Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φάκελος υλικού του (υποψήφιου) εκπαιδευτικού & επαγγελματική ανάπτυξη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φάκελος υλικού του (υποψήφιου) εκπαιδευτικού & επαγγελματική ανάπτυξη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φάκελος υλικού του (υποψήφιου) εκπαιδευτικού & επαγγελματική ανάπτυξη

2 Ποια είναι η φιλοσοφία μου για την εκπαίδευση και πώς ορίζω το ρόλο μου ως υποψήφιος/α εκπαιδευτικός
Πώς μαθαίνουν τα παιδιά; Πώς μαθαίνω εγώ; Ο/η νηπιαγωγός είναι……… και αποσκοπεί……..

3 Συμμετοχή στα μαθήματα κατά το εαρινό εξάμηνο
Στο εαρινό εξάμηνο παρακολούθησα…….. από τα οποία ως υποψήφιος/α εκπαιδευτικός αποκόμισα….. Η συμμετοχή μου στα μαθήματα ήταν…. και αυτό συνέβαλε ώστε…….

4 Εναλλακτικές μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης
Στο μάθημα αυτό (δεν) ασχολήθηκα συστηματικά με τον φάκελο/την πρακτική διότι……. Η διαδικασία του μαθήματος θα ήταν πιο αποτελεσματική α) αν το μάθημα οργανωνόταν…… β) αν εγώ…………..

5 Η πιο θετική μου εμπειρία από τις σπουδές μου στο πανεπιστήμιο είναι ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… διότι………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6 Βασικός στόχος οποιασδήποτε αξιολόγησης
Συστηματική μελέτη και έρευνα της αποτελεσματικότητας μιας υπό εξέταση διαδικασίας βάσει σαφώ ν και προκαθορισμένων κριτηρίων Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: εκπαιδευτικό πλαίσιο – εκπαιδευτικός - μαθητής

7 Σημασία αυθεντικής αξιολόγησης
Εμπλέκει τον αξιολογούμενο στην διαδικασία της αξιολόγησης σε πραγματικό περιβάλλον, όπου είναι σημαντικές εκτός από τις «αντικειμενικές» και οι υποκειμενικές πληροφορίες (κρίσεις, αντιλήψεις, γνώμες, συναισθήματα…)

8 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού
Συνδέεται με καθημερινή σχολική πρακτική, εμπειρίες και προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ανάγκες και ενδιαφέροντά τους Αποβλέπει στην επαγγελματική ανάπτυξή τους και στη συνειδητοποίηση του επαγγελματικού τους ρόλου καθώς και στην ανάπτυξή του αναστοχασμού τους πάνω στην καθημερινή σχολική πρακτική και στην εκπαιδευτική πολιτική

9 Σκοπός της αξιολόγησης
Επιστημονική υποστήριξη του εκπαιδευτικού, ώστε να μπορεί να κάνει συνειδητές επιλογές, αφού εξετάζει την προσωπική εκπαιδευτική του θεωρία, τους σκοπούς της εκπαιδευτικής πράξης, όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο, και τους υλικούς και ιδεολογικούς όρους που κυριαρχούν στο σχολείο

10 Αποδοτικότητα vs Στοχαστική διερεύνηση & βελτίωση
Εκπαιδευτικός ως στοχαζόμενος επαγγελματίας: αυτοαξιολόγηση βασισμένη σε προσωπικούς αναστοχασμούς των εκπαιδευτικών θεωρείται απαραίτητο εργαλείο για επανάδραση & ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος, συβάλοντας ταυτόχρονα στην επαγγελματική ενδυνάμωσή τους

11 Φάκελος υλικού εκπαιδευτικού
Πρόκειται για μια οργανωμένη συλλογή στοιχείων και δεδομένων από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ως επιλεκτική (selective), αναστοχαστική (reflective), και συνεργατική (collaborative).

12 Το περιεχόμενο δεν είναι ποτέ στατικό.
Ο φάκελος υλικού είναι ένα «ζωντανό» εργαλείο, το οποίο αλλάζει συνεχώς, καθώς ο εκπαιδευτικός αξιολογεί σε συνεχή βάση την παρουσία του στο σχολείο την διδασκαλία του μέσα στην τάξη αναστοχάζεται και δρα ανάλογα με τα συμπεράσματα που εξάγει, αναπτύσσοντας διαφορετικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας του με στόχο την αύξηση του βαθμού αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας, τον πιο ενεργό του ρόλο στην σχολική ζωή την βελτίωση των σχέσεών του μέσα στην σχολική κοινότητα, την επιστημονική του κατάρτιση.

13 Στόχος του φακέλου εκπαιδευτικού
Ο βασικός σκοπός του ατομικού φακέλου είναι να περιγράψει μέσα από την προσωπική επιλογή στοιχείων και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα την πορεία, την εξέλιξη και την βελτίωση του εκπαιδευτικού. Κάθε στοιχείο που εμπεριέχεται αποτελεί τεκμήριο της επαγγελματικής του ανάπτυξης, όπως την εκλαμβάνει ο ίδιος και αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό κατά την αξιολογική διαδικασία, καθώς εμπλέκεται άμεσα και προσωπικά ο ίδιος ο εκπαιδευτικός.

14 Έρευνα των Deveci et al., (2006: ) κατά την οποία μελλοντικοί εκπαιδευτικοί της στοιχειώδους εκπαίδευσης χρησιμοποίησαν το φάκελο υλικού ως εργαλείο αξιολόγησης τους, έδειξε πως, αν και στην αρχή οι εκπαιδευτικοί της έρευνας αισθάνθηκαν πανικό στην προοπτική της χρήσης αυτής της καινοτόμου τεχνικής, στη συνέχεια εξέφρασαν την πεποίθηση πως ήταν μια εμπειρία σημαντική για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, γιατί η απρόσωπη αξιολογική διαδικασία μετατράπηκε σε διαδικασία προσωπικής αναμέτρησης και εμπλοκής.

15 Ερωτήματα στα οποία μπορεί να απαντάει ο/η εκπαιδευτικός με βάση τα στοιχεία του φακέλου
Ποια είναι η φιλοσοφία μου για τη μάθηση και πώς ορίζω τον ρόλο μου ως εκπαιδευτικός; Τι δίδαξα και τι έμαθαν οι μαθητές μου; Πώς δίδαξα; Τι ανατροφοδότηση είχα από συναδέλφους, γονείς, μαθητές και διευθυντή; Πώς θεμελίωσα σχέσεις συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών μου; Τι έμαθα;

16 Περιεχόμενο του φακέλου υλικού του εκπαιδευτικού
Ο φάκελος, επομένως, αποτυπώνει και εμπεριέχει: Το επαγγελματικό status και το επαγγελματικό «γίγνεσθαι» του εκπαιδευτικού Την αναλυτική περιγραφή της τάξης του τη δεδομένη χρονική περίοδο(περιεχόμενο διδασκαλίας, χρονική διάρκεια, γνωστικό αντικείμενο, μαθητικό δυναμικό,γεωγραφική τοποθέτηση, συνθήκες σχολικής μονάδας) Καταγράφει τις αναζητήσεις του, την εξέλιξή του, την προσαρμοστικότητα του στις δεδομένες συνθήκες.


Κατέβασμα ppt "Φάκελος υλικού του (υποψήφιου) εκπαιδευτικού & επαγγελματική ανάπτυξη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google