Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΙΑΓΟΥΠΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2012

2 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: (α) η κατανόηση και μέτρηση της απόδοσης της αλιείας (β) η μέτρηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας στον τομέα αλιείας. Η ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:  Την συλλογή δεδομένων για την οικονομική ανάλυση της εμπορικής αλιείας. Εδώ εστιάζουμε κυρίως στον τύπο των δεδομένων που είναι προς συλλογή, στον τρόπο συλλογής τους και στις επιπτώσεις τους στην οικονομική ανάλυση.  Τις παγίδες που προέρχονται από τη συλλογή δεδομένων.  Την αποδοτικότητα της αλιείας τον τρόπο που μετράται με τις μεθόδους SFA (Στοχαστική Οριακή Ανάλυση) και DΕΑ (Ανάλυση Περιέλιξης Δεδομένων) και από τι επηρεάζεται.  Τον ορισμό της παραγωγικότητας, την σημασία της στον τομέα αλιείας καθώς και εξηγούνται οι λόγοι που γίνονται οι συγκρίσεις ανάμεσα σε σκάφη και βάση ποιάς προσέγγισης γίνεται η ανάλυση των κερδών και η μέτρηση παραγωγικότητας.

3 ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ i.ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: αφορούν: παρατηρήσεις για μεμονωμένες μονάδες σε ένα σημείο το χρόνο. ii.ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ: παρατηρήσεις κατά την διάρκεια μιας χρονικής περιόδου για μια μεταβλητή ή για πολλές. iii.ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Μια σειρά από συγχρονικά δείγματα δεδομένων που έχουν ληφθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές που μερικές φορές ονομάζονται: ψευδοπίνακας δεδομένων ή απλά ομάδα δεδομένων. iv.ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑ Ή ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις που γίνονται σε κάθε διατομή μονάδας σε ένα σύνολο δεδομένων για διαφορετικές χρονικές περιόδους. ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ: Ισοσκελισμένα: όταν τα δεδομένα πίνακα είναι διαθέσιμα ανά συγχρονική μονάδα και για χρονικό διάστημα που αντιπροσωπεύεται στα δεδομένα. Ασύμμετρα: Λείπουν τιμές για ορισμένες συγχρονικές μονάδες σε ορισμένες χρονικές περιόδους

4 ΤΥΠΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ, αφορούν τα δεδομένα για τα αλιεύματα και τα χαρακτηριστικά των σκαφών που λαμβάνονται στο λιμάνι ή όταν η συγκομιδή παραδίδεται στο λιμάνι.  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ, αφορούν δεδομένα του γενικού πλεονασμού που λαμβάνονται από κεντρικές κυβερνήσεις και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα δεδομένα αυτά είναι χρήσιμα για τις αναλύσεις της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Ως πληθυσμιακά δεδομένα είναι χρήσιμα όταν σχεδιάζονται για δειγματοληπτικές έρευνες παρέχοντας πληροφορίες με τις οποίες υπολογίζεται το μέγεθος του δείγματος. Περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τα χαρακτηριστικά του σκάφους που συλλέγονται ως ρουτίνα από τις κυβερνήσεις.  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Δεδομένα που προκύπτουν από την άμεση παρατήρηση συνεπώς για επιστημονικούς σκοπούς, ή για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με απορρίψεις των παρεπίπτοντων αλιευμάτων με προστατευόμενα ή απειλούμενα είδη. Συλλέγουν βιολογικά δεδομένα και δεδομένα κόστους Σε ορισμένες περιπτώσεις οι παρατηρητές καταγράφουν επίσης τις περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, τις συνθήκες των ωκεανών ή την ένταση του ανέμου. Τα δεδομένα παρατήρησης που συλλέγονται με 100% κάλυψη παρατήρησης μπορεί να θεωρηθούν ως πληθυσμιακά δεδομένα και δεν υπάρχει ανησυχία για την ακρίβεια του δείγματος. ΑΛΛΑ Όταν συλλέγονται με λιγότερο από 100% κάλυψη παρατήρησης τότε προκύπτουν ζητήματα ως προς το αν η συμπεριφορά του αλιέα είναι η ίδια υπό παρακολούθηση με τη συμπεριφορά όταν δεν υπάρχει παρατήρηση.

5 ΤΥΠΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΚΑΦΩΝ, Περιλαμβάνουν: (α) την τοποθεσία όπου αλιεύεται η αλιεία (β) τα αλιεύματα κατ’ είδος (αριθμοί ψαριών ή όγκος ψαριών) (γ) τα παρεπίπτοντα αλιεύματα (δ) τις περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η θερμοκρασία της επιφάνειας θάλασσας, η ένταση του ανέμου και ο καιρός (ε) διάφορα μέτρα του χρόνου αλίευσης (ημέρες αλίευσεις, ημέρες στη θάλασσα, ταυτότητα πλοιάρχου)  ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Χρησιμοποιούνται για να συγκεντρώσουν τις εκφορτώσεις και τις πωλήσεις ψαριών.

6 ΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ  ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ  ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ  ΑΝΙΣΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

7  ΤΥΠΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΡΟΕΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΙΑ ΚΟΣΤΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΛΕΓΟΝΤΑΙ:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΓΙΑ ΚΟΣΤΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΡΟΕΣ  ΤΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥΣ  ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η αποδοτικότητα στον τομέα της αλιείας αφορά τις ενέργειες που κάνουμε με τους πόρους που έχουμε στην διάθεσή μας, και επηρεάζεται (α) από μεταβολές στους κανονισμούς, (β) από την απουσία αποτελεσματικών ελέγχων και σωστής διαχείρισης σε ένα τύπο αλιείας ο οποίος συγκλίνει σε ένα βιονομικό μοντέλο ισορροπίας όπου δεν υπάρχει κανένα οικονομικό πλεόνασμα. (τα οικονομικά κέρδη = 0 ή τα συνολικά έσοδα = συνολικό κόστος αλιείας). ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ: Είναι το ελάχιστο ποσό των εισροών που απαιτούνται για την παραγωγή συγκεκριμένου επιπέδου παραγωγής. Σε πολλούς τύπους αλιείας τα σκάφη δεν είναι τεχνικά αποτελεσματικά είτε γιατί χρησιμοποιούν πολλές εισροές (πλήρωμα, αλιευτικά εργαλεία, δολώματα) είτε γιατί είναι υπερκεφαλοποιημένα και πιάνουν την ίδια ποσότητα αλιευμάτων με αυτήν που πιάνει ένας χαμηλότερος ορισμός σκαφών.

9 ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ i = σκάφος i όπου i =1, 2,..., N. yi = η παρατηρούμενη ή η πραγματική εκροή ή συγκομιδή, xi = η παρατηρηθείσα εισροή που χρησιμοποιείται και ΤΕi =η τεχνική αποτελεσματικότητα του σκάφους i f = η ίδια τεχνολογία παραγωγής που μοιράζονται τα σκάφη μεταξύ τους  Με βάση τον τύπο οι διαφορές στις παραγωγές των σκαφών εξηγούνται: (α) από διακυμάνσεις του ποσού εισροών που χρησιμοποιήθηκαν (β) από διαφορές στις τεχνικές αποδοτικότητας  Χρησιμοποιώντας τον ορισμό της τεχνικής αποτελεσματικότητας με βάση την εκροή: yi = ο λόγος της παρατηρούμενης εκροής f(xi) = μέγιστη δυνατή εκροή μπορούμε να αποκτήσουμε ένα μέτρο της τεχνικής αποδοτικότητας για κάθε σκάφος.  Με αυτόν τον τύπο μπορούμε να συγκρίνουμε τις τεχνικές αποδοτικότητας σε σκάφη για να διαπιστωθεί ποιοι παράγοντες περιορίζουν την αποτελεσματικότητά τους.

10 Υπολογισμός Τεχνικής Αποδοτικότητας με υποθετικά δεδομένα Χρησιμοποιούμε υποθετικά δεδομένα για τρία σκάφη με την κοινή τεχνολογία να ορίζεται από την συνάρτηση f(xi) = Πχ. Για σκάφος 1 => f(xi) = και βάση του τύπου ΤΕi = =0,87 ΣκάφοςΠαρατηρούμενη Εισροή Παρατηρούμενη εκροή Όρια εκροήςΤεχνητή αποδοτικότητα 131,5 241,0 310,8

11 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: πριν γίνει ο υπολογισμός της αποδοτικότητας των σκαφών πρέπει πρώτα να εκτιμηθεί η οριακή αποδοτικότητα της παραγωγής. Δύο κύριες προσεγγίσεις για την εκτίμηση ενός κοινού και αποδοτικού ορίου παραγωγής είναι οι εξής:  DΕΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ): Χρησιμοποιεί ένα μαθηματικό προγραμματισμό για να υπολογίσει τα όρια παραγωγής από την παρατηρούμενη παραγωγή σε ολόκληρα σκάφη και υποθέτει ότι μειώσεις στο επίπεδο παραγωγής οφείλονται στην τεχνική αποδοτικότητα των σκαφών μόνο.  SFA (ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΗΣΗ): Επιτρέπει την δυνατότητα αποκλίσεων πάνω και κάτω από τα ντετερμινιστικά όρια παραγωγής που προκύπτουν εκτός από τις τεχνικές αποδόσεις και σε τυχαία γεγονότα (δυσμενείς καιρικές συνθήκες). ΕΣΟΔΑ ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ Για τον υπολογισμό της τεχνικής αποδοτικότητας είναι δυνατό να εκτιμηθούν όρια όπου η εξαρτημένη μεταβλητή θα είναι:  Το σύνολο εσόδων συγκομιδής  Το συνολικό μεταβλητό κόστος  Το κέρδος

12 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ  Η ικανότητα των αλιευτικών στόλων να αλιεύουν ποσότητες αλιευμάτων περισσότερες από τις υπάρχουσες είναι θέμα διεθνούς ενδιαφέροντος. Γι’ αυτό: υιοθετήθηκε από τον FAO (Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών) 1995 το Άρθρο 6.3 του κώδικα δεοντολογίας για υπεύθυνη αλιεία. Συνιστά: Ότι τα κράτη πρέπει να σταματήσουν την υπεραλίευση και την υπερβολική αλιευτική ικανότητα και να εφαρμόσουν τέτοια μέτρα διαχείρισης ώστε η αλιευτική προσπάθεια να είναι ανάλογη με την παραγωγική ικανότητα των αλιευτικών πόρων και με την βιώσιμη χρήση τους.

13 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  Η ικανότητα ή η χωρητικότητα εξόδου μπορεί να οριστεί με διάφορους τρόπους. Ένας τεχνολογικός τρόπος μέτρησης της χωρητικότητας χρησιμοποιεί τη σχέση μεταξύ εισροών και εκροών για την μέτρηση χωρητικότητας. Ορίζεται ως: η μέγιστη στάθμη εκροής που μπορεί να παραχθεί με σταθερές τις εισροές, την υπάρχουσα τεχνολογία, την διαθεσιμότητα των μεταβλητών εισροών και τις διαδικασίες λειτουργίας. Στην αλιεία κάθε μέτρο ικανότητας πρέπει να εξετάσει την επίδραση του μεγέθους των αλιευτικών αποθεμάτων και όχι μόνο την τεχνολογία.

14 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  Ένα ζήτημα κατά τη μέτρηση της ικανότητας είναι κατά πόσο ορίζεται ως βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη έννοια.  Μια διαφορετική έννοια είναι η χρησιμοποίηση της ικανότητας. Μετράται ως: ποσοστό της τρέχουσας ή παρατηρούμενης παραγωγής σε σχέση με την πιθανή ή πραγματική έξοδο της παραγωγικής ικανότητας. Συγχέεται με τον όρο «χρησιμοποίηση κεφαλαίων» που είναι ο λόγος του τρέχοντος ή του παρατηρούμενου μετοχικού κεφαλαίου (μέγεθος σκάφους) προς «το ιδανικό» επίπεδο κεφαλαίου. Οι οικονομολόγοι προτιμούν τη μέτρηση ικανότητας και τη χρησιμοποίηση ικανότητας επειδή παρέχουν ευρύτερα μέτρα της απόδοσης.

15  Τεχνολογική έννοια της ικανότητας Τεχνολογική έννοια της παραγωγικής ικανότητας ΟΑ  η συγκομιδή αρχικά αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό από την μεταβολή της μεταβλητής εισροής ΑΒ  η συγκομιδή αυξάνεται κατά την ίδια αναλογία με την εισροή BC  η παραγωγή αυξάνεται κατά ένα μικρότερο ποσοστό από την αύξηση των εισροών Ο Α B C = αντιπροσωπεύουν το όριο της παραγωγής Yc = παραγωγική ικανότητα

16  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ένα οικονομικό μέτρο της ικανότητας και της χρησιμοποίησης παραγωγικής ικανότητας είναι δύσκολο να καθοριστεί γιατί: Πρέπει να συγκρίνεται η τρέχουσα παραγωγή με ορισμένη ιδανική παραγωγή και όχι με τη μέγιστη παραγωγή. Σύμφωνα με τους οικονομολόγους η ιδανική παραγωγή ποικίλλει και είναι δυνατόν να ορίζεται από το κόστος παραγωγής όπου η ιδανική παραγωγή είναι: (α) εκείνη που ελαχιστοποιεί το κόστος ή (β) το επίπεδο παραγωγής που μεγιστοποιεί τα έσοδα ή τα κέρδη.  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Επειδή όμως δεν υπάρχουν καλά δεδομένα κόστους σε πολλά πεδία αλιείας η μέτρηση της οικονομικής παραγωγικής ικανότητας από αναλυτές είναι δύσκολη γι’ αυτό: οι Johansen (1968) και αργότερα οι Fare et all (1989) ανέπτυξαν ένα τεχνολογικό οικονομικό μέτρο της παραγωγικής ικανότητας η οποία ορίζεται: ως η μέγιστη εκροή (παραγωγή) που μπορεί να παραχθεί με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό υπό την προϋπόθεση η διαθεσιμότητα των μεταβλητών εισροών δεν περιορίζεται.

17 ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  Είναι το ελάχιστο επίπεδο των εισροών που απαιτούνται για την παραγωγή συγκεκριμένου επιπέδου παραγωγής. Χρησιμοποιείται ευρέως επειδή οι διαχειριστές της αλιείας συχνά επιθυμούν να γνωρίζουν τον ελάχιστο αριθμό των σκαφών τα οποία λειτουργούν σε πλήρη δυναμικότητα και που απαιτούνται για μια δεδομένη παραγωγή και πάντα στα πλαίσια επιτρεπόμενων αλιευμάτων. ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  Ορίζεται: ως η διαφορά μεταξύ του επιπέδου παραγωγής που θα μπορούσε να παράγει μια επιχείρηση ή κλάδος εάν η παραγωγή ήταν αποδοτική και οι εισροές αξιοποιούνταν πλήρως και το επίπεδο παραγωγής που πράγματι θα παραχθεί. ΥΠΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  Όταν μια βιομηχανία ή επιχείρηση δεν διαθέτει την παραγωγική ικανότητα να παράγει ένα ορισμένο επίπεδο παραγωγής.

18 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  Μπορεί να δημιουργήσει πολλά και σοβαρά προβλήματα καθώς και αρνητικές συνέπειες στην οικονομική απόδοση και βιωσιμότητα των αλιευτικών αποθεμάτων  Παρατηρείται διόγκωση των σταθερών εισροών  Είναι σύμπτωμα κακής διαχείρισης. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  Είναι ο λόγος της τεχνικής αποτελεσματικότητας, της παραγωγής προς την παραγωγική ικανότητα αλλά συνήθως μετριέται ως ο λόγος της πραγματικής ή παρατηρούμενης παραγωγής προς την παραγωγική ικανότητα.  Όταν μετράται ως ο λόγος της παρατηρούμενης ή της πραγματικής παραγωγής προς την παραγωγική ικανότητα η CU περιλαμβάνει τόσο τεχνική αναποτελεσματικότητα όσο και ανεπαρκή αξιοποίηση των μεταβλητών εισροών.  Όταν η CU μετράται ως ο λόγος της τεχνικής αποτελεσματικότητας της παραγωγής προς την παραγωγική ικανότητα τότε παρέχει ένα μέτρο της ανεπαρκούς χρησιμοποίησης των μεταβλητών εισροών.

19 (Χρησιμοποιούμε ένα παράδειγμα για να φανεί η διαφορά μεταξύ των δυο μέτρων της χρησιμοποίησης παραγωγικής ικανότητας) Χρησιμοποιούμε ένα σκάφος τεχνικά αποτελεσματικό και ένα σκάφος τεχνικά ανεπαρκές. Στο πρώτο σκάφος: 150 ημέρες αλιείας/έτος  100tons αλιευμάτων Κάθε αλιευτικό ταξίδι διαρκεί 1 μέρα ώστε τα αλιεύματα του ανά αλιευτική ημέρα/ταξίδι να είναι 0,67τόνοι (100 tons/150 ημέρες)  χωρητικότητα είναι ct παράγοντας = 0,70 tons/αλιευτικό ταξίδι Η μεγαλύτερη ψαριά επομένως που μπορούν να φέρουν στο λιμάνι 0,70 tons Αυτή η χωρητικότητα παρέχει μια συνολική μέγιστη παραγωγή κατ’ ανώτατο όριο του σκάφους που ορίζουμε ως παραγωγική ικανότητα. Εάν,όμως για 150 ημέρες ετησίως αλιεύει => 105,0 tons (150 ταξίδια Χ0,70 τόνους ανά ταξίδι) Αρα, CU η ο λόγος της τεχνικής αποτελεσματικότητας προς την παραγωγική ικανότητα είναι: Επομένως για την πραγματοποίηση της παραγωγικής ικανότητας οι χειριστές του σκάφους θα πρέπει να πιάσουν 105,0 τόνους- 100,5 τόνους = 4,5 τόνους ψαριών άρα 6,72 ημέρες/ ταξίδια (4,5 τόνοι/0,67 τόνοι ανά ταξίδι). Στο σκάφος 2 το επίπεδο παραγωγής <0,67 τόνους ανά ημέρα Υποθέτουμε ότι η ανεπαρκής παραγωγή = 0,50 τόνους ανά ημέρα/ ταξίδι. Δηλαδη 150 ημέρες αλιείας Χ 0,5 τόνους/ημέρα = 75 τόνους ετησίως η 30 τόνους λιγότερο από την ετήσια παραγωγή των 105 τόνων. Άρα CU η λόγος της παρατηρούμενης παραγωγής προς την παραγ.ικανότητα είναι 75τόνους / 105τόνους = 0,71 τόνοι ετησίως. Επομένως χρειάζεται για να καλύψει την διαφορά 30τόνους / 0,5 τόνοι ανά ταξίδι = 60 ημέρες αλιείας.

20 Παραγωγική ικανότητα Πλοίο αποτελεσματικό Πλοίο τεχνικά ανεπαρκές Επίπεδο αλιευμάτων Ημέρες αλιείας ταξίδια Παραγωγική ικανότητα σε όρους παρατηρούμενης και τεχνικά αποδοτικής εκροής  Αν η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας CU μετράτε με το λόγο της παρατηρούμενης εκροής προς την παραγωγική ικανότητα τότε η CU ισούται με Υ 1 / Υ 3  Αν η CU μετράται ως λόγος της τεχνικά αποτελεσματικής παραγωγής προς την παραγωγική ικανότητα τότε η CU ισούται με Υ 2 / Υ 3  Το τεχνικά αποτελεσματικό μέτρο της CU καταδεικνύει την ανάγκη να αυξηθεί η χρήση των μεταβλητών εισροής από V 1 σε V 2

21 ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ (Μια εναπομένουσα έννοια για την κατανόηση της παραγωγικής ικανότητας) Είναι το βέλτιστο ποσοστό χρήσης της μεταβλητής εισροής η πλήρης χρήση των μεταβλητων εισροής που απαιτούνται για την επίτευξη της παραγωγικής ικανότητας. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  DΕΑ (ανάλυση περιέλιξης δεδομένων) είναι μια μαθηματική μέθοδος προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για να ληφθεί ένα μέτρο της απόδοσης και της παραγωγικής ικανότητας το οποίο χρησιμοποιείται για να συγκρίνει τα επίπεδα παραγωγής που παρατηρούνται.  Το πλεονέκτημά της είναι ότι εύκολα φιλοξενεί πολλαπλές εισροές και εκροές ενώ επιτρέπει την επιβολή περιορισμών στις παραγωγικές διαδικασίες.  Η κύρια αδυναμία της μεθόδου είναι ότι η DΕΑ είναι μη παραμετρική και μη στοχαστική καθώς οι αποκλείσεις από ένα όριο υποτίθεται ότι συμβαίνουν λόγω των μεμονωμένων αναποτελεσματικοτήτων ή περιορισμών και όχι τυχαίων γεγονότων.  Οι Charnes et al (1978) εισήγαγαν πρώτοι την DΕΑ στο πεδίο της επιχειρησιακής έρευνας και στη συνέχεια εφαρμόστηκε σε πολλά διαφορετικά πεδία συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και τη μέτρηση της παραγωγικής ικανότητας.  Οι Fare et al (1989) χρησιμοποίησαν την DΕΑ για την εκτίμηση παραγωγικής ικανότητας την χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας και την χρήση μεταβλητών εισροών..

22 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ: Ο λόγος κάποιας παραγωγής (εκροής) ή της συλλογής παραγωγών (εκροών) προς κάποια εισροή ή συλλογή εισροών. ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ: Στον τομέα της αλιείας παρέχει ένα δείκτη οικονομικής απόδοσης ή μεταβολές στην εξέλιξη των αλιευτικών αποθεμάτων και την αφθονία τους ή και τα δυο. Για την καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ εκροής – εισροής οι οικονομολόγοι ορίζουν αυτό που καλείται συνάρτηση παραγωγής: μια μαθηματική έκφραση που χαρτογραφεί η μετατρέπει εισροές μέσω μιας διαδικασίας παραγωγής σε μια ενιαία εκροή. Η συνάρτηση παραγωγής  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σχεδιάσει το πόση εκροή μπορεί να παραχθεί σε διάφορα επίπεδα εισροής, Το ποσό της εκροής που μπορεί να παραχθεί ανά μονάδα εισροής θα αλλάξει με το ποσό των εισροών που χρησιμοποιούνται. εισροή Ποσότητες εκροής χ Υ Ο Aν σταθερή ct ή γραμμική σχέση =>

23  Ποικίλλει λόγω: -Τεχνικών αλλαγών που επιτρέπει στους αλιείς να πιάσουν περισσότερα ψάρια -Διακυμάνσεων στο μέγεθος των αλιευτικών αποθεμάτων -Περιβαλλοντικών λόγων Μεταβολή του ορίου παραγωγής και της παραγωγικότητας με το χρόνο Το όριο παραγωγής:  ως τώρα ήταν ct (σταθερό) αλλά στην πραγματικότητα η παραγωγή κυμαίνεται με την πάροδο του χρόνου.

24 ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ Στον τομέα της αλιείας θα πρέπει να ασχολούμαστε με τα διάφορα μέτρα της παραγωγικότητας Ένας δείκτης παραγωγικότητας μπορεί επίσης: (α) να συγκρίνει διαφορετικά σκάφη σε δεδομένη χρονική στιγμή όπως φαίνεται στον παρακάτω τύπο για ένα σκάφος i (β) να συγκρίνει την παραγωγικότητα μεταξύ ενός πλοίου που δηλώνεται με i και ένα άλλο σκάφος που συμβολίζεται με j και ορίζεται από την παρακάτω εξίσωση: Ο δείκτης παραγωγικότητας στην εξίσωση αυτή ορίζεται ως ο λόγος των δυο επιμέρους μέτρων της παραγωγικότητας CPUE t = μέτρο αλιευμάτων ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας δηλαδή βάρος ψαριών με τις ημέρες και ώρες αλιείας Η t = συνολική συγκομιδή αλιείας σε χρόνο t E τ = αριθμός ωρών αλιείας ή κάποιο άλλο μέτρο αλιευτικής προσπάθειας Δείκτης παραγωγικότητας (μεταξύ i και j) = * Στην εξίσωση το αποτελεί δείκτη παραγωγικότητας του αλιευτικού στόλου

25 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Γίνεται βάση μίας προσέγγισης: Η προσέγγιση ονομάζεται δείκτης – αριθμός ανάλυσης κέρδους και επιτρέπει στους ρυθμιστές της αλιείας να αξιολογούν μεταβολές στις οικονομικές επιδόσεις μεταξύ των σκαφών και με την πάροδο του χρόνου ενώ λαμβάνουν υπόψιν τις μεταβολές στις τιμές και τα αποθέματα ιχθύων. Για κάθε δείκτη παραγωγικότητας που χρησιμοποιείται για να συγκριθούν διάφορα σκάφη επιλέγετε ένα σκάφος αναφοράς. Η ανάλυση του κέρδους γίνεται: (α) με τον υπολογισμό των κερδών όλων των σκαφών και (β) με την προσαρμογή τους για τις διαφορές στο μέγεθος των αλιευτικών αποθεμάτων ή την αφθονία τους σε διαφορετικές περιόδους. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τα μέτρα παραγωγικότητας και οι αναλύσεις αριθμών – δεικτών μπορεί να χρησιμοποιηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στον τομέα της αλιείας. Η 1 η εφαρμογή της ανάλυσης – δείκτη – αριθμού κέρδους ήταν: Στην Βρετανική Κολούμπια (BC) στο πεδίο αλιείας βακαλάου όπου το ενδιαφέρον είναι ότι στο συγκεκριμένο πεδίο από την αποκλειστική χρήση των ελέγχων εισροών, δηλαδή περιορισμοί σχετικά με το μήκος εργαλείων, το μέγεθος του σκάφους και χρόνους και περιοχές στις οποίες τα σκάφη επιτρέπεται να αλιεύουν μεταπήδησαν στις ατομικές μεταβάσεις ποσοστώσεις το 1991.

26 Στον πίνακα χρησιμοποιώντας δεδομένα σχετικά με τα σκάφη για το 1988, το 1991 και το 1994 μετριούνται οι αλλαγές στην παραγωγικότητα και η ανάλυση διαφορών στα κέρδη σε σχέση με ένα σκάφος αναφοράς (1994). Ανάλυση κέρδους στο πεδίο αλιείας βακαλάου (1988-1991) Θs = προσαρμοσμένη τιμή ως προς το απόθεμα Rs = η παραγωγικότητα PH = τιμές εκροής βακαλάου Pf = τιμή καυσίμου PL = τιμή εργασίας Κ = δείκτης σταθερής Εκροής Παρ.ΑριθμόςΚέρδος($)θsθs RsRs PHPFPLK 198843103,8980.2420.7060.4290.9951.0070.795 Μικρό2470,2980.1620.5930.4120.9941.0080.661 Μεγάλο19142,5390.3860.8700.4500.9961.0060.983 19914348,8510.0680.1470.6671.0041.0000.688 Μικρό3334,4820.0610.1410.6591.0041.0000.637 Μεγάλο1083,3690.1390.2180.7001.0031.0010.904 199419126,5210.3310.4860.8441.0000.9980.808 Μικρό966,0790.1840.3460.8061.0000.9970.662 Μεγάλο10180,9190.5610.6600.8801.000 0.967

27 Ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας …


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google