Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2 Μέσα Αποθήκευσης  Ιεραρχία μνήμης  Μαγνητικοί δίσκοι  Συστοιχίες δίσκων RAID  Οπτικοί δίσκοι  Μαγνητικές ταινίες  Άλλα μέσα αποθήκευσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2 Μέσα Αποθήκευσης  Ιεραρχία μνήμης  Μαγνητικοί δίσκοι  Συστοιχίες δίσκων RAID  Οπτικοί δίσκοι  Μαγνητικές ταινίες  Άλλα μέσα αποθήκευσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2 Μέσα Αποθήκευσης  Ιεραρχία μνήμης  Μαγνητικοί δίσκοι  Συστοιχίες δίσκων RAID  Οπτικοί δίσκοι  Μαγνητικές ταινίες  Άλλα μέσα αποθήκευσης

2 2 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Καταχωρητές (CPU registers) Κρυφή μνήμη (cache memory, SRAM) Κύρια μνήμη (main memory, DRAM) Μνήμη flash (EEPROM-USB) Μαγνητικός δίσκος (magnetic disk, floppy-hard) Οπτικός δίσκος (optical disk, CD-DVD) Μαγνητική ταινία (magnetic tape) Ιεραρχία Μνήμης

3 3 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Μέγεθος Ταχύτητα Κόστος Αξιοπιστία Πρωτεύουσα Δευτερεύουσα Τριτεύουσα Βασικά Κριτήρια

4 4 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Το 1956 η IBM κατασκεύασε τον πρώτο δίσκο με την ονομασία RAMAC (random access method for accounting and control) με χωρητικότητα 5 MBytes. Ο RAMAC ήταν αρκετά μεγαλύτερος σε μέγεθος σε σχέση με τους σύγχρονους δίσκους, διότι η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την αύξηση του αριθμού των bits που μπορούν να κωδικοποιηθούν ανά μονάδα μαγνη- τικής επιφάνειας, με αποτέλεσμα να αυξάνει η πυκνό- τητα αποθήκευσης (storage density) των δίσκων. Ωστόσο, αν και οι σημερινοί δίσκοι είναι ταχύτεροι, μικρότεροι και αποθηκεύουν περισσότερα δεδομένα, στηρίζονται στις ίδιες τεχνολογικές αρχές που βασίστηκε και ο RAMAC. Μαγνητικός Δίσκος

5 5 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Μαγνητικός Δίσκος

6 6 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Η επικοινωνία μεταξύ μαγνητικού δίσκου και CPU επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του ελεγκτή (controller). Ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος για την ανάγνωση και την αποθήκευση των δεδομένων. Επίσης, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των κατεστραμμένων τομέων (bad sectors). Η επικοινωνία μεταξύ δίσκου και CPU γίνεται σε διακριτά στάδια ως εξής: Μαγνητικός Δίσκος

7 7 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Φάση αναζήτησης (seek), T seek : μετακίνηση των κεφαλών επάνω από την κατάλληλη τροχιά. Φάση περιστροφικής καθυστέρησης (rotational latency), T rot : αναμονή μέχρι ο κατάλληλος τομέας περάσει κάτω από την κεφαλή. Φάση Μεταφοράς (transfer) δεδομένων, T trans : η κεφαλή διαβάζει ή γράφει δεδομένα. Ισχύει: T total = T seek + Τ rot + Τ trans Μαγνητικός Δίσκος

8 8 Seagate ST1181677LCV Western Digital WD25000JB Hitachi Ultrastar DK32EJ-14 Χωρητικότητα182 Gb250 Gb147 Gb Περιστροφή7200 rpm 10025 rpm Δίσκοι/κεφαλές12/243/65/10 Κύλινδροι2424716383- Αναζήτηση (μέση τιμή) 7.4 msec8.9 msec4.9 msec Καθυστέρηση (μέση τιμή) 4.17 msec4.20 msec2.99 msec Μεταφορά (μέγιστη τιμή) 47 Mb/sec100 Mb/sec Χαρακτηριστικά σύγχρονων μαγνητικών δίσκων Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης

9 9 RAID: Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks (1988) Χρήση πολλών μονάδων δίσκου για φθηνότερη/ ταχύτερη προσπέλαση δεδομένων. Αύξηση της αξιοπιστίας και της ανοχής σε περιπτώσεις βλάβης του μέσου. Συστοιχίες Δίσκων RAID

10 10 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Ο οπτικός δίσκος (optical disk) χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση προγραμμάτων, αρχείων κειμένου, πολυμεσικών αρχείων (ήχου, μουσικής, εικόνων, ταινιών). Χρησιμοποιούνται επίσης και ως ένας εύκολος τρόπος παραγωγής αντιγράφων ασφαλείας. Δεν συνιστάται για αποθήκευση δεδομένων on-line εφαρμογών. Οπτικός Δίσκος

11 11 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Διακρίνουμε δύο τύπους: –WORM: write-once read-many –Rewritable: write-many read-many Άλλη διάκριση δίσκων: –CAV : constant angular velocity –CLV : constant linear velocity Οπτικός Δίσκος

12 12 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Η γωνιακή ταχύτητα αυξάνεται καθώς οι κεφαλές κινούνται προς τον άξονα περιστροφής, ώστε όλες οι εγγραφές να περνούν κάτω από το μηχανισμό ανάγνωσης με τον ίδιο ρυθμό. Είναι δυνατόν να χρειασθούν περισσότερες της μίας προσπάθειες μέχρι να εντοπισθεί η αναζητούμενη άτρακτος, οπότε η αναζήτηση είναι βραδύτερη απότι σε συσκευές CAV (~100ms με ταχύτητες 52Χ). Πλεονέκτημα: καλύτερη χρήση του χώρου λόγω ομοιόμορφης πυκνότητας αποθήκευσης. Μειονέκτημα: η κεφαλή δεν μπορεί να μετρήσει τις ατράκτους που προσπερνά λόγω μεγάλης ταχύτητας. Οπτικός Δίσκος CLV

13 13 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Ο οπτικός δίσκος έχει διάμετρο 12cm που είναι εξωτερικά (από κάτω) κατασκευασμένος από πολυανθρακικό πλαστικό υλικό. Το πολυανθρακικό υλικό ακολουθεί εσωτερικά ένα στρώμα φωτοευαίσθητης χρωστικής ουσίας και εσώτερα υπάρχει επίστρωση από φύλλο αλουμινίου. Το συνολικό πάχος του οπτικού δίσκου είναι περίπου 1.2mm. Οπτικός Δίσκος

14 14 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Οπτικός Δίσκος Διάγραμμα οπτικού δίσκου.

15 15 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Σε έναν κενό οπτικό δίσκο η επιφάνεια της χρωστικής ουσίας είναι ημιδιαφανής. Η αποθήκευση των δεδομένων πραγματοποιείται με τη βοήθεια δέσμης laser που μετατρέπει τη χρωστική ουσία σε αδιαφανή. Η ανάγνωση των δεδομένων πραγματοποιείται με τη βοήθεια δέσμης laser χαμηλότερης ισχύος. Όταν η δέσμη περάσει από σημείο της χρωστικής ουσίας που είναι ημιδιαφανές, η δέσμη θα ανακλασθεί μέσω της επίστρωσης αλουμινίου. Αλλιώς δεν θα υπάρχει ανάκλαση. Έτσι μπορούμε να διαχωρίσουμε τα bits της πληροφορίας που περιέχεται στον οπτικό δίσκο. Οπτικός Δίσκος

16 16 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε σπειροειδή τροχιά από το κέντρο του δίσκου προς τα έξω. Η μορφοποίηση θεωρείται με βάση μία ακτίνα του δίσκου, οπότε μία νοερή άτρακτος βρίσκεται μεταξύ δύο διαδοχικών τομών ακτίνας και σπειροειδούς ατράκτου. Οπτικός Δίσκος

17 17 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Οπτικός Δίσκος Βασικά χαρακτηριστικά της απόδοσης είναι ο χρόνος προσπέλασης και η ταχύτητα μεταφοράς. Συνήθως μετράται με έναν αριθμό, πχ 52Χ, που δηλώνει ότι ένας συγκεκριμένος δίσκος είναι 52 φορές γρηγορότερος από ένα δίσκο αναφοράς. Συστοιχία οπτικών δίσκων (jukebox) είναι μία συσκευή με πολλούς οπτικούς δίσκους που εναλλάσ- σονται με ρομποτικούς μηχανισμούς ανάλογα με τη ζήτηση σε μεγάλες ψηφιακές βιβλιοθήκες. Σημαντικός είναι ο χρόνος εναλλαγής δίσκων στο πλατώ.

18 18 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Στη δεκαετία του 1950 η μαγνητική ταινία (magnetic tape) ήταν το βασικό μέσο αποθήκευσης των υπολο- γιστών mainframes. Αν και από τις αρχές τις δεκαετίας του 1960 ο μαγνητικός δίσκος καθιερώθηκε ως το βασικό μέσο αποθήκευσης σε μικρά και μεγάλα υπολογιστικά συστήματα, η μαγνητική ταινία συνεχίζει σήμερα να αποτελεί ένα χαμηλού κόστους βοηθητικό μέσο αποθήκευσης. Μαγνητική Ταινία

19 19 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Κατασκευάζεται από λεπτό στρώμα πλαστικού υλικού, το οποίο καλύπτεται με μικρά κομμάτια από οξείδιο του σιδήρου ή με κάποιο άλλο μαγνητικό υλικό. Για την αποθήκευση δεδομένων χρησιμοποιείται μία κεφαλή που δέχεται ηλεκτρικό ρεύμα με αποτέλεσμα να μαγνητίζεται το συγκεκριμένο τμήμα του μαγνητικού υλικού. Κατά την ανάγνωση των δεδομένων η κεφαλή ανα- γνωρίζει τις μεταβολές στην πόλωση του μαγνητικού υλικού και ενισχύει το σήμα στην έξοδο. Μαγνητική Ταινία

20 20 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε 9 παράλληλες ατράκτους. Κάθε άτρακτος παριστά σειρά bits που καταχωρίζονται με πυκνότητα αποθήκευσης συνήθως 6250 bits/ίντσα (bpi). Κατά την ανάγνωση/αποθήκευση δεδομένων η ταινία κινείται με τη λεγόμενη ταχύτητα ανάγνωσης/αποθήκευσης (read/write speed). Κατά την τυχαία αναζήτηση πρέπει μία συγκεκριμένη εγγραφή να φθάσει εμπρός από την κεφαλή χωρίς απαραίτητα να γίνει επεξεργασία των προηγούμενων εγγραφών. Τότε η ταινία κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Μαγνητική Ταινία

21 21 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Προϊστορία: διάτρητες κάρτες, χαρτοταινίες, μαγνητικό τύμπανο. Συσκευές μαζικής αποθήκευσης (mass storage): χρησιμοποιούν πλήθος από κασέτες για μακροχρόνια αποθήκευση σε συνδυασμό με μαγνητικούς δίσκους για την αποθήκευση των δεδομένων κατά την επεξεργασία. Μνήμες μαγνητικών φυσαλίδων (magnetic bubble memories): έχουν καλούς χρόνους προσπέλασης (από 4 μέχρι 7 ms), αλλά υστερούν σε χωρητικότητα (από 92.000 μέχρι 1310.720 bits) και χρόνο μεταφοράς (από 50.000 μέχρι 5000.000 bps). Άλλα Μέσα Αποθήκευσης

22 22 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Συσκευές ημιαγώγιμων δίσκων (semiconductor disks) εμφανίσθηκαν εμπορικά το 1978 και έκτοτε έχουν γνω- ρίσει σημαντική εξέλιξη και εφαρμογή σε περιπτώσεις αποθήκευσης βιβλιοθηκών προγραμμάτων, καταλόγων ή προσωρινών αρχείων εργασίας. Διακρίνονται από πάρα πολύ γρήγορη προσπέλαση (όπως 0,5 ms), σχετικά μεγάλη χωρητικότητα (όπως 700 Μb), χαμηλό κόστος και κατανάλωση ρεύματος. Άλλα Μέσα Αποθήκευσης

23 23 Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης Η οπτική ταινία (optical tape) έχει δυνατότητα αποθή- κευσης τεράστιων χωρητικοτήτων σε πολύ μικρό όγκο (αποθήκευση στα 80% της επιφανείας σε αντίθεση με 50% για οπτικό δίσκο, πυκνότητα αποθήκευσης >25 φορές σε σχέση με οπτικό δίσκο). Η ολογραφία (holography) αναφέρεται στην τρισδιά- στατη αποθήκευση δεδομένων μέσα σε ένα κρύσταλλο. Στο φαινόμενο παγίδευσης ηλεκτρονίων (electron trapping), στρώμα φωσφόρου δέχεται φως και εκπέμπει ηλεκτρόνια που απορροφώνται από αγώγιμη ζώνη. Με φως διαφορετικής συχνότητας τα ηλεκτρόνια εξέρχονται και εκπέμπουν φωτόνια. Άλλα Μέσα Αποθήκευσης

24 24 Άλλα Μέσα Αποθήκευσης Οπτικός δίσκος Οπτική ταινία ΟλογραφίαΠαγίδευση ηλεκτρονίου ΠλεονεκτήματαΒιομηχανικό πρότυπο Κόστος/Mb Διάρκεια ζωής Πυκνότητα αποθήκευσης, Παραλληλισμός Αποθηκευτική ικανότητα, Ταχύτητα μεταφοράς Χωρητικότητα5 Gb σε δίσκο 15 cm 200 Gb σε ταινία 3480 ft 1 Gb σε κάρτα 30x30 mm 10 Gb σε δίσκο 13 cm Κύρια χρήσηΥπέρβαση εύκαμπτου δίσκου ΑρχειοθέτησηΦορητά συστήματα Βίντεο ΑνταγωνιστήςΦορητοί μαγνητικοί δίσκοι Μαγνητική ταινία σε κάρτα Μαγνητικός δίσκος Πίνακες δίσκων RAID ΜειονεκτήματαΧρόνος αναζήτησης Σειριακή προσπέλαση Καταστροφική ανάγνωση Κεφάλαιο 2: Μέσα Αποθήκευσης


Κατέβασμα ppt "2 Μέσα Αποθήκευσης  Ιεραρχία μνήμης  Μαγνητικοί δίσκοι  Συστοιχίες δίσκων RAID  Οπτικοί δίσκοι  Μαγνητικές ταινίες  Άλλα μέσα αποθήκευσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google