Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κύρια & Περιφερειακή Μνήμη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κύρια & Περιφερειακή Μνήμη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κύρια & Περιφερειακή Μνήμη

2 Περιεχόμενα Κύρια Μνήμη Μονάδες Μαζικής Αποθήκευσης RAM ROM Cache
Μαγνητικοί Δίσκοι Μαγνητικές Ταινίες Οπτικά Μέσα

3 Η κύρια μνήμη (Main Memory)
Η κύρια μνήμη: Αποθηκεύει τα δεδομένα και τις εντολές που εκτελούνται Είναι οργανωμένη σε ένα αριθμό θέσεων ή κελιών Σε κάθε θέση μπορεί να αποθηκευτεί μια λέξη δεδομένων Κάθε θέση έχει μια και μοναδική διεύθυνση που προσδιορίζει τα περιεχόμενα της.

4 Κατηγοριοποίηση κύριας μνήμης
Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory-RAM) Χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση εντολών ή δεδομένων. Τα δεδομένα χάνονται όταν διακοπεί η παροχή ηλεκτρισμού. Αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της κύριας μνήμης

5 Κατηγοριοποίηση κύριας μνήμης (συν.)
Μνήμη ανάγνωσης μόνο (Read Only Memory-ROM) Περιέχει οδηγίες για τον αυτοέλεγχο του Η/Υ οι οποίες εκτελούνται κάθε φορά που ξεκινάμε τον Η/Υ Οι εντολές και τα δεδομένα έχουν εγκατασταθεί από τον κατασκευαστή και δεν μπορούν να αλλαχθούν Η διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος δεν συνεπάγεται την απώλεια των δεδομένων της ROM.

6 Είδη κύριας μνήμης Προγραμματισμένες μνήμες ανάγνωσης μόνο
Μέσω ειδικής διαδικασίας μπορούμε να γράψουμε δεδομένα και εντολές. Κρυφή ή γρήγορη μνήμη (cache memory) Διαθέτει μεγάλη ταχύτητα αποθήκευσης Συμβάλλει στην καλή απόδοση του Η/Υ Καταχωρητές (Buffers) Χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων που μεταφέρονται από και προς την περιφερειακή μνήμη.

7 Τύποι Μνημών RAM Διαχωρισμός ως προς τον τύπο των υποδοχών:
SIMM: Single In-line Memory Module DIMM: Dual In-line Memory Module SODIMM: Small Outline Dual In-line Memory Module

8 Τύποι Μνημών RAM Διαχωρισμός ως προς τις επιδόσεις:
SRAM (Static random access memory) DRAM (Dynamic random access memory) FPM DRAM (Fast page mode DRAM) EDO DRAM (Extended data-out DRAM) SDRAM (Synchronous DRAM). DDR SDRAM (Double data rate SDRAM) RDRAM (Rambus DRAM).

9 Περιφερειακές μονάδες μνήμης
Η κύρια μνήμη ενός Η/Υ: έχει σχετικά μικρό μέγεθος και χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση των εντολών Για την αποθήκευση: μεγάλου όγκου δεδομένων σε μόνιμη βάση Χρησιμοποιούμε τις περιφερειακές μονάδες μνήμης Η περιφερειακή ή δευτερεύουσα μνήμη χρησιμοποιείται για την μόνιμη αποθήκευση των δεδομένων και των προγραμμάτων.

10 Τεχνικά χαρακτηριστικά των περιφερειακών μονάδων μνήμης
Χωρητικότητα μνήμης (συνολική - πυκνότητα εγγραφής) Χρόνος προσπέλασης (access time) Ταχύτητα προσπέλασης (data transfer time) Κόστος κτήσης. (σταθερό κόστος, κόστος ανά μονάδα χωρητικότητας, π.χ ανά MB, GB etc)

11 Περιφερειακές μονάδες μνήμης
Οι κυριότερες περιφερειακές μονάδες μνήμης είναι: Μαγνητικοί δίσκοι Μαγνητικές ταινίες Οπτικά μέσα αποθήκευσης Έξυπνες κάρτες

12 Μαγνητικοί δίσκοι Αποτελούνται από ένα ή περισσότερους δίσκους με μαγνητική επικάλυψη Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε τομείς (sectors). Μια συλλογή από τομείς αποτελούν το ίχνος (track) το οποίο αντιστοιχεί σε κάποιο τόξο ομόκεντρων κύκλων Διαθέτουν την δυνατότητα σειριακής αλλά και άμεσης πρόσβασης στα δεδομένα.

13 Είδη μαγνητικών δίσκων
Δισκέτες (floppy disks): Οι παραδοσιακές έχουν χωρητικότητα μέχρι 1,44MB Οι σύγχρονες (zip) διαθέτουν χωρητικότητα μέχρι 250MB

14 Είδη μαγνητικών δίσκων (συν.)
Σκληροί Δίσκοι (hard disks): Διαθέτουν ταχύτερη περιστροφή άρα και μικρότερο χρόνο προσπέλασης δεδομένων Διαθέτουν πιο πυκνή εγγραφή δεδομένων Διακρίνονται σε φορητούς και σταθερούς Έχουν μεγάλη χωρητικότητα της τάξης των GB, TB. Μονάδες δίσκων RAID Είναι συστοιχίες δύο ή περισσοτέρων κοινών δίσκων Η αποθήκευση των δεδομένων είναι παράλληλη Προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση και ανοχή σε σφάλματα

15 Μαγνητικές ταινίες Αποθηκεύουν δεδομένα με σειριακό τρόπο
Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων κυρίως ως αντίγραφα ασφαλείας.

16 Οπτικά μέσα αποθήκευσης: CD, CD-ROM,CD-R,DVD
Βασίζονται στη χρήση τεχνολογίας λέιζερ Έχουν την δυνατότητα αποθήκευσης τεράστιου όγκου δεδομένων Συνήθως χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση εφαρμογών πολυμέσων.

17 Οπτικά μέσα αποθήκευσης
CD-ROM CDs, Περιέχουν ψηφιακά δεδομένα συνολικής χωρητικότητα μέχρι 650ΜΒ CD-digital audio,ο ήχος είναι αποθηκευμένος σε παλμοκωδική διαμόρφωση (PCM), μέγιστος διαθέσιμος χρόνος 74min. CD-R, μπορούν να εγγραφούν δεδομένα μόνο μια φορά CD(CD-RW), μπορούν να εγγραφούν δεδομένα πολλές φορές (1000)

18 Οπτικά μέσα αποθήκευσης (συν.)
DVD: Η επόμενη γενιά οπτικών δίσκων Χωρητικότητα μέχρι 17GB DVD-Video: Αποθηκεύονται κινηματογραφικές ταινίες τις οποίες μπορούμε να δούμε στην οθόνη των Η/Υ DVD- ROM: Αποθήκευση μεγάλου όγκου ψηφιακών δεδομένων DVD-RAM, DVD-RW+: επανεγγράψιμοι δίσκοι DVD

19 Έξυπνες κάρτες Οι έξυπνες κάρτες προβλέπεται να κατακλύσουν τις αγορές του μέλλοντος. Ενσωματωμένος μικροεπεξεργαστής Αυξημένη ευελιξία και ασφάλεια Έλεγχος προσβασης σε χώρους η πληροφοριακά συστήματα (συμπεριλαμβανόμενων και μεμονωνμένων υπολογιστών) Μπορούν να περιέχουν στοιχεία για την υγεία του κατόχου (ομάδα αίματος, αλλεργίες κλπ) Συνδυασμός πληροφοριών.

20 Ερωτήσεις ?


Κατέβασμα ppt "Κύρια & Περιφερειακή Μνήμη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google