Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιώργος Μαυρομμάτης.  Στο προηγούμενο μάθημα ‘ διανύσαμε ’ ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής της εξέλιξης της ανθρώπινης γεωγραφίας ( από τον Ερατοσθένη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιώργος Μαυρομμάτης.  Στο προηγούμενο μάθημα ‘ διανύσαμε ’ ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής της εξέλιξης της ανθρώπινης γεωγραφίας ( από τον Ερατοσθένη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γιώργος Μαυρομμάτης

2  Στο προηγούμενο μάθημα ‘ διανύσαμε ’ ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής της εξέλιξης της ανθρώπινης γεωγραφίας ( από τον Ερατοσθένη στην περιφερειακή γεωγραφία )  Ταυτόχρονα μιλήσαμε για τις δύο πλευρές θέασης των ανθρώπινων και γεωγραφικών πόρων : περιβαλλοντικός ντετερμινισμός και ποσιμπιλιτισμός  Σήμερα θα διανύσουμε την υπόλοιπη διαδρομή ( ποσοτική επανάσταση, ανθρώπινη γεωγραφία, μαρξιστική / επαναστατική γεωγραφία, φεμινιστική και πολιτισμική στροφή )  Όπως είπαμε και πριν, ο όρος ανθρώπινη γεωγραφία δεν χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1950 -1960  Από την άλλη πλευρά θα μιλήσουμε λίγο και για τις έννοιες του χώρου και του χρόνου, γεωγραφίας και ιστορίας  Ποια είναι η έννοια της χωρικότητας ; Είναι ο χώρος μόνο βιωματικός ή και νοητικός ;

3  Από το 1950 και μετά παρατηρείται μια ποσοτική / αριθμητική επανάσταση στο πλαίσιο της ανθρώπινης γεωγραφίας  Μια τάση ποσοτικής περιγραφής, μια τάση ανακάλυψης των χωρικών « νόμων » ( σε αντιστοιχία με τους φυσικούς νόμους ) και μια αυστηρή μεθοδολογία που κάνει την ανθρώπινη γεωγραφία να « μοιάζει » πιο πολύ με επιστήμη  Μέσω των αριθμών η ανθρώπινη γεωγραφία θεωρείται πιο επιστημονική

4  Sauer (1924) The survey method in geography and its objective  Η καταγραφή δεδομένων και τα ερωτηματολόγια ως μια πιθανότητα για μια πιο στατιστική γεωγραφία  Η διεξαγωγή λεπτομερών ερευνών ( χαρτογράφηση, ποσοτικοποίηση κτλ.) για την παραγωγή ποσοτικών δεδομένων  Η παράδοση αυτή ήταν μέρος και της περιφερειακής γεωγραφίας  Πάνω σε αυτή την παράδοση, στηρίχτηκε από το 1950 και μετά η ποσοτική επανάσταση, η επανάσταση των αριθμών.  Η επιστημοσύνη των αριθμών ως αντικειμενική απέναντι στην υποκειμενικότητα της προηγούμενης ανθρώπινης γεωγραφίας ( σκεφτείτε τους μεθόδους του Sauer)  Μια αντικειμενική αναπαράσταση μέσω αριθμών ;  Επιστήμη, αντικειμενικότητα και υποκειμενικότητα : μια πολύ μεγάλη ιστορία της επιστημολογίας  Η αποστασιοποίηση του ερευνητή, ο ερευνητής ως ‘ έξω ’ από αυτό που εξετάζει. Το αντίθετο, φαινομενολογία.  Αντί για την έρευνα πεδίου, η επεξεργασία των δεδομένων  Τα παιδιά της ποσοτικής επανάστασης : χωρική ανάλυση, τηλεπισκόπηση, gis. Φυσικά και μια αλλαγή τεχνολογίας

5

6

7  Από τα τέλη του 1960 και αρχές του 1970, εμφανίζεται η μαρξιστική / ριζοσπαστική γεωγραφία ως αντίδραση στη γεωγραφία ως χωρική επιστήμη ( τη γεωγραφία των μετρήσεων και μόνο )  Οι συγκεκριμένοι γεωγράφοι δεν ήθελαν απλώς να μετρήσουν αλλά να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά προβλήματα  Πίστευαν ότι υπήρχε ένα τεράστιο πολιτικό κενό σε σχέση με το γιατί γινόταν η έρευνα : απλά για να μετρήσουμε ; Αυτό είναι όλο ;  Μια νέα ευαισθησία, μια νέα πολιτική και κοινωνική γεωγραφική συνείδηση  Μια μαρξιστική αντίληψη αλλά με έντονη χωρικότητα  Τα προβλήματα δεν είναι γεωγραφικά και επομένως η γεωγραφία από μόνη της δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις  Τα κοινωνικά προβλήματα είναι οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά κτλ.  Η έρευνα ως πολιτική πράξη για να αλλάξουν τα πράγματα

8  Ο χώρος δεν είναι αυτόνομος αλλά παράγεται ως αποτέλεσμα της δράσης και των συγκρούσεων των τάξεων και των συμφερόντων τους  Σημαντικότερες εκφραστές : Lefebvre, Harvey, Neil Smith, Soja, Massey  Έμφαση στις σχέσεις εξουσίας και εκμετάλλευσης που εμπεριέχονται στην οργάνωση του χώρου  Διαλεκτική σχέση χώρου και κοινωνίας ή αλλιώς η κοινωνία ως χώρος  Οι κοινωνικές σχέσεις δεν είναι εκτός του χώρου αλλά οι κοινωνικές σχέσεις είναι χωρικές σχέσεις  Η οικονομική αναδιάρθρωση του χώρου, πως ο καπιταλισμός μεταβάλλεται στο χώρο, η χωρικά άνιση οικονομική ανάπτυξη κα.  Οικονομικός ντετερμινισμός ;

9

10

11

12

13

14  Μεγάλες αλλαγές θα επέλθουν από αυτό που θα ονομασθεί ανθρωπιστική γεωγραφία  Πολλοί γεωγράφοι υποστήριξαν ότι η ανθρώπινη γεωγραφία ουσιαστικά δεν άκουγε τους ανθρώπους  Η ανθρώπινη γεωγραφία δεν ήταν και πολύ ανθρώπινη  Μια νέα έμφαση στους ανθρώπους  Μια νέα αντίληψη για τους ανθρώπους, η ανθρώπινη γεωγραφία θα έπρεπε να ήταν δίπλα στους ανθρώπους να τους ακούει και να τους παρατηρεί  Η εισαγωγή ανθρωπολογικών τεχνικών στην ανθρώπινη γεωγραφία : συνεντεύξεις, συμμετοχική παρατήρηση - παρατηρητική συμμετοχή, αφηγηματική ανάλυση, βιογραφικές συνεντεύξεις  Μια ουσιαστική συνάντηση με τους ανθρώπους, από τις δομές ( μαρξισμός ) στους ανθρώπους ( ανθρώπινη δράση )

15

16  Στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής γεωγραφίας, δόθηκε έμφαση όχι μόνο στην υποκειμενικότητα των ανθρώπων αλλά και στην υποκειμενικότητα του ερευνητή. Το πώς ο ερευνητής επηρεάζει την έρευνα. Η έννοια της « αντανακλαστικότητας »  Φεμινιστική γεωγραφία και η δια - υποκειμενική συνάντηση του ερευνούμενου με τον ερευνητή  Η προβληματική της ερευνητικής συνάντησης και τα θέματα ισχύος  Πως επηρεάζουμε την έρευνα μας και πως διαβάζουμε τα στοιχεία ;  Το τέλος της αντικειμενικότητας, η σχετικοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και η αρχή της υποκειμενικότητας ;  Στην αρχή είχαμε ανθρώπινη γεωγραφία ως περιφερειακή γεωγραφία, μετά εμφανίστηκε η οικονομική, κοινωνική και αστική γεωγραφία. Τέλος, εμφανίζεται η πολιτισμική γεωγραφία.  Πολλά από αυτά τα πεδία είναι πολύ κοντά μεταξύ τους

17

18  Edward Soja (1989) Postmodern geographies  Το κοινωνικό γίγνεσθαι σχετίζεται με το χώρο και το χρόνο, διαδραματίζεται στο χώρο και στο χρόνο  Η ιστορική μέθοδος και η απουσία της ‘ γεωγραφικής φαντασίας ’ ( από το Μαρξ στο διαφωτισμό )  Κριτική κοινωνική θεωρία : ο κόσμος μπορεί να αλλάξει μέσα από πράξεις  Η χρονο - χωρική διαλεκτική : η κοινωνία ως χώρος / οι, ο χώρος ως κοινωνία, οι κοινωνικές σχέσεις ως χωρικές σχέσεις ( και η ανθρώπινη γεωγραφία ως κοινωνική επιστήμη )  Χωρικότητα : η οργάνωση του χώρου ως κοινωνικό προϊόν.  Ο χώρος όπως και η κοινωνία είναι κοινωνική κατασκευή αλλά πέραν του ‘ πραγματικού ’/ φυσικού χώρου υπάρχει και ο χώρος ως ανθρώπινες σχέσεις  Η έννοια της ύπαρξης στο χώρο, χωρική ύπαρξη ως κοινωνική ύπαρξη

19  Ο χώρος όμως δεν είναι μόνο αληθινός / βιωματικός αλλά και νοητικός, η φαντασία μας κατασκευάζει επίσης χώρους, κάτι σαν μια χωρική φαντασιακή θέσπιση της κοινωνίας ( Καστοριάδης )  Lefebvre: χωρικές πρακτικές, χώροι της αναπαράστασης και αναπαράσταση των χώρων  Soja: o τρίτος χώρος, ένας χώρος που δεν είναι ούτε πραγματικός ( χωρικές πρακτικές ) αλλά ούτε νοητικός, ένας χώρος που είναι πραγματικός / φαντασιακός  Πως το καταλαβαίνετε αυτό ; Η έννοια της πιθανότητας ; Πιθανότητας αλλαγής σε κάτι καλύτερο ;  Όπως ο Heidegger μιλάει για το είναι ως χρόνο και τη ζωή εξαιτίας του θανάτου ως πιθανότητα, μήπως και ο Soja αντιλαμβάνεται το χώρο ως πιθανότητα ; Το dasein ως χωρο - χρονική πιθανότητα ; Μήπως το ίδιο έλεγε και ο Lefebvre. Μήπως το ίδιο έλεγε ο Heidegger εξ αρχής ;

20  Ο χώρος (space) είναι η βασικότερη έννοια της ανθρώπινης γεωγραφίας  Ζούμε τις ζωές μας μέσα στο χώρο ή καλύτερα μέσα σε χώρους  Ο χώρος δεν είναι κάτι το δεδομένο, κάτι το οποίο που προϋπάρχει  Αντίθετα ο χώρος αλλάζει συνεχώς, μεταβάλλεται, καλύτερα θα ήταν να λέγαμε ότι ο κοινωνικός χώρος αλλάζει και μεταβάλλεται - αυτή είναι η θέση του χώρου ως ανθρώπινες σχέσεις

21  τόπος  Θέση  Απόσταση  χωρική αλληλεπίδραση  χωρική κατανομή  Κλίμακα  περιβάλλον κ. α.


Κατέβασμα ppt "Γιώργος Μαυρομμάτης.  Στο προηγούμενο μάθημα ‘ διανύσαμε ’ ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής της εξέλιξης της ανθρώπινης γεωγραφίας ( από τον Ερατοσθένη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google