Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παράδειγμα Παράδειγμα Κοιν.Σ.Επ. Κοιν.Σ.Επ. ΣΤΕΛΛΑ ΓΚΟΥΔΙΝΟΓΛΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΣΕΠ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Skywalker 1 Ιουνίου 2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παράδειγμα Παράδειγμα Κοιν.Σ.Επ. Κοιν.Σ.Επ. ΣΤΕΛΛΑ ΓΚΟΥΔΙΝΟΓΛΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΣΕΠ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Skywalker 1 Ιουνίου 2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παράδειγμα Παράδειγμα Κοιν.Σ.Επ. Κοιν.Σ.Επ. ΣΤΕΛΛΑ ΓΚΟΥΔΙΝΟΓΛΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΣΕΠ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Skywalker 1 Ιουνίου 2016

2 Κοινωνική οικονομία είναι ο τομέας της οικονομίας μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας οικονομίας. Κύριος εκφραστής της κοινωνικής οικονομίας είναι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ένα συλλογικό, δημοκρατικό εγχείρημα που προσφέρει λύσεις σε πραγματικές ανάγκες προς όφελος των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας.

3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ: τα κέρδη επανεπενδύονται προς όφελος της κοινωνίαςΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ: λειτουργεί όπως ένας συνεταιρισμόςΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: είναι μία επιχείρηση όπως όλες οι άλλες επιχειρήσεις

4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ) (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) -Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και νόμιμοι εργαζόμενοι σε αυτή. -Τα καθαρά κέρδη διατίθενται ποσοστιαία, ετησίως, ως εξής:  5% για σχηματισμό αποθεματικού. εργαζόμενους  ΜΕΧΡΙ 35% διανέμεται στους εργαζόμενους ως κίνητρο παραγωγικότητας.  Το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

5 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες. Όλα τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν. Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους – εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις (ΌΧΙ ΤΕΒΕ). Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό. Η κοινσεπ διοικείται από την Διοικούσα Επιτροπή και την Γενική Συνέλευση με απόλυτες δημοκρατικές διαδικασίες ευθύνη των μελών Πέραν του ποσού που καταβάλλει για απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας, το μέλος της Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι των δανειστών της.

6 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ) (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μια ΚΟΙΝΣΕΠ μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε όποιο πεδίο παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής και διάθεσης προϊόντων επιθυμεί. Αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Συμβάλλει σημαντικά στην τοπική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Μπορεί να δραστηριοποιηθεί συγχρόνως σε πολλαπλές οικονομικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά: Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Παραγωγή, Μεταποίηση, Διατροφή Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, Ανακύκλωση, Εκδηλώσεις, Παραδοσιακά και νέα επαγγέλματα, Κοινωνική φροντίδα, Αθλητικά Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, Τουρισμός, Πολιτιστικά Τεχνικές υπηρεσίες, Επιστημονικές υπηρεσίες, Έρευνα, Εκπαίδευση

7 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και αυτόνομη διοίκηση διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα με κύριο σκοπό την δημιουργία θέσεων εργασίας. Είναι ο μόνος φορέας σήμερα που δημιουργεί θέσεις εργασίας όταν όλοι οι άλλοι, ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς,απολύουν και καταργούν θέσεις εργασίας.

8 βασικά στοιχεία για την επιτυχία των κοινσεπ βασικά στοιχεία για την επιτυχία των κοινσεπ η άριστη συνεργασία μεταξύ των μελών με ειλικρίνεια, κατανόηση, υπευθυνότητα, αλληλεγγύη, εργατικότητα, ηθική, δικαιοσύνη, ισότητα, εντιμότητα, κοινωνική ευθύνηη άριστη συνεργασία μεταξύ των μελών με ειλικρίνεια, κατανόηση, υπευθυνότητα, αλληλεγγύη, εργατικότητα, ηθική, δικαιοσύνη, ισότητα, εντιμότητα, κοινωνική ευθύνη η δραστηριοποίηση με στόχο την εξυπηρέτηση των μελών τους και το συλλογικό όφελος,η δραστηριοποίηση με στόχο την εξυπηρέτηση των μελών τους και το συλλογικό όφελος, η διαχειριστική αυτονομία οι δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων,η διαχειριστική αυτονομία και οι δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η ανάπτυξη με προτεραιότητα τις ανάγκες των ανθρώπων και της απασχόλησηςη ανάπτυξη με προτεραιότητα τις ανάγκες των ανθρώπων και της απασχόλησης η εφαρμογή και τήρηση των επτά συνεργατικών αρχών της κοινωνικής οικονομίαςη εφαρμογή και τήρηση των επτά συνεργατικών αρχών της κοινωνικής οικονομίας

9

10 Σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ Για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού αλλά το καταστατικό κατατίθεται για έγκριση στο Υπουργείο Εργασίας Η Κοιν.Σ.Επ αποκτά νομική μορφή και εμπορική ιδιότητα με την εγγραφή της στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας Για τη σύσταση μίας ΚΟΙΝΣΕΠ δεν χρειάζονται ούτε δικηγόροι, ούτε λογιστές, ούτε χρήματα για τις διαδικασίες. Είναι απλές αρκεί να ξέρετε να γράφετε και να διαβάζετε.

11 Οικονομική κρίση - ανεργία Αναζήτηση λύσεων Ανταλλαγή απόψεων με την παρέα Αναζήτηση συμβουλής (προσοχή με το διαδίκτυο) Ypakp.gr - Κοινωνική οικονομία Μετά από μελέτη =» Συμπέρασμα : Κοινσεπ = το αφεντικό που θα μας προσλάβει στη δουλειά Δημιουργούμε ένα αφεντικό στα δικά μας μέτρα : δίκαιο, δημοκρατικό, με κατανόηση, ειλικρίνεια, ισότητα, αλληλεγγύη, καλή συνεργασία, χωρίς αυταρχισμούς, χωρίς εκφοβισμούς για απολύσεις, χωρίς ομηρίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Το ξεκίνημα ΚΟΙΝΣΕΠ: Το ξεκίνημα

12 ΚΟΙΝΣΕΠ: (τι θα κάνουμε και πως θα το κάνουμε) Ενέργειες – πρώτα βήματα Δημιουργία της ομάδας Δημιουργία της ομάδας Έρευνα αγοράς και μ Έρευνα αγοράς και μελέτη της τοπικής αγοράς (τι κυκλοφορεί από παραδοσιακά και καινοτόμα) Αναζήτηση καινοτομίας (τι άλλο – πως αλλιώς) Αναζήτηση καινοτομίας (τι άλλο – πως αλλιώς) Απόφαση: που και πως θα προωθήσουμε Απόφαση: τι θα κάνουμε – που και πως θα προωθήσουμε

13 Αναλυτικός προγραμματισμός Αναλυτικός προγραμματισμός (τι πρέπει – τι δεν πρέπει) Ετήσιο επιχειρηματικό πλάνο Ετήσιο επιχειρηματικό πλάνο (προϋπολογισμός) Αναζήτηση κεφαλαίου Αναζήτηση κεφαλαίου (χρηματοδότηση/μερίδες) ποιοτικά προϊόντα ποιοτικά προϊόντα αναζήτηση συμβούλων αναζήτηση συμβούλων Διαδικασίες Διαδικασίες (καταστατικό, εγκρίσεις, έδρα, έναρξη κλπ) ΘΕΛΟΥΜΕ = ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ

14 ΤΕΛΙΚΑ αποφασίσαμε αποφασίσαμε να ρισκάρουμε αποφασίσαμε αποφασίσαμε να κάνουμε ότι εργασία χρειαστεί – από σοβάντισμα μέχρι σφουγγάρισμα και βάψιμο αποφασίσαμε αποφασίσαμε ότι θα συνεργαστούμε ως ομάδα χωρίς εγωισμούς και απόψεις του ξερόλα και του αλαζόνα αποφασίσαμε και συστήσαμε μία κοινσεπ Σηκώνουμε τα μανίκια και ριχνόμαστε με τα μούτρα στη δουλειά Για να την στρώσουμε έτσι, ώστε να μας προσλάβει για δουλειά το συντομότερο

15 ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Πετυχημένη επιχείρηση = ποιοτική παραγωγή + σωστή προώθηση Αποτυχημένη επιχείρηση = ποιοτική παραγωγή χωρίς προώθηση

16 Προβλήματα: δεν είναι όλα ρόδινα A. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ.. πρέπει απαραίτητα να έχουν μεταξύ τους: 1) καλή χημεία, 2) κοινούς στόχους, 3) κοινή κουλτούρα, 4) συνεργατικότητα, 5) δήλωση των προθέσεων τους εξ αρχής 6) τήρηση ενός άγραφου συμβολαίου ΗΘΙΚΗΣ (εντιμότητα, ειλικρίνεια, κατανόηση, εμπιστοσύνη, ευγένεια, σεβασμός, ηθική, αλληλεγγύη, εργατικότητα, δικαιοσύνη, ισότητα, υπευθυνότητα) Η έλλειψη αυτών δημιουργεί προβλήματα συνεργασίας τα οποία είναι αρνητικά για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και δρουν διαλυτικά ενώ η προσπάθεια αποκατάστασης οδηγεί την επιχείρηση πίσω άρα χάσιμο πολύτιμου χρόνου που συνεπάγεται χάσιμο ευκαιριών και χρημάτων

17

18

19 Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ 2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ 3.ΦΙΛΟΙ & ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 4.ΠΡΟΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 5.ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 6.ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας – ταμειακή διαχείριση) Ε. ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

20 KOINΣΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Victory farm στη Θεσσαλονίκη έχει 9 μέλη (μηχανικοί, τεχνολόγοι τροφίμων, γεωπόνοι). Ασχολούνται με καινοτόμες πρακτικές στις καλλιέργειες, την διατροφή και την ενέργεια ΣΠΕΙΡΑ ΓΗΣ στην Πιερία Έχει 5 μέλη (νομικός, γεωπόνος, καλλιεργητής, οικονομολόγος). Ασχολούνται με την χρήση και προώθηση των μικροοργανισμών ΕΜΑ στις καλλιέργειες, στην κτηνοτροφία και σε άλλες χρήσεις ΕΥ ΖΗΝ στην Αλεξάνδρεια Έχει 5 μέλη και ασχολούνται με κτηματομεσιτικά και ανακαινίσεις κατοικιών ΜΟΥΣΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ στην Κατερίνη Είκοσι επτά μέλη όλων των γνωστικών αντικειμένων. Παράγουν παραδοσιακά τρόφιμα και είναι η πρώτη κοινσεπ που δημιουργήθηκε. ΓΑΛΗΝΟΣ στην Καβάλα Φυσιοθεραπευτές, γιατροί, νοσοκόμοι και διοικητικοί έχουν αναλάβει τη φροντίδα στο σπίτι του Δήμου Καβάλας ΣΥΝΟΧΗ στην Βόλβη 5 άτομα δημιούργησαν συνεταιριστικό φυτώριο ΑΡΤΙΖΑΝΣ στην Θεσσαλονίκη Μία ομάδα φίλων ασχολούνται με το διαδίκτυο και τις εκτυπώσεις

21 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ στη Θεσσαλονίκη Οι ποδηλάτες με 16 μέλη. Προωθούν τη χρήση του ποδηλάτου και τώρα διοργανώνουν το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «εβδομάδα move» σε όλη την Ελλάδα. Dot2dot στη Θεσσαλονίκη 5 γυναίκες αρχαιολόγοι κάνουν προγράμματα ξενάγησης σε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους της Κεντρικής Μακεδονίας. ΒΙΟ ΡΙΖΑ στη Χαλκιδική 5 μέλη συνεργαζόμενοι με τους καλλιεργητές της περιοχής τους για αρωματικά / φαρμακευτικά φυτά αλλά και την επεξεργασία του ροδιού. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ στην Καλαμαριά 5 γυναίκες έχουν φτιάξει ένα πολύ νόστιμο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και καφενείο / καφεπωλείο. ΙΝΖΕΒ στη Θεσσαλονίκη 5 μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων δημιουργήσανε κοινσεπ και ασχολούνται με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και την οικολογία ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΕΛΙΞΗ στη Θεσσαλονίκη Μία ωραία παρέα που ασχολούνται με την ανάπτυξη του ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα ΜΥΓΔΟΝΙΑ στον Λαγκαδά Εννέα μέλη διαφόρων γνωστικών αντικειμένων καλλιεργούν και παράγουν βοτανολειτουργικά τρόφιμα και χειροποίητες παραδοσιακές βοτανοδημιουργίες

22 ΜΥΓΔΟΝΙΑ – ΚΟΙΝΣΕΠ Συνεργατισμός - Θέσεις εργασίας Τοπική Ανάπτυξη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού Επαρχίαs Λαγκαδά Α.Μ.K.E. Δ 00035/2012 Ν. 4019/11

23 Ποιοι είμαστε Είμαστε 9 μέλη διαφόρων ηλικιών και γνωστικών αντικειμένων (5 γυναίκες και 4 άνδρες), από 32 χρόνων μέχρι εμένα.Συνεργαζόμαστε: 1. με το Κέντρο Διατήρησης των Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 2. με το Εργαστήριο Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών της Φαρμακευτικής Σχολής Θεσσαλονίκης Δημήτρης Μιχαηλίδης Τεχνικός μας Σύμβουλος είναι ο κος Δημήτρης Μιχαηλίδης – Δημοσιογράφος, Σύμβουλος Κοινωνικής και Αγροτικής Επιχειρηματικότητας «ΜΥΓΔΟΝΙΑ – ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»

24 «ΜΥΓΔΟΝΙΑ – ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ «ΜΥΓΔΟΝΙΑ – ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

25 «ΜΥΓΔΟΝΙΑ – ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» Καλλιέργεια Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών Από τα βότανα που χρειαζόμαστε για την παραγωγή των προϊόντων μας, σε ποσοστό 70%, τα καλλιεργούμε εμείς Σε ποσοστό 10% συλλέγουμε από τα γύρω βουνά, με σεβασμό στη φύση και στο ίδιο το φυτό σε ποσοστό 20% προμηθευόμαστε από τοπικούς παραγωγούς Χρησιμοποιούμε μόνο Ελληνικά βότανα.

26 Μεταποίηση - Παραγωγή προϊόντων Χειροποίητες παραδοσιακές βοτανοδημιουργίες: Χειροποίητα Φυσικά Σαπούνια με ελαιόλαδο, βότανα και φυσικά αιθέρια έλαια, Παραδοσιακά Βοτανόλαδα Παραδοσιακές Φυσικές Κεραλοιφές με βότανα και φυσικά αιθέρια έλαια Φυσικά προϊόντα φροντίδας σώματος Χειροποίητες παραδοσιακές βοτανοδημιουργίες: Χειροποίητα Φυσικά Σαπούνια με ελαιόλαδο, βότανα και φυσικά αιθέρια έλαια, Παραδοσιακά Βοτανόλαδα Παραδοσιακές Φυσικές Κεραλοιφές με βότανα και φυσικά αιθέρια έλαια Φυσικά προϊόντα φροντίδας σώματος Βοτανολειτουργικά ροφήματα και τρόφιμα: βιολογικά βότανα και μείγματα βοτάνων, παραδοσιακός τραχανάς με βότανα, ντρέσινγκ λεμονιού με μέλι και βότανα Βοτανολειτουργικά ροφήματα και τρόφιμα: βιολογικά βότανα και μείγματα βοτάνων, παραδοσιακός τραχανάς με βότανα, ντρέσινγκ λεμονιού με μέλι και βότανα αλάτι Μεσολογγίου ή Ιμαλαϊων με βότανα αλάτι Μεσολογγίου ή Ιμαλαϊων με βότανα «ΜΥΓΔΟΝΙΑ – ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»

27 παράλληλες δραστηριότητες (αξιοποιώντας το προσωπικό γνωστικό κεφάλαιο των μελών μας) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ– ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ– ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ και ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΜΥΓΔΟΝΙΑ – ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»

28

29 Τι κάνουμε σήμερα – Καλλιέργεια 12 στρ. με κρανιές, 6 στρ. τρούφα, 16 στρ. βιολογικά βότανα – Διάθεση προϊόντων: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και σε επιχειρήσεις φασόν – Συμμετοχή σε εκθέσεις (ΔΕΘ, green waves κλπ) – Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων – Έρευνα στη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων – 2 θέσεις εργασίας και 5 εποχιακούς εργάτες (2,5 χρόνια πίσω λόγω εσωτερικών προβλημάτων) «ΜΥΓΔΟΝΙΑ – ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»

30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 1.Συμμετέχουμε σε ημερίδες ενημέρωσης για την κοινωνική οικονομία 2. Παρέχουμε τηλεφωνική και μέσω email δωρεάν βοήθεια για δημιουργία και οργάνωση κοινσεπ σε όλη την Ελλάδα 3. Συντάξαμε για λογαριασμό του ΔΙΚΚΕΜ τις οδηγίες ίδρυσης κοινσεπ «ΜΥΓΔΟΝΙΑ – ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»

31

32 η λύση στην οικονομική κρίση είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας Συνεργατισμός Θέσεις Εργασίας Τοπική Ανάπτυξη ευχαριστώ για την υπομονή σας Στέλλα Γκουδίνογλου ΜΥΓΔΟΝΙΑ – ΚΟΙΝΣΕΠ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ diktyokoinsepkm@gmail.com


Κατέβασμα ppt "Παράδειγμα Παράδειγμα Κοιν.Σ.Επ. Κοιν.Σ.Επ. ΣΤΕΛΛΑ ΓΚΟΥΔΙΝΟΓΛΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΣΕΠ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Skywalker 1 Ιουνίου 2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google