Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

2 Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ανοιχτού Κώδικα στο Διαδίκτυο Μια μελέτη περίπτωσης με το WordPress Βάϊος Γκουσπουντινούδης Ιωάννης Γούλας Εισηγητής: Ιωάννης Ψαρομήλιγκος, Καθηγητής ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ανοιχτού Κώδικα στο Διαδίκτυο Μια μελέτη περίπτωσης με το WordPress Βάϊος Γκουσπουντινούδης Ιωάννης Γούλας Εισηγητής: Ιωάννης Ψαρομήλιγκος, Καθηγητής ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 1

3  Έρευνα ως προς τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στο Διαδίκτυο  Γνωριμία και εξοικείωση των χαρακτηριστικών λειτουργίας του WordPress  Εκμάθηση δημιουργίας και υποστήριξης ιστότοπου με χρήση του WordPress  Σύγκριση του WordPress με ανταγωνιστικά CMS  Έρευνα ως προς τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στο Διαδίκτυο  Γνωριμία και εξοικείωση των χαρακτηριστικών λειτουργίας του WordPress  Εκμάθηση δημιουργίας και υποστήριξης ιστότοπου με χρήση του WordPress  Σύγκριση του WordPress με ανταγωνιστικά CMS 2

4  Κάθε είδους οπτικοακουστική πληροφορία, εικόνας, ήχου, ή κειμένου, έγγραφα, εφαρμογές, ηλ. Υπηρεσίες κτλ.  Στο πλαίσιο των CMS χαρακτηρίζεται από τη μόνιμη παρουσία και διαθεσιμότητα  Όταν είναι σε ιστοσελίδες ονομάζεται Διαδικτυακό Περιεχόμενο (Web Content)  Κάθε είδους οπτικοακουστική πληροφορία, εικόνας, ήχου, ή κειμένου, έγγραφα, εφαρμογές, ηλ. Υπηρεσίες κτλ.  Στο πλαίσιο των CMS χαρακτηρίζεται από τη μόνιμη παρουσία και διαθεσιμότητα  Όταν είναι σε ιστοσελίδες ονομάζεται Διαδικτυακό Περιεχόμενο (Web Content) 3

5 Τα συνήθη στάδια στην ψηφιακή διαχείριση περιεχομένου είναι:  Δημιουργία  Επεξεργασία  Έκδοση (έκδοση εννοούμε το να γίνει το περιεχόμενο διαθέσιμο στους χρήστες)  Επίβλεψη, συμπεριλαμβάνοντας τη διαχείριση των ενημερώσεων και τον έλεγχο έκδοσης  Αφαίρεση Τα συνήθη στάδια στην ψηφιακή διαχείριση περιεχομένου είναι:  Δημιουργία  Επεξεργασία  Έκδοση (έκδοση εννοούμε το να γίνει το περιεχόμενο διαθέσιμο στους χρήστες)  Επίβλεψη, συμπεριλαμβάνοντας τη διαχείριση των ενημερώσεων και τον έλεγχο έκδοσης  Αφαίρεση 4

6  Είναι συστήματα που χρησιμοπούνται για να δημιουργήσουμε και να υποστηρίξουμε μια ιστοσελίδα  Περιλαμβάνουν εργαλεία για έκδοση και επεξεργασία, αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών και περιεχομένου  Επιτρέπουν την υποστήριξη ενός Web site με μικρή ή χωρίς καθόλου γνώση HTML  Είναι συστήματα που χρησιμοπούνται για να δημιουργήσουμε και να υποστηρίξουμε μια ιστοσελίδα  Περιλαμβάνουν εργαλεία για έκδοση και επεξεργασία, αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών και περιεχομένου  Επιτρέπουν την υποστήριξη ενός Web site με μικρή ή χωρίς καθόλου γνώση HTML 5

7 Ένα CMS διαχωρίζει τις εργασίες που εμπλέκονται στη δημιουργία ενός website:  Δημιουργία περιεχομένου  Διαχείρισή του  Κατηγοριοποίηση (π.χ. εισαγωγή ετικετών)  Επανεξέταση και έγκριση  Έκδοση (publishing)  Παρουσίαση (όψη και αισθητική) Ένα CMS διαχωρίζει τις εργασίες που εμπλέκονται στη δημιουργία ενός website:  Δημιουργία περιεχομένου  Διαχείρισή του  Κατηγοριοποίηση (π.χ. εισαγωγή ετικετών)  Επανεξέταση και έγκριση  Έκδοση (publishing)  Παρουσίαση (όψη και αισθητική) 6

8 Τα CMS χρησιμοποιούνται σήμερα για τη διευκόλυνση των ακόλουθων:  Ηλεκτρονικό εμπόριο (online commerce)  Διαχείριση γνώσης  Διαχείριση εγγράφων  Διαχείριση πληροφορίας και διάδοση  Μεταφορά εταιρικών διεργασιών online  Αλληλεπίδραση με την κοινότητα, όπως το προσωπικό, πελάτες, προμηθευτές και άλλους εμπορικούς εταίρους Τα CMS χρησιμοποιούνται σήμερα για τη διευκόλυνση των ακόλουθων:  Ηλεκτρονικό εμπόριο (online commerce)  Διαχείριση γνώσης  Διαχείριση εγγράφων  Διαχείριση πληροφορίας και διάδοση  Μεταφορά εταιρικών διεργασιών online  Αλληλεπίδραση με την κοινότητα, όπως το προσωπικό, πελάτες, προμηθευτές και άλλους εμπορικούς εταίρους 7

9  Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι προγράμματα των οποίων ο πηγαίος κώδικας είναι ελεύθερα διαθέσιμος για το κοινό  Μπορεί να τροποποιηθεί και να αναδιανεμηθεί από οποιονδήποτε χωρίς περιορισμούς ή συνέπειες.  Το Wordpress λειτουργεί υπό τα δικαιώματα του Gnu Public License (GPL) version 2  Το κεντρικό δόγμα του GPL εξασφαλίζει πως μπορούμε πάντοτε να πάρουμε τον πηγαίο κώδικα για οποιαδήποτε διανομή λογισμικού με άδεια GPL  Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι προγράμματα των οποίων ο πηγαίος κώδικας είναι ελεύθερα διαθέσιμος για το κοινό  Μπορεί να τροποποιηθεί και να αναδιανεμηθεί από οποιονδήποτε χωρίς περιορισμούς ή συνέπειες.  Το Wordpress λειτουργεί υπό τα δικαιώματα του Gnu Public License (GPL) version 2  Το κεντρικό δόγμα του GPL εξασφαλίζει πως μπορούμε πάντοτε να πάρουμε τον πηγαίο κώδικα για οποιαδήποτε διανομή λογισμικού με άδεια GPL 8

10 Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν διάφορα είδη Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου στο διαδίκτυο  Τα πιο δημοφιλή είναι το WordPress, το Joomla και το Drupal  Χρησιμοποιούν όλα λογισμικό ανοιχτού κώδικα γραμμένο σε PHP, ενώ επίσης χρησιμοποιούν την MySQL ως βάση δεδομένων Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν διάφορα είδη Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου στο διαδίκτυο  Τα πιο δημοφιλή είναι το WordPress, το Joomla και το Drupal  Χρησιμοποιούν όλα λογισμικό ανοιχτού κώδικα γραμμένο σε PHP, ενώ επίσης χρησιμοποιούν την MySQL ως βάση δεδομένων 9

11  Ελεύθερο προϊόν ανοιχτού κώδικα  Εύρωστο CMS, αποδεδειγμένα στο πέρασμα του χρόνου  Χρησιμοποιείται τόσο από μικρά όσο και από μεγάλα sites  Ευέλικτο  Χιλιάδες θέματα και πρόσθετα (δωρεάν και επί πληρωμή)  Δημιουργία μοναδικών θεμάτων με ελάχιστο κόστος  Πληθώρα βοήθειας και πόρων online  Ευκολία εύρεσης κατασκευαστών για ανάθεση του έργου  Ελεύθερο προϊόν ανοιχτού κώδικα  Εύρωστο CMS, αποδεδειγμένα στο πέρασμα του χρόνου  Χρησιμοποιείται τόσο από μικρά όσο και από μεγάλα sites  Ευέλικτο  Χιλιάδες θέματα και πρόσθετα (δωρεάν και επί πληρωμή)  Δημιουργία μοναδικών θεμάτων με ελάχιστο κόστος  Πληθώρα βοήθειας και πόρων online  Ευκολία εύρεσης κατασκευαστών για ανάθεση του έργου 10

12  Ξεκίνησε το 2003 ως διακλάδωση (fork) του λογισμικού για ιστολόγια (blogging) “b2”  Σταδιακά μεταμορφώθηκε από πλατφόρμα blogging, σε γενικής χρήσης Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου  Σχεδιάστηκε με γνώμονα την επεκτασιμότητα του και την προσαρμοστικότητα στις διαφορετικές ανάγκες κάθε χρήστη  Ξεκίνησε το 2003 ως διακλάδωση (fork) του λογισμικού για ιστολόγια (blogging) “b2”  Σταδιακά μεταμορφώθηκε από πλατφόρμα blogging, σε γενικής χρήσης Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου  Σχεδιάστηκε με γνώμονα την επεκτασιμότητα του και την προσαρμοστικότητα στις διαφορετικές ανάγκες κάθε χρήστη 11

13  Σήμερα, το ενδιαφέρον και η χρήση του Wordpress ακμάζει  Το 2012 υπήρχε αναφορά για σχεδόν 73 εκατομμύρια Wordpress websites ανά τον κόσμο και το 2010 ο αριθμός ήταν μόνο στα 5 εκατομμύρια  Για το 2014 υπήρχαν δεκάδες χιλιάδες νέα site κατασκευασμένα με Wordpress καθημερινά  Το 2015, το Wordpress χρησιμοποιούνταν σε ποσοστό μεγαλύτερο από 23.3% των κορυφαίων 10 εκατομμυρίων ιστοσελίδων  Σήμερα, το ενδιαφέρον και η χρήση του Wordpress ακμάζει  Το 2012 υπήρχε αναφορά για σχεδόν 73 εκατομμύρια Wordpress websites ανά τον κόσμο και το 2010 ο αριθμός ήταν μόνο στα 5 εκατομμύρια  Για το 2014 υπήρχαν δεκάδες χιλιάδες νέα site κατασκευασμένα με Wordpress καθημερινά  Το 2015, το Wordpress χρησιμοποιούνταν σε ποσοστό μεγαλύτερο από 23.3% των κορυφαίων 10 εκατομμυρίων ιστοσελίδων 12

14 Το Wordpress έχει γίνει ο πιο δημοφιλής τρόπος διαχείρισης ιστοσελίδων στον κόσμο και υπάρχουν δυο κύριες αιτίες για αυτό:  1. Έχει απλή διεπαφή που το κάνει εύκολο για οποιονδήποτε να το χρησιμοποιήσει.  2. Έχει αρχιτεκτονική που το κάνει εύκολο σχεδόν για οποιονδήποτε να το προσαρμόσει Το Wordpress έχει γίνει ο πιο δημοφιλής τρόπος διαχείρισης ιστοσελίδων στον κόσμο και υπάρχουν δυο κύριες αιτίες για αυτό:  1. Έχει απλή διεπαφή που το κάνει εύκολο για οποιονδήποτε να το χρησιμοποιήσει.  2. Έχει αρχιτεκτονική που το κάνει εύκολο σχεδόν για οποιονδήποτε να το προσαρμόσει 13

15  Posts (Δημοσιεύσεις)  Pages (Σελίδες)  Custom Post Types (Τροποποιημένοι τύποι δημοσιεύσεων)  Attachments (Συνημμένα αρχεία)  Links (Σύνδεσμοι)  Categories (Κατηγορίες)  Tags (Ετικέτες)  Widgets (Μονάδες)  Περιεχόμενο προερχόμενο από τρίτες πηγές  Posts (Δημοσιεύσεις)  Pages (Σελίδες)  Custom Post Types (Τροποποιημένοι τύποι δημοσιεύσεων)  Attachments (Συνημμένα αρχεία)  Links (Σύνδεσμοι)  Categories (Κατηγορίες)  Tags (Ετικέτες)  Widgets (Μονάδες)  Περιεχόμενο προερχόμενο από τρίτες πηγές 14

16 Παρακάτω βλέπουμε τι χρειαζόμαστε για να κατασκευάσουμε το site μας:  Γενική Ιδέα  Όνομα Τομέα (Domain Name)  Φιλοξενία ιστοσελίδων (Web Hosting)  Wordpress  Θέμα του Wordpress  Πρόσθετα (Plugins) Παρακάτω βλέπουμε τι χρειαζόμαστε για να κατασκευάσουμε το site μας:  Γενική Ιδέα  Όνομα Τομέα (Domain Name)  Φιλοξενία ιστοσελίδων (Web Hosting)  Wordpress  Θέμα του Wordpress  Πρόσθετα (Plugins) 15

17 Είναι μια απλουστευμένη και σύντομη διαδικασία Τα βήματα που ακολουθούνται σε γενικές γραμμές είναι τα εξής:  Εγκατάσταση της βάσης δεδομένων MySQL και δημιουργία διαχειριστή στην web hosting υπηρεσία  Μεταφορά με χρήση FTP των απαραίτητων αρχείων εγκατάστασης του WordPress στον φάκελο root του domain μας  Εκτέλεση του installation script (σενάριο εντολών) πηγαίνοντας στο URL της ιστοσελίδας που πρόκειται να δημιουργήσουμε και συμπληρώνοντας τα στοιχεία που μας ζητούνται Είναι μια απλουστευμένη και σύντομη διαδικασία Τα βήματα που ακολουθούνται σε γενικές γραμμές είναι τα εξής:  Εγκατάσταση της βάσης δεδομένων MySQL και δημιουργία διαχειριστή στην web hosting υπηρεσία  Μεταφορά με χρήση FTP των απαραίτητων αρχείων εγκατάστασης του WordPress στον φάκελο root του domain μας  Εκτέλεση του installation script (σενάριο εντολών) πηγαίνοντας στο URL της ιστοσελίδας που πρόκειται να δημιουργήσουμε και συμπληρώνοντας τα στοιχεία που μας ζητούνται 16

18 17

19  Είναι ένα σύνολο αρχείων, τα οποία ονομάζονται templates, ομαδοποιημένα έτσι ώστε όταν ενεργοποιούνται στο Wordpress να καθορίζουν την εμφάνιση και τις βασικές λειτουργίες μιας ιστοσελίδας  Είναι ο πρώτος και βασικότερος τρόπος παραμετροποίησης της ιστοσελίδας  Τροποποιούν το σχεδιαστικό στυλ του site και τον τρόπο απεικόνισης του περιεχομένου  Είναι ένα σύνολο αρχείων, τα οποία ονομάζονται templates, ομαδοποιημένα έτσι ώστε όταν ενεργοποιούνται στο Wordpress να καθορίζουν την εμφάνιση και τις βασικές λειτουργίες μιας ιστοσελίδας  Είναι ο πρώτος και βασικότερος τρόπος παραμετροποίησης της ιστοσελίδας  Τροποποιούν το σχεδιαστικό στυλ του site και τον τρόπο απεικόνισης του περιεχομένου 18

20 Γενικά, τα πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη κατά την επιλογή ενός θέματος είναι τα παρακάτω:  Προϋπολογισμός  Χρονοδιάγραμμα  Σχεδιασμός  Μελλοντικές Δυνατότητες  Υποστήριξη  Ικανότητες Διαχείρισης  Αποδοτικότητα  Καμπύλη εκμάθησης  Ενημερώσεις  Ασφάλεια  Συστάσεις Γενικά, τα πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη κατά την επιλογή ενός θέματος είναι τα παρακάτω:  Προϋπολογισμός  Χρονοδιάγραμμα  Σχεδιασμός  Μελλοντικές Δυνατότητες  Υποστήριξη  Ικανότητες Διαχείρισης  Αποδοτικότητα  Καμπύλη εκμάθησης  Ενημερώσεις  Ασφάλεια  Συστάσεις 19

21 Προσθήκη ενός Θέματος στο Wordpress  Εγκατάσταση θέματος από τον κατάλογο του Wordpress  Εγκατάσταση θέματος με τη χρήση συμπιεσμένου (.zip) αρχείου Οι επιλογές που έχουμε είναι οι εξής:  Δωρεάν Θέματα  Premium (επί πληρωμή) Θέματα  Ανάθεση σε κάποιον για την κατασκευή ενός καινούριου θέματος  Δημιουργία του προσωπικού μας θέματος Προσθήκη ενός Θέματος στο Wordpress  Εγκατάσταση θέματος από τον κατάλογο του Wordpress  Εγκατάσταση θέματος με τη χρήση συμπιεσμένου (.zip) αρχείου Οι επιλογές που έχουμε είναι οι εξής:  Δωρεάν Θέματα  Premium (επί πληρωμή) Θέματα  Ανάθεση σε κάποιον για την κατασκευή ενός καινούριου θέματος  Δημιουργία του προσωπικού μας θέματος 20

22 21

23  Ένα θέμα ασχολείται με την εμφάνιση της ιστοσελίδας, ενώ ένα πρόσθετο ασχολείται με τον τρόπο λειτουργίας της  Είναι μια συλλογή από αρχεία που δημιουργεί ένα πρόγραμμα ή εργαλείο για να επεκτείνουμε τα χαρακτηριστικά και την συμπεριφορά του Wordpress  Η αλλαγή ενός θέματος δεν επηρεάζει τις λειτουργίες των προσθέτων που έχουν εφαρμοστεί και αντίστροφα  Ένα θέμα ασχολείται με την εμφάνιση της ιστοσελίδας, ενώ ένα πρόσθετο ασχολείται με τον τρόπο λειτουργίας της  Είναι μια συλλογή από αρχεία που δημιουργεί ένα πρόγραμμα ή εργαλείο για να επεκτείνουμε τα χαρακτηριστικά και την συμπεριφορά του Wordpress  Η αλλαγή ενός θέματος δεν επηρεάζει τις λειτουργίες των προσθέτων που έχουν εφαρμοστεί και αντίστροφα 22

24  Γενικά τα plugins είναι μικρά προγράμματα γραμμένα στην ίδια γλώσσα (PHP) με την οποία λειτουργεί ολόκληρο το σύστημα Wordpress  Η αλληλεπίδραση μεταξύ της Wordpress ιστοσελίδας και των προσθέτων συμβαίνει στο παρασκήνιο χωρίς τη δική μας παρέμβαση  Γενικά τα plugins είναι μικρά προγράμματα γραμμένα στην ίδια γλώσσα (PHP) με την οποία λειτουργεί ολόκληρο το σύστημα Wordpress  Η αλληλεπίδραση μεταξύ της Wordpress ιστοσελίδας και των προσθέτων συμβαίνει στο παρασκήνιο χωρίς τη δική μας παρέμβαση 23

25  Όπως και με τα Θέματα, η εγκατάσταση προσθέτων γίνεται μέσα από τον κατάλογο του Wordpress, ο οποίος έχει πάνω από 30000 ελεύθερα και επί πληρωμή plugins, είτε από συμπιεσμένο αρχείο  Η αναζήτηση γίνεται βάση μιας λίστας από προγράμματα που ταιριάζουν με τις λέξεις – κλειδιά που χρησιμοποιούμε  Μπορούμε να κάνουμε και αναζήτηση με βάση τις κατηγορίες, όπως Προτεινόμενα ή Νεότερα  Όπως και με τα Θέματα, η εγκατάσταση προσθέτων γίνεται μέσα από τον κατάλογο του Wordpress, ο οποίος έχει πάνω από 30000 ελεύθερα και επί πληρωμή plugins, είτε από συμπιεσμένο αρχείο  Η αναζήτηση γίνεται βάση μιας λίστας από προγράμματα που ταιριάζουν με τις λέξεις – κλειδιά που χρησιμοποιούμε  Μπορούμε να κάνουμε και αναζήτηση με βάση τις κατηγορίες, όπως Προτεινόμενα ή Νεότερα 24

26 25

27 26

28  Είναι στοιχεία που προσθέτουν περιεχόμενο ή χαρακτηριστικά σε κάποια προκαθορισμένη περιοχή στο website  Μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε ο σχεδιαστής του θέματος έχει δημιουργήσει μια περιοχή για Widgets  Μπορούν να λειτουργήσουν με οποιοδήποτε θέμα  Κάθε θέμα υπαγορεύει πού μπορούμε να τοποθετήσουμε Widgets  Κάθε widget παρέχει μερικές ρυθμίσεις που μπορούμε να διαμορφώσουμε  Είναι στοιχεία που προσθέτουν περιεχόμενο ή χαρακτηριστικά σε κάποια προκαθορισμένη περιοχή στο website  Μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε ο σχεδιαστής του θέματος έχει δημιουργήσει μια περιοχή για Widgets  Μπορούν να λειτουργήσουν με οποιοδήποτε θέμα  Κάθε θέμα υπαγορεύει πού μπορούμε να τοποθετήσουμε Widgets  Κάθε widget παρέχει μερικές ρυθμίσεις που μπορούμε να διαμορφώσουμε 27

29 28

30 Μερικά απλά βήματα που όλοι οι κάτοχοι ιστοσελίδων Wordpress θα πρέπει να κάνουν για λόγους ασφαλείας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  Αναβάθμιση του Wordpress όποτε κυκλοφορεί μια καινούρια έκδοση  Λήψη των ενημερώσεων του Wordpress μόνο από το επίσημο site  Λήψη προσθέτων και θεμάτων από έμπιστες πηγές  Χρήση ισχυρών κωδικών  Περιορισμός των προσπαθειών σύνδεσης Μερικά απλά βήματα που όλοι οι κάτοχοι ιστοσελίδων Wordpress θα πρέπει να κάνουν για λόγους ασφαλείας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  Αναβάθμιση του Wordpress όποτε κυκλοφορεί μια καινούρια έκδοση  Λήψη των ενημερώσεων του Wordpress μόνο από το επίσημο site  Λήψη προσθέτων και θεμάτων από έμπιστες πηγές  Χρήση ισχυρών κωδικών  Περιορισμός των προσπαθειών σύνδεσης 29

31 30

32  Ενώ οι δημοσιεύσεις (άρθρα - posts) στο Wordpress προορίζονται για καινούριο περιεχόμενο, οι σελίδες προορίζονται για πιο στατικό περιεχόμενο  Οι σελίδες του Wordpress θα παραμένουν ανεξάρτητες και ανεπηρέαστες από τη χρονική ταξινόμηση, αντίθετα από τα άρθρα, που ταξινομούνται κατά ημερομηνία από προεπιλογή  Μπορούμε να δημιουργήσουμε απεριόριστο αριθμό στατικών σελίδων, ανεξάρτητο από τις blog δημοσιεύσεις  Ενώ οι δημοσιεύσεις (άρθρα - posts) στο Wordpress προορίζονται για καινούριο περιεχόμενο, οι σελίδες προορίζονται για πιο στατικό περιεχόμενο  Οι σελίδες του Wordpress θα παραμένουν ανεξάρτητες και ανεπηρέαστες από τη χρονική ταξινόμηση, αντίθετα από τα άρθρα, που ταξινομούνται κατά ημερομηνία από προεπιλογή  Μπορούμε να δημιουργήσουμε απεριόριστο αριθμό στατικών σελίδων, ανεξάρτητο από τις blog δημοσιεύσεις 31

33 32

34 33

35 34

36  Το Wordpress μας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσουμε έναν ή πολλαπλούς προσαρμοσμένους καταλόγους  Δεν περιορίζονται μόνο στο να περιέχουν σελίδες  Η θέση των αντικειμένων μέσα στον κατάλογο μπορεί να αναδιαταχθεί με «σύρσιμο» του ποντικιού (drag and drop) όπως και ιεραρχημένοι κατάλογοι (με σχέσεις γονέα – παιδιού) είναι απλοί στην υλοποίηση με τον ίδιο τρόπο  Χάρη στο ‘Custom Menu’ widget είμαστε ικανοί να τοποθετήσουμε ένα κατάλογο σε οποιαδήποτε περιοχή του site μπορεί να τοποθετηθεί widget  Το Wordpress μας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσουμε έναν ή πολλαπλούς προσαρμοσμένους καταλόγους  Δεν περιορίζονται μόνο στο να περιέχουν σελίδες  Η θέση των αντικειμένων μέσα στον κατάλογο μπορεί να αναδιαταχθεί με «σύρσιμο» του ποντικιού (drag and drop) όπως και ιεραρχημένοι κατάλογοι (με σχέσεις γονέα – παιδιού) είναι απλοί στην υλοποίηση με τον ίδιο τρόπο  Χάρη στο ‘Custom Menu’ widget είμαστε ικανοί να τοποθετήσουμε ένα κατάλογο σε οποιαδήποτε περιοχή του site μπορεί να τοποθετηθεί widget 35

37 36

38  Το Wordpress μας δίνει τη δυνατότητα να εκχωρήσουμε διαφορετικά προνόμια σε διαφορετικούς λογαριασμούς χρηστών  Εξασφαλίζεται η πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένα πεδία σε συγκεκριμένους χρήστες, ανάλογα με την εργασία που είναι εξουσιοδοτημένοι να κάνουν  Στον κάθε χρήστη πρέπει να έχει ανατεθεί κάποιος ρόλος και το site θα διαθέτει ένα ρόλο ως προεπιλογή για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη  Το Wordpress μας δίνει τη δυνατότητα να εκχωρήσουμε διαφορετικά προνόμια σε διαφορετικούς λογαριασμούς χρηστών  Εξασφαλίζεται η πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένα πεδία σε συγκεκριμένους χρήστες, ανάλογα με την εργασία που είναι εξουσιοδοτημένοι να κάνουν  Στον κάθε χρήστη πρέπει να έχει ανατεθεί κάποιος ρόλος και το site θα διαθέτει ένα ρόλο ως προεπιλογή για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη 37

39 Ρόλοι Μελών στο Wordpress:  Subscriber (Συνδρομητής)  Contributor (Συνεργάτης)  Author (Συντάκτης)  Editor (Αρχισυντάκτης)  Administrator (Διαχειριστής)  Σε συγκεκριμένες περιστάσεις ίσως χρειαστεί να επεκτείνουμε τους ρόλους για να συμπεριλάβουμε περισσότερα δικαιώματα ή πιο λεπτομερή έλεγχο στις δυνατότητες διαχείρισης του περιεχομένου Ρόλοι Μελών στο Wordpress:  Subscriber (Συνδρομητής)  Contributor (Συνεργάτης)  Author (Συντάκτης)  Editor (Αρχισυντάκτης)  Administrator (Διαχειριστής)  Σε συγκεκριμένες περιστάσεις ίσως χρειαστεί να επεκτείνουμε τους ρόλους για να συμπεριλάβουμε περισσότερα δικαιώματα ή πιο λεπτομερή έλεγχο στις δυνατότητες διαχείρισης του περιεχομένου 38

40 39

41  Κάθε διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης περιεχομένου απαιτεί την ικανότητα ανεβάσματος αρχείων και χειρισμού πολυμέσων  Διαχείριση πολυμέσων στο Wordpress, δεν εννοούμε μόνο εικόνες και βίντεο, αλλά κάθε τύπο αρχείου  Η έκθεση εικόνων υποστηρίζεται από προεπιλογή στο Wordpress, καθιστώντας το αρκετά εύκολο για ανεβασμένες εικόνες να προβάλλονται σε μια διάταξη γκαλερί  Κάθε διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης περιεχομένου απαιτεί την ικανότητα ανεβάσματος αρχείων και χειρισμού πολυμέσων  Διαχείριση πολυμέσων στο Wordpress, δεν εννοούμε μόνο εικόνες και βίντεο, αλλά κάθε τύπο αρχείου  Η έκθεση εικόνων υποστηρίζεται από προεπιλογή στο Wordpress, καθιστώντας το αρκετά εύκολο για ανεβασμένες εικόνες να προβάλλονται σε μια διάταξη γκαλερί 40

42 41

43  Το Wordpress είναι ένα πανίσχυρο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου  Μπορεί συχνά να είναι το πιο κατάλληλο εργαλείο για κάποιο έργο ανάπτυξης ιστοσελίδων, Χάρη σε εξίσου σημαντικές αξίες όπως την ανοιχτού κώδικα φύση του, την πολυπληθή κοινότητα προγραμματιστών, και τον απλοϊκό αλλά επεκτάσιμο σχεδιασμό του  Αρκετές προκλήσεις που προκύπτουν κατά καιρούς από Διαχειριστές των ιστοσελίδων ξεπερνιούνται με την εύρεση λύσεων μέσα από την κοινότητα  Το Wordpress είναι ένα πανίσχυρο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου  Μπορεί συχνά να είναι το πιο κατάλληλο εργαλείο για κάποιο έργο ανάπτυξης ιστοσελίδων, Χάρη σε εξίσου σημαντικές αξίες όπως την ανοιχτού κώδικα φύση του, την πολυπληθή κοινότητα προγραμματιστών, και τον απλοϊκό αλλά επεκτάσιμο σχεδιασμό του  Αρκετές προκλήσεις που προκύπτουν κατά καιρούς από Διαχειριστές των ιστοσελίδων ξεπερνιούνται με την εύρεση λύσεων μέσα από την κοινότητα 42

44  Σήμερα η πλατφόρμα του Wordpress είναι τόσο φιλική ακόμα και στον τελικό χρήστη, στο σημείο που οποιοσδήποτε ακόμα και με αρκετά βασικές γνώσεις, είναι ικανός να το χρησιμοποιήσει για την κατασκευή ενός εντυπωσιακού εμφανισιακά και λειτουργικά website.  Είναι ένα προϊόν μονίμως εξελισσόμενο και έχει βασικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στο Internet για τα χρόνια που ακολουθούν στο μέλλον  Σήμερα η πλατφόρμα του Wordpress είναι τόσο φιλική ακόμα και στον τελικό χρήστη, στο σημείο που οποιοσδήποτε ακόμα και με αρκετά βασικές γνώσεις, είναι ικανός να το χρησιμοποιήσει για την κατασκευή ενός εντυπωσιακού εμφανισιακά και λειτουργικά website.  Είναι ένα προϊόν μονίμως εξελισσόμενο και έχει βασικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στο Internet για τα χρόνια που ακολουθούν στο μέλλον 43

45 Η ιστοσελίδα που δημιουργήσαμε κατασκευάστηκε για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙ Πειραιά, με σκοπό την οργάνωση και βελτίωση της λειτουργίας της Γραμματείας και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αλληλεπίδρασης και ενημέρωσης των σπουδαστών και βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://de.daidalos.teipir.gr/ Η ιστοσελίδα που δημιουργήσαμε κατασκευάστηκε για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙ Πειραιά, με σκοπό την οργάνωση και βελτίωση της λειτουργίας της Γραμματείας και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αλληλεπίδρασης και ενημέρωσης των σπουδαστών και βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://de.daidalos.teipir.gr/ 44


Κατέβασμα ppt "ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google