Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάθημα 9 Λίγο απ’ όλα! HTML 5 Advanced PHP XML. HTML 5 Πρόκειται για μια νέα έκδοση της HTML που συμπληρώνει τις δυνατότητες της γλώσσας με κάποια Tags.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάθημα 9 Λίγο απ’ όλα! HTML 5 Advanced PHP XML. HTML 5 Πρόκειται για μια νέα έκδοση της HTML που συμπληρώνει τις δυνατότητες της γλώσσας με κάποια Tags."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάθημα 9 Λίγο απ’ όλα! HTML 5 Advanced PHP XML

2 HTML 5 Πρόκειται για μια νέα έκδοση της HTML που συμπληρώνει τις δυνατότητες της γλώσσας με κάποια Tags που αυτοματοποιούν μερικές πολύ χρησιμοποιημένες λειτουργίες των ιστοσελίδων όπως έλεγχο σε αντικείμενα εισόδου (input), ημερολόγιο, βίντεο και ήχο, γραφικά 2Δ και 3Δ.

3 HTML 5 input Τα νέα input types είναι: color date datetime datetime-local email month number range time url week Select color: Dep date: Ticket (date and time): My E-mail: Choose (between 1 and 10): Add your homepage:

4 HTML 5 Canvas HTML5 είναι για να μπορούμε να σχεδιάζουμε γραφικά σε runtime μέσω scripting (JavaScript). Δημιουργία Ζωγραφική με script var canv = document.getElementById(“pageCanvas"); var Ccοntext = canv.getContext("2d"); Ccοntext.fillStyle = "#000000"; Ccοntext.fillRect(0,0,100,85); //Πάνω αριστερή γωνία είναι το (0,0)

5 HTML 5 Canvas var c = document.getElementById(“TheCanvas"); var Contxt= c.getContext("2d"); Contxt.moveTo(0,0); Contxt.lineTo(100,100); Contxt.stroke(); var c = document.getElementById(“TheCanvas"); var Contxt = c.getContext("2d"); Contxt.font = "30px Arial"; Contxt.fillText("Hello World",10,50); var c = document.getElementById("myCanvas"); var ctx = c.getContext("2d"); Contxt.beginPath(); Contxt.arc(100,100,40,0,2*Math.PI); // circle Contxt.stroke();

6 HTML 5 Canvas example Your browser does not support the HTML5 canvas tag. var c=document.getElementById(“testCanvas"); var ctx=c.getContext("2d"); var img=document.getElementById(“imageID"); ctx.drawImage(img,0,0);

7 HTML 5 Video/audio Video Formats MP4video/mp4 WebMvideo/webm Oggvideo/ogg Audio Formats MP3audio/mpeg Oggaudio/ogg Wavaudio/wav Your browser does not support the HTML5 video tag. Your browser does not support the HTML5 audio tag.

8 PHP Functions

9 PHP XML-DOM offer.xml 50% Discount on rooms Today all rooms 50% down load(“offer.xml"); print $xmlDoc->saveXML(); ?> saveXML puts the internal XML document into a string, so we can output it load(“offer.xml"); $x = $xmlDoc->documentElement; foreach ($x->childNodes AS $item) { print $item->nodeName. " = ". $item-> nodeValue. " "; } ?>

10 PHP include και require Statements Οι εντολές include και require δίνουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουμε κώδικα μιας σελίδας (ολόκληρη τη σελίδα) μέσα σε μια άλλη σελίδα. Μπορούμε για παράδειγμα να φτιάξουμε ένα αρχείο (τύπου text) όπου να βάλουμε μέσα κώδικα PHP από πολλές functions πχ μαθηματικές πράξεις ή επεξεργασίες δεδομένων και μετά να ενσωματώσουμε αυτό το αρχείο μαζί με τις functions σε μια άλλη σελίδα καλώντας εκεί τις συναρτήσεις Ενώ βασικά είναι ίδια τα require και insert εντούτοις η διαφορά τους εμφανίζεται όταν λείπει η σελίδα ή του αρχείο που κάνουμε include ή require Το require δημιουργεί fatal error (E_COMPILE_ERROR) και σταματάει η εκτέλεση Το include δημιουργεί warning (E_WARNING) και συνεχίζει η εκτέλεση.

11 Παράδειγμα include Έστω σελίδα footer.php Author: Your Name "; ?> Και σελίδα test.php This is a test.


Κατέβασμα ppt "Μάθημα 9 Λίγο απ’ όλα! HTML 5 Advanced PHP XML. HTML 5 Πρόκειται για μια νέα έκδοση της HTML που συμπληρώνει τις δυνατότητες της γλώσσας με κάποια Tags."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google