Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το EPS σήμερα ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q MANAGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το EPS σήμερα ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q MANAGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το EPS σήμερα ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q MANAGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

2 Π. Πατενιώτης 2 - ένα άριστο δομικό υλικό ME Εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές Απεριόριστη αντοχή στον χρόνο Εξαιρετικές αντισεισμικές ιδιότητες

3 Π. Πατενιώτης 3 93/76/EOK Για περιορισμό των εκπομπών CO 2 2002/91/ΕΚ Για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Αριθ. 21475/4707 Υπ. Απόφ. που προβλέπει την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

4 Π. Πατενιώτης 4 ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/2005: σύμφωνα με μελέτες είναι άμεσα εφικτή η μείωση κατά 20% της συνολικής ενέργειας = 60 δις €/έτος = Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ + ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

5 Π. Πατενιώτης 5  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. (40% ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ‘ΚΤΙΡΙΟ’) σύμφωνα με τις ίδιες μελέτες είναι άμεσα εφικτή η εξοικονόμηση 200 ~ 1000 €/έτος/νοικοκυριό

6 Π. Πατενιώτης 6  Τι είναι η διογκωμένη πολυστερίνη (EPS); Η διογκωμένη πολυστερίνη ή εν συντομία EPS, είναι ένα ελαφρύ, άκαμπτο, πλαστικό και αφρώδες, δομικό υλικό που παράγεται από συμπαγείς κόκκους πολυμερούς του στυρενίου και αποτελείται κατά 98% από αέρα (80% Ν 2 και 20% Ο 2 ).

7 Π. Πατενιώτης 7 Το EPS είναι ένα χημικώς καθαρό πολυμερές εξαιρετικά σταθερό στο χρόνο.  Τι είναι η διογκωμένη πολυστερίνη (EPS);

8 Π. Πατενιώτης 8  ΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΖΩΗΣ του EPS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Με την εφαρμογή της αρχής της επαλληλίας χρόνου-θερμοκρασίας για τον προσδιορισμό της ερπυστικής συμπεριφοράς των γεωαφρών EPS σε βάθος χρόνου αποδείχθηκε ότι: Όταν το επιβαλλόμενο φορτίο προκαλεί αρχική παραμόρφωση έως 0.5%, αναμένεται γραμμική απόκριση των γεωαφρών EPS για χρονικό διάστημα έως 100 έτη.

9 Π. Πατενιώτης 9 Παράγεται από τη διάλυση πεντανίου στο πολυμερές στυρενίου το οποίο όταν θερμανθεί με ατμό, παράγει σφαιρίδια EPS.  Πώς παράγεται; ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

10 Π. Πατενιώτης 10 Η διαστολή επιτυγχάνεται λόγω των μικρών ποσοτήτων αερίου πεντανίου που απελευθερώνονται μέσα στο υλικό και σχηματίζονται ερμητικές κλειστές κυψέλες EPS Αυτές οι κυψέλες (σφαιρίδια) καταλαμβάνουν περίπου 40 φορές τον όγκο της αρχικής σταγόνας πολυστερίνης.  Πώς παράγεται;

11 Π. Πατενιώτης 11 Τέλος τα σφαιρίδια EPS τοποθετούνται μέσα σε κατάλληλες φόρμες (καλούπια) στα οποία με την βοήθεια ατμού αποκτούν την μορφή έτοιμου ή ημιέτοιμου προϊόντος ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία προορίζονται Τα ημιέτοιμα προϊόντα (μπλοκ) υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία σε ειδικά κοπτικά μηχανήματα.  Πώς παράγεται;

12 Π. Πατενιώτης 12  Τυποποίηση και σήμανση CЄ CPD 89/106/ΕΕC Προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών 93/68/ΕΕCΤροποποίηση (Άρθρο 4) * ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ *

13 Π. Πατενιώτης 13  Τυποποίηση και Σήμανση CЄ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 – 89/106/ΕΟΚ Τύπος προϊόντος :EPS50EPS100EPS150EPS200 Θλιπτική τάση σ 10 (kPa)50100150200 Καμπτική αντοχή σ b (kPa)75150200250 Διατμητική αντοχή τ (kPa)3575100125 Εφελκυστική αντοχή σ mt (kPa)100200 300 Θερμική Αγωγιμότητα λ (W/mK) 0,037 0,035 0,0340,033 Θερ. Αντίσταση R (m 2 K/W) για πάχος 50 χιλ 1,35 1,40 1,451,50 Πυκνότητα ρ (kg/m 3 ) +15+19+24+29 Αντίσταση διαπερατότητας υδρατμών (μ)20~4030~7040~7060~100 Διαστάσεις (μήκος, πλάτος)125X60, 200X100, 250X60, 250X100

14 Π. Πατενιώτης 14  Τυποποίηση και σήμανση CЄ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Θερμική αγωγιμότητα (EN 12667) Πάχος (EN 823) Μήκος και Πλάτος (EN 822) Επιπεδότητα (EN 825) Ορθογωνικότητα (EN 824) Σταθερότητα διαστάσεων (EN 1603) Καμπτική αντοχή (EN 12089) Θλιπτική αντοχή (ΕΝ 826) Αντίδραση στην φωτιά (EN 13501)

15 Π. Πατενιώτης 15  Τυποποίηση και σήμανση CЄ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:  Για ETICS σύμφωνα με το: (EN 13499) Εφελκυστική αντοχή (EN 1607) Υδαταπορρόφηση (EN 12087)  Για ETICS σύμφωνα με την: (ETAG004) Υδαταπορρόφηση (EN 12087) Ερπυστική συμπεριφορά(ΕΝ 12090)

16 Π. Πατενιώτης 16  Που χρησιμοποιείται; Θερμομόνωση τοίχων σε κτίρια ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

17 Π. Πατενιώτης 17 Θερμομόνωση δομικών στοιχείων σε κτίρια ΕΛΟΤ ΕΝ 13163  Που χρησιμοποιείται;

18 Π. Πατενιώτης 18 Σφάλματα σκυροδέτησης  Πως χρησιμοποιείται;

19 Π. Πατενιώτης 19 Σφάλματα σκυροδέτησης

20 Π. Πατενιώτης 20 Σφάλματα σκυροδέτησης

21 Π. Πατενιώτης 21 Σφάλματα σκυροδέτησης

22 Π. Πατενιώτης 22 Σφάλματα σκυροδέτησης

23 Π. Πατενιώτης 23 Δύο φιλότιμες προσπάθειες

24 Π. Πατενιώτης 24 Σφάλματα εφαρμογής

25 Π. Πατενιώτης 25 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μεγάλη πιθανότητα αστοχιών Αδυναμία επισκευών – επεμβάσεων Δραματική μείωση σεισμικής επάρκειας Ταχεία διάβρωση οπλισμού Σημείο δρόσου μεταξύ μονωτικού και φέροντος οργανισμού Μικρά πάχη μόνωσης 2~3 εκ. Θερμογέφυρες

26 Π. Πατενιώτης 26  Η ΠΡΟΤΑΣΗ Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων σε νέα και παλαιά κτίρια EN 13499  Καλύπτει πάνω από το 83 - 90% των εφαρμογών παγκοσμίως ( CEPMC )  Εφαρμόζεται και συνιστάται από όλες τις μεγάλες εταιρείες συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

27 Π. Πατενιώτης 27 Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων με διογκωμένη πολυστερίνη EN 13499 Η εφαρμογή με EPS διέπεται τόσο από Ευρωπαϊκό Πρότυπο όσο και από Ελληνική Εθνική προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04 Προστατεύει το κτίριο και ειδικότερα τα δομικά του στοιχεία από τα θερμικά σοκ που δημιουργούν οι έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος και συνεπώς αυξάνει το όριο ζωής του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

28 Π. Πατενιώτης 28 Εξασφαλίζει την καλλίτερη δυνατή ΑΝΑΠΝΟΗ της τοιχοποιίας με αποτέλεσμα να μην επιτρέπει την εμφάνιση σημείου δρόσου, τόσο μεταξύ των δομικών στοιχείων όσο και στις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων. Με αυτό τον τρόπο αποκλείει την εμφάνιση μούχλας στους τοίχους ακόμη και έπειτα από μακροχρόνια παραμονή της κατοικίας χωρίς αερισμό. Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων με διογκωμένη πολυστερίνη EN 13499

29 Π. Πατενιώτης 29 Η εφαρμογή του συστήματος με EPS υλοποιεί κάθε αρχιτεκτονικό σχέδιο, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας, κατασκευάζοντας την όλη εξωτερική όψη του κτιρίου, περιλαμβανομένων των χρωματισμών και του όλου διάκοσμου. Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων με διογκωμένη πολυστερίνη EN 13499

30 Π. Πατενιώτης 30 Θερμομόνωση δαπέδων ΕΛΟΤ ΕΝ 13163  Άλλες εφαρμογές

31 Π. Πατενιώτης 31 Θερμομόνωση οροφών ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

32 Π. Πατενιώτης 32 Θερμομόνωση οροφών ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

33 Π. Πατενιώτης 33 Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

34 Π. Πατενιώτης 34 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΒΑΣΙΛIΚΗΣ Δ. ΣΤΑθΟΠΟΥΛΟΥ Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

35 Π. Πατενιώτης35 Κατανομή ολικών εδαφικών ορθών τάσεων στη διεπιφάνεια τοίχου-επιχώματος για άκαμπτο τοίχο (d w = 0) και για χαμηλή συχνότητα διέγερσης της βάσης (f = 0.52 Hz) Κατανομή ολικών εδαφικών ορθών τάσεων στη διεπιφάνεια τοίχου-επιχώματος για εύκαμπτο τοίχο (d w = 40) και για χαμηλή συχνότητα διέγερσης της βάσης (f = 0.52 Hz) Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών

36 Π. Πατενιώτης 36 Είναι δυνατή η επίτευξη των τιμών της αποτελεσματικότητας σεισμικής μόνωσης Αr>50% για τιμές πάχους tr = 3-5%. Η προκύπτουσα σχέση Ar - tr είναι μη γραμμική και γι' αυτό απαιτούνται σχετικά μεγάλα πάχη παρεμβλήματος για τη μείωση της σεισμικής ώθησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι:

37 Π. Πατενιώτης 37 Σκυροδέτηση θεμελίων και δαπέδου υπογείου χωρίς την χρήση ξυλοτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 14933:2007

38 Π. Πατενιώτης 38 Ερευνητικό Πρόγραμμα: Ερευνητικό Πρόγραμμα: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ της ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΩΣ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ» με Τρισδιάστατη Αριθμητική Προσομοίωση Υπεύθυνος: Καθηγητής Κ. Χ. Σπυράκος Ερευνητές: Χ. Α. Μανιατάκης - Α. Σ. Αναγνωστάκη Συνεργάτες: Δρ Συνεργάτες: Δρ Π. Ν. Ψαρρόπουλος - Β. Ζανιά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

39 Π. Πατενιώτης 39 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η θεμελίωση με χρήση γεωαφρού σε σχέση με τις συνήθεις συνθήκες θεμελίωσης επιφέρει: Η θεμελίωση με χρήση γεωαφρού σε σχέση με τις συνήθεις συνθήκες θεμελίωσης επιφέρει: Μείωση κατά 80% σε οπλισμό ανοίγματος και στήριξης Μείωση κατά 80% σε οπλισμό ανοίγματος και στήριξης Μείωση σε οπλισμένο σκυρόδεμα κατά: Μείωση σε οπλισμένο σκυρόδεμα κατά:  19% ΕΣΧΑΡΑ 5x5,4x7 ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ 30X100  25% ΕΣΧΑΡΑ 5x5,4x7 ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ 25X70 Μείωση στις ροπές της τάξεως 90% Μείωση στις ροπές της τάξεως 90%

40 Π. Πατενιώτης 40 ΕΛΟΤ ΕΝ 14933:2007 – Γερμανικοί Κανονισμοί 1995 ΗΠΑ: Κανονισμός επιχωμάτων αυτοκιν/δρόμων με EPS Οδοποιία - γεφυροποιία

41 Π. Πατενιώτης 41 ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN BOUND EPS Ελαφρά γεμίσματα στις κατασκευές

42 Π. Πατενιώτης 42 Διακόσμηση  Άλλες εφαρμογές

43 Π. Πατενιώτης 43  Άλλες εφαρμογές Αγροτική βιομηχανία (σποριόφυτα)

44 Π. Πατενιώτης 44  Άλλες εφαρμογές Συσκευασίες - προστασία πολύτιμων αγαθών

45 Π. Πατενιώτης 45  Άλλες εφαρμογές Συσκευασία τροφίμων

46 Π. Πατενιώτης 46  Γιατί EPS; 10 kg EPS εξοικονομούν 4000 λίτρα πετρελαίου σε μία χρονική περίοδο 50 ετών

47 Π. Πατενιώτης 47  Γιατί EPS; Πλεονεκτήματα χρήστη Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος

48 Π. Πατενιώτης 48 Πλεονεκτήματα χρήστη  Άριστη θερμομόνωση Το EPS αποτελείται από 98 % αέρα, κάτι που το κάνει ένα άριστο θερμομονωτικό υλικό.  Αποδεδειγμένη ηχομόνωση Το EPS απορροφά τον ήχο, τόσο τον ήχο προσκρούσεως στα πλωτά δάπεδα όσο και τον θόρυβο που μεταφέρεται δι’ αέρος.

49 Π. Πατενιώτης 49 Πλεονεκτήματα χρήστη Ανθεκτικό στην υγρασία  Ανθεκτικό στην υγρασία Το EPS αντιστέκεται στην φθορά που μπορεί να προκαλέσει το νερό.  Διάρκεια εφ’ όρου ζωής Το EPS δεν γερνάει και δεν αποσυντίθεται. Κατά συνέπεια, μπορεί να χρησιμοποιείται για πάντα.

50 Π. Πατενιώτης 50 Πλεονεκτήματα χρήστη Ευέλικτες μηχανικές ιδιότητες  Ευέλικτες μηχανικές ιδιότητες Η ευέλικτη διαδικασία παραγωγής κάνει τις μηχανικές ιδιότητες του EPS εύκολα προσαρμόσιμες σε οποιαδήποτε ιδιάζουσα εφαρμογή.  Πολλαπλή χρηστικότητα Το EPS μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε σχήμα ή μέγεθος και συνεργάζεται με μια ευρεία ποικιλία υλικών

51 Π. Πατενιώτης 51 Πλεονεκτήματα χρήστη Οικονομικά συμφέρον  Οικονομικά συμφέρον Το EPS προσφέρει την καλύτερη αναλογία τιμής/απόδοσης συγκρινόμενο με οποιοδήποτε άλλο μονωτικό υλικό.  Εύκολη μεταφορά Το EPS είναι εξίσου ελαφρύ σχεδόν όσο κι ο αέρας, άρα χρειάζεται λιγότερα καύσιμα μεταφοράς και προκαλεί λιγότερη καταπόνηση στους εργαζόμενους.

52 Π. Πατενιώτης 52 Πλεονεκτήματα χρήστη Εύκολη τοποθέτηση  Εύκολη τοποθέτηση Το EPS είναι ελαφρύ, πρακτικό κι εύκολο στον χειρισμό και στην τοποθέτηση.  Επιβράδυνση σε περίπτωση πυρκαγιάς Υπάρχουν δύο ειδών: το «κλασικό» και το «αυτοσβενύμενο», το οποίο περιέχει επιβραδυντικά στοιχεία σε περίπτωση πυρκαγιάς.

53 Π. Πατενιώτης 53 Πλεονεκτήματα χρήστη  Ζητήματα υγείας Το EPS δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία τόσο στην τοποθέτηση όσο και κατά τη διάρκεια της χρήσης. Δεν γρατζουνά τα χέρια, ούτε ερεθίζει το δέρμα ή τις βλεννογόνους. Οι κανόνες των συνθηκών εργασίας δεν απαιτούν τη χρήση γαντιών ή μάσκας όταν χρησιμοποιείται ένα τόσο απαλό και συμπαγές υλικό. Είναι βιολογικά αδρανές και δεν παράγει καμία παθογενή σκόνη, ακόμα και μακροπρόθεσμα. Κατ’ επέκταση, το EPS είναι εξίσου ασφαλές για αυτούς που το τοποθετούν και για αυτούς που το χρησιμοποιούν.

54 Π. Πατενιώτης 54 Πλεονεκτήματα χρήστη

55 Π. Πατενιώτης 55 Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος Απόλυτα ασφαλές  Απόλυτα ασφαλές Το EPS δεν είναι τοξικό κι είναι εντελώς αδρανές. Δεν περιέχει χλωροφθοράνθρακες (CFCs) ή υδροφθοράνθρακες (HCFCs) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Συνεπώς, δεν βλάπτει το όζον. Επίσης, το EPS δεν περιέχει κανένα οργανικό συστατικό και συνεπώς δεν υπάρχει κίνδυνος μυκητιάσεων ή μικροοργανισμών.

56 Π. Πατενιώτης 56 Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος Ανακυκλώσιμο  Ανακυκλώσιμο Το EPS μπορεί να ανακυκλωθεί με πολλούς τρόπους όταν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. Μερικοί από αυτούς τους τρόπους είναι η απευθείας ανακύκλωσή του σε νέα κατασκευαστικά προϊόντα και η αποτέφρωσή του με σκοπό να ανακτήσει το ενεργειακό περιεχόμενό του. Η επιλογή της μεθόδου ανακύκλωσης βασίζεται σε τεχνικές, περιβαλλοντολογικές και οικονομικές μελέτες.

57 Π. Πατενιώτης 57 Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος

58 Π. Πατενιώτης 58 Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος  Πως μπορεί να ανακυκλωθεί το EPS; Το EPS μπορεί να ανακυκλωθεί αν ανακτηθεί, χωρίς προσμείξεις, από άλλα υλικά. Τα απορρίμματα του EPS μπορούν να αλεσθούν και να αναμειχθούν με παρθένο υλικό και να παραχθούν νέα αφρώδη προϊόντα. Ως μέρος ενός μικτού πλαστικού απορρίμματος, το EPS μπορεί να ανακυκλωθεί για να φτιαχτούν, για παράδειγμα, στύλοι για φράχτες και ταμπέλες οδοποιίας, εξασφαλίζοντας μία μακρά και χρήσιμη νέα ζωή για το πλαστικό απόρριμμα.

59 Π. Πατενιώτης 59 Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος Εναλλακτικά, το EPS μπορεί να λιωθεί και να συμπιεστεί με σκοπό να δημιουργηθεί συμπαγής πολυστερίνη, για είδη όπως γλάστρες για φυτά, κρεμάστρες για παλτά και υποκατάστατα του ξύλου ή μετρίας αντοχής πολυστερίνη, για προϊόντα από τα οποία μπορούν να φτιαχτούν χαρτί ή θερμομονωτικά αντικείμενα, όπως δίσκοι, ποτήρια κ.λ.π. Παγκοσμίως, η παραγωγή EPS και η ολική ανακύκλωση καταναλώνουν πολύ λίγη ενέργεια σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μονωτικά υλικά.

60 Π. Πατενιώτης 60 Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος  Τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας Όλες οι κατασκευαστικές εφαρμογές του EPS, όπως προωθούνται από την Ευρωπαϊκή βιομηχανία του EPS, τηρούν τους τοπικούς κατασκευαστικούς κανονισμούς σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

61 Π. Πατενιώτης 61  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ι Το EPS είναι ένα άριστο δομικό υλικό ΜΕ Εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές Απεριόριστη αντοχή στον χρόνο Εξαιρετικές αντισεισμικές ιδιότητες ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

62 Π. Πατενιώτης 62  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΙΙ Εξαιτίας της άριστης μόνωσης και των οικονομικών του ιδιοτήτων, το EPS χρησιμοποιείται σε όλον τον κόσμο, επειδή είναι ένα από τα βασικά μέσα για την Μείωση της Κατανάλωσης ενέργειας.


Κατέβασμα ppt "Το EPS σήμερα ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q MANAGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google