Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αντιαρρυθμικά φάρμακα. Η καρδιά περιέχει εξειδικευμένα κύτταρα που εκπολώνονται αυτόματα, παράγοντας δυναμικά ενέργειας απουσία εξωτερικών ερεθισμάτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αντιαρρυθμικά φάρμακα. Η καρδιά περιέχει εξειδικευμένα κύτταρα που εκπολώνονται αυτόματα, παράγοντας δυναμικά ενέργειας απουσία εξωτερικών ερεθισμάτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αντιαρρυθμικά φάρμακα

2

3 Η καρδιά περιέχει εξειδικευμένα κύτταρα που εκπολώνονται αυτόματα, παράγοντας δυναμικά ενέργειας απουσία εξωτερικών ερεθισμάτων. Δυσλειτουργία στην δημιουργία δυναμικών ενέργειας ή στην αγωγή σε οποιαδήποτε θέση στην καρδιά, μπορεί να προκαλέσει ανώμαλο καρδιακό ρυθμό. Οι αρρυθμίες είναι δυσλειτουργίες οι οποίες προκαλούν ανωμαλίες στη δημιουργία ώσεων και στην αγωγή τους στο μυοκάρδιο. Οι καρδιακές αρρυθμίες μπορεί να αναγκάσουν την καρδιά να επιβραδύνει το ρυθμό της, να επιταχύνει το ρυθμό της ή να ανταποκρίνεται σε ώσεις που παράγονται εκτός του φλεβοκόμβου.

4 Αρρυθμίες Ορισμός: δυσλειτουργίες που προκαλούν ανωμαλίες στη δημιουργία ώσεων και στην αγωγή τους στο μυοκάρδιο Συμπτώματα: βραδυκαρδία, ταχυκαρδία, ανταπόκριση σε ώσεις που παράγονται σε άλλες θέσεις εκτός του φλεβοκόμβου, ή που μεταδίδονται κατά μήκος βοηθητικών οδών που οδηγούν σε έκτοπες εκπολώσεις Κατανομή σε ομάδες (ανάλογα με την ανατομική θέση της ανωμαλίας): κόλπος, κολποκοιλιακός κόμβος ή κοιλίες

5 ΑΙΤΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ  Ανώμαλος αυτοματισμός:  Ανώμαλος αυτοματισμός: Ο φλεβοκόμβος είναι αυτός που καθορίζει το ρυθμό της συστολής του μυοκαρδίου. Ανώμαλο αυτοματισμό έχουμε όταν άλλες περιοχές εκτός του φλεβοκόμβου εμφανίζουν αυξημένο αυτοματισμό, παράγουν ανταγωνιστικά ερεθίσματα, οπότε είναι δυνατό να παρουσιαστεί αρρυθμία. Ανώμαλο αυτοματισμό μπορεί να έχουμε αν τα μυοκαρδιακά κύτταρα υποστούν βλάβη.  Ανωμαλίες στην αγωγή του ερεθίσματος:  Ανωμαλίες στην αγωγή του ερεθίσματος: Ένα φαινόμενο που λέγεται επανείσοδος μπορεί να συμβεί αν δημιουργηθεί μια μη φυσιολογική οδός αγωγής λόγω ενός κωλύματος μονής κατεύθυνσης που μπορεί να οφείλεται σε βλάβη του μυοκαρδίου ή λόγω παρατεταμένης ανερέθιστης περιόδου. Η επανείσοδος είναι η πιο συχνή αιτία πρόκλησης αρρυθμιώναρρυθμιών.

6 Αιτίες αρρυθμιών: ανωμαλία στην παραγωγή του ερεθίσματος είτε ελάττωμα στην αγωγή 1.Ανώμαλος αυτοματισμός: εάν αλλές περιοχές εκτός του φλεβοκόμβου εμφανίσουν αυξημένο αυτοματισμό ή εάν τα μυοκαρδιακά κύτταρα υποστούν βλάβη 2.Επίδραση των φαρμάκων στον αυτοματισμό ( καταστολή αποκλείοντας διαύλους Ca + ή Νa + προς μείωση του λόγου αυτών των ιόντων ως προς το Κ + ) συνεπώς μείωση της καμπύλης εκπόλωσης στη φάση 4(διαστολική)η και αύξάνει την ουδό εκφόρτωσης προς λιγότερο αρνητικό δυναμικό. Συνεπώς έχουμε μείωση συχνότητας εκφόρτισης,δράση που είναι εμφανής σε κύτταρα με δραστηριότητα εκτόπου βηματοδότη 3.Ανωμαλίες στην αγωγή του ερεθίσματος ( λόγο επανεισόδου – reentry-)ένα κώλυμα οδηγήσει σε μη φυσιολογική οδό αγωγής 4.Επίδραση των φαρμάκων σε ανωμαλίες αγωγής( εμποδίζουν την επαναείσοδο με την επιβράδυνση της αγωγής ή και την αύξηση της ανερέθιστης περιόδου)

7 Τα αντιαρρυθμικά φάρμακα μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τις επικρατέστερες δράσεις τους στο δυναμικό ενέργειας.

8 Τα αντιαρρυθμικά της κατηγορίας Ι δρουν αναστέλλοντας τους διαύλους νατρίου, προκαλώντας μείωση της διεγερσιμότητας και της ταχύτητας αγωγής. Τα φάρμακα της κατηγορίας Ι συνδέονται πιο γρήγορα με ανοιχτούς ή απενεργοποιημένους διαύλους νατρίου από ότι με διαύλους που είναι πλήρως επαναπολωμένοι. Tα φάρμακα αυτά είναι ικανά να αποκλείουν κύτταρα που εκφορτίζονται με ανώμαλη υψηλή συχνότητα, χωρίς να παρεμβαίνουν στους φυσιολογικούς χαμηλής συχνότητας παλμούς της καρδιάς.

9 Η κατηγορία Ι διαιρείται σε 3 υποομάδες: 1.Φάρμακα της κατηγορίας ΙΑ: 1.Φάρμακα της κατηγορίας ΙΑ: Επιβραδύνουν την αγωγή του ερεθίσματος και επιμηκύνουν την αποτελεσματική ανερέθιστη περίοδο. 2.Φάρμακα της κατηγορίας ΙΒ: 2.Φάρμακα της κατηγορίας ΙΒ: Μειώνουν τη διάρκεια του δυναμικού ενέργειας, βραχύνοντας το χρόνο επαναπόλωσης. 3.Φάρμακα της κατηγορίας ΙC: 3.Φάρμακα της κατηγορίας ΙC: Προκαλούν σημαντική επιβράδυνση στην αγωγή, αλλά έχουν μικρή επίδραση στη διάρκεια του δυναμικού ενέργειας ή στην αποτελεσματική ανερέθιστη περίοδο.

10 Αντιαρρυθμικά φάρμακα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι (αναστολείς διαύλων Na + ) Δυσοπυραμίδη, κινιδίνη, λιδοκαϊνη,μεξιλετίνη, προκαϊναμίδη, προπαφαινόνη, τοκαϊνίδη, φλεκαϊνίδη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ (β- αδρενεργικοί αναστολείς) Εσμολόλη, μετοπροπόλη, προπρανανόλη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙII (αναστολείς διαύλων Κ + ) Αμιωδαρώνη, δοφετιλίδη, σοταλόλη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV (αναστολείς διαύλων Ca ++ ) Διλτιαζέμη, βεραπαμίλη AΛΛΑ ΑΝΤΙΑΡΡΥΘΜΙΚΑ (αδενοσίνη- διγοξίνη)

11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: Κινιδίνη Μηχανισμός δράσης: συνδέεται με ανοιχτούς και ανενεργούς διαύλους Νa + και εμποδίζει την εισροή επιβραδυνοντας έτσι την ταχεία άνοδο στην φάση 0 Δράσεις: αναστέλλει της έκτοπες και τις κοιλιακές αρρυθμίες, εμποδίζει τις αρρυθμίες επανεισόδου και έχει μικρή επίδραση στον φυσιολογικό αυτοματισμό Θεραπευτικές χρήσεις: κολπικές, κολποκοιλιακές και κοιλιακές ταχυαρρυθμίες, διατήρηση φλεβοκομβικού ρυθμού και αποφυγή συχνής κοιλιακής ταχυκαρδίας Φαρμακοκινητική: Απορροφάται ταχυτατα και σχεδόν πλήρως μετά τη χορήγηση απο το στόμα, υφισταται έντονο μεταβολισμό απο το ήπαρ σχηματίζοντας ενεργούς μεταβολίτες και απεκκρίνεται μέσω των νεφρών Ανεπιθύμητες ενέργειες: Επιδείνωση της αρρυθμίας, φλεβοκομβοκολπικό αποκλεισμό ή κολποκοιλιακό αποκλεισμό ή ασυστολία, κοιλιακή ταχυκαρδία σε τοξικά επίπεδα, ναυτία, έμετος διάρροια, συμπτωματα κιγχονισμού σε μεγαλες δόσεις, αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα

12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: Προκαϊναμίδη Είναι παράγωγο του τοπικού αναισθητικού προκαϊνη Δράσεις: παρόμοιες με την κινιδίνη Φαρμακοκινητική: Απορροφάται μετά τη χορήγηση απο το στόμα, έχει βραχυ χρόνο ημίσειας ζωής (2-3 ωρών) μεταβολίζεται στο ήπαρ και απεκκρίνεται στους νεφρούς Ανεπιθύμητες ενέργειες: - Σε χρόνια χρήση = αναστρεψιμο σύνδρομο τύπου συστηματικού ερυθηματώδους λύκου (ΣΕΛ) στο 25-30% των ασθενών - Τοξικές συγκεντρώσεις = ασυστολία, κοιλιακές αρρυθμίες - ΚΝΣ = κατάθλιψη, ψευδαισθήσεις, ψυχώσεις

13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: Δισοπυραμίδη Δράσεις: παρόμοιες με την κινιδίνη αλλά ασκεί ισυρότερη αρνητική ινότροπη δράση και προκαλεί περιφερική αγγειοσύσπαση Θεραπευτική χρήση: σε κοιλιακές αρρυθμίες ως ενναλακτική λύση κινιδίνης ή προκαιναμίδης Φαρμακοκινητική: Το μισό απο το χορηγούμενο φάρμακο δια του στόματος απεκκρίνετια αναλοίωτο απο τους νεφρούς και το 30% μετατρεπεται στο ήπαρ σε μονο-Ν- αποακετυλιωμένο μεταβολίτη Ανεπιθύμητες ενέργειες: αντιχολινεργική δραστηριότητα π.χ. Ξηροστομία, κατακράτηση ούρων, θάμβος οράσεως, δυσκοιλιότητα

14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: Λιδοκαϊνη Δεσμεύονται και αποδεσμεύονται ταχέως απο τους διαύλους νατρίου Είναι ένα τοπικό αναισθητικό Δράσεις: βραχύνει την Φάση 3 της επαναπόλωσης και αυξάνει τη διάρκεια του δυναμικού ενέργειας, καταστέλει τις αρρυθμίες που προκαλούνται από άνώμαλο αυτοματισμό, καταργεί την κοιλιακή επανείσοδο Θεραπευτικές χρήσεις: κοιλιακές αρρυθμίες ( κατα την διάρκεια μυοκαρδιακής ισχαιμίας), μη επιβράδυνση αγωγής του ερεθίσματος Φαρμακοκινητική: Χορηγείται ενδοφλεβίως (λόγω της εκτεταμένης μετατροπής 1 ης διόδου απο το ήπαρ, αποαλκυλιώνεται και αποβάλλεται ολοκληρωτικά απο το ήπαρ Ανεπιθύμητες ενέργειες: μικρή διαταραχη στη λειτουργία της αριστερής κοιλίας, υπνηλία, ψελλιστικη ομιλία, παραισθησεις, διεγερση, σύγχυση, σπασμούς, καρδιακές αρρυθμίες

15 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙC:Φλεκαϊνίδη Αποδεσμεύονται αργά από τους διαύλους νατρίου Είναι εγκεκριμένα μόνο για τις επίμονες κοιλιακές αρρυθμίες Δράσεις: καταστέλλει την ανοδική Φάση 0 των ινών Purkinje και των μυοκαρδικών ινών με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της αγωγής του ερεθίσματος σε ολόκληρο καρδιακό ιστό με μικρότερη επίδραση στη διάρκεια του δυναμικού ενέργειας και την ανερέθιστη περίοδο Θεραπευτικές χρήσεις: αντιμετώπιση επίμονων κοιλιακών αρρυθμίών, καταστολή της πρόωρης κοιλιακής συστολής, επιδείνωση της συμφορητικής ανεπάρκειας λόγω της αρνητικής ινότροπης δράσης Φαρμακοκινητική: απορροφάται με χορήγηση απο το στόμα, υφίσταται ελάχιστη βιομετατροπή και έχει χρόνο ημίσειας ζωής 16-20 ώρες Ανεπιθύμητες ενέργειες: ζάλη, θάμβος οράσεως, καφαλαλγια, ναυτία, επιδείνωση προυπάρχουσας αρρυθμίας, ταχυκαρδίες

16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: Μεξιλετίνη, τοκαϊνίδη, προπαφαινόνη Μεξιλετίνη &Τοκαϊνίδη Φάρμακα κατηγορίας ΙΒ Δράσεις παρόμοιες με την λιδοκαϊνη Χορηγούνται απο το στόμα Χρησιμοποιούνται στην χρόνια θεραπεία των κοιλιακών αρρυθμιών που σχετίζονται με προηγούμενο εμφραγμα μυοκαρδίου Προπαφαινόνη Φάρμακα κατηγορίας ΙC Δράσεις παρόμοιες με την φλεκαϊνίδη Επιβραδύνει την αγωγη σε ολόκληρο τον καρδιακό ιστό Θεωρείται αντιαρρυθμικό ευρέος φάσματος

17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ ΑΝΤΙΑΡΡΥΘΜΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: περιλαμβάνουν τους β-αδρενεργικούς ανταγωνιστές.Ελαττώνουν την φάση 4της εκπόλωσης καταστέλλοντας τον αυτοματισμό, παρατείνοντας την κολποκοιλιακή αγωγή και μειώνοντας τον καρδιακό ρυθμό και την συσταλτικότητα. Χρήσιμα στην αντιμετώπιση των ταχυαρρυθμιών που προκαλούνται από αυξημένη συμπαθ. Δραστηριότητα. Χρήσιμα στον κολπικό πτερυγισμό και μαρμαρυγή Προπρανολόλη Ελαττώνει την επίπτωση αιφνίδιων θανάτων απο αρρυθμία μετα απο έμφραγμα μυοκαρδίου ή μετα απο καρδιακό επεισόδιο Μετοτροπόλη Είναι ο ευρύτερα χρησιμοποιημένος β-αδρενεργικός ανταγωνιστής για την θεραπεία καρδιακών αρρυθμιών Ελαττώνει τον κύνδινο του βρογχόσπασμου Εσμολόλη Είναι β-αναστολέας πολυ βραχείας δράσης που χορηγειται ενδοφλεβίως σε οξείες αρρυθμίες που παρουσιάζονανται σε χειρουργικές επεμβάσεις ή σε επέιγουσες καταστάσεις

18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΑΡΡΥΘΜΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αποκλείουν τους διαύλους καλίου και ελαττώνουν το προς τα έξω ρεύμα καλίου κατα την διάρκεια της επαναπόλωσης του καρδιακού κυττάρου Παρατείνουν την διάρκεια του δυναμικού ενέργειας χωρίς να μεταβάλλουν την Φάση 0 της εκπόλωσης ή το δυναμικό ηρεμίας της μεμβράνης Παρατείνουν την αποτελεσματική ανερέθιστη περίοδο Μπορεί να προκαλέσουν αρρυθμίες

19 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ: Αμιωδαρόνη Περιέχει ιώδιο και σχετίζεται δομικά με τη θυροξίνη Δράσεις: παράταση της διάρκειας του δυναμικού ενέργειας και της λανθάνουσας περιόδου, αντιστηθαγχική και αντιαρρυθμική δράση Θεραπευτικές χρήσεις: αντιμετώπιση σοβαρών επίμονων υπερκοιλιακών και κοιλιακών ταχυαρρυθμιών Φαρμακοκινητική: δεν απορροφάται πλήρως μετα τη χορήγηση απο το στόμα, και έχει παρατεταμένο χρόνο ημίσειας ζωής αρκετών εβδομάδων ( π.χ. 6 εβδομάδες) Ανεπιθύμητες ενέργειες: ποικιλία τοξικών δράσεων, διάμεση πνευμονική ίνωση, δυσανεξία απο το γαστρεντερικό σύστημα, τρόμο, αταξία, ζάλη, υπερ ή υπο –θυροειδισμό, ηπατοτοξικότητα, φωτοευαισθησία, νευροπάθεια, μυική αδυναμία και κυανή χρώση του δέρματος

20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ: Σοταλόλη Έχει ισχυρή δράση β-αναστολέα Δράσεις: μπλοκάρει το ταχύ προς τα έξω ρεύμα καλίου (επιβραδυμένη ανόρθωση) και παρατείνει την επαναπόλωση και την διάρκεια του δυναμικού ενέργειες, επιμηκυνοντας έτσι την αποτελεσματική ανερέθιστη περίοδο Θεραπευτικές χρήσεις: -Μακρόχρονη θεραπεία προκειμένου να μειώσουν τους αφνίδιους θανάτους απο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου -Καταστέλλουν τις έκτοπες ώσεις και μειώνουν τις απαιτήσεις του μυοκαρδίου για οξυγόνο -Ισχυρή αντιμαρμαρυγική δράση -Αποτελεσματική στην πρόληψη υποτρόπων της αρρυθμίας και στη μείωση θνησιμότητας σε ασθενείς με επίμονη κοιλιακή ταχυκαρδία Ανεπιθύμητες ενέργειες: - Έχει το μικρότερο % οξέων και χρόνιων ανεοπιθύμητων ενεργειών - Επιμηκύνουν το διάστημα QT, - Σύνδρομο της ταχυκαρδίας με αναστροφή των αιχμών (3-4% των ασθενών)

21 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ : Δοφετιλίδη Χρήση ως αντιαρρυθμικό φάρμακο πρώτης γραμμής σε ασθενείς με εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή / καρδιακή ανεπάρκεια/στεφανιαία νόσο/ μειωμένη λειτουργικότητα αριστερής κοιλίας Η πρώτη δόση γίνεται μόνο εντος νοσοκομείου και μόνο από εκπαιδευμένους θεράποντες Χρόνος ημιζωής – 10ώρες Απεκκρίνεται στα ούρα 80% ως αναλοίωτο και το 20% ως αδρανείς ή ελάχιστα ενεργείς μεταβολίτες

22 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV ΑΝΤΙΑΡΡΥΘΜΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Είναι αναστολείς των διαύλων ασβεστίου Μειώνουν την εισροή ασβεστίου με αποτέλεσμα την μείωση του ρυθμού της αυτόματης εκπόλωσης στη Φάση 4 και την επιβράδυνση της αγωγής στους ιστούς που εξαρτώνται απο την ροή ασβεστίου Κύρια δράση στους λείους μυς των αγγείων και στην καρδιά

23 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV: Βεραπαμίλη & Διλτιαζέμη Η βεραπαμίλη έχει μεγαλύτερη δράση στην καρδιά ενώ η διλτιαζέμη εχει ενδιάμεση δράση Δράσεις: -Είναι αποτελεσματικοί κατα των τασεοευαίσθητων διαύλων προκαλώντας μείωση της βραδείας εισροής ασβεστίου που πυροδοτεί την καρδιακή συστολή -Συνδέονται μόνο με ανοικτούς εκπολωμένους διαύλους και έτσι εμποδίζουν την επαναπόλωση και εμφανίζουν εξάρτηση απο την χρήση -Επιβραδύνουν την αγωγή ερεθίσματος και επιμηκύνουν την αποτελεσματική -ανερέθιστη περίοδο σε ιστους που εξαρτώνατι απο την ροή ασβεστίου Θεραπευτικές χρήσεις: αντιμετώπιση κολπικών αρρυθμιών, υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας επανεισόδου, μείωση του κοιλιακού ρυθμού σε κολπικό πτερυγισμό και μαρμαρυγή, χρήση στηνθεραπεία της υπέρτασής και στηθάγχης Φαρμακοκινητική: απορροφάται μετα τη χορήγηση απο το στόμα, και μεταβολίζεται σε μεγάλο βαθμό απο το ήπαρ Ανεπιθύμητες ενέργειες: -Πτώση της αρτηριακής πίεσης λόγω περιφερικής αγγειοδιαστολής -Αντενδείκνυται σε ασθενείς με προϋπάρχουσα κατεσταλμένη καρδιακή λειτουργία

24 ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΡΡΥΘΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Διγοξίνη Βραχύνει την ανερέθιστη περίοδο στα κύτταρα του κολπικού και κοιλιακού μυοκαρδίου Επιμηκύνει την αποτελεσματική ανερέθιστη περίοδο των ινών Purkinje και ελαττώνει την ταχύτητα αγωγής στις ίνες Purkinje Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της κοιλιακής ανταπόκρισης στον κολπικό πτερυγισμό και μαρμαρυγή Προκαλεί έκτοπους κοιλιακούς παλμούς σε τοξικές συγκεντρώσεις Αδενοσίνη Είναι ένα νουκλεοτίδιο που υπάρχει στη φύση αλλα χορηγούμενο σε υψηλές δόσεις μειώνει την ταχύτητα αγωγής παρατείνει την ανερέθιστη περίοδο και μειώνει τον αυτοματισμό στον κολποκοιλιακό κόμβο Χρήση ενδοβλεβίως γαι την καταστολή της οξείας υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας Εχει μικρή τοξικότητα Προκαλεί εξάψεις, θωρακικό πόνο και υπόταση Έχει βραχεία διάρκεια δράσης (15 δευτερόλεπτα)


Κατέβασμα ppt "Αντιαρρυθμικά φάρμακα. Η καρδιά περιέχει εξειδικευμένα κύτταρα που εκπολώνονται αυτόματα, παράγοντας δυναμικά ενέργειας απουσία εξωτερικών ερεθισμάτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google