Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαφορική διάγνωση ερυθραιμίας, λευκοκυττάρωσης, θρομβοκυττάρωσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαφορική διάγνωση ερυθραιμίας, λευκοκυττάρωσης, θρομβοκυττάρωσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαφορική διάγνωση ερυθραιμίας, λευκοκυττάρωσης, θρομβοκυττάρωσης
Μαρίνα Γ. Μαντζουράνη Επίκουρη Καθηγήτρια Α΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

2 λευκοκυττάρωση θρομβοκυττάρωση
Ερυθραιμία λευκοκυττάρωση θρομβοκυττάρωση

3

4 Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC)
απύρηνοι κυτταρικοί σάκοι με τη χρωμοπρωτεΐνη αιμοσφαιρίνη βιολογική αποστολή: μεταφορά Ο2 από τους πνεύμονες στους ιστούς φυσιολογικό εύρος άνδρες: x 106/μl αίματος γυναίκες: x 106/μl αίματος

5 Λευκοκύτταρα (WBC) Αιμοπετάλια (PLT)
Διακρίνονται σε: κοκκιοκύτταρα (55% ουδετερόφιλα,3% ηωσινόφιλα,1% βασεόφιλα) Μονοκύτταρα (6%) Λεμφοκύτταρα (35%) Βιολογική αποστολή: άμυνα του οργανισμού έναντι ποικίλων βλαπτικών παραγόντων Αιμοπετάλια (PLT) Μικροί απύρηνοι δίσκοι, τμήματα των μητρικών μεγακαρυοκυττάρων (φ.τ: /μl) Βιολογική αποστολή:αιμόσταση

6 Πολυκυτταραιμία

7 Πολυκυτταραιμία Επίκτητος διαταραχή με αυξημένη παραγωγή όλων των αιμοποιητικών κυτταρικών σειρών με προεξάρχουσα την ερυθρά σειρά Κύρια χαρακτηριστικά Αυξημένος αιματοκρίτης Αυξημένη μάζα ερυθρών αιμοσφαιρίων Σπληνομεγαλία Φυσιολογικός κορεσμός Οξυγόνου Αυτόνομη υπερπαραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων με χαμηλά επίπεδα ερυθροποιητίνης Jak2 μετάλλαξη στο 95% των ασθενών

8 Αλγόριθμος προσέγγισης πολυερυθραιμίας
Αυξημένη Hb Καθορισμός μάζας ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC) Φυσιολογική μάζα RCB Αυξημένη μάζα RBC Μείωση όγκου πλάσματος Φυσιολογικός όγκος πλάσματος ↓ ↓ Ψευδής πολυκυτταραιμία Πολυκυτταραιμία ↓ ↓ Διακοπή διουρητικών Έλεγχος SatΟ2 αρτηριακού αίματος SatO2<90% Sat O2>90% ↓ ↓ Δευτεροπαθής πολυκυτταραιμία με υποξία EPO πλάσματος ΕΡΟ↑ ΕΡΟ↓ή φυσιολογική U/S ή CT κοιλίας Hb με αυξημένη συγγένεια Ο Αυτόνομη ερυθροποίηση Ca νεφρών ↓ ↓ Ηπάτωμα Αιμοσφαιρινοπάθειες Πολυκυτταραιμία Vera Φαιοχρωμοκύττωμα Carboxyhemoglobin

9 Διαφορική διάγνωση στη Πολυκυτταραιμία (1)
Μυελουπερπλαστικά σύνδρομα Αληθής πολυκυτταραιμία Μυελοΐνωση Αληθής θρομβοκυτταραιμία Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία Οξεία Μυελοβλαστική Λευχαιμία

10 Πολυερυθραιμία

11 Διαφορική διάγνωση στη Πολυευθραιμία (2)
Δευτεροπαθείς αιτίες πολυκυταραιμίας (απουσία Jak2 μετάλλαξης) Ψευδής πολυκυτταραιμία Σπληνεκτομή (σωμάτια Howell Joly) Υποξία Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, Κάπνισμα→ αυξημένα επίπεδα καρβοξυ-αιμοσφαιρίνης) Κυανωτική καρδιοπάθεια Κακοήθεια νεφρού, ήπατος, αγγειοβλάστωμα παρεκεφαλίδος Όγκοι εκκρίνοντες ερυθροποιητίνη (παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις)

12 ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ (ΕΡΟ)& ΠΟΛΥΕΡΥΘΡΑΙΜΙΑ
↑ΕΡΟ Πολυερυθραιμία Μεγάλα ινωμυώματα μήτρας, Ca νεφρού, Ηπάτωμα, Αγγειοβλάστωμα παρεγκεφαλίδας λόγω ιστικής υποξίας Κυανωτική καρδιοπάθεια, ιστική άπνοια, ΧΑΠ, ↑ υψόμετρο, Σύδρομο Pickwick, ισχαιμικός νεφρός, ↑CO από κάπνισμα, υψηλής συνάφειας Hb, μεθαιμοσφαιριναιμία Μεταλλάξεις υποδοχέα της ΕΡΟ με ↑ απόκριση Πρωτοπαθής οικογενής ή συγγενής Πολυκυτταραιμία, Πολυκυταραιμία Chuvash

13 Θρομβοκυτταραιμία

14 Αιμοπετάλια (PLT) Μικροί απύρηνοι δίσκοι, τμήματα των μητρικών μεγακαρυοκυττάρων (φ.τ: /μl) Βιολογική αποστολή : αιμόσταση

15 Θρομβοκυτταραιμία Αληθής Θρομβοκυτταραιμία
Αυξημένος αριθμός αιμοπεταλίων με απουσία άλλου νοσήματος Φυσιολογική μάζα ερυθρών αιμοσφαιρίων Απουσία Ph1 χρωμόσωμα

16 Διαφορική διάγνωση στη Θρομβοκυτταραιμία (1)
Δευτεροπαθής Θρομβοκυτταραιμία Σπληνεκτομή Ασπληνία Λειτουργική ασπληνία Αντιδραστική θρομβοκυττάρωση (αιμοπετάλια ~ 106 /μl) Φαρμακογενής

17 Διαφορική διάγνωση στη Θρομβοκυτταραιμία (2)
Αντιδραστική θρομβοκυττάρωση (αιμοπετάλια ~ 106 /μl) Λοιμώξεις  (πνευμονία, σήψη, μηνιγγίτιδα, σηπτική αρθρίτιδα λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος, ……) Αναιμία Χρονίας νόσου Αιμορραγία Έλλειψη σιδήρου σε βαριά σιδηροπενική αναιμία

18 Διαφορική διάγνωση στη Θρομβοκυτταραιμία (3)
Αντιδραστική θρομβοκυττάρωση (αιμοπετάλια ~ 106 /μl) Χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου (Ελκώδης κολίτιδα) Νοσήματα συνδετικού ιστού Ρευματοειδής αρθρίτιδα Ρευματική πολυμυαλγία Αγγειΐτιδες Νόσος Kawasaki Φαρμακογενής θρομβοκυττάρωσης Κορτιζόνη Vincristine

19 Διαφορική διάγνωση στη Θρομβοκυτταραιμία (4)
Μυελοϋπερλαστικά νοσήματα Αληθής Θρομβοκυτταραιμία (50% Jak2 μετάλλαξη) Αληθής πολυκυτταραιμία (95% Jak2 μετάλλαξη) Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία Χρωμόσωμα Ph1 (+) Αναδιάταξη bcr-abl(+) Μυελοΐνωση Ποικιλοκυττάρωση με δακρυοκύτταρα στο αίμα Ερυθροβλάστες Γιγάντια ανώμαλα αιμοπετάλια

20 Διαγνωστική προσέγγιση
Ιστορικό-Φυσική εξέταση Αιμοδιάγραμμα- Επίχρισμα περιφερικού αίματος Εκτίμηση δεικτών φλεγμονής Έλεγχος σιδήρου στο αίμα Μυελόγραμμα – Οστεομυελική βιοψία

21 Λευκοκύτταρα (WBC) Εμπύρηνα κύτταρα χωρίς ιδιαίτερο χρώμα (φ.τ: /μl) Διακρίνονται σε: κοκκιοκύτταρα (55% ουδετερόφιλα,3% ηωσινόφιλα,1% βασεόφιλα) Μονοκύτταρα (6%) Λεμφοκύτταρα (35%) Βιολογική αποστολή: άμυνα του οργανισμού έναντι ποικίλων βλαπτικών παραγόντων

22 Λευκοκυττάρωση

23 Διαφορική διάγνωση στη Απόλυτη Λευκοκυττάρωση (4)
Ενδοκρινή νοσήματα Σύνδρομο/Νόσος Cushing's syndrome Ιατρογενές Cushing από χρήση κορτιζόνης Φαιοχρωμοκύττωμα

24 Διαφορική διάγνωση στη Λευκοκυττάρωση (3)
Κακοήθειες Συμπαγείς όγκοι Αιματολογικές κακοήθειες Λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα Λεμφώματα με λευχαιμική έκφραση Χρονία λεμφογενής λευχαιμία Κλινική εικόνα - Απόλυτη λεμφοκυττάρωση Μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα Αληθής πολυκυτταραιμία Χρονία Μυελογενής Λευχαιμία αριστερή στροφή στο επίχρισμα αίματος Οξείες Λευχαιμίες παρουσία βλαστικών κυττάρων στο επίχρισμα αίματος ανάλογη κλινική εικόνα

25 Λευκοκυττάρωση

26 Λευκοκύτταρα (WBC) Εμπύρηνα κύτταρα με φυσιολογικό αριθμό /μl Διακρίνονται σε: κοκκιοκύτταρα (55% ουδετερόφιλα,3% ηωσινόφιλα,1% βασεόφιλα) Μονοκύτταρα (6%) Λεμφοκύτταρα (35%) Βιολογική αποστολή: άμυνα του οργανισμού έναντι ποικίλων βλαπτικών παραγόντων

27 Διαφορική διάγνωση στη Απόλυτη Λευκοκυττάρωση (2)
Λοιμώδη νοσήματα Βακτηριακές λοιμώξεις - Σηψαιμία (Πολυμορφοπυρηνικός τύπος) Ψευδομεμβρανώδης κολίτις Αντιδραστική λευκοκυττάρωση συνοδεύουσα χρόνιες λοιμώξεις Λευχαιμοειδής αντίδραση (π.χ. TBC)

28 Διαφορική διάγνωση στη Απόλυτη Λευκοκυττάρωση (3)
Φλεγμονώδη νοσήματα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου Νοσήματα συνδετικού ιστού-Αγγειΐτιδες Ρευματοειδής αρθρίτιδα Νόσος του Still Ρευματική πολυμυαλγία Κροταφική αρτηρίτιδα Οζώδης πολυαρτηρίτιδα Μικροσκοπική πολυαγγειΐτιδα Νόσος Wegener Σύνδρομο Churg-Strauss

29 Διαφορική διάγνωση στη Απόλυτη Λευκοκυττάρωση (4)
Ενδοκρινή νοσήματα Σύνδρομο/Νόσος Cushing‘s Ιατρογενές Cushing από χρήση κορτιζόνης Φαιοχρωμοκύττωμα

30 Διαφορική διάγνωση στη Λευκοκυττάρωση (3)
Κακοήθειες Συμπαγείς όγκοι Αιματολογικές κακοήθειες Λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα Λεμφώματα με λευχαιμική έκφραση Χρονία λεμφογενής λευχαιμία Κλινική εικόνα - Απόλυτη λεμφοκυττάρωση Μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα Αληθής πολυκυτταραιμία Χρονία Μυελογενής Λευχαιμία (αριστερή στροφή στο επίχρισμα αίματος) Οξείες Λευχαιμίες παρουσία βλαστικών κυττάρων στο επίχρισμα αίματος ανάλογη κλινική εικόνα

31 Πολυμορφοπύρηνο Πολύλοβο (2-5 λοβοί) λευκό αιμοσφαίριο
με παρουσία κοκκίων στο κυτταρόπλασμα με κύρια λειτουργία τη Φαγοκυττάρωση Αζουρόφιλα κοκκία σε νεαρά ουδετερόφιλα (κατιονικές πρωτείνες, πρωτεολυτικά ένζυμα cathepsin G, λυσοζύμη, μυελουπεροξειδάση) Ειδικά κοκκία σε ώριμα ουδετερόφιλα (συμμετέχουν στο σχηματισμό τοξικών οξειδίων, λυσοζύμης και λακτοφερίνης) Παράγεται στο μυελό των οστών Η παρουσία του στο αίμα ρυθμίζεται από Συμπλήρωμα Κυτοκίνες όπως (IL-1, TNF-α προάγων τον VEGF, Interferon γ που αναστέλλει την Prostaglandin E) Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF)

32 Ουδετεροφιλία

33 Αίτια ουδετεροφιλίας (1)
Αίτια ουδετεροφιλίας (1) Αυξημένη παραγωγή Ιδιοπαθής ουδετεροφιλία Φαρμακογενή (γλυκοκορτικοειδή) Λοιμώξεις Βακτηριακές Μυκητιασικές Ιογενείς (σπάνια) Μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα

34 Αίτια ουδετεροφιλίας (2)
Αίτια ουδετεροφιλίας (2) Αυξημένη ανταπόκριση του μυελού Γλυκοκορτικοειδή Οξείες λοιμώξεις Φλεγμονές- Εγκαύματα

35 Αίτια ουδετεροφιλίας (3)
Αίτια ουδετεροφιλίας (3) Μειωμένη ή ελαττωματική μετανάστευση Φαρμακογενή γλυκοκορτικοειδή Κατεχολαμίνες Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη Stress, κοπιώδης άσκηση Ανεπάρκεια προσκόλλησης λευκοκυττάρων τύπου Ι (integrin β chain, CD18) Ανεπάρκεια προσκόλλησης λευκοκυττάρων τύπου ΙΙ (selectin ligand, sialyl- Lewis,CD15s)

36 Αίτια ουδετεροφιλίας (4)
Αίτια ουδετεροφιλίας (4) Μεταβολικά νοσήματα Κετοξέωση Οξεία νεφρική ανεπάρκεια Αφυδάτωση Εκλαμψία Οξεία δηλητηρίαση Κακοήθειες (κυρίως συμπαγής όγκοι με μεταστάσεις) Οξεία αιμορραγία Αιμόλυση Λίθιο

37 Ηωσινόφιλο Ελαφρώς μεγαλύτερο από το ουδετερόφιλο (d=10-17μ) με δίλοβο πυρήνα Εκφράζει ένα ειδικό υποδοχέα και ανταποκρίνεται στη Eotaxin

38 Ηωσινόφιλο Τρεις τύποι εκκριτικών κοκκίων
Ειδικά ή δευτερoγενή κοκκία (συγγένεια με την ηωσίνη) με κυτταροτοξικές ουσίες μείζονα βασική πρωτεΐνη (ΜΒΡ) ηωσινοφιλική κατιονική πρωτεΐνη (ECP) ηωσινοφιλική υπεροξειδάση (ΕΡΟ) ηωσινοφιλική νευροτοξίνη (EDN) και β-γλυκουρονιδάση Μικρά κοκκία υδρολυτικά ένζυμα: όξινη φωσφατάση κι αρυλσουλφατάση, και καταλάσες Πρωτογενή κοκκία με τη κρυσταλλική πρωτεΐνη Charcot-Leyden στα ηωσινόφιλα προμυελοκύτταρα και μυελοκύτταρα Σωματίδια κι οργανύλια ηωσινόφιλων χωρίς πλήρως διευκρινισμένη δράση, πλούσια σε λιπίδια (αραχιδονικό οξύ), χωρίς σύνδεση με την κυτταρική μεμβράνη και αύξηση του αριθμού τους κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησής τους

39 Ηωσινοφιλία

40 ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑ (1) Παρουσία ηωσινόφιλων στο αίμα σε απόλυτο αριθμό >0.6x109/l (φ.τ x109/l) Ήπια ηωσινοφιλία: ηωσινόφιλα 0.6 έως 1.5x109/l Μέτρια ηωσινοφιλία: ηωσινόφιλα 1.5 έως 5x109/l Σοβαρή ηωσινοφιλία: ηωσινόφιλα > 5x109/l

41 ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑ (2) Αντιδραστική ή μη-κλωνική ηωσινοφιλία
Κλωνικές ηωσινοφιλικές διαταραχές του μυελού των οστών Ιδιοπαθές υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο (ΙΥΣ)

42 Αντιδραστική ή μη-κλωνική ηωσινοφιλία (1)
Αλλεργικά αίτια Βρογχικό άσθμα, αλλεργική ρινίτις, ατοπία, κνίδωση Φάρμακα Αντιβιοτικά, αντιεπιληπτικά, αναστολείς ΜΕΑ, αντιφλεγμονώδη, αλλοπουρινόλη, ηπαρίνη, σκιαγραφικά κ.α. Λοιμώδη αίτια παρασιτικά: φιλαρίαση, τριχίνωση, ασκαριδίαση, οξυουρίαση, στρογγυλοειδίαση, εχινοκοκκίαση, σχιστοσωμίαση, τοξοκαρίαση, ταινίαση κ.α. Μη παρασιτικά: οστρακιά, κοκκιδομύκωση, ασπεργίλλωση, φυματίωση βρουκέλλωση, λέπρα, ρετροϊοί, ορισμένα πρωτόζωα (Toxoplasma gondii, Dientamoeba fragilis, Isospora belli) κ.α.

43 Αντιδραστική ή μη-κλωνική ηωσινοφιλία (2)
Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος Σύνδρομο Loeffler, αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση, χρόνια και οξεία ηωσινοφιλική πνευμονία, τροπική ηωσινοφιλική πνευμονία κ.α. Νοσήματα δέρματος Ψώρα, πεμφιγοειδές, διαλείπον αγγειοοίδημα με ηωσινοφιλία, έκζεμα, ψωρίαση, πέμφιγα, ιχθύαση, κνίδωση Ηωσινοφιλική υποδερματίτις, ηωσινοφιλική κυτταρίτις (σύνδρομο Wells), νόσος Kimura/αγγειολεμφωματώδης υπερπλασία κ.α. Νοσήματα συνδετικού ιστού Οζώδης πολυαρτηρίτις, ρευματοειδής αθρίτιδα, αγγειΐτις Churg-Strauss, σκληρόδερμα Σαρκοείδωση

44 Αντιδραστική ή μη-κλωνική ηωσινοφιλία (3)
Αντιδραστική ή μη-κλωνική ηωσινοφιλία (3) Νοσήματα γαστρεντερικού συστήματος Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα-γαστρίτιδα-γαστρεντερίτιδα-σκωληκοειδίτιδα-χολοκυστίτιδα-χολαγγειϊτιδα-παγκρεατίτιδα, Νόσος Crohn Διάφορα (τοξικά αίτια {σύνδρομο ηωσινοφιλίας-μυαλγίας, σύνδρομο τοξικού ελαίου}, GVHD, μετά από ακτινοθεραπεία, αιμοκάθαρση, σύνδρομο Shulman (ηωσινοφιλική περιτονεΐτις), ρευματικός πυρετός, σύνδρομο Dress, θύμωμα κ.α.

45 ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑ (4) Κακοήθειες
Συμπαγής όγκοι (Ca ωοθηκών) με άμεση έκλυση Ιντερλευκινών (IL-3 ή IL-5) Λεμφώματα Hodgkin’s disease (Reed-Sternberg εκλύουν ΙL-5 ), Non Hodgkin’s, Δερματικό Τ-λέμφωμα Αιματολογικές κακοήθειες που συνοδεύονται από ηωσινοφιλία Οξεία μυελοβλαστική λευχαιμία (ΟΜΛ) με ηωσινοφιλία και inv16(p13q22) (ΟΜΛM4Eos) Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία με t(5;14) Οξεία Β-λεμφοβλαστική λευχαιμία με υπερέκφραση του γονιδίου της IL-3 ΟΛΛ και το Τ-λεμφοβλαστικό λέμφωμα με ηωσινοφιλία

46 ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑ (5) Ηωσινοφιλικές διαταραχές του μυελού των οστών σε Κλωνικά νοσήματα Οξεία και χρόνια ηωσινοφιλική λευχαιμία, ΧΜΛ Χρόνια ουδετεροφυλική λευχαιμία Ιδιοπαθής πολυκυτταραιμία Ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία 8p11 Μυελουπερπλαστικά σύνδρομα MDS με ηωσινοφιλία και Συστηματική μαστοκυττάρωση με ηωσινοφιλία

47 Ιδιοπαθές υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο (ΙΥΣ)
ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑ (6) Ιδιοπαθές υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο (ΙΥΣ) Ηωσινόφιλα>1,5x109/l, για χρονικό διάστημα ≥ από 6 μήνες, με βλάβη ζωτικών οργάνων (π.χ. καρδιά, πνεύμονες) και χωρίς υποκείμενο νόσημα

48 Βασεόφιλο Δίλοβο κοκκιοκύτταρο
0,01% έως 0,3% των κυκλοφορούντων λευκών αιμοσφαιρίων Ευαίσθητο σε χρώση με βασικές χρωστικές ουσίες Μεγάλα κυτταροπλασματικά κοκκία με επισκίαση του πυρήνα Παρόμοια χαρακτηριστικά με το μαστοκύτταρο (ιστικό  κύτταρο με έκκριση ισταμίνης σε αλλεργική αντίδραση) Μετανάστευση στους ιστούς όταν απαιτείται

49 Ενεργοποιημένο Βασεόφιλο
Φέρει πρωτεϊνικούς υποδοχείς πρόσδεσης στην κυτταρική μεμβράνης IgE αντισωμάτων με εκλεκτική αντίδραση σε βλαπτικά ερεθίσματα (π.χ. γύρη ή αντιγόνα ελμίνθων) Συμμετέχει στη φλεγμονή με διαβιβαστές υπερευαισθησίας Αποκοκκιοποίηση με έκκριση Ισταμίνης και Πρωτεογλυκανών Παραγωγή Πρωτεολυτικών ενζύμων (ελαστάση, λιποφωσφωλιπάση ) Λευκορτιενίων Κυτοκινών (IL-4 σημαντική στην εκδήλωση αλλεργικών αντιδράσεων και στη παραγωγή των IgE αντισωμάτων)

50 Βασεοφιλία Βασεόφιλα >1000/μl Αλλεργικές αντιδράσεις – Φλεγμονές
Λοιμώξεις Μετά από έκθεση σε ακτινοβολία Κακοήθειες: Μυελουπερπλαστικά νοσήματα (Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία)

51 Μονοκύτταρο Λευκό αιμοσφαίριο Τμήμα του ανοσοποιητικού συστήματος
Μονοκύτταρο  Λευκό αιμοσφαίριο Τμήμα του ανοσοποιητικού συστήματος  Ταχεία ανοσολογική ανταπόκριση σε φλεγμονώδης καταστάσεις με μετανάστευση των μονοκυττάρων στους ιστούς, διαίρεση και διαφοροποίηση (σε 8-12 ώρες) σε μακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα Μονοκύτταρα στο επιχρίσμα: πυρήνα με σχήμα νεφρού ή οδοντωτό  

52 Αριθμός των κυκλοφορούντων μονοκυττάρων στο αίμα> 950/μl
Μονοκυττάρωση Αριθμός των κυκλοφορούντων μονοκυττάρων στο αίμα> 950/μl

53 Μονοκυττάρωση 1 Χρόνιες Φλεγμονές
Λοιμώδη αίτια: Φυματίωση, Βρουκέλωση, Λιστερίαση, Σύφυλις, Ελονοσία, Λεϊσμανίαση, Υποξεία Ενδοκαρδίτιδα, Ιογενείς λοιμώξεις, λοιμώξεις από πρωτόζωα και ρικέτσιες   Φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου Νοσήματα συνδετικού ιστού – αγγειΐτιδες ΣΕΛ, Ρευματοειδής αρθρίτιδα Φάση αποκατάστασης μετά από ουδετεροπενία ή οξεία λοίμωξη Διάφορα αίτια Σαρκοείδωση, Νοσήματα Λυσοσομιακών διαταραχών

54 Μονοκυττάρωση 2 Αιματολογικά-ανοσολογικά αίτια Xρόνια ουδετεροπενία
Νόσος του Hodgkin’s Μυελοϋπερπλαστικά/Μυελοδυσπλαστκά νοσήματα Χρόνια Μυελομονοκυτταρική λευχαιμία, Χρόνια Μονοκυτταρική λευχαιμία) Οξεία Μυελομονοκυτταρική λευχαιμία Οξεία Μονοκυτταρική λευχαιμία

55 Λεμφοκύτταρο Λευκό αιμοσφαίριο
Μεγάλο κοκκιώδη λεφοκύτταρο [Natural Killer cells (ΝΚ)] Μικρό Τ λεμφοκύτταρο – Μικρό Β λεμφοκύτταρο Τμήμα του ανοσοποιητικού συστήματος

56 NK λευμφοκύτταρο Ονομάστηκε "natural killer cell" γιατί δεν απαιτείται προηγούμενη ενεργοποίηση για να επιτεθεί και να " φονεύσει " κύτταρα που έχουν χάσει MHC κλάσης I Ενεργοποιούνται από κυτοκίνες (interferons) Εκκρίνουν κυτταροτοξικά κοκκία που καταστρέφουν καρκινικά κύτταρα ή μολυσμένα από ιούς κύτταρα Δρουν σε παθολογικά κύτταρα αναγνωρίζοντας αλλαγές του MHC στην επιφάνεια του κυττάρου

57 Μικρό Λεμφοκύτταρο T και Β λεμφοκύτταρα: το μεγαλύτερο κυτταρικό τμήμα απάντησης του ανοσολογικού συστήματος T λεμφοκύτταρα : κυτταρικοί ανοσοδιαβιβαστές Β λεμφοκύτταρα : υπεύθυνα για τη χυμική ανοσία μέσω παραγωγής αντισωμάτων Ενεργοποίηση των Β και Τ λεμφοκυττάρων οδηγεί σε μόνιμη ανοσία μέσω των κυττάρων μνήμης (memory cells)

58 Τύπος Δράση Αναλογία NK cells
Λύση των ιογενώς μολυσμένων ή των νεοπλασματικών κυττάρων 7% (2-13%) Helper T cells Παραγωγή , έκκριση κυτοκινών και αυξητικών παραγόντων για ρύθμιση άλλων ανοσοκυττάρων 46% (28-59%) Cytotoxic T cells Λύση των ιογενώς μολυσμένων ή των νεοπλασματικών κυττάρων και αλομοσχευμάτων 19% (13-32%) γδ T cells Ανοσορύθμιση και κυτταροτοξικότητα 5% (2%-8%) B cells Παραγωγή και έκκριση αντισωμάτων 23% (18-47%)

59 Λεμφοκυττάρωση

60 Λεμφοκυττάρωση (1) Σχετική λεμφοκυττάρωση
Αναστροφή του τύπου σε παιδιά (φυσιολογική) Οξείες ιογενείς λοιμώξεις με αναστροφή του τύπου Νοσήματα του συνδετικού ιστού Θυρεοτοξίκωση Νόσος Addison Σπληνομεγαλία με Σπληνικός εγκλωβισμός ουδετερόφιλων

61 Λεμφοκυττάρωση (2) Απόλυτη λεμφοκυττάρωση CMV και EBV μονονουκλέωση
Ηπατίτιδα Οξείες λοιμώξεις (κοκίτης) Λοιμώξεις από πρωτόζωα (τοξόπλασμα, τρυπανόσωμα) Χρόνιες λοιμώξεις από ενδοκυττάρια βακτήρια (β-Koch, Βρουκέλλα)

62 Λεμφοκυττάρωση (3) Λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα
(συχνά με διόγκωση λεμφαδένων) Χρόνια λεμφογενής λευχαιμία Οξεία λεμφοβλαστκή λευχαιμία Λεμφώματα

63

64 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "Διαφορική διάγνωση ερυθραιμίας, λευκοκυττάρωσης, θρομβοκυττάρωσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google