Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ.  Στο δυτικό τμήμα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας οι μετακινήσεις των γερμανικών λαών, κυρίως, που εμφανίστηκαν στην.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ.  Στο δυτικό τμήμα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας οι μετακινήσεις των γερμανικών λαών, κυρίως, που εμφανίστηκαν στην."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

2  Στο δυτικό τμήμα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας οι μετακινήσεις των γερμανικών λαών, κυρίως, που εμφανίστηκαν στην Ευρώπη από τον 4ο αι. έφεραν μεγάλες αναταραχές και ανακατατάξεις, εδαφικές και πληθυσμιακές: η Γαλατία κατακτήθηκε από τους Φράγκους, η Ιταλία για ένα διάστημα έγινε γοτθικό βασίλειο, στην Ισπανία εγκαταστάθηκαν οι Βησιγότθοι και οι Βάνδαλοι κατέλαβαν τη Βόρεια Αφρική. Από τον επόμενο αιώνα ξεκινά η ιστορική περίοδος της Ευρώπης που είναι γνωστή ως μεσαίωνας. Από τις πιο ισχυρές γερμανικές φυλετικές ομάδες που επικράτησαν στη Δυτική Ευρώπη από τον 5ο ως τον 9ο αι., περίπου, ήταν οι Φράγκοι. Ο Κλόβις, ένας από τους σημαντικούς ηγεμόνες τους, αρχικά βασιλιάς των Σκαλίων Φράγκων, κατάφερε να νικήσει τους Ρωμαίους και να επεκταθεί στη Γαλατία, επιτυγχάνοντας αργότερα την ένωση όλων των Φράγκων. Ασπάστηκε το ρωμαιοκαθολικισμό, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον εκχριστιανισμό και των υπόλοιπων Φράγκων. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

3  Από τα μέσα του 8ου αι. βασιλιάς των Φράγκων ανακηρύχθηκε ο Κάρολος ο Μέγας. Με τις συνεχείς νίκες του έγινε ο ισχυρότερος βασιλιάς της Ευρώπης και κέρδισε την εύνοια του πάπα. Τα Χριστούγεννα του 800 στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη ο Κάρολος στέφτηκε από τον πάπα αυτοκράτορας όχι πλέον των Φράγκων αλλά της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.Στο μεταξύ η παπική εκκλησία είχε αποκτήσει μεγάλη δύναμη και ασκούσε πολιτική επιρροή στους ηγεμόνες της Ιταλικής χερσονήσου, αλλά και στους ηγεμόνες της υπόλοιπης Ευρώπης, μέσω των μοναστηριών και των εκκλησιών. Το 12ο αι. η θρησκευτική αυτή ενότητα της Δυτικής Ευρώπης οδήγησε στην οργάνωση στρατιωτικών εκστρατειών για την επανάκτηση των «Αγίων Τόπων» που βρίσκονταν στα χέρια των μωαμεθανών.

4  Οι πόλεμοι αυτοί που υποκινήθηκαν από την παπική Εκκλησία και στους οποίους πήραν μέρος όλα σχεδόν τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη ονομάστηκαν Σταυροφορίες. Μία από αυτές, η Δ’ Σταυροφορία, είχε ως αποτέλεσμα την κατάλυση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας (1204). Οι Σταυροφόροι μπήκαν στην Κωνσταντινούπολη και ίδρυσαν δικό τους λατινικό κράτος με επικεφαλής το Βαλδουίνο της Φλάνδρας. Το 1261 ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος κατόρθωσε να ανακτήσει την Κωνσταντινούπολη. Το 13ο αι. εμφανίζονται στην περιοχή της Μικράς Ασίας οι Οθωμανοί Τούρκοι και αρχίζει η ραγδαία προέλασή τους στην Ευρώπη με την κατάκτηση εδαφών του Βυζαντίου. Παράλληλα οι Σέρβοι φτάνουν ως τη Θεσσαλία. Την περίοδο της βασιλείας του Μανουήλ Β (14ος-15ος αι.) οι Οθωμανοί πολιορκούν τη Θεσσαλονίκη.

5  Το 1453 κατακτούν την Κωνσταντινούπολη και σιγά σιγά και τα υπόλοιπα εδάφη της αυτοκρατορίας.Η ανάπτυξη της οικονομίας στη Δυτική Ευρώπη από το 12ο αι. οδήγησε στη δημιουργία μεγάλων αστικών κέντρων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την παράλληλη ανάπτυξη της ζωγραφικής, της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής. Λίγο αργότερα (13ος-14ος αι.) άρχισε ένας αγώνας για υπεροχή, μεταξύ της Εκκλησίας και των πολιτικών ηγεμόνων, καθώς αναπτυσσόταν σιγά σιγά και ο εθνικός πολιτισμός των ευρωπαϊκών λαών. Από το 14ο αι. εμφανίζεται στη Δυτική Ευρώπη μία σημαντική πνευματική κίνηση που σηματοδοτεί το τέλος του μεσαίωνα και την έναρξη της αναγέννησης. Η ανάπτυξη σε όλους τους πνευματικούς τομείς δεν ανακόπτεται ούτε και με την εξάπλωση της πανούκλας, του «Μαύρου Θανάτου», που εμφανίστηκε την ίδια περίοδο και που οδήγησε στο θάνατο εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίους.

6  Ενώ για το Βυζάντιο, στην Ανατολική Ευρώπη, το 15ο αι. ξεκινάει μια σκοτεινή περίοδος, μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους, για τη Δυτική Ευρώπη ξεκινά η περίοδος των μεγάλων ανακαλύψεων. Η σημαντικότερη από αυτές θεωρείται η ανακάλυψη της Αμερικής, το 1492, από το Χριστόφορο Κολόμβο, που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των Ισπανών βασιλιάδων. Την περίοδο αυτή όλοι οι λαοί της Βαλκανικής χερσονήσου δέχονταν τις απειλητικές επιδρομές των Οθωμανών, οι οποίοι άρχισαν να διαδίδουν το μουσουλμανισμό. Από τα τέλη του 14ου αι. ολόκληρη η Βαλκανική πέρασε στην οθωμανική κυριαρχία, αλλά πολλοί χριστιανικοί λαοί της χερσονήσου διατήρησαν τις εθνικές παραδόσεις τους.

7 Γαλλία-14ος Αιώνας

8  7 ος αι. -- η ίδρυση του Τσέχικου κράτους ως αποτέλεσμα ενοποίησης μερικών σλαβικών φυλών  830 - 907 -- η Μεγάλη Μοραβία.  Από τον 9 ο αι. έως το 1306 - η διακυβέρνηση των Πρεμυσλιδών. Το 1212 ο Πρέμυσλ Οτακαρ Α' παρέλαβε το Χρυσόβουλλο της Σικελίας, με το οποίο οι χώρες της Τσεχίας είχαν θεωρηθεί βασίλειο και οι ηγεμόνες του μπορούσαν να χρησιμοποιούν τον κληρονομικό τίτλο του βασιλιά. Το Τσέχικο Βασίλειο γίνεται μέρος της Ιεράς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.  1346 - 1378 - η διακυβέρνηση του Καρόλου Δ', Ρωμαϊκού αυτοκράτορα και Τσέχου βασιλιά  1348 -- ιδρύεται το πρώτο πανεπιστήμιο της Κεντρικής Ευρώπης - το Πανεπιστήμιο του Καρόλου. Χουσιτών.  1471 - 1526 -- η διακυβέρνηση της δυναστείας των Γιαγκελόνων. 1526 - 1918 -- η διακυβέρνηση της δυναστείας των Αψβούργων  1419 - 1436 -- η επανάσταση των Ιστορία Της Τσεχίας

9 Θανατική Ποινή (Λαιμητόμος)

10 ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

11 Ο Βυζαντινός Ναός της Ύπατης Σοφίας του Ένσαρκου Λόγου του Θεού, περισσότερο γνωστή ως Αγία Σοφία ή Αγιά-Σοφιά, γνωστός και ως Ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας ή απλά Η Μεγάλη Εκκλησία, ήταν από το 360 μέχρι το 1453 ορθόδοξος καθεδρικός ναός της Κωνσταντινούπολης, με εξαίρεση την περίοδο 1204 - 1261 κατά την οποία ήταν ρωμαιοκαθολικός ναός, ενώ μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης μετατράπηκε σε τέμενος, μέχρι το 1934 και σήμερα αποτελεί μουσειακό χώρο.

12  Ανήκει στις κορυφαίες δημιουργίες της βυζαντινής ναοδομίας, πρωτοποριακού σχεδιασμού, και υπήρξε σύμβολο της πόλης, τόσο κατά τη βυζαντινή όσο και κατά την οθωμανική περίοδο. Το παρόν κτίσμα ανεγέρθηκε τον 6ο αιώνα, επί βασιλείας του Ιουστινιανού Α΄, από τους μηχανικούς Ανθέμιο από τις Τράλλεις και Ισίδωρο από τη Μίλητο.

13 Το οικοδόμημα ακολουθεί τον αρχιτεκτονικό ρυθμό της τρουλαίας βασιλικής και συνδυάζει στοιχεία της πρώιμης βυζαντινής ναοδομίας, σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Αρχιτεκτονικές επιρροές της Αγίας Σοφίας εντοπίζονται σε αρκετούς μεταγενέστερους ορθόδοξους ναούς αλλά και σε οθωμανικά τζαμιά, όπως στο τέμενος του Σουλεϊμάν και στο Σουλταναχμέτ τζαμί. Εκτός από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της, η Αγία Σοφία ξεχωρίζει επίσης για τον πλούσιο εσωτερικό διάκοσμό της, που ωστόσο υπέστη σοβαρές καταστροφές κυρίως από τις βαρβαρότητες των Τούρκων κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας.

14 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ

15 Το Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας («Ορλόι» για τους ντόπιους) είναι ένα μεσαιωνικό αστρονομικό ρολόι στο κέντρο της Πράγας. Το σημερινό ρολόι είναι πιστό αντίγραφο του αρχικού, που καταστράφηκε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Βρίσκεται στο νότιο τοίχο του Παλιού Δημαρχείου, στην Πλατεία της Παλιάς Πόλης, και αποτελεί σημαντικό και δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο. Δύο από τους σπουδαιότερους αστρονόμους του 16ου και 17ου αιώνα, ο Τύχων και ο Κέπλερ, έζησαν στην Πράγα και εργάστηκαν στο Αστεροσκοπείο Μπένατεκ, αφήνοντας τη σφραγίδα τους στην πόλη, στο Πανεπιστήμιο της οποίας δίδαξε για ένα έτος και ο Αϊνστάιν (1911-1912).

16 Ο μηχανισμός του Αστρονομικού Ρολογιού αποτελείται από τρεις ομοαξονικούς οδοντωτούς τροχούς που κινούν ισάριθμους δείκτες. Ο πρώτος δείχνει την κίνηση του Ηλίου, ο δεύτερος την κίνηση της Σελήνης και ο τρίτος τη θέση του ζωδιακού κύκλου ως προς τον Ήλιο. Ένας μολυβί δείκτης μεταφέρει τον ήλιο, ενώ μία επίχρυση ανθρώπινη παλάμη δείχνει την ώρα σε δύο εικοσιτετράωρες κλίμακες. Η εξωτερική κλίμακα (με αραβικούς αριθμούς) δείχνει τον παλαιό τσέχικο χρόνο, όπου οι ώρες υπολογίζονταν από τη δύση του Ηλίου. Η εσωτερική κλίμακα (με λατινικούς αριθμούς) δείχνει το χρόνο στην Κεντρική Ευρώπη.

17 Το Αστρονομικό Ρολόι προσελκύει το ενδιαφέρον ιδίως όταν σημαίνει τις ακέραιες ώρες. Τότε στα μικρά παράθυρα και συμμετρικά ως προς μία ανάγλυφη μορφή ενός αγγέλου, τα παραθυρόφυλλα ανοίγουν και εμφανίζονται οι μορφές των Αγίων Αποστόλων. Η όλη κατασκευή του Αστρονομικού Ρολογιού της Πράγας δείχνει τρεις ανεξάρτητες κινήσεις:  Την κίνηση του Ηλίου κατά τη διάρκεια μιας μέσης ηλιακής ημέρας.  Τη μέση περιφορά της Σελήνης κατά τη διάρκεια ενός συνοδικού (σεληνιακού) μήνα.  Τη φαινόμενη ετήσια περιφορά του Ηλίου γύρω από τη Γη πάνω στην εκλειπτική.

18 ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ

19 Η Γέφυρα του Καρόλου είναι μία από τις πλέον φημισμένες αψιδωτές και ιστορικές γέφυρες της Ευρώπης. Βρίσκεται στον ποταμό Μολδάβα στο κέντρο της Πράγας. Η κατασκευή της άρχισε το 1357 υπό την αιγίδα του βασιλιά Καρόλου Δ' προς τιμή του οποίου και φέρει το όνομα, και τελείωσε στην αρχή του 15ου αιώνα. Ήταν η σημαντικότερη σύνδεση μεταξύ της Παλαιάς Πόλης και των παρακείμενων περιοχών μέχρι το 1841. Επίσης, η κτιστή αυτή γέφυρα κατέστησε την Πράγα σημαντικό κόμβο στον εμπορικό δρόμο μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης. Η γέφυρα ονομάστηκε αρχικά «Πέτρινη Γέφυρα» ή «Γέφυρα της Πράγας» και από το 1870 «Γέφυρα του Καρόλου».

20 Μια βασική επισκευή της γέφυρας πραγματοποιήθηκε μεταξύ του 1965 και του 1978, βασισμένη σε επιστημονικά και πολιτιστικά ιδρύματα. Η σταθερότητα των πυλώνων ενισχύθηκε και η κυκλοφορία για τα οχήματα απαγορεύτηκε, ώστε να είναι προσιτή μόνο στους πεζούς. Μετά την καταστρεπτική πλημμύρα το 2002, αποφασίστηκε νέα επισκευή της γέφυρας. Η ανακατασκευή τελείωσε το 2007, ενώ αποφεύχθηκε το κλείσιμο της γέφυρας.

21 ΓΟΤΘΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ

22 Ως διεθνής γοτθικός ρυθμός εννοείται στην τέχνη ένας διεθνής ρυθμός, συνδυασμός του ιταλικού και του γαλλικού γοτθικού ρυθμού. Κατά το β΄ μισό του 14ου αιώνα η Ευρώπη της λατινικής εκκλησίας και των εμπορικών οδών αποτελούσε μία μεγάλη ενότητα. Καλλιτέχνες και ιδέες ανταλλάσσονταν και μεταφέρονταν από το ένα κέντρο στο άλλο χωρίς να υπολογίζεται ο τόπος προέλευσής τους και δίχως να σκέπτεται κανείς να απορρίψει ένα έργο γιατί το θεωρούσε «ξένο». Έτσι, κατά τα τέλη του 14ου αιώνα διαμορφώθηκε ο διεθνής γοτθικός ρυθμός από το συνδυασμό των στοιχείων της γαλλικής και ιταλικής παράδοσης της γοτθικής εποχής.

23 Στην αρχιτεκτονική, οι τοπικές παραλλαγές είναι συχνά γνωστές ως Κάθετη Αρχιτεκτονική στην Αγγλία, ως Sondergotik δηλαδή Ειδικός Γοτθικός στη Γερμανία και την Κεντρική Ευρώπη, ως Επιδεικτικός Γοτθικός στη Γαλλία, και αργότερα Manueline δηλαδή Ύφος του Μανουέλ στην Πορτογαλία, και Isabelline δηλαδή Ύφος της Ισαβέλλας στην Ισπανία, ορισμοί που προσδιορίζουν και την περίοδο διαμόρφωσης της τεχνοτροπίας. Σε πολλά κτήρια της συγκεκριμένης τεχνοτροπίας είναι διακριτή η ρευστότητα και η τάση για διακόσμηση. Εξωτερικά τα κτήρια διακρίνονται για τη μαζική χρήση αντηρίδων.

24 Ανάμεσα στις διασημότερες κατασκευές γοτθικού ρυθμού στη Κουτνά Χόρα, πόλη που συναρτούσε την ευημερία της με την παραγωγή των ορυχείων αργύρου στην Τσεχία, είναι η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Οι βωμοί, τα παράθυρα, οι άμβωνες και οι θέσεις της χορωδίας αυτού του εκπροσώπου του διεθνούς γοτθικού ρυθμού διακρίνονται για τη χαρακτηριστική λεπτομέρεια τους. Ένα άλλο αρχιτεκτονικό παράδειγμα του γοτθικού ρυθμού είναι η μονή των Ιερωνυμιτών στο Μπέλεμ της Λισαβόνας, ένα από τα σημαντικότερα κτήρια της πόλης και ένα από τα καλύτερα δείγματα του ύφους του Μανουέλ.

25  Πράγα, η πρωτεύουσα της Τσεχίας, έχει μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική που χρονολογείται περισσότερο από 1.000 χρόνια. Τα 866 στρέμματα του ιστορικού κέντρου της Πράγας έχουν δηλωθεί ως Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Στην Πράγα, ο επισκέπτης μπορεί να δει ένα μείγμα της ρωμανικής, γοτθικής, αναγεννησιακής, μπαρόκ, Εθνικής Αναγέννησης της Τσεχίας, Art Nouveau, κυβιστική και μοντερνισμού αρχιτεκτονική. Το Κάστρο της Πράγας, που είναι το μεγαλύτερο κάστρο στον κόσμο κυριαρχεί το αστικό τοπίο της Πράγας. Η σημερινή πόλη της Πράγας δεν είναι μόνο για το παρελθόν. Αυτό το αποδεικνύουν τα λαμπερά εμπορικά κέντρα, τα μοντέρνα εστιατόρια και μπαρ με ζωντανή μουσική. Όλα αυτά μαζί με μια πληθώρα από διασκέδαση - από τη μουσική στο χορό, τον κινηματογράφο και τα λογοτεχνικά φεστιβάλ, στα τζαζ και ροκ κλαμπ.

26 Μέγαρο Μουσικής Rudolfinum

27 Σπίτι της μαύρης Παναγίας

28 Δημαρχείο

29 Θέατρο Estates

30 Κάστρο της Πράγας

31

32 Μολδάβας

33 Ο Μολδάβας είναι ποταμός στην Κεντρική Ευρώπη, αριστερός παραπόταμος του Έλβα. Στη χώρα που διαρρέει όμως, την Τσεχία, ονομάζεται Βλτάβα (Vltava). Αμφότερες οι λέξεις πάντως πιστεύεται ότι ετυμολογούνται από την ίδια πανάρχαια ρίζα που σημαίνει «άγριο νερό». Ο Μολδάβας είναι κυρίως γνωστός από το ότι διαρρέει την πρωτεύουσα της Τσεχίας, την Πράγα, και γενικά αποτελεί τον σημαντικότερο ποταμό της Βοημίας (του δυτικού μέρους της Τσεχίας).

34 Ο Μολδάβας είναι ο μακρύτερος ποταμός ολόκληρης της Τσεχίας, με συνολικό μήκος 430 χιλιόμετρα, ενώ η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 28.090 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πηγάζει από τον Βοημικό Δρυμό σε υψόμετρο 1.172 μέτρων και ρέει προς τον βορρά. Η υψομετρική διαφορά από τις πηγές του ως τη συμβολή του είναι 1.016 μέτρα. Εκτός από την Πράγα, περνά και από τις πόλεις Český Krumlov και České Budějovice. Χύνεται στον Έλβα στην πόλη Mělník, μόλις 35 χιλιόμετρα μετά την Πράγα.

35

36 Οι μαθητές:  Λεονταρίτη Αναστασία  Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος  Λιάκος Χρήστος  Κατουρτζίδου Σοφία  Κανελλάκη Γκόλφω-Δέσποινα  Λιάκος Σταμάτης  Κανελλοπούλου-Στάμου Καλλιόπη  Κώνστα Ελένη  Κωνσταντινίδου Δέσποινα  Παπαθανασίου Ράνια  Μπελίστα Ιουλία  Λιάκου Κατερίνα

37  Μαλέλλι Λάουρα  Πέππα Αγάθη-Μαρία  Ρολλ Βαλέρια  Χασιώτης Γιάννης  Τσίγκος Αντώνης  Σκληρού Γιάννα  Καψάλα Μαρία  Πηλιχός Θάνος  Καμπόλης Μαρία  Μουζάκα Κωνσταντίνα  Ντάρας Βαγγέλης  Ανδρεάδης Νίκος  Γαβαθάς Προκόπης  Σπυρίδων Μαίρη

38  Ρόδη Ισιδώρα  Χότζα Μπλέρτα  Τσίγκος Νίκος  Τσουτουρίδου Κατερίνα  Πανούση Σοφία  Πηλιχού Σοφία  Πέτρου Κωνσταντίνος  Μίχα Δώρα  Τριβέλλα Σοφία  Σιγάλας Μανώλης  Μαγγίνας Κωνσταντίνος  Καραμπούλας Χρήστος  Κωτσαλάς Σπύρος  Παπαθανασίου Θοδωρής

39  Τριβελλά Σοφία  Σαμπάνης Λάμπρος  Σεϊτανίδης Δημήτρης  Κατσέλη Αθανασία  Ευέλια Τσίγκου  Τσαούση Μαρία  Τσεβά Μαρία  Νερούτσος Ιωάννης  Βασιλοπούλου Ραφαέλα  Παυνέρη Αναστασία  Τσεβά ισιδώρα  Πολυζώη Κατερίνα


Κατέβασμα ppt "ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ.  Στο δυτικό τμήμα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας οι μετακινήσεις των γερμανικών λαών, κυρίως, που εμφανίστηκαν στην."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google