Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Point-to-Point vs Wavelength Routed Point-to-Point WDM Electrical Packet Switching  Packet processing overhead  Efficient bandwidth utilization  Poor.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Point-to-Point vs Wavelength Routed Point-to-Point WDM Electrical Packet Switching  Packet processing overhead  Efficient bandwidth utilization  Poor."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Point-to-Point vs Wavelength Routed Point-to-Point WDM Electrical Packet Switching  Packet processing overhead  Efficient bandwidth utilization  Poor scalability, Good flexibility  High energy consumption Wavelength Routed Circuit switching (end-to-end)  No packet processing  Inefficient bandwidth utilization  Good scalability, Mediocre flexibility  Low energy consumption Optical packet switching (future)

2 OXC Architecture Optical Cross Connect (OXC)

3

4 4 Μετατροπέας μηκών κύματος (wavelength converter) : λειτουργικότητα και χαρακτηριστικά Ένας ιδανικός μετατροπέας μηκών κύματος έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - διαφάνεια στους ρυθμούς bit και στις διαμορφώσεις σημάτων - ταχύς χρόνος προετοιμασίας του μήκους κύματος εξόδου - μετατροπή τόσο στα κοντύτερα όσο και στα μακρύτερα μήκη κύματος - δυνατότητα για ίδια μήκη κύματος εισόδου και εξόδου (όχι μετατροπή) - αναισθησία στην πόλωση των σημάτων εισόδου - low-chirp σήμα εξόδου με υψηλό λόγο ‘απόσβεσης’ και πολύ μεγάλο λόγο σήματος-προς-θόρυβο σήματος-προς-θόρυβο - απλή υλοποίηση

5 5 Αραιή μετατροπή μηκών κύματος Αραιή μετατροπή εύρους εύρος μετατροπής = 1 - αραιή κομβική μετατροπή: δίνει μόνο σε ένα περιορισμένο αριθμό κόμβων πλήρεις δυνατότητες μετατροπής πλήρεις δυνατότητες μετατροπής - αραιή μετατροπή εξόδων μεταγωγέων: χρησιμοποιεί μεταγωγείς που μοιράζονται ένα περιορισμένο πλήθος μετατροπέων μηκών κύματος μοιράζονται ένα περιορισμένο πλήθος μετατροπέων μηκών κύματος - αραιή (ή περιορισμένη) μετατροπή εύρους: δίνει μόνο ένα περιορισμένο εύρος στους μεταγωγείς που αναπτύσσονται, εξαιτίας περιορισμένου κόστους εύρος στους μεταγωγείς που αναπτύσσονται, εξαιτίας περιορισμένου κόστους και ισχύος και ισχύος

6

7 7 Διαφανές οπτικό δίκτυο Αδιαφανές οπτικό δίκτυο εγκαθιστά end-to-end μονοπάτια φωτός κατά μήκος του δικτύου αναπαράγει τα σήματα σε κάθε hop στο δίκτυο Ημιδιαφανές οπτικό δίκτυο - αναπαράγει τα σήματα μόνο όταν είναι απαραίτητο - ιδέα των σταθμών ανεφοδιασμού - αναπαραγωγή στον κόμβο στα μισά του δρομολογίου

8 Routing and Wavelength Assignment problem (RWA) (without wavelength conversion at the nodes)

9

10 10 Μοντελοποίηση του μήκους των μονοπατιών λογισμικό ελέγχου - ανάθεση κόστους σε κάθε μετατροπέα μηκών κύματος - κόστος ενός μονοπατιού για μια σύνδεση = κόστος συνδέσμων + κόστος μετατροπής μηκών κύματος κόστος μετατροπής μηκών κύματος - το μονοπάτι μικρότερου κόστους περιλαμβάνει κόστη συνδέσμων και κόστη μετατροπών μηκών κύματος και κόστη μετατροπών μηκών κύματος

11 11 Μονοπάτια φωτός και δρομολόγηση μηκών κύματος Εικονική τοπολογία - μονοπάτι φωτός - εικονική τοπολογία - περιορισμός συνέχειας μηκών κύματος κύματος - μετατροπή μηκών κύματος - δρομολόγηση - φραγμένο μήκος μονοπατιών φωτός φωτός

12 Protection Mechanisms The 1+1 protection. No protocol is needed Working fibre Protection fibre The 1:1 and 1:N protection. Signaling protocol is needed 1+1 is faster than 1:1 but in the latter case the spare fibre could be used for low priority traffic (extra Tx, Rx)

13 What should be protected? Path protection Note that rerouting is handled by source-destination nodes. Link protection: In (a) the traffic is re-routed to a different fibre in (b) each channel may take a different route. a b

14 Wavelength Routing Pros and Cons Setting up a lightpath is like setting up a circuit (a 2-way process with Req and Ack): RTT = tens of ms Pros:  good for smooth traffic  Mature OXC technology (msec switching time)  QoS guarantee due to fixed BW reservation Cons: BW inefficient for bursty (data) traffic  wasted BW during off/low-traffic periods  very coarse granularity (OC-48 and above)  limited # of wavelengths (thus # of lightpaths)

15 RWA and IA-RWA problems

16 Wavelength-Routed WDM networks Physical topology: A set of routing nodes connected by fiber links Optical Cross-connect - OXC: No O-E-O conversion Lightpath: A lightpath has to be setup before the data transmission. A Lightpath remains in the optical domain from src to dst Logical topology: The set of src-dst pairs connected through lightpaths OXC  Wavelength reuse  # wavelengths << # OXCs  # wavelengths << # OXCs Routing and Wavelength Assignment

17 RWA: Routing and Wavelength Assignment Definition  Given: network topology, end-to-end connection requests  Problem: Determine routes and wavelengths for the requests Offline RWA (network planning phase)  The entire set of requests are given in advance (traffic matrix). Online RWA (network operation phase)  Requests arrive randomly over time and are served one-by-one Objective: Minimizing the Overall Blocking Probability

18 Transparent wavelength routed networks All-optical transparent networks: advantages in capacity, cost and energy The transmission quality is affected by physical layer impairments (PLIs) Physical layer blocking: the signal detection at the receiver may be infeasible  Impairment aware (IA)-RWA algorithms

19 Pure RWA - problem definition Input:  Network topology: connected graph G=(V,E) V: set of nodes, assumed not to be equipped with wavelength converters E: set of point-to-point single-fiber links  Each fiber is able to support a set C={1,2,…,W} of W distinct wavelengths  A-priori known traffic scenario given in a matrix of nonnegative integers Λ Output:  the RWA instance solution, in the form of routes and assigned wavelengths  the number of wavelengths required to route all the connections Objective: minimize the number of used wavelengths

20 ONDM 2011, Bologna, Italy 20 Integer Linear Programming (ILP) Integer variables x minimize c T. x subject to A. x ≤ b, x = (x 1,...,x n ) ∈ Ζ n The general ILP problem is NP-complete Algorithms  Solve small-medium size ILP problems  Branch-and-bound  Cutting plane Mixed Integer Linear Programming ( MILP) : integer and float variables cost 3x 1 + 2x 2

21 ONDM 2011, Bologna, Italy 21 Convex Hall  The same set of integer solutions can be described by different sets of constraints (the same set of integer solutions can be included in different-shaped n-dimensional polyhedrons)  The convex hull is the minimum convex set that includes all the integer solutions of the problem  Given the convex hull we can use a LP algorithm to obtain the optimal ILP solution in polynomial time  The transformation of a general n-dimension polyhedron to the corresponding convex hull is difficult (process used in cutting plane techniques)  Good ILP formulation: the feasible region defined by the linear constraints is close (tight) to the corresponding convex hull A large number of vertices consist of integer variables. This increases the probability of obtaining an integer solution when solving the corresponding LP-relaxation of the initial ILP problem

22 LP Formulation and Flow Cost Function Flow Cost Function Increasing and Convex (to imply a greater amount of ‘undesirability’ when a link becomes congested) Approximated by a piecewise linear function Integer break points (makes Simplex yield integer optimal solutions with high probability) We obtain integer solutions in 98% of the problem instances!

23 Random perturbation In the general multicommodity problem, a flow that is served by more than one paths has equal sum of first derivates over the links of those paths In our problem a request that is served by more than one lightpaths has equal sums of first derivates over the links of these paths To avoid such cases, we multiply the slopes of each variable on each link with a random number that is close to 1 In this way, the cases that two variables have equal derivates over the links that comprise a path are reduced, and thus we obtain more integer solutions

24 Handling non-integer solutions Make Simplex yield integer optimal solutions  Piecewise linear cost functions  Random perturbation technique Still the solution may be non-integer Iterative fixings  Fix the integer variables of the solutions and solve the remaining (reduced) LP problem  The objective cost does not change  if we get to an integer solution it is optimal  When fixing does not further increase the integrality, we proceed to the rounding process Iterative rounding  Round a single variable, the one closest to 1, and continue solving the reduced LP problem  Rounding helps us move to a higher objective and search for an integer solution there  If the objective changes we are not sure anymore that we will find an optimal solution

25 Pure RWA algorithm Use a pure RWA algorithm that is based on a LP-relaxation formulation The algorithm consists of 4 steps 1.We calculate a set of candidate paths 2.Using the set of candidate paths we formulate the RWA instance as a LP problem and use Simplex to solve it 3.We handle a fractional (non-integer) solution, by applying iterative fixing and rounding methods 4.We handle non infeasible instances (when the RWA instance cannot be served with the given number of wavelengths)

26 IA-RWA problem IA-RWA objective: minimize the number of wavelengths used (network layer) and also select lightpaths with acceptable transmission quality (physical layer) For IA-RWA algorithms we classify physical layer impairments (PLIs) into:  1 st class PLIs: generated by the same lightpath (ASE, CD, PMD, FC, SPM)  2 nd class PLIs: generated due to inter-lightpath interference (XT, XPM, FWM) PLIs of the 2 nd class make routing decisions for one lightpath affect and be affected by decisions made for the other lightpaths Solution: 1. Worst case interference assumption 2. Actual interference: cross layer optimization

27 Worst Case and Actual Interference Worst case interference algo: Consider PLIs that do not depend on interference (1 st class PLIs) Assume all wavelengths active (2 nd class PLIs) Prune candidate lightpaths that do not have acceptable QoT Actual interference: cross layer optimization algo: Consider PLIs that do not depend on interference (1 st class PLIs) Prune candidate lightpaths that do not have acceptable QoT Formulate the interference among lightpaths into the RWA Illustrative example: DTnet topology - single connection request between all (s,d) pairs The reduction in the solution space can deteriorate wavelength performance

28 Physical layer evaluation: Q-factor Use the Q factor to estimate the feasibility of a lightpath The Q factor is related to the BER Analytical formulas can be used to calculate the Q factor

29 Proposed IA-RWA algorithms Indirect IA-RWA algo: Constrain the impairment generating sources 1. the length and the number of hops of a path 2. the number of adjacent (and second adjacent) channels over all links of the lightpath 3. the number of intra-channel generating sources (lightpaths crossing the same switch utilizing the same wavelength) along the lightpath Direct IA-RWA algo: Use the definition of Q factor and noise variance related parameters to define physical layer constraints into the RWA

30 (Soft) constrain the number of adjacent channel interfering sources on lightpath (p,w) B is a large constant used to activate/deactivate the constraint Similarly we constrain the second-adjacent channel interfering sources Indirect (Parametric) IA-RWA algo Number of active adjacent channels (Affected PLIs: Intra-XT, XPM and FWM) (Soft) constrain the number of intra-XT interfering sources on lightpath (p,w) B is a large constant used to activate/deactivate the constraint Similarly we constrain the second-adjacent channel interfering sources Number of intra-channel XT sources Carry the surplus variables in the minimization objective

31 Direct (Sigma Bound) IA-RWA algo For each candidate lightpath (p,w) inserted in the RWA formulation, we calculate an upper bound on the interference noise variance it can tolerate, after accounting for the impairments that do not depend on the utilization of the other lightpaths (account for 1 st Class PLIs). Then using noise-variance related parameters per link we can constrain the interference (due to 2 nd Class PLIs) accumulated on lightpath (p,w) If the selected lightpaths satisfy these constraints they have, by definition, acceptable quality of transmission

32 Performance evaluation results Simulation platform Matlab + LINDO API Generic DT network topology Traffic Scenarios  Random traffic matrix generator  DTnet actual traffic matrix Physical Layer Evaluation: Q-Tool  Uses analytical models to calculate the Q factor of lightpaths  Realistic physical layer parameters

33 Pure RWA performance 100 RWA instances ILP min-max: optimality criterion LP min-max: running time & integrality criteria The proposed LP-relaxation+piecewise linear costs has superior performance The performance is Improved with the random perturbation technique

34 Indirect and Direct IA-RWA 100 RWA instances W=16 available wavelengths Algorithms:  Pure RWA  Indirect P-IA-RWA  Direct SB-IA-RWA The proposed IA-RWA algorithms reduce the (physical layer) blocking Additional wavelengths are required to spread the lightpaths and avoid interference The direct SB-IA-RWA algo can find zero blocking solutions The direct SB-IA-RWA algo maintains zero blocking up to ρ=0.8, after which the 16 available wavelengths are not enough

35 Direct IA-RWA algo performance Direct SB-IA-RWA algorithm, solved using  The proposed LP-relaxation technique  ILP 100 random RWA instances Find zero blocking solutions Using ILP we were able to solve all instances within 5 hours up to ρ=0.7 load Using the LP-relaxation the optimality is lost in 2 or 3 instances but the execution time is maintained very low

36 Realistic traffic matrix Realistic traffic matrix (381 connections  load ρ=2.05) The propose IA-RWA algorithms reduce the physical layer blocking The direct SB-IA-RWA finds zero blocking solution  with W=36  Running time: 20 minutes  acceptable for the realistic network and traffic load

37 Dynamic ΙΑ-RWA Algorithm Input: New connection request Current network state Objective: serve the connections and minimize blocking over (infinite) time We use a multicost algorithm with 2 phases 1. Calculate the set of non-dominated paths from the given source to the given destination 2. Choose the lightpath that minimizes the objective function

38 Calculating the Set of Non-Dominated Paths Cost vector of link l: Vector maps the utilization of wavelengths The cost vector of path p can be calculated based on the cost vectors of links l =1,2,...,m, that comprise it The cost parameters of a path can be combined so as to calculate the Q factors of the available lightpaths over that path Prune the solution space  For each p, we check the Q factor of available lightpaths and we make unavailable those that do not have acceptable performance  Σταματάμε να επεκτείνουμε μονοπάτια αν δεν έχουν τουλάχιστον ένα διαθέσιμο μήκος κύματος

39 Q Q max d mi n Calculating the Set of Non-Dominated Paths Domination relationship between two paths p 1 dominates p 2 (p 1 > p 2 ) iff Using the above definitions we use a multicost algorithm, which is a generalization of Dijkstra algorithm, to compute the set of non-dominated paths P n-d from the given source to the given destination By definition, the paths that are included in P n-d have  At least one available wavelength  The available wavelength have acceptable transmission performance (Q factor) Q Q Q max d mi n

40 Optimization Policies i) Most Used Wavelength (MUW) We order the lightpaths to decreasing wavelength utilization order and select the one that is used more in the network. ii) Better Q performance (bQ) We select the lightpath with the higher Q factor value iii) Mixed better Q and most used wavelength (bQ-MUW) From the set of available lightpaths we select those with Q values no less than 0.5dB than the highest Q value and then apply the MUW policy to this new set of lightpaths We evaluated 3 optimization policies (that correspond to 3 different IA-RWA algorithms)

41 The “whole” picture

42 Control

43 43 Mixed Line Rates WDM Networks Several Line Rates (10/40/100)Gbps Exploit the MLR heterogeneity to reduce the cost of the network  Long-distance low-bit-rate connections could be served with inexpensive low-rate and long-reach (e.g. 10 Gbps) transponders  High bit-rate connections could be served with more expensive higher-rate transponders. Typically, higher rate transponders have shorter reach Interference among lightpaths of different rates  Mixed Line Rates RWA algorithms

44 44 Transmission Reach & Effective Length Length of link l : Maximum transmission reach at r : Effective length of fiber t for a transmission of rate r Effective length of the path p at rate r Satisfy: Rates: r={10,40,100}Gbps Fiber types: t={{10}, {40}, {100}, {10,40}, {10,100}, {40,100}, {10,40,100}} Interference between different modulation format/rates m r,t ≥1: the increase of the length of the link for a connection of rate r, due to interference effects generated by the other modulation formats/rates concurrently transmitted over the fiber t m r,t≡{r} =1: a fiber (t≡{r}) is used only by connections of a certain rate r (its effective length is equal to its real length)

45 45 Transmission Reach & Effective Length AC and CB are t={10} AB is t={10,40} Effective length of the path p ACB at rate 10 Effective length of the path p ABD at rate 10 m 10,{10} =1 m 10,{10,40} ≥ 1 Length of link l : Maximum transmission reach at r : Effective length of fiber t for a transmission of rate r Effective length of the path p at rate r Satisfy:

46 46 MLR RWA - Problem Definition Input:  Network topology: graph G=(V,E) V: set of nodes (no wavelength conversion), E: set of point-to-point single-fibers  Each fiber supports C={1,2,…,W}: W distinct wavelengths, R={r 1,r 2,…,r M }: M different bit rates  A-priori known traffic scenario given in a matrix Λ of requested bandwidth Output: The RWA instance solution, in the form of routes, assigned wavelengths and bit rates Objective: minimize the network cost related to the number and the type of the transponders used Constraints: single wavelength assignment, wavelength continuity, transmission reach (based on effective length)

47 47 ILP Formulation Cost of the transponder at rate r Minimize the total cost of the transponders

48 ONDM, Bologna, 2011 48 E. Varvarigos ILP Formulation type of fiber used on link utilization of different rates of a link Prohibit the utilization of lightpaths over paths that cannot be used for a transmission at a certain rate Enable/disable the use of a certain path for a certain rate based on the effective lengths of the links that it comprise it

49 49 Performance Evaluation Results Simulation platform: Matlab + CPLEX Generic DT network topology  14 nodes  46 directed links Traffic Scenarios  DTnet actual traffic matrix range from 4.5 up to 47 Gbps average 15 Gbps  Scale up to 8 times Fiber types  T={{10},{40},{10,40}} Costs and maximum reach  C 10 =1, D 10 =2500 km, C 40 =2.5, D 40 =800 km

50 50 Even at high loads the ILP algorithm manages to have a high number of links that support only 40 Gbps connections Performance Evaluation Results Multiplier factor Number of fiber types used per load For comparison purposes Lower bound of network cost: No interference between different rates For comparison purposes Network planning under worst case interference assumption D a 40 =800/1.25=640 km Heuristics

51 51 Requirements for Flexible Optical Networking WDM: advanced modulation formats and electronic digital equalization  40 and 100 Gbps channel bandwidths  WDM has rigid and coarse granularity. A problem that becomes even more severe at higher channel rates  Requirements: cost and energy scalable, flexible, and with fine granularity network 10 Gb/s 50 Gb/s Dynamic optical circuit Semi-static optical circuit 100 Gb/s 20 Gb/s A E D C B Continuous growth of consumers IP traffic Emerging high-rate applications (video on demand, HDTV, cloud and grid applications)

52 Spectrum flexible optical network Spectrum variable (non-constant) connections Spectrum flexible OXCs Spectrum flexible transponders Gains:  Spectrum savings, higher spectral efficiency  Dynamic spectrum sharing : statistical multiplexing gains similar to those observed in time sharing systems (e.g. OBS, OPS nets) Traditional RWA algos are not directly applicable in OFDM networks

53 53 Optical OFDM Transmission Bandwidth-variable OFDM transponders 2 degrees of flexibility Frequency domain: elastic allocation of spectrum, in terms of subcarriers Modulation format: control the modulation format of the subcarriers through DSP: single bit per symbol binary phase-shift keying (BPSK), QPSK (2 bits per symbol), 8QAM (3 bits per symbol), etc. M. Jinno, et. al., “Distance-adaptive spectrum resource allocation in spectrum-sliced elastic optical path network” IEEE Commun. Mag., 2010.

54 54 Planning Problem: RMLSA Network topology: connected graph G=(V,E) The spectral granularity of the transmitters and BV WXCs is 1 subcarrier, corresponding to F GHz of spectrum C is the base capacity of a subcarrier using single bit per symbol BPSK R is the modulation level multiplier, R=1,2,3,.., for BPSK, QPSK, 8QAM, etc Function g relates the length of a path with the higher modulation level that can be used over that path with acceptable QoT Guardband of G subcarriers separates adjacent spectrum paths Traffic matrix Λ, Λ sd capacity required for the communication between s,d We want to find for each connection, the Route, the Modulation Level and the Spectrum Allocation, to minimize the total spectrum used in the network

55 55 RMLSA ILP Pre-processing phase  For each commodity s-d we pre-calculate k paths, let P sd be the set of candidate paths for s-d  Map each path p to a capacity multiplier R p {1,2,3,..} (assuming base subcarrier capacity C) using function g that relates the length of a path with the highest modulation level ILP Variables  x p : Boolean variable that denotes the utilization of path p δP  f sd : Integer variable that denotes the starting frequency for connection (s,d). Denoting F total =, we have 0 ≤ f sd < F total  δ sd,s’d’ : Boolean variable that equals 0 if f s’d’ { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/26/8395824/slides/slide_55.jpg", "name": "55 RMLSA ILP Pre-processing phase  For each commodity s-d we pre-calculate k paths, let P sd be the set of candidate paths for s-d  Map each path p to a capacity multiplier R p {1,2,3,..} (assuming base subcarrier capacity C) using function g that relates the length of a path with the highest modulation level ILP Variables  x p : Boolean variable that denotes the utilization of path p δP  f sd : Integer variable that denotes the starting frequency for connection (s,d).", "description": "Denoting F total =, we have 0 ≤ f sd < F total  δ sd,s’d’ : Boolean variable that equals 0 if f s’d’

56 56 RMLSA ILP Formulation

57 57 Fully flexible OFDM vs. WDM & MLR Spectrally and modulation level flexible O-OFDM  5 GHz per subcarrier, 2.5 Gbps (BPSK)  Guardband G=2 subcarriers  Adaptive modulation level: BPSK, QPSK, 8QAM, etc, transmit up to 3000km, 1500 km, 750 km, etc 1. WDM with 40 Gbps wavelength 2. Mixed line rates (MLR) WDM 10, 40 100 Gpbs wavelengths transmit up to 3000, 1500, and 500 km K. Christodoulopoulos, I. Tomkos, E. Varvarigos, “Spectrally/Bitrate Flexible Optical Network Planning”, ECOC 2010


Κατέβασμα ppt "Point-to-Point vs Wavelength Routed Point-to-Point WDM Electrical Packet Switching  Packet processing overhead  Efficient bandwidth utilization  Poor."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google