Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οικονομικά Μαθηματικά

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οικονομικά Μαθηματικά"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οικονομικά Μαθηματικά
Γιανναράκης Γρηγόρης Διοίκηση Επιχειρήσεων

2 Περιεχόμενα Μαθήματος
Απλός τόκος Προεξόφληση με απλό τόκο Ισοδυναμία γραμματίων ή αντικατάσταση υποχρεώσεων Ανατοκισμός Ράντες

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ

4 Έννοιες

5 Χρήμα Είναι κάθε εμπορεύσιμο αγαθό ή υπηρεσία που χρησιμοποιείται από ένα κοινωνικό σύνολο σαν Υποκατάστατο αξίας, Μέσο Ανταλλαγής και Μονάδα Υπολογισμού

6 Κεφάλαιο Κάθε διαθέσιμο χρηματικό ποσό ή κάποια αγαθά που χρησιομοποιούνται για να δημιουργηθεί εισόδημα ή έχει την ικανότητα να αυξάνεται. ΣΥΜΒΟΛΟ: K

7 Τόκος Είναι η αποζημίωση που οφείλει να δώσει ο οφειλέτης στον δανειστή για ποσοό χρηματικού δανείου που πήρε για ορισμένο χρονικό διάστημα ΣΥΜΒΟΛΟ: I

8 Τον τόκο που παράγει μία νομισματική μονάδα στη μονάδα του χρόνου
Επιτόκιο Τον τόκο που παράγει μία νομισματική μονάδα στη μονάδα του χρόνου ΣΥΜΒΟΛΟ: i Αν επιτόκιο 3.5% τι σημαίνει???????? Θα φέρει τόκο 3,5 cent

9 Επιτόκιο Όσο μεγαλώνει το επιτόκιο...τι σημαίνει???? Τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος της επένδυσης

10 Χρόνος Είναι η περίοδος που το κεφάλαιο του δανειστή χρησιμοποιείται από τον οφειλέτη ΣΥΜΒΟΛΟ: t  σε έτη μ  σε μήνες n  σε ημέρες

11 Χρόνος α. Το πολιτικό έτος β. Το εμπορικό ή λογιστικό έτος
έχει 365 ημέρες ή 366, αν είναι δίσεκτο. Στο πολιτικό έτος κάθε μήνας περιλαμβάνει τον πραγματικό αριθμό των ημερών του, π.χ. 31 ο Ιανουάριος, 28 ή 29 ο Φεβρουάριος κ.τ.λ.. β. Το εμπορικό ή λογιστικό έτος έχει 360 ημέρες και ο κάθε μήνας έχει 30 ημέρες (12 μήνες * 30 ημέρες=360)

12 Χρόνος γ. Το μικτό έτος το οποίο αποτελείται από 360 ημέρες και ο κάθε μήνας λαμβάνεται με τις πραγματικές του ημέρες. *Η ημέρα της κατάθεσης δεν είναι τοκοφόρος, ΕΝΩ η ημέρα ανάληψης ΕΙΝΑΙ.

13 ΑΠΛΟΣ vs ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΚΟΥ
ΑΠΛΟΣ: Ο δανειστής εισπράττει τον τόκο και αφήνει για την επόμενη περίοδο να τοκίζεται μόνο το κεφάλαιο που δάνεισε (Βραχυπρόθεσμες οικονομικές πράξεις μέχρι 1 έτος) ΣΥΝΘΕΤΟΣ (ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ): Ο δανειστής δεν εισπράττει τον παραγόμενο τόκο στο τέλος της περιόδου

14 ΤΥΠΟΣ ΑΠΛΟ ΤΟΚΟΥ!!!! Ι = Κ*t*i ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

15 Άσκηση Τόκου Να βρεθεί ο τόκος κεφαλαίου ευρώ σε 4 έτη με επιτόκιο 15%. Λύση Κ0 = αρχικό κεφάλαιο = 1.000, t = χρόνος = 4, i = το εκατοστό του επιτοκίου = 0,15 Τ= Κ0 *t* i = 1.000*4*0,15 = 600. Ο προσδιορισμός του τόκου γίνεται με βάση το χρόνο στον οποίο αναφέρεται το επιτόκιο.

16 Παράδειγμα 1 Να βρεθεί τόκος ευρώ σε 7 μήνες με επιτόκιο 10 %. Λύση Επειδή το έτος έχει 12 μήνες (μ) ο τύπος Τ= Κ0 *t *i μετατρέπεται ως εξής: I= Κ0 * t * 𝑖 12 Συνεπώς: I= Κ0 *t* 𝑖 12 =5000*7*0,10/12=291,67.

17 Παράδειγμα 2 I= (K*n*i) ∕ 365
Να βρεθεί ο τόκος κεφαλαίου ευρώ για 1 έτος και 20 μέρες με επιτόκιο 10%. Λύση Επειδή το έτος έχει 365 ημέρες (v) ο σχετικός τύπος μετατρέπεται ως εξής: I= (K*n*i) ∕ 365 Συνεπώς, ο τόκος για αρχικό κεφάλαιο ευρώ με επιτόκιο 0,10 και για 385 μέρες (365 το έτος + 20 μέρες) είναι:

18 Παράδειγμα 2 T= (K*n*i) ∕ 365 = (10.000*385*0,10 ) ∕ 365)= 1054,79

19 Παράδειγμα 3 Να βρεθεί το αρχικό κεφάλαιο που μετά από 8 μήνες με επιτόκιο 12% αποφέρει τόκο 500 ευρώ. Λύση I= 500, t = 8/12, επιτόκιο = 0,12 I= (Κ0 *μ *i )/ 12 ↔ Κ0 = 12*I / (μ *i) = 12*500 / 8*0,12 = 6.250

20 Παράδειγμα 4 Κεφάλαιο ευρώ τοκίστηκε με απλό τόκο και εξαμηνιαίο επιτόκιο 3.5% για 2 έτη και 3 μήνες. Ποιος είναι ο τόκος??? Λύση 2 έτη και 3 μήνες = 2* = 27 μήνες Άρα, 27/6 = 4.5 εξάμηνα Άρα I = Ko * t * I = * 4.5 * =

21 Παράδειγμα 5 Με ποιο επιτόκιο τοκίστηκε κεφάλαιο ευρώ για 9 μήνες και έφερε τόκο ευρώ; Λύση Ι= Κ∗μ∗𝑖 12 ⇒12∗𝐼=𝐾∗𝜇∗𝑖⇒ 𝑖= 12∗𝐼 𝐾∗𝜇 Άρα: i= 12∗ ∗9 =0,03 𝜂 3%

22 Παράδειγμα 6 Λύση Ημερολόγιο
Στις 15 Ιανουαρίου 2015 κατατίθεται σε τράπεζα ευρώ με απλό τόκο και ετήσιο επιτόκιο 3%. Τι τόκος θα εισπραχθεί αν το ποσό αποσυρθεί στις 22 Μαϊου με έτος α) πολιτικό β) εμπορικό γ) μικτό Λύση Ημερολόγιο

23 Παράδειγμα 6 ΛΥΣΗ Α)Πολιτικό έτος ΣΥΝΟΛΙΚΑ 127 ημέρες Ι= Κ∗𝑛∗𝑖 365 = ∗0,03∗ =1.043,83

24 Παράδειγμα 6 Β) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 127 ημέρες
Ι= Κ∗𝑛∗𝑖 360 = ∗0,03∗ =1.058,83 Γ) ΜΙΚΤΟ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 127 ημέρες (Όπως πολιτικό έτος)

25 ΤΟΚΑΡΙΘΜΟΣ – ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ
Ι= Κ∗𝑛∗𝑖 365 πολιτικό έτος ή Μικτό Ι= Κ∗𝑛∗𝑖 360 εμπορικό έτος Διαιρούμε με αριθμητή και παρανομαστή Ι= Κ∗𝑛∗𝑖 i 365 𝑖 πολιτικό έτος ή Μικτό Ι= Κ∗𝑛∗𝑖 𝑖 360 𝑖 εμπορικό έτος

26 ΤΟΚΑΡΙΘΜΟΣ – ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ
I = 𝐾∗𝑛 360/𝑖 I = 𝐾∗𝑛 365/𝑖 Άρα Ι = Ν Δ Τοκάριθμος Σταθερός διαιρέτης Τοκάριθμος = Ν Σταθερός διαιρέτης = Δ

27 Παράδειγμα 7 Λύση Ημερολόγιο
Ποιος ο τόκος κεφαλαίου ευρώ που τοκίστηκε από την 10η Ιουνίου μέχρι την 28η Οκτωβρίου με επιτόκιο 2% και έτος Πολιτικό, Εμπορικό και Μικτό Λύση Ημερολόγιο

28 Παράδειγμα 7 Ι = Ν Δ Τοκάριθμος (𝐾∗𝑛) Σταθερός διαιρέτης (365/𝑖) Α) πολιτικό έτος 140 ημέρες Ν = Κ *n = *140 = Δ = 365/0,02 = Ι = Ν Δ = =767,12

29 Παράδειγμα 7 Ι = Ν Δ Τοκάριθμος (𝐾∗𝑛) Σταθερός διαιρέτης (365/𝑖) Β) Εμπορικό έτος 138 ημέρες Ν = Κ *n = *138 = Δ = 360/0,02 = Ι = Ν Δ = =766,66

30 Παράδειγμα 7 Ι = Ν Δ Τοκάριθμος (𝐾∗𝑛) Σταθερός διαιρέτης (365/𝑖) γ) μικτό έτος 140 ημέρες Ν = Κ *n = *140 = Δ = 360/0,02 = Ι = Ν Δ = =777,77

31 Υπολογισμός Συνολικού Τόκου πολλών κεφαλαίων σε διαφορετικές χρονικές περιόδους
Κ1, Κ2, ... Κμ n1, n2, … n3 Με επιτόκιο i ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ = Ι = Ι1 + Ι2 + Ι Ιμ Άρα I = 𝐾 1 ∗ 𝑛 1 Δ + 𝐾 2 ∗ 𝑛 2 Δ 𝐾 𝜇 ∗𝑛 𝜇 Δ = 𝐾 1 𝑛 1 + 𝐾 2 ∗ 𝑛 2 + …+ 𝐾 𝜇 ∗𝑛 𝜇 Δ

32 Παράδειγμα 8 Καταθέτει κάποιος στην Τράπεζα τα εξής κεφάλαια: – 6 Απριλίου – 30 Απριλίου – 5 Μαϊου – 12 Μαϊου Ποιος είναι ο συνολικός τόκος μέχρι τις 15 Ιουλίου με επιτόκιο 5% -Πολιτικό, Εμπορικό και Μικτό έτος

33 Παράδειγμα 8 Τοκάριθμοι (Κ*n) Ποσά Πολιτικό/Μικτό Εμπορικό 100.000 k1
99 *100= (= *99) 77 76 ( *77) (120000*76) 80.000 71 70 (80.000*71) (80000*70) 90.000 64 63 (90.000*64) (90000*63) Ι = Ν Δ Τοκάριθμος (𝐾∗𝑛) Σταθερός διαιρέτης (365/𝑖)

34 Παράδειγμα 8 Α) ΠΟΛΙΤΙΚΟ Δ = 365/0,05 = Ι = / = 4.202,74 Β) ΕΜΠΟΡΙΚΟ Δ=360/0,05=7.200 Ι= /7.200 = 4.206,94 Γ)ΜΙΚΤΟ Δ= 360/0,05=7.200 Ι = /7.200 = 4.261,11 Ι = Ν Δ Τοκάριθμος (𝐾∗𝑛) Σταθερός διαιρέτης (365/𝑖)

35 Τελική αξία S ή ύψος ή μέλλουσα αξία
είναι το άθροισμα του κεφαλαίου Κ και του τόκου Ι. Κt = K + I ΤΟΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

36 Τελική αξία S ή ύψος ή μέλλουσα αξία
Κt = K + I  Κt = K + (K * t * i)  Κt = K * (1 + t * i) ή Κt = K * (1 + 𝜇 12 * i) ή Κt = K * (1 + 𝑛 360 * i)

37 Παράδειγμα τελικής αξίας
Να βρεθεί η τελική αξία ευρώ που τοκίσθηκε με επιτόκιο 7% για 3 έτη. Λύση Κ0 = 3.000, επιτόκιο = 0,07, t = 3 Kt = Κ0 (1+i t) = (1+ 0,07*3) = 3630.

38 Παράδειγμα Να βρεθεί η τελική αξία κεφαλαίου ευρώ που τοκίστηκε με απλό τόκο και με ετήσιο επιτόκιο 3.5% για 6%. Λύση Κ0= , i=3.5%, t=6 και K6 = ?? K6 = K *(1+i*t) = *( *6)=

39 Παράδειγμα 1 Λύση Κ0= 100.000, K25 = 3*100.000, t=25
Να υπολογιστεί το επιτόκιο που τοκίστηκε με κεφάλαιο ευρώ και τριπλασιάστηκε μετά από 25 έτη. Λύση Κ0= , K25 = 3* , t=25 Άρα: = (1+25*i)  = * i  i = 0,08 ή 8%

40 Παράδειγμα 2 Η διαφήμιση για την πώληση συγκεκριμένου προϊόντος της εταιρίας ΒΒ απαιτεί δαπάνη ευρώ. Η επένδυση αναμένεται να αποφέρει ευρώ σε ένα έτος από σήμερα. Το επιτόκιο της αγοράς είναι 10 %. Είναι συμφέρουσα η επένδυση για την εταιρία ΒΒ; Ποια είναι η απόδοση της επένδυσης (σε όρους επιτοκίου); Λύση Εάν η εταιρία επενδύσει τα ευρώ με 10 %, τότε θα εισπράξει Kt = Κ0 (1+i t) = (1+ 0,10*1) = ευρώ Επομένως, η δαπάνη για διαφήμιση είναι συμφέρουσα καθώς >

41 Παράδειγμα 1 (2) Η απόδοση μιας επένδυσης υπολογίζεται από τύπο: Απόδοση = (P2-P1) ∕ P1= (Τελική Αξία – Αρχική Αξία ) ∕ Αρχική Αξία

42 Παράδειγμα 1 (3) Στην προκειμένη περίπτωση:
Απόδοση = (Έσοδα μετά από ένα έτος – Αρχική Επένδυση ) ∕ Αρχική Επένδυση = ( ) ∕ = 0,20 η 20%.

43 Κεφάλαιο προσαυξημένο κατά τους τόκους του

44 Κεφάλαιο προσαυξημένο κατά τους τόκους του
Κt = Κ0 + Ι = Κ0 + Κ0 *t*I = Κ0*(1+t*i)

45 ΑΣΚΗΣΗ 1 Να βρεθεί η τελική αξία εκφαλαίου ευρώ που τοκίστηκε με απλό τόκο και με ετήσιο επιτόκιο 3.5% για 6 χρόνια. ΛΥΣΗ Κ= και t=6 i = 3,5% AΡA Κ6 = * (1+6*0,035) =

46 ΑΣΚΗΣΗ 2 Να υπολογιστεί το επιτόκιο που τοκίστηκε κεφάλαιο και τριπλασιάστηκε μετά από 25 έτη. Λύση Κ= Κ25 = t=25 Άρα = (1+25*i) i = 0,08

47 ΑΣΚΗΣΗ 3 Κεφάλαιο τοκίστηκε με i = 4% για 5 μήνες και στο τέλος του 5μηνου η τελική αξία τοκίστηκε κ πάλι με i=4% για άλλους 7 μήνες. Να βρεθεί το αρχικό κεφάλαιο, δεδομένου ότι στο τέλος της περιόδου ο συνολικά παραγόμενος τόκος ήταν

48 ΑΣΚΗΣΗ 3 ΛΥΣΗ t1=5 μήνες t2=7 μήνες I2=Κ2*t*I  4.200=Κ2* 7 12 *0,04  Κ2= K2=K1*(1+i*t)  = K1*( ∗0,04)  K1 = ,77 i= 0,04 I2=4.200

49 ΑΣΚΗΣΗ 4 Μετά από πόσο χρόνο κεφάλαιο , που θα τοκιστεί με απλό τόκο και επιτόκιο 5%, θα τετραπλασιατεί; ΛΥΣΗ Κ=80.000, Κn= , i=0,05, t=?? Κt = Κ0*(1+t*i)  =80.000*(1+0,05*t)  =1+0,05∗𝑡4=1+0,05*t  t=60 έτη

50 Κεφάλαιο ελαττωμένο κατά τον τόκο

51 Κεφάλαιο ελαττωμένο κατά τον τόκο
Κ0 = Κ – Ι = Κ – Κ*t*I = K*(1-t*i)

52 Παράδειγμα Κάποιος συμφώνησε με την Τράπεζα να του χορηγηθεί δάνειο ύψους ευρώ για 8 μήνες με επιτόκιο 8.2%, με την προϋπόθεση να παρακρατηθεί ο τόκος προκαταβολικά. Τι ποσό πήρε ο δανειζόμενος στα χέρια του;;;;

53 Λύση Κ0 = Κ – Ι = Κ – Κ*t*I = K*(1-t*i)
Κ0 = * (1- 8∗0, )  Κ0 = * (1-0,0546)=94.540

54 Μέσο επιτόκιο ή κοινό επιτόκιο
Μέσο επιτόκιο (χ) κάποιων κεφαλαίων που τοκίστηκαν με διάφορα επιτόκια για διάφορες χρονικές περιόδους, ονομάζεται, το επιτόκιο εκείνο, με το οποίο αν τοκιζόνταν όλα τα ποσά των κεφαλαίων, θα έδιναν τον ίδιο τόκο, που δίνουν τα επιμέρους ποσά με το αντίστοιχο για το καθένα επιτόκιο.

55 Μέσο επιτόκιο (χ)

56 Μέσο επιτόκιο (χ) Κ 1 𝑛 1 𝑖 Κ 2 𝑛 2 𝑖 … + Κ 𝜈 𝑛 𝜈 𝑖 𝜈 365 = Κ 1 𝑛 1 𝑥 Κ 2 𝑛 2 𝑥 … + Κ 𝜈 𝑛 𝜈 𝑥 365

57 Μέσο επιτόκιο (χ) X = Κ 1 𝑛 1 𝑖 1 + Κ 2 𝑛 2 𝑖 Κ 𝜈 𝑛 𝜈 𝑖 𝜈 Κ 1 𝑛 1 + Κ 2 𝑛 Κ 𝜈 𝑛 𝜈

58 Παράδειγμα Ένας έμπορος δανείστηκε 500.000 ευρώ ως εξής:
Ένας έμπορος δανείστηκε ευρώ ως εξής: 180 ευρώ για 90 ημέρες, με ετήσιο επιτόκιο 5,5% 120 ευρώ για 130 ημέρες, με ετήσιο επιτόκιο 6% 200 ευρώ για 180 ημέρες, με ετήσιο επιτόκιο 8% 100 ευρώ για 30 ημέρες, με ετήσιο επιτόκιο 4% Να βρεθεί το μέσο επιτόκιο που επιβαρύνθηκε το δάνειο

59 Παράδειγμα Χ = 180∗90∗0, ∗130∗0,06+200∗180∗0,08+100∗30∗0,04 180∗90+120∗ ∗ ∗30 Δηλ το μέσο επιτόκιο είναι 0,06817 ή 6,817%


Κατέβασμα ppt "Οικονομικά Μαθηματικά"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google