Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φυσική Δραστηριότητα και Διαταραχή της Όρασης- Τύφλωση n Εμμανουήλ Κ Σκορδίλης n Επίκουρος Καθηγητής ΠΚΑ n Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φυσική Δραστηριότητα και Διαταραχή της Όρασης- Τύφλωση n Εμμανουήλ Κ Σκορδίλης n Επίκουρος Καθηγητής ΠΚΑ n Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φυσική Δραστηριότητα και Διαταραχή της Όρασης- Τύφλωση n Εμμανουήλ Κ Σκορδίλης n Επίκουρος Καθηγητής ΠΚΑ n Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών n Σχολή ΕΦΑΑ

2 Lee, Zhu, Ackley-Holbrook, Brower & McMurray (2014) Calibration and validation of the Physical Activity Barrier Scale for persons who are blind or visually impaired n Σκοπός: Αξιολόγηση εμποδίων (barriers) για συμμετοχή σε ΦΔ, ατόμων με τύφλωση/ διαταραχή της όρασης (people with blindness/visual impairment-PBVI) n Δημιουργία κλίμακας ΦΔ για καταγραφή εμποδίων (barriers) για PBVI n Συμμετέχοντες n Experts (N = 3) & 18 PBVI n 160 PBVI n Golden standard: PA scale for individuals with disabilities

3 Lee, Zhu, Ackley-Holbrook, Brower & McMurray (2014) Calibration and validation of the Physical Activity Barrier Scale for persons who are blind or visually impaired n Στατιστική επεξεργασία: CFA, Rasch, Cronbach, χρονική σταθερότητα n ‘Έφυγαν’ 5 ερωτήματα από το αρχικό μοντέλο n Κλίμακα εμποδίων για PBVI: 1) lack of self-discipline, 2) lack of motivation, 3) too many stairs in the facility n Συμπέρασμα: n Η νέα κλίμακα είναι έγκυρη και αξιόπιστη n Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα προαγωγής της ΦΔ για PBVI

4 Haibach, Wagner & Lieberman (2014) Determinants of gross motor skill performance in children with visual impairments n Τα παιδιά με διαταραχή όρασης (children with VI - CWVI) έχουν χαμηλότερη επίδοση στην αδρή κίνηση από συνομήλικα χωρίς αναπηρία n Σκοπός: Επίδραση φύλου, ηλικίας και σοβαρότητας οπτικής απώλειας στις δεξιότητες μετακίνησης και χειρισμού αντικειμένων των CWVI n Συμμετέχοντες: 100 CWVI, στις ΗΠΑ n Εργαλείο: TGMD-II, 6 δοκιμασίες μετακίνησης (run, slide gallop, leap, jump, hop) n 6 χειρισμού αντικειμένων (catch, kick, strike, dribble, throw, roll)

5 Haibach, Wagner & Lieberman (2014) Determinants of gross motor skill performance in children with visual impairments n Οπτική απώλεια (VI) (USABA): n B3 = 20/200-20/599, legally blind; n B2 = 20/600 και πάνω, travel vision, n B1 = totally blind n Αποτελέσματα n Β1 < Β2 και Β1 < Β3 n Φύλο: Δεν είχε επίδραση, εκτός από το strike, dribble, throw (Boys > Girls) n Μεγαλύτερα (ηλικία) > Μικρότερα στο dribble

6 Haibach, Wagner & Lieberman (2014) Determinants of gross motor skill performance in children with visual impairments n Η σοβαρότητα του VI επιδράει στην αδρή κίνηση n Οφείλεται μάλλον σε περιορισμένες ευκαιρίες για παιδιά με μεγαλύτερη απώλεια n Οι περιορισμένες εμπειρίες ερμηνεύουν και την απουσία ‘γενικευμένων’ διαφορών ως προς την ηλικία n Επιτακτική ανάγκη για διδασκαλία σε κινητικές δεξιότητες που προάγουν την αδρή κίνηση των CWVI

7 Greguol, Gobbi & Carraro (2014) n Physical activity practice, body image and visual impairment: A comparison between Brazilian and Italian children and adolescents n Σκοπός: Ανάλυση της ΦΔ και εικόνας σώματος (body image-BI) παιδιών και εφήβων με VI από Βραζιλία και Ιταλία n Συμμετέχοντες: 41 παιδιά και έφηβοι με VI (19 από Βραζιλία, 22 από Ιταλία) n 10.22 χρόνων (ΤΑ + 2.19 χρόνια) n 18 κορίτσια και 23 αγόρια n Εργαλεία: 1) Physical Activity Questionnaire for Children (PAQ-C) n 2) Offer-Self Image Questionnaire (OSIQ) n 3) Ερωτηματολόγιο δημογραφικών (σοβαρότητα, ΔΜΣ, κοκ)

8 Greguol, Gobbi & Carraro (2014) n Physical activity practice, body image and visual impairment: A comparison between Brazilian and Italian children and adolescents n Αποτελέσματα: Στο ΔΜΣ, Βραζιλία > Ιταλία. Περισσότερο από 50% παιδιών και εφήβων από Βραζιλία ήταν υπέρβαροι και παχύσαρκοι n Οι Ιταλοί είχαν πιο θετικές απαντήσεις στην κλίμακα OSIQ από τους Βραζιλιάνους, και μόνο 27% ήταν υπέρβαροι/ παχύσαρκοι n Ολικά τυφλοί (blind) ήταν λιγότερο physically active απ’ όσους είχαν πιο ελαφρά οπτική απώλεια (visual impairment), αλλά δεν υπήρχαν διαφορές ως προς τη χώρα και το φύλο

9 Greguol, Gobbi & Carraro (2014) n Physical activity practice, body image and visual impairment: A comparison between Brazilian and Italian children and adolescents n Βραζιλία: Σημαντική σχέση μεταξύ ΔΜΣ, ΦΔ και εικόνας σώματος. Πιο ενεργοί σε ΦΔ, είχαν χαμηλότερο ΔΣΜ και καλύτερη εικόνα σώματος n Συμπέρασμα: Η ΦΔ επιδρά θετικά σε εικόνα σώματος και ΔΜΣ, σε παιδιά και εφήβους με VI. Πρέπει να ενθαρρύνεται, ειδικά σε όσους έχουν ολική τύφλωση

10 Papadopoulos, Montgomery & Chronopoulou (2013) The impact of visual impairments in self-esteem and locus of control n Σκοπός: Διαφορές μεταξύ ενηλίκων με και χωρίς VI, στην αυτό- εκτίμηση (self-esteem) και locus of control n Συμμετέχοντες: 108 ενήλικες με διαταραχή όρασης-τύφλωση (visually impaired & blind) n 55 ενήλικες χωρίς ΔΟ-Τ:

11 Papadopoulos, Montgomery & Chronopoulou (2013) The impact of visual impairments in self-esteem and locus of control n Αποτελέσματα n 1) Ενήλικες χωρίς VI έχουν υψηλότερη αυτό-εκτίμηση από την ομάδα με VI n 2) Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στο locus of control μεταξύ των τριών ομάδων n 3) Σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες αυτό-εκτίμησης ήταν η οπτική απώλεια και η ηλικία που απώλεσαν την όραση τους n 4) Σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες στο locus of control ήταν η οπτική απώλεια και η ανεξάρτητη μετακίνηση

12 Wagner, Haibach & Lieberman (2013) G ross motor skill performance in children with and without visual impairments—Research to practice n Σκοπός: Αξιολόγηση της αδρής κίνησης παιδιών με VI n Μέθοδος: Αδρή κίνηση με TGMD-II n 23 παιδιά, 6 – 12 χρόνων, με τύφλωση n 28 παιδιά χωρίς τύφλωση (ομάδα ελέγχου) n 6 δοκιμασίες μετακίνησης n 6 δοκιμασίες χειρισμού αντικειμένων

13 Wagner, Haibach & Lieberman (2013) G ross motor skill performance in children with and without visual impairments—Research to practice n Αποτελέσματα: Τα παιδιά με τύφλωση έχουν σημαντικά φτωχότερες επιδόσεις σε όλες τις μεταβλητές μετακίνησης και χειρισμού αντικειμένων n Οι μεγαλύτερες διαφορές εμφανίζονται στο run, leap, kick & catch n Αυτές οι δεξιότητες χρειάζονται περισσότερη προσοχή

14 Enger-Yeger & Hamed-Daher (2013) n Comparing participation in out of school activities between children with visual impairments, children with hearing impairments and typical peers n Σκοπός: Διαφορές σε δραστηριότητες εκτός σχολείου σε παιδιά με διαταραχή της όρασης (VI), διαταραχή ακοής (ΔΑ) και χωρίς αναπηρία n Συμμετέχοντες: 70 παιδιά, 6-11 χρόνων, 25 με ΔΑ, 20 με VI, 25 χωρίς αναπηρία n Εργαλείο: Children’s Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE) σε δραστηριότητες εκτός σχολείου

15 Enger-Yeger & Hamed-Daher (2013) Comparing participation in out of school activities between children with visual impairments, children with hearing impairments and typical peers n Αποτελέσματα: Μαθητές με VI ή ΔΑ είχαν περιορισμένη συμμετοχή, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου (λιγότερες ώρες, λιγότερη ένταση, πιο πολύ χρόνο στο σπίτι με κάποιον άλλο). Οι περισσότεροι περιορισμοί ήταν για παιδιά με VΙ. n Κάποια δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, εκπαίδευση μητέρας, κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο) σχετίζονταν με την συμμετοχή σε δραστηριότητες εκτός σχολείου, και για τις 2 ομάδες (ΔΑ και VI)

16 n Συμπέρασμα Παιδιά με διαταραχές όρασης και ακοής έχουν περιορισμούς σε εξωσχολικές δραστηριότητες n Κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες επηρεάζουν πιθανά τη συμμετοχή n Συμμετοχή είναι απαραίτητη n Έρευνα για τρόπους αύξησης της συμμετοχής n Προγράμματα αναψυχής στην κοινότητα Enger-Yeger & Hamed-Daher (2013) Comparing participation in out of school activities between children with visual impairments, children with hearing impairments and typical peers

17 Hallemans, Ortibus, Truijen & Meire (2011) Development of independent locomotion in children with a severe visual impairment n Σκοπός: Μετακίνηση παιδιών και ενηλίκων με VI (ηλικίες 1-44 χρόνων, Ν = 28) n Σύγκριση με συνομήλικους χωρίς VI n Μέθοδος: Βάδιση με γυμνά πόδια n Ανάλυση βάδισης (Vicon system) n Αξιολογήθηκε: ταχύτητα, συχνότητα βάδισης, μήκος διασκελισμού, διάρκεια διπλής στήριξης, κοκ (walking speed, heading angle, step frequency, stride length, step width, stance phase duration, double support time, etc)

18 n Αποτελέσματα: Με την ηλικία αυξήθηκε και η επίδοση στις παραπάνω μεταβλητές n Διαφορές βρέθηκαν στην ταχύτητα, μήκος διασκελισμού, διάρκεια διπλής στήριξης (prolonged duration of stance and double support) n Συμπέρασμα: Οι διαφορές αυτές ίσως αποτελούν προσαρμογές σε προβλήματα ισορροπίας ή στρατηγικές για να εξερευνηθεί το περιβάλλον (έδαφος) με το πόδι που προηγείται Hallemans, Ortibus, Truijen & Meire (2011) Development of independent locomotion in children with a severe visual impairment

19 n Σκοπός: Αξιολογήθηκε η εκπαίδευση με χρήση μεγεθυντικού εξοπλισμού (magnifier training) στην λεπτή κίνηση παιδιών με VI n Μέθοδος: 8 κορίτσια και 14 αγόρια n Ηλικίας 4-5 χρόνων n Αξιολογήθηκαν με το MABC και το manual skills test for children with VI (MannVI) n 12 συνεδρίες, 6 εβδομάδες Reimer, Cox, Nijhuis-Van der Sanden & Boonstra (2011) Improvement of fine motor skills in children with visual impairment: An explorative study

20 n Συνεδρίες: Άσκηση με τη βοήθεια μεγεθυντικού εξοπλισμού n 15 παιδιά ΠΟ n 7 παιδιά ΟΕ n Καταγράφηκε η κίνηση της κεφαλής (ocular torticollis-τυφλισμοί)

21 Reimer, Cox, Nijhuis-Van der Sanden & Boonstra (2011) Improvement of fine motor skills in children with visual impairment: An explorative study n Αποτελέσματα: Βελτίωση στη βαθμολογία του MannVI. Βελτίωση στην ακρίβεια γραφής του MABC (και για παιδιά με nystagmus) n Συμπέρασμα: Η χρήση μεγενθυτήρων είναι ευεργετική για την καλλιέργεια λεπτής κίνησης σε παιδιά με VI

22 Papadopoulos, Metsiou & Agaliotis (2011) Adaptive behavior of children and adolescents with visual impairments n Σκοπός: Αξιολόγηση Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων με VI (communication, daily skills, socialization) n Εργαλείο: Vineland Adaptive Behavior Scale (Survey Form) n Συμμετέχοντες: 46 παιδιά και έφηβοι με VI

23 Papadopoulos, Metsiou & Agaliotis (2011) Adaptive behavior of children and adolescents with visual impairments n Αποτελέσματα: Μεγαλύτεροι σε ηλικία είχαν καλύτερη προσαρμοστική συμπεριφορά n Η ανεξάρτητη μετακίνηση είναι προβλεπτικός παράγοντας της αναπτυξιακής καθυστέρησης δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και κοινωνικοποίησης n Η καλύτερη δυνατή και πιο ανεξάρτητη μετακίνηση σχετίζεται σημαντικά με αρνητικά με την αναπτυξιακή καθυστέρηση

24 Papadopoulos, Metsiou & Agaliotis (2011) Adaptive behavior of children and adolescents with visual impairments n Σημαντική η εκπαίδευση γονέων. n Όσο πιο μορφωμένοι οι γονείς, τόσο λιγότερα και τα προβλήματα συμπεριφοράς και η αναπτυξιακή καθυστέρηση παιδιών και εφήβων με VI

25 Reed-Jones, Solis, Lawson, Loya, Cude-Islas & Berger (2013) Vision and falls: A multidisciplinary review of the contributions of visual impairment to falls among older adults n Συχνές πτώσεις ηλικιωμένων n Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν n Οι VI παίζουν καθοριστικό ρόλο, ιδιαίτερα λόγω περιβαλλοντικών κινδύνων n Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

26 Reed-Jones, Solis, Lawson, Loya, Cude-Islas & Berger (2013) Vision and falls: A multidisciplinary review of the contributions of visual impairment to falls among older adults n Αποτελέσματα n Σε μεγάλο βαθμό επηρεάζει η όραση (VI) την κινητικότητα, καθώς και τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (ADL) n Η φαρμακευτική υποστήριξη επηρεάζει την VI, καθώς και αντιληπτικοκινητικές δεξιότητες n Έμμεσα, οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν τις πτώσεις ηλικιωμένων με VI

27 Bas Aslan, Basakci Calik & Kitis (2012) n The effect of gender and level of vision on the physical activity level of children and adolescents with visual impairment n Σκοπός: Εξέτασαν την συμμετοχή σε ΦΔ παιδιών και εφήβων με VI n Επίδραση φύλου και ηλικίας n Συμμετέχοντες: n 30 συμμετέχοντες (Τουρκία) n 16 με VI και 14 blind n 8-16 χρόνων n Εργαλεία: 1) Physical Activity Diary (PAD) 2) One-mile walk/run test (OMR-WT)

28 Bas Aslan, Basakci Calik & Kitis (2012) n The effect of gender and level of vision on the physical activity level of children and adolescents with visual impairment n Αποτελέσματα: n Δεν βρέθηκαν διαφορές ανάμεσα σε παιδιά και εφήβους στα PAD & OMR-WT n Τα παιδιά με VI δεν συμμετείχαν σε vigorous ΦΔ n Διαφορές βρέθηκαν στη μέτριας έντασης ΦΔ. Παιδιά και έφηβοι με VI είχαν πιο συχνή ενασχόληση σε μέτριας έντασης ΦΔ, συγκριτικά με τα παιδιά και εφήβους με ολική τύφλωση (blind) n Όχι διαφορές ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια με ολική απώλεια (blind)

29 Bas Aslan, Basakci Calik & Kitis (2012) n The effect of gender and level of vision on the physical activity level of children and adolescents with visual impairment n Συμπεράσματα: n Η ΦΔ ήταν χαμηλή n Οι διαφορές ήταν εμφανείς ιδιαίτερα σε παιδιά και εφήβους με VI n Πιστοποιήθηκε ότι η σοβαρότητα της αναπηρίας επηρεάζει την ενασχόληση με ΦΔ

30 Thank You (Questions please)

31 THANK YOU!


Κατέβασμα ppt "Φυσική Δραστηριότητα και Διαταραχή της Όρασης- Τύφλωση n Εμμανουήλ Κ Σκορδίλης n Επίκουρος Καθηγητής ΠΚΑ n Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google