Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Η αξιοποίηση εφαρμογών Η/Υ από τους/τις εκπαιδευτικούς στα σχολεία Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι παράγοντες που την επηρεάζουν» Στοιχεία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Η αξιοποίηση εφαρμογών Η/Υ από τους/τις εκπαιδευτικούς στα σχολεία Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι παράγοντες που την επηρεάζουν» Στοιχεία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Η αξιοποίηση εφαρμογών Η/Υ από τους/τις εκπαιδευτικούς στα σχολεία Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι παράγοντες που την επηρεάζουν» Στοιχεία από τη μεταπτυχιακή εργασία της ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ, 2007

2 Γενικοί Σκοποί καταγραφή του βαθμού χρήσης των Η/Υ στα σχολεία Ειδικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη στάση – πρακτική των δασκάλων και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού απέναντι στη χρήση για εκπαιδευτικούς - διδακτικούς σκοπούς

3 Βασικές υποθέσεις Η αξιοποίηση των Η/Υ εξαρτάται από ηλικία, επιμόρφωση, φύλο, ειδικότητα, χρόνια υπηρεσίας, υποδομή, κ.α. Έμφυλη διάσταση ως προς τη στάση-πρακτική των γυναικών και αντρών εκπαιδευτικών και ως προς τη διαφορετική αντιμετώπιση των κοριτσιών και των αγοριών από τους εκπαιδευτικούς και τα αίτια διαφοροποίησης

4 Βασικά Ερευνητικά Ερωτήματα συνάφεια ανάμεσα στην πρακτική των εκπαιδευτικών ως προς τους Η/Υ, τη στάση διευθυντή και τη κουλτούρα του σχολείου συνάφεια ανάμεσα στην πρακτική των εκπαιδευτικών ως προς τους Η/Υ και τις ανεξάρτητες μεταβλητές: ηλικία, φύλο, χρόνια υπηρεσίας, εμπειρία, υλικοτεχνική υποδομή λόγοι και αίτια που επηρεάζουν τη «στάση- πρακτική» των εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση των Η/Υ στη διδακτική πράξη

5 Οι Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)  Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Ειδική Αγωγή  συμβάλλει στην αύξηση της επικοινωνίας, στην εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).  αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο και μπορεί να αντικαθιστά, να αντισταθμίσει ή να παρακάμπτει μια δυνατότητα που δεν υπάρχει ή είναι εξασθενημένη στο άτομο  διευκολύνει τους μαθητές στην ανάγνωση, γράψιμο, άκουσμα και οργάνωση  μεγιστοποιεί τις ικανότητες τους

6 Ο υπολογιστής στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) συμβάλλουν στην ενεργή συμμετοχή κατά τη διαδικασία μάθησης βελτιώνουν την ποιότητα ζωή τους έχουν θετικά αποτελέσματα στη σχολική επίδοση και αυτοεκτίμηση καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας βελτιώνει τις ικανότητες κοινωνικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας χρησιμεύει στην συγκέντρωση βοηθούν στην αξιολόγηση

7 Παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των εκπαιδευτικών στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών Δημογραφικοί παράγοντες Επιμόρφωση στη χρήση και στη διδασκαλία με Η/Υ Εμπειρία των εκπαιδευτικών Υλικοτεχνική υποδομή Αναλυτικό Πρόγραμμα Στάση του Διευθυντή και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κουλτούρα σχολικής μονάδας Άλλοι παράγοντες (τεχνική υποστήριξη, οικονομικά κίνητρα, κ.α)

8 Μεθοδολογική προσέγγιση Ποιοτική έρευνα  Συνέντευξη (ημιδομημένη) Ποσοτική έρευνα  Ερωτηματολόγιο

9 Ποιοτική έρευνα Η ποιοτική έρευνα αποσκοπούσε: στον προσδιορισμό των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σχετικά με την αξιοποίηση των Η/Υ στον εντοπισμό των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν τη χρήση των Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία και γενικότερα να κατανοήσουμε τις πραγματικές πτυχές και τάσεις του φαινομένου

10 Δειγματοληψία ποιοτικής έρευνας Συμμετέχοντες 10 άτομα: 8 γυναίκες και 2 άντρες ηλικίας από 23 έως 56 ετών 5 δάσκαλοι (1 ήταν διευθυντής) και 4 ανήκαν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό

11 Δειγματοληψία ποσοτικής έρευνας 21 Ειδικά Δημοτικά Σχολεία Αττικής 134 Συμμετέχοντες (εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό) Εκπαιδευτικό προσωπικό Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό Άντρες 3413 47 Γυναίκες 3948 87 Σύνολο 134

12 Ανάλυση αποτελεσμάτων ποιοτικής έρευνας-Βασικά στοιχεία Εξοικείωση με τους Η/Υ και ιδιαίτερα με επεξεργαστή κειμένου και χρήση διαδικτύου Κύρια χρήση Η/Υ: διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών Εφαρμογές Η/Υ: ηλεκτρονικά παιχνίδια, προετοιμασία μαθήματος με εικόνες, κ.α. Θετική στη χρήση Η/Υ στη διδασκαλία Αναγνώριση της σημασίας που έχουν οι Η/Υ στα αμεα

13 Ανάλυση αποτελεσμάτων ποιοτικής έρευνας-Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση Η/Υ Κατάρτιση– επιμόρφωση στη χρήση Η/Υ στη διδακτική πράξη Τεχνική υποστήριξη Ειδικός εξοπλισμός στα σχολεία ειδικής αγωγής Ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό Αναλυτικό πρόγραμμα Υποστήριξη διδασκόντων από ειδικούς στη διδασκαλία με Η/Υ Έλλειψη εξατομικευμένων προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών Άλλοι παράγοντες (χρόνος προετοιμασίας, συμπτωματολογία των μαθητών κ.α. )

14 Ανάλυση αποτελεσμάτων ποσοτικής έρευνας-Βασικά στοιχεία Προφίλ Συμμετεχόντων Φύλο: άντρες 35,1% γυναίκες 64,9% Ηλικία:  21-30 ετών 22%,  31-40 ετών 25%  41-50 ετών 37%  51-60 ετών 16 %

15 Δειγματοληψία ποσοτικής έρευνας Ακιδωτό διάγραμμα της κατανομής των συμμετεχόντων στην έρευνα ως προς το αντικείμενο απασχόλησης τους

16 Δειγματοληψία ποσοτικής έρευνας Ακιδωτό διάγραμμα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στη γενική χρήση Η/Υ

17 Συμπεράσματα Οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 21-30 ετών δείχνουν εντονότερη διάθεση χρήσης Η/Υ στην τάξη Οι εκπαιδευτικοί μεγάλης ηλικίας ανεξαρτήτου φύλου δεν δυσκολεύονται να εντάξουν στη διδασκαλία τους Η/Υ και είναι πιο θετικοί στη χρήση των Η/Υ στους μαθητές με ειδικές ανάγκες Οι δάσκαλοι αξιοποιούν τους Η/Υ στη διδασκαλία περισσότερο από το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ανεξάρτητα από το φύλο, τις ικανότητες και τις εμπειρίας τους, στους Η/Υ

18 Συμπεράσματα κύριος λόγος χρήσης των Η/Υ είναι για διοικητικές εργασίες οι εκπαιδευτικοί σε θέση διευθυντή χρησιμοποιούν τους Η/Υ περισσότερες ώρες η καθημερινή χρήση Η/Υ στη διδασκαλία είναι περιορισμένη η αύξηση της συχνότητας χρήσης των Η/Υ στη διδασκαλία μειώνει την επιφυλακτικότητα και το φόβο των εκπαιδευτικών απέναντι στους Η/Υ, και αυξάνει την ικανότητα των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν τους Η/Υ στη διδασκαλία

19 Συμπεράσματα Η/Υ βρίσκονται κυρίως στα γραφεία των διευθυντών/τριών ανάγκη εξατομικευμένων προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών οικονομικές απολαβές δεν αποτελούν κίνητρο αξιοποίησης των Η/Υ στη διδασκαλία

20 Συμπεράσματα Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των υπολογιστών είναι σε συνάρτηση με το βαθμό εξοικείωσης και γνώσης που έχουν σχετικά με τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες και εξαρτάται από την ενημέρωση, τη γνώση και την εμπειρία Υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος χρήσης του υπολογιστή στη διδασκαλία Ο υπολογιστής θεωρείτε σημαντικό εργαλείο στη διδασκαλία τους

21 Συμπεράσματα αξιοποίηση των Η/Υ στη διδασκαλία των μαθητών με ειδικές ανάγκες είναι σημαντική ενδιαφέρον να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα η ειδικότητα δεν συνδέεται με τη χρήση του Η/Υ στη διδασκαλία

22 Συμπεράσματα Ο τρόπος διδασκαλίας επηρεάζεται: από την απουσία εκπαίδευσης στην αξιοποίηση του Η/Υ στην ειδική αγωγή την έλλειψη διδακτικής εμπειρίας με Η/Υ σε μαθητές με ειδικές ανάγκες τη μη εξοικείωση του προσωπικού να εντάξουν τους υπολογιστές στη διδασκαλία

23 Συμπεράσματα Για την ενσωμάτωση των Η/Υ στη διδασκαλία, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν περισσότερο αναγκαία: την ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά προγράμματα επίδειξη από κάποιον ειδικό υποστήριξη μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα

24 Συμπεράσματα Σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν:  υλικοτεχνική υποδομή κατάλληλος εξοπλισμός εκπαιδευτικό λογισμικό  χρόνια εμπειρίας στην ειδική αγωγή,  επιμόρφωση-κατάρτιση στη διδακτική χρήση του Η/Υ  δεκτικότητα του ατόμου για χρήση Η/Υ στη διδασκαλία του

25 Συμπεράσματα έλλειψη ειδικών προγραμμάτων εμπειρία στη χρήση των Η/Υ στη διδασκαλία άμεση τεχνική υποστήριξη πρόσβαση των μαθητών στους Η/Υ αναλυτικό πρόγραμμα συμπτωματολογία των μαθητών στάση των εκπαιδευτικών στην καινοτομία της χρήσης των Η/Υ στη διδασκαλία υποστήριξη και οι πεποιθήσεις του προσωπικού

26 Ανάλυση αποτελεσμάτων ποσοτικής έρευνας- Οι πέντε σπουδαιότεροι παράγοντες: ειδικός εξοπλισμός Η/Υ για σχολεία ειδικής αγωγής προσωπικό με εμπειρία στη χρήση των Η/Υ στη διδασκαλία, ειδικά στην ειδική αγωγή Κατάρτιση - επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού στη χρήση Η/Υ στη διδασκαλία, ειδικά στην ειδική αγωγή Διαθεσιμότητα σε ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό για σχολεία ειδικής αγωγής Διαθεσιμότητα σε εκπαιδευτικό λογισμικό

27 Ανάλυση αποτελεσμάτων ποσοτικής έρευνας- Οι πέντε (τελευταίοι) μη σημαντικοί παράγοντες Το γνωστικό επίπεδο των μαθητών στους Η/Υ ειδικά Η εμπειρία των μαθητών στους Η/Υ γενικά Η εμπειρία των μαθητών στις εκπαιδευτικές εφαρμογές Η/Υ ειδικά Η ειδικότητα του/της διδάσκοντα/ουσας Η παροχή οικονομικών κινήτρων στους/στις διδάσκοντες/ουσες

28 Συμπεράσματα η αξιοποίηση των Η/Υ δεν εξαρτάται επαρκώς από τα χαρακτηριστικά των μαθητών

29 Συμπεράσματα Οι εφαρμογές των Η/Υ στη διδασκαλία ιεραρχικά αποδίδουν καλύτερα σε μαθητές με ελαφριά νοητική καθυστέρηση κινητικά προβλήματα αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας μέτρια νοητική καθυστέρηση προβλήματα ακοής και όρασης αυτισμός χαμηλής λειτουργικότητας πολλαπλές αναπηρίες

30 Συμπεράσματα Οι τομείς χρήσης των Η/Υ που θεωρούνται σημαντική για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι κατά σειρά: δυνατότητα επανάληψης αριθμητική και την ανάγνωση ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων πρόσβαση σε πληροφορίες προσαρμογή σε περιβάλλον μάθησης αυτονομία ποιότητα ζωής καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος

31 Συμπεράσματα Εφαρμογές των Η/Υ που αξιοποιούνται στα σχολεία ειδικής αγωγής: λογισμικά προγράμματα, ηλεκτρονικά παιχνίδια καθώς και συνδυασμός εικόνων – εννοιών Ελάχιστοι είναι αξιοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων

32 Συμπεράσματα διευθυντές συνήθως συμβάλλουν στην αξιοποίηση των Η/Υ με: την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού διεύθυνση εκπαίδευσης με:  την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

33 Συμπεράσματα- Έμφυλη διάσταση οι άντρες χρησιμοποιούν τους Η/Υ καλύτερα από τις γυναίκες οι άντρες θεωρούν ότι είναι καλύτερη στο χειρισμό Η/Υ οι άντρες αξιοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό εφαρμογές των Η/Υ από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς άντρες εμφανίζονται με μεγαλύτερη τεχνογνωσία σε θέματα Η/Υ οι γυναίκες χρησιμοποιούν τους Η/Υ στη διδασκαλία λιγότερο από τους άντρες οι γυναίκες δεν εκδηλώνουν περισσότερο φόβο στη χρήση των υπολογιστών από ότι οι άντρες

34 Συμπεράσματα- Έμφυλη διάσταση οι γυναίκες είναι πιο θετικές από τους άντρες να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και συγκεκριμένα τα «σίγουρα» αντικείμενα της νέας τεχνολογίας (Brosnan, 1988) οι γυναίκες είναι πιο δεκτικές στη διδασκαλία με Η/Υ οι άντρες αξιοποιούν τους Η/Υ συχνότερα στη διδασκαλία τους

35 Συμπεράσματα- Έμφυλη διάσταση τα αγόρια μαθητές δεν διαχωρίζονται από τα κορίτσια μαθήτριες κατά τη χρήση τους στους Η/Υ ο βαθμός εμπιστοσύνης κατά την αξιοποίηση εφαρμογών Η/Υ στη διδακτική πράξη δεν διαφοροποιείται


Κατέβασμα ppt "«Η αξιοποίηση εφαρμογών Η/Υ από τους/τις εκπαιδευτικούς στα σχολεία Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι παράγοντες που την επηρεάζουν» Στοιχεία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google