Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο Παν/μιο Αθηνών και στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Kώστας Τσιμπάνης, Καθ. Λάζαρος Μεράκος Ημερίδα Ενημέρωσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο Παν/μιο Αθηνών και στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Kώστας Τσιμπάνης, Καθ. Λάζαρος Μεράκος Ημερίδα Ενημέρωσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο Παν/μιο Αθηνών και στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Kώστας Τσιμπάνης, Καθ. Λάζαρος Μεράκος Ημερίδα Ενημέρωσης Ακαδημία Πλάτωνος, 14/11/2014

2 2 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια χρήσης creative commons

3 3 χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 το περιβάλλον της εκπαίδευσης αλλάζει 4

5 κάθε 60 δευτερόλεπτα … (πηγή: GO-Globe.com) 5

6 6 Massive Online Open Courses 6

7 7 η δράση τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα αποτελούν μία πρόκληση και συγχρόνως μία μεγάλη ευκαιρία για το Πανεπιστήμιο Αθηνών – προβολή του εκπαιδευτικού έργου του – απόδοση ενεργού ρόλου στην ελληνική και διεθνή σκηνή της ανοικτής εκπαίδευσης 7

8 8 η μεγάλη ευκαιρία αναβάθμιση της δομής και του περιεχομένου υφιστάμενων ψηφιακών μαθημάτων και η δημιουργία νέων, με βάση διεθνείς πρακτικές και πρότυπα, ώστε τα παραγόμενα ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα να γίνουν αρωγοί της δια ζώσης διδασκαλίας ορισμός ιδρυματικής πολιτικής για τα ψηφιακά μαθήματα ανάδειξη θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ προώθηση του ανοικτού περιεχομένου 8

9 9 ανοικτά ψηφιακά μαθήματα (ΑΨΜ) …« δωρεάν και ανοικτή διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο που είναι οργανωμένο ως αυτοτελές μάθημα »… ανοικτό περιεχόμενο – επαναχρησιμοποίηση – προσαρμογή – επαναδιανομή συνήθως δεν προσφέρεται πιστοποιητικό ούτε πρόσβαση στον διδάσκοντα

10 10 το «κίνημα» για ανοικτή εκπαίδευση ανοικτά ψηφιακά μαθήματα – «κίνημα» στα πανεπιστήμια – opencourseware (OCW) consortium – moocs - massive open online courses (π.χ. coursera.org, openuped.eu) ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι – διδασκαλία, μάθηση, έρευνα ανοικτή εκπαίδευση – opening up education ( ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για αναβάθμιση της εκπαίδευσης μέσω νέων τεχνολογιών)

11 11 η ελληνική εμπειρία AEI – σχεδιασμός ενιαίας πολιτικής υπηρεσιών και υποδομών για την υποστήριξη των ψηφιακών μαθημάτων (GUnet, 2001) ελληνική ανοικτή πλατφόρμα Open eClass (2003) – «καλλιέργησε» την ψηφιακή κουλτούρα στην ακαδημαϊκή κοινότητα – άνοιξε το δρόμο για μαζική ανάπτυξη και χρήση ΨΜ (> 27.000 ΨΜ), 517.000 εγγεγραμμένοι χρήστες

12 12 η εικόνα σήμερα (ποσοτικά στοιχεία) ψηφιακά μαθήματα στα ΑΕΙ (σε αριθμούς)  ενεργή κοινότητα δημιουργών (> 11.000)  μεγάλος αριθμός ωφελούμενων (>517.000)  περιεχόμενο διασκορπισμένο σε μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων  απουσία εθνικής πύλη συνάθροισης πληροφοριών με δυνατότητα αναζήτησης ΨΜ

13 13 η εικόνα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

14 14 η εικόνα σήμερα (ποιοτικά χαρακτηριστικά) Μόνο ένα μικρό ποσοστό πλησιάζει στον ορισμό του ΑΨΜ – αποθετήριο υλικού (σημαντικό ποσοστό) – δομημένα με ενότητες και στόχους (ικανοποιητικό ποσοστό, κλειστή πρόσβαση) – μόνο κέλυφος (μικρό ποσοστό) – πολυμεσικό υλικό (εξαιρετικά μικρό ποσοστό) δυνατότητες ανάδρασης: μικρή αξιοποίηση δεν αντιμετωπίζονται – δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας – συστάσεις προσβασιμότητας (ΑΜΕΑ, “design for all”) απουσία εθνικής πύλης συνάθροισης πληροφοριών με δυνατότητα αναζήτησης ΨΜ

15 15 ψηφιακά μαθήματα: «άνοιγμα» στην δια βίου μάθηση Τι πρέπει να γίνει; – αναβάθμιση δομής (προδιαγραφές) – αλλαγή τρόπου παρουσίασης περιεχομένου – εύκολη οριζόντια αναζήτηση (εθνική πύλη) – περισσότερο «ανοικτό περιεχόμενο» – κουλτούρα ανοικτής πρόσβασης στην ακαδημαϊκή κοινότητα – αντιστροφή σεναρίου: το ψηφιακό μάθημα γίνεται αυτοτελές Flip the classroom ?

16 16 εθνική πρωτοβουλία το πανεπιστήμιο ανοίγει στην κοινωνία – υλοποίηση μιας δέσμης έργων για τη δημιουργία ανοικτών μαθημάτων σε εθνικό επίπεδο (Υπουργείο Παιδείας, ΕΣΠΑ, ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Πρόσκληση 101, 2012) κάθετες (ιδρυματικές) πράξεις – ανάπτυξη ανοικτών μαθημάτων (από το πρόγραμμα σπουδών) στα ΑΕΙ οριζόντια (κεντρική) πράξη – εθνική πύλη αναζήτησης μαθημάτων – παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και υποδομών στις ιδρυματικές πράξεις http://ocw-project.gunet.gr/

17 17 περιορισμοί δεν αποτελεί πρόγραμμα σπουδών ή πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν χορηγεί πτυχίο, πιστοποιητικό απόκτησης γνώσης ή αποδεικτικό κατάρτισης δεν παρέχεται διδακτική υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ή το προσωπικό του (ανάδραση)

18 18 βασικές συνιστώσες υποδομές ανοικτό ψηφιακό μάθημα πλατφόρμα πολυμορφικού περιεχομένου εθνική πύλη αναζήτησης πλατφόρμα ψηφιακών μαθημάτων υπηρεσίες υποστήριξης Μέλος ΔΕΠ

19 ανοικτό ψηφιακό μάθημα πλατφόρμα πολυμορφικού περιεχομένου εθνική πύλη αναζήτησης πλατφόρμα ψηφιακών μαθημάτων υπηρεσίες υποστήριξης

20 20 ανοικτά μαθήματα (προδιαγραφές, στόχοι) ελάχιστες Α- podcast Α πλήρεις Α+ κατηγορίες προδιαγραφές Α- (Β) Α Α+ (Γ) Α- (Β) - περιγραφή μαθήματος, στόχοι - λέξεις κλειδιά, βασικοί όροι - οργάνωση υλικού σε θεματικές ενότητες - σημειώσεις, διαφάνειες, εκπ. υλικό - βιβλιογραφία Α - podcasts, εκφωνήσεις στις διαφάνειες Α+ (Γ) - ασκήσεις αυτοαξιολόγησης - ψηφιακές πηγές - πολυμεσικό υλικό στόχος: 500 μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

21 21 δομή ανοικτού ψηφιακού μαθήματος ταυτότητα επίπεδο Α+ μεταδεδομένα άδεια χρήσης Στοιχεία προγράμματος σπουδών (στόχοι, βιβλιογραφία, διδάσκων, κλπ) εικόνα μαθήματος σύντομη περιγραφή μαθήματος

22 22 θεματικές ενότητες θεματική ενότητα 1 σύντομη περιγραφή ενότητας εικόνα ενότητας λέξεις κλειδιά

23 23 περιεχόμενα θεματικής ενότητας βιντεοδιαλέξεις ενότητας σύντομη περιγραφή ενότητας εικόνα ενότητας παρουσιάσεις σημειώσεις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

24 24 έντυπο καταγραφής πληροφοριών

25 25 μεταδεδομένα μαθήματος

26 παράδειγμα ανοικτού ψηφιακού μαθήματος

27 27 Τίτλος: Ηλεκτρονική Διδάσκουσα: καθ. Αραπογιάννη Αγγελική Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τύπος: Προπτυχιακό (4 ου εξαμήνου) Πρόσβαση: Ανοικτή Ταυτότητα Μαθήματος Επίσημο ΜάθημαΑνοικτό Μάθημα (Α+)Αντίστοιχο ΜΙΤ OCWΈντυπο Καταγραφής

28 28 ανοικτό ψηφιακό μάθημα Πλατφόρμα βίντεο διαλέξεις εθνική πύλη αναζήτησης πλατφόρμα ψηφιακών μαθημάτων υπηρεσίες υποστήριξης

29 29 εθνική πύλη ανοικτών μαθημάτων www.opencourses.gr

30 30 ανοικτό ψηφιακό μάθημα βίντεο διαλέξεις εθνική πύλη αναζήτησης πλατφόρμα ψηφιακών μαθημάτων υπηρεσίες υποστήριξης

31 31 Open eClass Αποτελεί την ιδρυματική πλατφόρμα ψηφιακών μαθημάτων για την υποστήριξη, οργάνωση και παρουσίαση των Ανοικτών Μαθημάτων – Open Courses ready (Open Courses API, Metadata, δομή ανοικτού μαθήματος, μηχανισμός πιστοποίησης ανοικτών μαθημάτων Α-, Α, Α+, ορισμός άδειας διάθεσης, κλπ) – Υποστήριξη προσβασιμότητας (WCAG 2.0 A) 31

32 32 Open eClass 3 εκπαιδευτική διαδικασία σενάρια, εξατομίκευση, υποστήριξη, διαχείριση, αξιολόγηση σύγχρονη διεπαφή χρήστη γρήγορη, φιλική, προσβάσιμη συμμετοχικά εργαλεία collaboration & social επεκτασιμότητα, διαλειτουργικότητα ψηφιακά αποθετήρια καθετοποιημένες λύσεις όλα σε ένα εφαρμογή εφαρμογές για φορητές συσκευές iOS, Android, κλπ εκπαιδευτικό περιεχόμενο templates & standards σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης ανοικτό, κατανεμημένο Σεπτ. 2014, ολοκλήρωση της πρώτης έκδοσης του τρίτου κύκλου (3.x) της πλατφόρμας Open eClass. 32

33 33 νέα διεπαφή χρήστη 33

34 34 Open eClass mobile apps Σχεδιάζονται και αναπτύσσονται εγγενείς εφαρμογές του για κινητές συσκευές (iOS - iPhone & iPad, Android - Phone & Tablet, Windows Mobile) 34

35 35 ανοικτό ψηφιακό μάθημα Πλατφόρμα πολυμορφικού περιεχομένου εθνική πύλη αναζήτησης πλατφόρμα ψηφιακών μαθημάτων υπηρεσίες υποστήριξης

36 36 πλατφόρμα βιντεοδιαλέξεων Oλοκλήρωση της πρώτης έκδοσης της νέας πλατφόρμας βιντεοδιαλέξεων «Δήλος» – Χρονοπρογραμματισμός Διαλέξεων και Ζωντανών Μεταδόσεων – Αποθήκευση και Διαχείριση πολυμορφικού περιεχομένου – Επεξεργασία Βίντεο – Αναζήτηση πολυμορφικού περιεχομένου – Αναπαραγωγή Βίντεο – Σύνδεση με το ηλεκτρονικό μάθημα 36 OpenDelos

37 37 θέαση περιεχομένου Βίντεο & διαφάνειες, συγχρονισμένα Μόνο βίντεο Ήχος & διαφάνειες, συγχρονισμένα

38 38 οnline virtual editor Εικονική κοπή τμημάτων

39 39 online synchronizing tool Συγχρονισμός βίντεο/ήχου με διαφάνειες

40 40 ανοικτό ψηφιακό μάθημα βίντεο διαλέξεις εθνική πύλη αναζήτησης πλατφόρμα ψηφιακών μαθημάτων υπηρεσίες υποστήριξης

41 41 υποστηρικτικές υπηρεσίες (οριζόντια πράξη) προδιαγραφές (ανοικτών μαθημάτων, περιεχομένου, προσβασιμότητας) οδηγίες - κατάρτιση - εκπαίδευση (διαδικασίες, πνευματικά δικαιώματα, προσβασιμότητα, ανοικτά μαθήματα) υποστήριξη – επικοινωνία (οδηγίες, forum, τεχνικά θέματα) ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, διάχυση (portal έργου, φυλλάδια, αφίσες, δελτία τύπου, newsletters, ημερίδες) υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting – περιορισμένης χωρητικότητας)

42 42 οδηγίες - κατάρτιση eclass.gunet.gr

43 43 ΑΨΜ: ανοικτές ερωτήσεις παιδαγωγική και οικονομική αποτελεσματικότητα; εκμετάλλευση δυνατοτήτων νέων τεχνολογιών; εθνική /ιδρυματική πολιτική για τα ΑΨΜ και την ανοικτή εκπαίδευση; βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα; δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας; αλλάζει ο ρόλος του πανεπιστημιακού δάσκαλου;

44 τα «ανοικτά μαθήματα» ανοίγουν το Πανεπιστήμιο στην κοινωνία


Κατέβασμα ppt "Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο Παν/μιο Αθηνών και στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Kώστας Τσιμπάνης, Καθ. Λάζαρος Μεράκος Ημερίδα Ενημέρωσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google