Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

04 ΙΟΥΝ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "04 ΙΟΥΝ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 04 ΙΟΥΝ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) Υ ΠΟ Ε ΚΠΟΝΗΣΗ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ Σ ΧΕΔΙΟ Π ΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ «ΦΑΡΑΓΓΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

2 1. Διαχειριστικό Σχέδιο: Σκοπός, Περιεχόμενο 1.Εισαγωγή – περιγραφή της περιοχής. 2.Κύρια είδη και βιότοποι που χρήζουν σημασίας - ανάλυση των οικολογικών τους απαιτήσεων. 3.Είδη Χαρακτηρισμού και Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς (Favorable Reference Values-FRVs) για να σχηματιστούν έτσι και οι Στόχοι Διατήρησης της περιοχής. Με βάση του Στόχους Διατήρησης περιγράφονται τα μέτρα διαχείρισης που πρέπει να παρθούν. 4.Ανάλυση απειλών – κινδύνων. 5.Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Διατήρησης (τόσο για τα είδη, όσο και για τον αναγκαίο για τη διατήρηση τους βιότοπο). 6.Μέτρα/δράσεις Διαχείρισης προς επίτευξη των Στόχων της Οδηγίας. 7.Δράσεις ενημέρωσης/διαβούλευσης των εμπλεκομένων. 8.Παραρτήματα

3 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες

4 Όνομα ΠΖΚωδικός Πολεοδομικής ΖώνηςΣΥΝΟΛΟ (%) Προστασίας Ζ1 24 Ζ3 Δα2 Δα3 Γεωργική Γ3 43 Γα4 Κτηνοτροφική Γγ2 5 Μαζική Εκτροφή Ζώων Και Πτηνών Εκτός Χοίρων Δ14 Άνευ Ζώνης ΑΖ2424

5

6 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Γεωργική δραστηριότητα -Η σημαντικότερη ανθρωπογενής δραστηριότητα αφορά τη γεωργία και κυρίως σιτηρά. -Σημαντικές εκτάσεις αφορούν στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών, ενώ στην περιοχή υπάρχουν εκτάσεις με αμυγδαλιές και αμπέλια -Οι καλλιέργειες αυτές ευνοούν σε σημαντικό βαθμό την πτηνοπανίδα, όμως η συμβατική μέθοδος καλλιέργειας απαιτεί τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. -Πρακτικές καψαλίσματος – πυρκαγιές. -Εγκατάλειψη της παραδοσιακής γεωργίας. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΖΩΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΖΕΠ (εκτάρια) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΖΕΠ, (ΚΟΑΠ / 2015 - σε εκτάρια) ΣΙΤΗΡΑ ΑΜΠΕΛΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΕΛΙΕΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΧΑΡΟΥΠΙΕΣ ΨΥΧΑΝΘΗ ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ ΠΑΤΑΤΑΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ ΑΛΛΟ ΦΑΡΑΓΓΙΑ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1203297,112411,424,15,324,22,90,74,10,40,660,638,8

7 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Κτηνοτροφική δραστηριότητα -Εντός και περιμετρικά της ΖΕΠ υπάρχουν τέσσερα (4) κτηνοτροφικά υποστατικά με αιγοπρόβατα -Περιμετρικά της περιοχής, παρατηρείται μεγάλος αριθμός κτηνοτροφικών υποστατικών. -Η ανεξέλεγκτη βόσκηση - υπερβόσκηση είναι μία έντονη απειλή για πολλούς οικότοπους και είδη χλωρίδας, καθώς υποβαθμίζεται η ποιότητα τους και παράλληλα εμποδίζεται η φυσική αναγέννησή τους. -Η ήπια βόσκηση συντηρεί τις φρυγανικές κοινότητες, καθώς παρεμποδίζει την ανάπτυξη υψηλών θαμνώνων.

8 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Οδικό δίκτυο -Το οδικό δίκτυο αποτελείται στο μεγαλύτερο του μέρος από χωμάτινους αγροτικούς δρόμους, μέρος του οποίου δεν είναι εγγεγραμμένο -Εξυπηρετεί τις εντός της ΖΕΠ διάσπαρτες καλλιέργειες και υποστατικά. -Απώλεια φυσικών οικοτόπων -Παροχή πρόσβασης σε οχήματα με αποτέλεσμα την αύξηση της όχλησης και παράλληλα του κινδύνου πυρκαγιών και ενάσκησης παράνομων δραστηριοτήτων.

9 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Διάνοιξη χωμάτινων δρόμων -Μεγάλο ποσοστό των αγροτικών δρόμων εντός της περιοχής ΖΕΠ, δεν είναι εγγεγραμμένοι και διανοίχτηκαν με σκοπό να παρέχουν ευκολότερη πρόσβαση προς ιδιωτικά τεμάχια στην περιοχή. -Αυτό αυξάνει την πρόσβαση σε διάφορα σημεία της περιοχής, συνεισφέρει στην αύξηση της όχλησης των ειδών και οδηγεί σε απώλεια των οικοτόπων της περιοχής. Λαθροθηρία παράνομη παγίδευση και παράνομη εξάσκηση κυνηγετικών σκύλων -Στην περιοχή καταγράφονται περιστατικά λαθροθηρίας, παράνομης παγίδευσης άγριων πουλιών και παράνομη εξάσκηση κυνηγετικών σκύλων. -Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ειδών, προστατευόμενων αλλά και θηρεύσιμων, ενώ παράλληλα οδηγεί σε σημαντική όχληση και απώλεια οικοτόπων. Παράνομες Δραστηριότητες

10 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων -Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων έχει σοβαρές επιπτώσεις για τα αρπακτικά της περιοχής -Παράλληλα η χρήση τρωκτικοκτόνων οδηγεί σε απώλεια αρπακτικών μέσω πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης. Παράνομες Δραστηριότητες Ανέγερση παράνομων υποστατικών -Εντός της περιοχής εμφανίζεται αριθμός υποστατικών, τα οποία σε σημαντικό βαθμό έχουν ανεγερθεί παράνομα, χωρίς την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών. -Ειδικά όσον αφορά τη δραστηριοποίηση κτηνοτροφικών υποστατικών, η ανεξέλεγκτη δραστηριότητα με τη μορφή της υπερβόσκησης, μπορεί να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις σε φυσικούς οικότοπους, αλλά και σε γεωργικές καλλιέργειες.

11 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  Η ΖΕΠ «Φαράγγια Αγίας Αικατερίνης - Αγίας Παρασκευής» αποτελεί μια πολύ σημαντική περιοχή για την πτηνοπανίδα αφού φιλοξενεί σημαντικούς πληθυσμούς ειδών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, τα οποία αναπαράγονται στην περιοχή.  Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει οικότοπους τροφοληψίας και αναπαραγωγής για τα είδη αυτά, και αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές περιοχές φωλεοποίησης τους στην Κύπρο.  Η περιοχή βρίσκεται σε καλή κατάσταση, όμως υπάρχουν προβλήματα που αφορούν την όχληση, τον κατακερματισμό και απώλεια βιοτόπων και τη λαθροθηρία.  Αναγνωρίζεται η ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης της περιοχής και η προοπτική αύξησης των πληθυσμών ειδών καθορισμού σε αυτή. 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες

12 6. Μέτρα Διαχείρισης Τα προτεινόμενα Διαχειριστικά Μέτρα διαχωρίστηκαν στις εξής 4 κατηγορίες: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους  Αφορούν μέτρα με άμεσο στόχο τη διατήρηση και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού και των οικοτόπων τους. Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων  Αφορούν μέτρα τα οποία στοχεύουν στην ρύθμιση και περαιτέρω διαχείριση των χρήσεων γης και δραστηριοτήτων της περιοχής με έμμεσο στόχο τη διατήρηση και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού και των οικοτόπων τους. Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη  Αφορούν μέτρα τα οποία στοχεύουν έμμεσα στην διατήρηση και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού και των οικοτόπων τους μέσω της περιβαλλοντικής ανάδειξης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους  Αφορούν μέτρα παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, έτσι ώστε να αξιολογείται η κατάσταση των ειδών, των οικοτόπων τους και της προστατευόμενης περιοχής εν γένει.

13 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: A. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και Οικοτόπων Κωδικός Μέτρου:Α.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Διαχείριση των θαμνωδών οικοτόπων Περιγραφή: Να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι θαμνώδεις οικότοποι (σκληρόφυλλη βλάστηση) εντός της ΖΕΠ κυρίως για να επωφεληθούν τα είδη Sylvia melanothorax, Oenanthe cypriaca και Coracias garrulus. Στόχος θα είναι η δημιουργία ενός μωσαϊκού οικοτόπων με πιο πυκνές αλλά και πιο ανοικτές θαμνώδεις εκτάσεις (φρυγανότοπους). Παράλληλα, όπου κρίνεται απαραίτητο, να γίνουν φυτεύσεις γηγενών θάμνων προς ενίσχυση των φυσικών οικοτόπων. Η βιώσιμη, μη εντατική, βόσκηση είναι σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης αυτών των περιοχών (δείτε μέτρα για γεωργία). Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€5 000 – €7 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

14 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.2Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου: Προστασία των περιοχών φωλεοποίησης των ειδών Falco peregrinus και Aquila fasciata εντός της ΖΕΠ Περιγραφή: Στις περιοχές που βρίσκονται οι φωλιές των αρπακτικών αυτών και σε ακτίνα 1km από αυτές να αποκλειστεί η εξάσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας για την περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουλίου. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€ 0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

15 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.3Είδος Μέτρου:Μελέτη - ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:2 Τίτλος Μέτρου:Αναγνώριση των σημαντικότερων περιοχών φωλεοποίησης Περιγραφή: Εκπόνηση οικολογικής μελέτης για να αναγνωριστούν οι σημαντικότερες περιοχές φωλεοποίησης για την Κράγκα Coracias garrulus, με ταυτόχρονη ενδυνάμωση των διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρηση των οικοτόπων τους. Παράλληλα θα πρέπει να συσταθούν μακροπρόθεσμες μελέτες της αναπαραγωγικής βιολογίας και οικολογίας των ειδών αυτών με σκοπό να παρέχουν την απαιτούμενη πληροφορία για μελλοντικές διαχειριστικές δράσεις που θα έχουν ως στόχο την αύξηση του αναπαραγωγικού πληθυσμού για τα είδη αυτά, έτσι που να φτάσουν τους στόχους διατήρησης. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€5 000 – €8 000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

16 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.4Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:2 Τίτλος Μέτρου:Πρόγραμμα τοποθέτησης φωλιών εντός της ΖΕΠ Περιγραφή: Θα πρέπει να γίνει τοποθέτηση των τεχνητών φωλιών και στη συνέχεια να εκπονηθεί και ένα κατάλληλο πρόγραμμα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου, τόσο ως προς την αύξηση των περιοχών φωλεοποίησης, όσο και προς τον αριθμό των αναπαραγόμενων ζευγαριών Κράγκας Coracias garrulus. Το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τεχνητές φωλιές για το είδος Oenanthe cypriaca. Παλιά εγκαταλελειμμένα κτίρια που υπάρχουν εντός της περιοχής θα πρέπει να διατηρηθούν ή και να συντηρηθούν για σκοπούς φωλεοποίησης και ως χώροι ανάπαυσης των πουλιών. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€2 000 – €3 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

17 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.5Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:3 Τίτλος Μέτρου:Τοποθέτηση ποτίστρων Περιγραφή: Η τοποθέτηση ποτίστρων θα βοηθήσει τα είδη πτηνοπανίδας που απαντούν στην περιοχή να ανταπεξέλθουν καλύτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο καθώς και κατά τις περιόδους ξηρασίας. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€2 000 – €3 000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

18 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Εφαρμογή θεσμού Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Περιγραφή: Κάθε σχέδιο ή έργο (π.χ. οικιστική ή τουριστική ανάπτυξη) που εμπίπτει ή γειτνιάζει με την περιοχή Natura 2000, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση της περιοχής Natura 2000, το οποίο δύναται να επηρεάσει σημαντικά την περιοχή και τους στόχους διατήρησης, θα πρέπει η αδειοδότηση του να εξετάζεται υπό το θεσμό της Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Ειδικότερα, θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω της διαδικασίας αυτής ότι δεν θα υλοποιηθεί οποιαδήποτε ανάπτυξη εντός της περιοχής ΖΕΠ που θα έχει επιπτώσεις στα είδη καθορισμού ή τους οικοτόπους τους. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

19 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.2Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου: Διατήρηση του μωσαϊκού τοπίου και της χαμηλής έντασης αγροτικών πρακτικών και βόσκησης για τις γεωργικές περιοχές εντός της ΖΕΠ Περιγραφή: Η επέκταση γεωργίας εντός ακαλλιέργητων περιοχών θα πρέπει να αποτραπεί. Μη μετατροπή καλλιεργειών από υφιστάμενες σε πιο εντατικές μορφές καλλιέργειας Οι πρόνοιες της Πολλαπλής συμμόρφωσης και οι Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Πρακτικές θα πρέπει να παρακολουθούνται αυστηρά εντός της ΖΕΠ. Προστασία και διατήρηση όλων των απομειναριών φυσικής βλάστησης και των ξερολιθιών εντός γεωργικών περιοχών M10.1.6, M10.1.7, M10.1.11 Το 15% κάθε αγρό-τεμαχίου εντός περιοχής ΖΕΠ να τυγχάνει ειδικής διαχείρισης ως ‘Ενισχυμένη Περιοχή Οικολογικής Εστίασης’. M10.1.6, M10.1.7, M10.1.11, Μ12 Απαγόρευση της χρήσης ποντικοφάρμακων δεύτερης γενιάς σ’ όλη την ΖΕΠ Να περιοριστεί η χρήση εντομοκτόνων σε καλλιέργειες εντός της περιοχής ΖΕΠ, και ειδικά των επικίνδυνων και τοξικών για το περιβάλλον. Μ10.1.1, Μ12, Μ10.1.3, Περιορισμός της βόσκησης σε όλες τις περιοχές ΖΕΠ. Μ12 (12.1.2) Εφαρμογή υποχρεωτικού συστήματος τριετούς αμειψισποράς για τις καλλιέργειες σιτηρών. Μ10.1.2 και Μ10.1.2.Β2 Εφαρμογή της πρόνοιας της ασυγκόμιστης παραγωγής του 10%. Μ12 Δημιουργία οδηγού για τους αγρότες για τα μέτρα που μπορούν να αξιοποιήσουν Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €10000- €15000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

20 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.3Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:2 Τίτλος Μέτρου:Έλεγχος των παράνομων πρακτικών και των μη- αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων Περιγραφή: 1.Η λαθροθηρία με τη χρήση όπλων, δικτύων και ξόβεργων αποτελεί μια απειλή για την περιοχή. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου περιπολιών ενάντια της λαθροθηρίας. 2.Να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη διάνοιξη αγροτικών δρόμων, και να μην επιτρέπεται η χρήση δασικών δρόμων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 3.Αυστηροί έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται και στους κυνηγούς με σκοπό τη διακρίβωση της εγκατάλειψης κυνηγετικών σκύλων 4.Έλεγχος, καταγραφή και σφράγιση παράνομων γεωτρήσεων 5.‘Αυξημένα μέτρα ελέγχου θα πρέπει να επεκταθούν προς την αποτροπή της παράνομης απόρριψης σκυβάλων. 6.Έλεγχος μη αδειοδοτημένων υποστατικών. 7.Περιορισμός χρήσης τετράτροχων μοτόρων (γουρούνων). 8.Έλεγχος και καταγραφή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων και εφαρμογή μέτρων επαναφοράς της νομιμότητας. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€4000- €5000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

21 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.4Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:3 Τίτλος Μέτρου: Προώθηση της χρήσης κατάλληλου φωτισμού στα υποστατικά εντός και γύρω της ΖΕΠ - μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Περιγραφή: Ο τεχνητός φωτισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει τη συμπεριφορά των ειδών, μέσω της διατάραξης της ανάπτυξής τους και της δραστηριότητάς τους. Ως εκ τούτου προτείνεται: 1.Εκπόνηση ενός ενημερωτικού εγχειρίδιου/ φυλλαδίου με προτάσεις χρήσης κατάλληλου φωτισμού στα υποστατικά εντός της ΖΕΠ με στόχο τη διανομή του στους ιδιοκτήτες της περιοχής προς ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους. 2.Προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων σε περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι ο υφιστάμενος φωτισμός κάποιου υποστατικού έχει σημαντική επίπτωση για τα είδη, μέσω επιδότησης για κατάλληλη τροποποίηση του φωτισμού ή πρότασης εναλλακτικών λύσεων π.χ. φυτοφράκτες. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€5 000 - €7 000 εφάπαξ, Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

22 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.5Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:3 Τίτλος Μέτρου:Τοποθέτηση αντανακλαστικής σήμανσης στα ηλεκτρικά καλώδια εντός της ΖΕΠ. Περιγραφή: Η παρουσία του δικτύου καλωδίων μεσαίας και χαμηλής τάσης της ΑΗΚ εντός της ΖΕΠ αυξάνει το ρίσκο πρόσκρουσης πτηνών σε αυτά. Για τη μείωση ρίσκου θανάτωσης πτηνών προτείνεται η τοποθέτηση ειδικών ανακλαστικών σημάνσεων κατά μήκος των καλωδίων. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€3000 - €5000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

23 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.6Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:3 Τίτλος Μέτρου:Διαχείριση/έλεγχος οικόσιτων θηρευτών Περιγραφή: Η γειτνίαση της ΖΕΠ με τα χωριά της περιοχής, όπως επίσης και η παρουσία μεμονωμένων κατοικιών τόσο εντός όσο και εκτός της περιοχής ΖΕΠ, προσδίδει αυξημένο κίνδυνο για ύπαρξη αδέσποτων γάτων και σκύλων, τα οποία θηρεύουν άγρια πουλιά και άλλα είδη πανίδας. Προτείνεται η λήψη περαιτέρω μέτρων για περιορισμό του φαινομένου π.χ. στείρωσης /μεταστέγασης των αδέσποτων ζώων. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€1000- €2000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

24 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.7Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Διαχείριση και έλεγχος κυνηγετικής δραστηριότητας. Περιγραφή: 1.Αν και το κυνήγι επιτρέπεται σε μέρος της ΖΕΠ, εντούτοις δεν αποτελεί πρόβλημα δεδομένου όμως ότι οι σχετικοί κανονισμοί εφαρμόζονται αυστηρά. Αυξημένες περιπολίες κατά της λαθροθηρίας επιβάλλονται, για ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας. 2.Η εκπαίδευση κυνηγετικών σκυλιών δεν θα πραγματοποιείται εντός της ΖΕΠ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

25 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.8Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:2 Τίτλος Μέτρου: Πλήρης απαγόρευση του ψεκασμού με εντομοκτόνα σε όλα τα υδάτινα σώματα (συμπεριλαμβανομένου φραγμάτων, λιμνίων και ποταμών), εντός της ΖΕΠ Περιγραφή: Η παρουσία εφήμερων ποταμών αλλά και σημείων με παρουσία νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την περιοχή και πολύτιμη πηγή νερού για την πτηνοπανίδα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να απαγορευτεί ο ψεκασμός όλων των υδάτινων σωμάτων με εντομοκτόνα. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

26 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Υποδομές Πρόσβασης Περιγραφή: Η ανάδειξη της περιοχής ΖΕΠ εξ υπακούει την κατασκευή υποδομών οι οποίες θα είναι συμβατές με το τοπίο και τους στόχους διαχείρισης, οι οποίες θα εξυπηρετούν τους επισκέπτες και θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις. Οι υποδομές αυτές περιλαμβάνουν: -Κατασκευή και λειτουργία περιπτέρου ενημέρωσης των επισκεπτών. -Διατήρηση υφιστάμενων μονοπατιών εντός της περιοχής και αν κριθεί αναγκαίο να επεκταθούν ώστε να συνδέουν τα ελκυστικότερα σημεία της περιοχής και που θα επιτρέπουν στους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου των πτηνοπαρατηρητών και των φωτογράφων, να απολαύσουν την περιοχή χωρίς να προκαλείται όχληση στα είδη πτηνοπανίδας. -Τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης για τα είδη της περιοχής και τους στόχους διατήρησης σε διαφορά σημεία. -Κατασκευή σημείων θέας. -Συντήρηση των πιο πάνω υποδομών. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €10 000- €15 000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

27 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.2Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου: Παραγωγή υλικού και σχεδιασμός στρατηγικής για την προώθησης της περιοχής Natura 2000 και υλοποίηση ιστοσελίδας και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης Περιγραφή: Για σκοπούς προώθησης και ανάδειξης της αξίας της περιοχής στο ευρύ κοινό προτείνεται: -Παραγωγή ενημερωτικού υλικού, όπως τηλεοπτικό φιλμάκι, ενημερωτικό φυλλάδιο, οδηγός για την περιοχή, εκπαιδευτικό υλικό που θα διαμοιραστεί σε σχολεία. -Χρήση διαδικτύου (ιστοσελίδα και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης) για περαιτέρω προβολή και ανάδειξη της περιοχής. -Προβολή της περιοχής ως μέρος ενός δικτύου περιοχών πτηνοπαρατήρησης (π.χ. Φαράγγια Αγίας Αικατερίνης, Χερσόνησος Ακάμα και Κοιλάδα Σαραμά), σημαντικών για τα πουλιά. Μια ομάδα περιοχών μπορεί να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών και θα προωθείται ως πακέτο προς ενδιαφερόμενους επισκέπτες και πτηνοπαρατηρητές, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα και της υπό μελέτη περιοχής. Επιπλέον η προσπάθεια αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα έτσι ώστε να δημιουργηθούν και περαιτέρω συνεργασίες σε σχέση με τη διαχείριση των περιοχών μεταξύ των Τοπικών Αρχών εντός των οποίων εμπίπτουν τα οικοσυστήματα αυτά. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €5 000 εφάπαξ και €1 000 - €2 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

28 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.3Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Εργοδότηση λειτουργού ενημέρωσης Περιγραφή: Για την ανάδειξη της περιοχής κρίνεται απαραίτητο να εργοδοτηθεί ένας λειτουργός ενημέρωσης σε συνεχή βάση, ο οποίος θα έχει καθήκοντα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ανάδειξης της πτηνοπανίδας της ΖΕΠ. Μπορεί να έχει τη βάση του στις εγκαταστάσεις ενός από τους υφιστάμενους φορείς της προστατευόμενης περιοχής, και θα μπορεί να συμμετέχει σε σχετικές εθνικές/ τοπικές δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανάδειξης και παράλληλα να οργανώνει δράσεις ανάδειξης της περιοχής σε σχολεία και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες. Θα έχει την ευθύνη της τήρησης μητρώου με την καθημερινή καταμέτρηση των επισκεπτών και των σχολικών ομάδων στο περίπτερο ενημέρωσης. Επίσης, μπορεί στα καθήκοντά του να περιλαμβάνεται και η επόπτευση της περιοχής και η μερική εφαρμογή μέτρων παρακολούθησης, καθώς και η άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €12 000 - €15 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

29 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.4Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Εκστρατεία ενημέρωσης για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων Περιγραφή: Η Ε.Ε. παρέχει αριθμό χρηματοδοτικών οργάνων τα οποία παρέχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη δημιουργία οικοτουριστικής και άλλου τύπου υποδομής, ανάπτυξης αι προώθησης τοπικών προϊόντων τα οποία μπορεί να παρέχουν επιπλέον ευκαιρίες αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και προσέλκυσης επισκεπτών. Ως εκ τούτου προτείνεται η υλοποίησης εκστρατείας ενημέρωσης των κατοίκων και τοπικών φορέων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν για την περιοχή με ταυτόχρονη παραγωγή σχετικού ενημερωτικού υλικού. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €3 000 - €5 000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

30 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους Κατηγορία Μέτρου:Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Δ.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Παρακολούθηση ειδών καθορισμού Περιγραφή: Ένα σύστημα καταγραφών με γραμμικές διαδρομές (συμπεριλαμβανομένου και νυκτερινών καταγραφών) θα πρέπει να εφαρμοστεί στην περιοχή για την καταγραφή των αναπαραγομένων ειδών καθορισμού, σε συνδυασμό με τη συνέχιση των προγραμμάτων παρακολούθησης αρπακτικών της Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας που φωλιάζουν στη ΖΕΠ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €5 000 – €7 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

31 Τρόποι και εργαλεία προώθησης και ωφέλειας περιοχης Η Ε.Ε προβλέπει τη διάθεση κονδυλίων μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, για την προστασία και διατήρηση των περιοχών Natura 2000 με την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων διαχείρισης, τη δημιουργία πράσινων υποδομών, την ανάδειξη των περιοχών αυτών, τη ενίσχυση των οικοτουριστικού προϊόντων των περιοχών αυτών και την ενίσχυση των χρηστών στις περιπτώσεις εφαρμογής περιβαλλοντικών πρακτικών. Πρόγραμμα LIFE Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία.

32 Στη συνέχεια: -«Διαβούλευση - Ερωτήσεις - Απαντήσεις / Συζήτηση» Η συζήτηση θα ηχογραφείται, παρακαλώ κάθε παρέμβαση να συνοδεύεται από Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα και Φορέα που εκπροσωπείτε. Το Προκαταρκτικό Διαχειριστικό Σχέδιο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.iaco.com.cy www.iaco.com.cy Παρακαλούμε όπως μας στείλετε ειδικότερες παρεμβάσεις εντός μηνός στα εξής: ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 28401, Στρόβολος 2035, Λευκωσία Email: info@iaco.com.cyinfo@iaco.com.cy Τηλεομοίοτυπο: 22519904 Τηλέφωνο: 22429444 Διαβούλευση - Ερωτήσεις - Απαντήσεις / Συζήτηση Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία E-mail: wildlife.thira@cytanet.com.cy

33 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 28401, Στρόβολος 2035, Λευκωσία Email: info@iaco.com.cyinfo@iaco.com.cy Τηλεομοίοτυπο: 22519904 Τηλέφωνο: 22429444 Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία E-mail: wildlife.thira@cytanet.com.cy

34 Θέματα Συζήτησης Στόχος/Σκοποί Διαχειριστικού Σχεδίου Απειλές / Πιέσεις Περιοχής Προγραμματιζόμενα Έργα / Δράσεις στην περιοχή Μέτρα διαχείρισης περιοχής Ευκαιρίες/Προοπτικές Ανάδειξης της περιοχής κ.τ.λ. ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 28401, Στρόβολος 2035, Λευκωσία Email: info@iaco.com.cyinfo@iaco.com.cy Τηλεομοιότυπο: 22519904 Τηλέφωνο: 22429444 Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία E-mail: wildlife.thira@cytanet.com.cy


Κατέβασμα ppt "04 ΙΟΥΝ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google