Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

2 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ “ Get bigger or get out ” πλέγματος συνεργασιών  Συγκρότηση πλέγματος συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις. Στόχευση αποκόμισης αμοιβαίων “συνεργικών αποτελεσμάτων”…. (win-win πρωτοβουλίες) Εξωτερικό περιβάλλον :

3 Ο φαύλος κύκλος αδυναμίας ανάπτυξης των μικρών αγροτών

4 Είδος συνέργειαςΑποτέλεσμα / Στόχος Μεταξύ των μικρομεσαίων αγροτών  Δημιουργία Συνεταιρισμού  Συμπράξεις διαφορετικών κλάδων (π.χ. κρασιού, ελαιολάδου) Μεταξύ αγροτικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς χρηματοδότησης (π.χ τράπεζες)  Χρηματοδότηση  Τεχνογνωσία Μεταξύ αγροτικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών και μεταποιητικών επιχειρήσεων (βιομηχανία τροφίμων)  Συμβολαιακή γεωργία  Πληροφόρηση - τεχνογνωσία στις αγροτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς  Διείσδυση στα κανάλια διανομής Μεταξύ αγροτικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών με εκπαιδευτικούς φορείς  Πληροφόρηση και τεχνογνωσία  Συνεχής κατάρτιση Μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών στην αγροδιατροφική εφοδιαστική αλυσίδα  Αγροτικά clusters Μεταξύ αγροτικών, τουριστικών μονάδων και πολιτιστικών φορέων  Τοπική ανάπτυξη  Κοινή προώθηση  Αλληλοσυμπλήρωση δεξιοτήτων/γνώσεων

5 Οι αγρότες παραδοσιακά, μετέφεραν τα προϊόντα παραγωγής τους στην τοπική αγορά και τα διέθεταν, διαπραγματευόμενοι υψηλότερη δυνατή τιμή. Με την τεχνολογική πρόοδο και την μαζικοποίηση της παραγωγής, την εξέλιξη των αγορών, του βιοτικού επιπέδου και της εξειδίκευσης, είναι αντιοικονομικό για ατομικούς μικρούς παραγωγούς να αναλαμβάνουν μεμονωμένα - ατομικά όλες τις λειτουργίες της διάθεσης των προϊόντων της παραγωγής τους (αποθήκευση, διαδικασία, μεταφορά, πωλήσεις). Επιμέρους ενδιάμεσες λειτουργίες της αγροτικής ‘εφοδιαστικής αλυσίδας’ (συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορές-διανομές, πωλήσεις) έχουν οργανωθεί και αναληφθεί από ειδικευμένους ενδιάμεσους φορείς (μεσάζοντες, έμποροι) που αξιοποιούν ‘οικονομίες κλίμακας’ από την ανάληψη δραστηριοτήτων μεγάλου εύρους. Παράλληλα, οι αγρότες παραγωγοί έχουν επικεντρωθεί στη βελτίωση των καλλιεργειών και μαζικοποίηση της παραγωγής και όχι στη διάθεση των προϊόντων στην αγορά.

6 Συνεργασία παραγωγών μεταξύ τους και με άλλους κλάδους..... Στον τομέα των προμηθειών και γενικότερα στην παραγωγή π.χ. λιπάσματα  εξοικονομήσεις σε αγορές μείωση κόστους παραγωγής – Οριζόντια Συμμαχία 1 Στον τομέα της συσκευασίας, αποθήκευσης και διανομής στα σημεία πώλησης - είτε με δημιουργία εγκαταστάσεων και ιδίων κοινών μέσων μεταφοράς, είτε με συνεργασία με εταιρίες παροχής υπηρεσιών Logistics - έλεγχος κόστους αποθήκευσης και διανομής, τα οποία θα είναι χαμηλότερα εξαιτίας οικονομιών κλίμακας (΄μοίρασμα του κόστους’) – Καθετοποίηση αλυσίδας Χρήση δικτύου πωλητών για την εύρεση καναλιών διανομής για την προώθηση των προϊόντων, ακόμα και με ιδιόκτητα καταστήματα (Οριζόντια συμμαχία 2) Συνεργασία στο πλαίσιο του αγροτουρισμού με ενώσεις ξενοδόχων (συμμαχία 3) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LOGISTICS & MARKETING

7 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οριζόντια Συμμαχία 1 Αγροτουρισμός ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ καθετοποίηση Οριζόντια Συμμαχία 2 Συμμαχία 3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

8 Καλλιέργεια βάσει συμβολαίου και προγράμματα out-grower

9 Η περίπτωση της ‘ΘΕΣγη’  Ο Συνεταιρισμός αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣγη» ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2013, από μια ομάδα αγροτών, οι οποίοι αντιμετωπίζοντας καθημερινά τα προβλήματα και τα αδιέξοδα της γεωργίας με την παραδοσιακή της μορφή στην σημερινή εποχή, συνειδητοποίησαν ότι το μέλλον της γεωργίας βρίσκεται στη συνένωση των δυνάμεων.  Με 64 μέλη αγρότες-παραγωγούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις άνω των 20.000 στρέμματα (10.000 στρέμματα πριν 2 έτη) και με μια μεγάλη ποικιλία καλλιεργούμενων ειδών φυτών, ο Συνεταιρισμός έχει ως έδρα τη Λάρισα αλλά εκτείνεται γεωγραφικά σε όλη τη Θεσσαλία.  Δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς : εισροές (σπόροι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, κ.α), εκροές (παραγόμενα προϊόντα) και αναδιάρθρωση των καλλιεργειών (π.χ. από δημητριακά σε σπανάκι).

10 Η περίπτωση της ‘ΘΕΣγη’  Μέσω συμφωνιών με μεταποιητικές επιχειρήσεις (π.χ με την εταιρία εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών ‘Μπάρμπα Στάθης’ επιτυγχάνει τόσο την πώληση της παραγωγής σε ικανοποιητική τιμή, όσο και τη παροχή της απαραίτητης τεχνογνωσίας από την εταιρία.  Μάλιστα έχει προβεί και σε συμφωνία με τον συνεταιρισμό αγελαδοτρόφων ‘ΘΕΣγάλα’, για τον εφοδιασμό τους με ζωοτροφές, ενώ επίσης και με αλευρόμυλους της περιοχής, ώστε να μεταποιεί σιτάρι, κριθάρι και σίκαλη σε αλεύρι και να εφοδιάζει επιλεγμένα αρτοποιεία της Λάρισας.

11 Η περίπτωση της ‘ΘΕΣγάλα’ ιδρύθηκε στα τέλη του 2010 από μια ομάδα αγελαδοτρόφων γαλακτοπαραγωγών της Θεσσαλίας και της Πιερίας με κεντρικό τους σύνθημα «Συνεταιριζόμαστε διαφορετικά» και ο οποίος έχει εξελιχθεί στον πρώτο πρότυπο παραγωγικό συνεταιρισμό αγελαδινού γάλακτος της χώρας μας. Ο Συνεταιρισμός σήμερα (2015) απαρτίζεται από 102 αγελαδοτρόφους παραγωγούς - μέλη, διαθέτει 57 μονάδες παραγωγής αγελαδινού γάλακτος, ενώ η συνολική παραγωγή γάλακτος ανέρχεται στους 130 τόνους ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 10% της εγχώριας παραγωγής. Η δημιουργία του και η ανάπτυξη συνεργειών σε όλο το φάσμα του πρωτογενούς και όχι μόνο τομέα αποσκοπεί: μέσω της ανάπτυξης ενός εκτεταμένου δικτύου συνεργειών με τοπικούς αγρότες για την παραγωγή και προμήθεια μαζικών ποσοτήτων πρώτων υλών στο πλαίσιο της «Συμβολαιακής Γεωργίας», επιτυγχάνοντας ένα διττό στόχο: τη μείωση του κόστους παραγωγής για τα μέλη του Συνεταιρισμού, παράλληλα με την εξασφάλιση ενός σταθερού εισοδήματος για τους γεωργούς

12 ΤΟ ΓΆΛΑ φτάνει άμεσα στα σημεία πώλησης & στις δεξαμενές των αυτόματων μηχανών εμφιάλωσης γάλακτος. 29 καταστήματα σε ΛΑΡΙΣΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η περίπτωση της ‘ΘΕΣγάλα’


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google