Έναρξη Πρωτεϊνοσύνθεσης Ευκαρυωτικά S24

26 Επιμήκυνση Δημιουργία Συμπλόκου αμινοάκυλο-tRNA Παράγοντα Επιμήκυνσης S25 Tu eEF1 GTP

27 Επιμήκυνση Ευθυγράμηση Συμπλόκου στη θέση Ρ S26 Δεσμοί κωδικονίου-αντικωδικονίου

28 Επιμήκυνση Υδρόλυση GTP – Απελευθέρωση συμπλόκου Tu-GDP S27 5 Αργό στάδιο Έλεγχος ορθότητας tRNA

29 Επιμήκυνση Δημιουργία Πεπτιδικού Δεσμού Πεπτιδυλοτρανσφεράση S28 Καρβοξυλομάδα αα σε θέση P με Αμινομάδα αα σε θέση Α Ενέργεια από την προηγούμενη υδρόλυση GTP

30 Επιμήκυνση Μετατόπιση ριβοσώματος & Απελευθέρωση tRNA S29 EF-G eEF2 Ενέργεια από υδρόλυση επιπλέον GTP

31 Επιμήκυνση S30

32 Τερματισμός Πρωτεϊνοσύνθεσης S31 Παράγοντες Απελευθέρωσης RF1-3 eRF1-2

33 Τερματισμός Πρωτεϊνοσύνθεσης S32 Προσθήκη ενός μορίου νερού αντί αμινομάδας Ενέργεια από υδρόλυση GTP

34 http://pubs.acs.org/cen/science/87/8751sci1.html http://wn.com/The_wonders_of_a_tiny_cell http://www.youtube.com/watch?v=Ikq9AcBcohA&feature=fvwrel

35 Αντιβιοτικά Ριφαμπικίνη Ακτινομυκίνη & Νταουνομυκίνη Στρεπτομυκίνη Τετρακυκλίνες Χλωραμφενικόλη Πουρομυκίνη S35

36 Αντιβιοτικά – Τετρακυκλίνη Αναστολή πρόσδεσης tRNA στο ριβόσωμα S36

37 Αντιβιοτικά – Χλωραμφενικόλη Αναστολή Πεπτιδυλοτρανσφεράσης S37

38 Αντιβιοτικά – Στρεπτομυκίνη Παρεμπόδιση μετατόπισης ριβοσώματος S38

39 Αντιβιοτικά – Πουρομυκίνη Πρώιμος Τερματισμός S39

40 Γιατί λέμε ότι ο γενετικός κώδικας είναι εκφυλισμένος; Ποια είναι η μοριακή βάση της υπόθεσης της αστάθειας; Ποιοι κανόνες διέπουν τον γενετικό κώδικα; Ποιες είναι οι φάσεις της μετάφρασης και ποιοι παρόντες συμμετέχουν σε καθεμία από αυτές; Ποια είναι η λειτουργία της Αμινο-ακυλο-tRNA συνθετάσης Τι είναι η αλληλουχία Shine – Dalgarno;


Κατέβασμα ppt "ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ S1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google