Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc. Δευτερεύουσες Μονάδες Α π οθήκευσης Δεδομένων Διάλεξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc. Δευτερεύουσες Μονάδες Α π οθήκευσης Δεδομένων Διάλεξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc. Δευτερεύουσες Μονάδες Α π οθήκευσης Δεδομένων Διάλεξη 4

3 Quit 4.2 Μονάδες Α π οθήκευσης και Αρχεία  Τα προγράμματα και η πληροφορία (κείμενο, εικόνα, ήχος, video) φυλάσσονται:  Προσωρινά στη RAM  Μόνιμα στη δευτερεύουσα (ή εξωτερική) μνήμη (δίσκο ή ταινία)

4 Quit Αρχεία Υ π ολογιστών  ASCII file  Data file  Document file  Spreadsheet file  Web page file  Source program file  Executable program file  Graphics file  Audio file  Video file.txt.mdb.vdp.xls.htm.gif.bmp.jpg.exe.tif.wav.mov

5 Quit E: CD-ROM drive A: Floppy drive D: Zip drive System Unit Συνήθης Μονάδες Α π οθήκευσης C: Hard drive Courtesy of Imation Corporation

6 Quit Διαδικασία Α π οθήκευσης Μέσο Αποθήκευσης Μονάδα Αποθήκευσης – Γράψε/Σώσε – Ανάγνωσε/Άνοιξε – Γράψε/Σώσε – Ανάγνωσε/Άνοιξε Διαδικασία Αποθήκευσης

7 Quit Μαγνητικοί Δίσκοι Magnetic Disk Σκληροί Δίσκοι

8 Quit Η Δισκέτα  3.5” Floppy: 1.44 MB  SuperDisk: 120 MB  HiFD disk: 200 MB  Zip Disk: 100 or 250 MB Χωρητικότητα δισκετών

9 Quit 4.8 Σκληροί Δίσκοι  Υψηλότερη ταχύτητα και μεγαλύτερη αποθήκευση από τις δισκέτες  10 GB έως >75 GB  Ανατομία:  Πολλαπλές επιφάνειες εγγραφής  Κεφαλές ανάγνωσης/εγγραφής ανάγνωσης/εγγραφής  Βραχίονες προσπέλασης προσπέλασης Courtesy of Seagate Technology

10 Quit 4.9 Σκληροί Δίσκοι ( συν.)

11 Quit 4.10 Εσωτερικό Σκληρού Δίσκου

12 Quit 4.11 Εσωτερικό Σκληρού Δίσκου

13 Quit Κεφαλή Ανάγνωσης Απόσταση πτήσεως κεφαλής ανάγνωσης

14 Quit Οργάνωση Μαγνητικού Δίσκου  Διευθυνσιοδότηση  Ίχνη/Sectors  Κύλινδροι  Εγγραφή Δεδομένων  Μαγνήτιση επιφάνειας  Ανάγνωση Δεδομένων  Αίσθηση παρουσίας ή όχι ενός bit

15 Quit 4.14 Οργάνωση Μαγνητικού Δίσκου  Διαμόρφωση δίσκου / Formatting  Ταχύτητα Δίσκου  Χρόνος προσπέλασης  Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

16 Quit 4.15 Backing Up Files  Οι Μαγνητικές Ταινίες χρησιμοποιούνται για:  Ασφάλεια/ φύλαξη δεδομένων (Backup)  Αρχειοθέτηση (Archiving)  Φθηνή λύση για αποθήκευση δεδομένων > 1 GB  Οι Μαγνητικές Ταινίες χρησιμοποιούνται για:  Ασφάλεια/ φύλαξη δεδομένων (Backup)  Αρχειοθέτηση (Archiving)  Φθηνή λύση για αποθήκευση δεδομένων > 1 GB

17 Quit Μονάδες Ο π τικών Δίσκων Spiraling Track Detector Pit Land Sector Λιγότερο ευαίσθητο σε επιδράσεις Φθηνότερο από μαγνητικούς δίσκους Υψηλή χωρητικότητα Optical Storage

18 Quit 4.17

19 Quit 4.18

20 Quit Ο π τικοί Δίσκοι : Ανάγνωσης - Μόνο  CD-ROM  Μνήμη ανάγνωσης μόνο  Δεδομένα δεν αλλάζουν  ταχύτητες: 32X, 40X ή 75X (περιστροφή)  Χωρητικότητα: 650 MB  DVD-ROM  Χωρητικότητα : 4.7 GB έως 17 GB  Συμβατό με CD-ROM

21 Quit Ο π τικοί Δίσκοι : Ανάγνωσης / Εγγραφής  CD-R  Δίσκος μιας εγγραφής  CD-RW  Δίσκος πολλών εγγραφών  DVD-R  DVD-RAM  Πολλών εγγραφών  FMD-ROM  Χωρητικότητες μέχρι 140 GB

22 Quit 4.21 Σύγκριση κόστους RAM -  1/Mb Σκληρός δίσκος <  1/Mb <  1/Mb Σκληρός δίσκος <  1/Mb <  1/Mb CD – λιγότερο από .01/Mb


Κατέβασμα ppt "Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc. Δευτερεύουσες Μονάδες Α π οθήκευσης Δεδομένων Διάλεξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google