Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Βιομάζα Τύποι και χαρακτηριστικά στερεών καυσίμων βιομάζας, κόστος παραγωγής και μεταφοράς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Βιομάζα Τύποι και χαρακτηριστικά στερεών καυσίμων βιομάζας, κόστος παραγωγής και μεταφοράς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Βιομάζα Τύποι και χαρακτηριστικά στερεών καυσίμων βιομάζας, κόστος παραγωγής και μεταφοράς

2 Η ΒΙΟΜΑΖΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ Βιομάζα:θεωρείται κάθε οργανική ύλη που είναι διαθέσιμη σε ανανεώσιμη βάση, περιλαμβανομένων: των ενεργειακών καλλιεργειών των υποπροϊόντων ή των καταλοίπων των δασικών προϊόντων των παραπροϊόντων ή των υπολειμμάτων γεωργικών καλλιεργειών των ζωικών αποβλήτων του οργανικού κλάσματος των αστικών απορριμμάτων των αστικών αποβλήτων και μεγάλου μέρους των αποβλήτων και απορριμμάτων βιομηχανιών ξύλου και τροφίμων και των υδρόβιων φυτών. Η βιομάζα είναι ΑΠΕ γιατί:όποια κατεργασία και αν υποστεί, κατά την τελική καύση της ίδιας ή των βιοκαυσίμων που προκύπτουν από αυτή, το διοξείδιο του άνθρακα που εκλύεται είναι ακριβώς ίσο με το διοξείδιο του άνθρακα που δέσμευσε από την ατμόσφαιρα το φυτό για να αναπτυχθεί (το σύνολο του άνθρακα που περιέχει ένα φυτό προέρχεται από την ατμόσφαιρα). Ακόμη και η βιομάζα μη φυτική προέλευσης (ζωικά και αστικά απόβλητα) περιέχουν άνθρακα από το μεταβολισμό της φυτικής ύλης που κατανάλωσε ο οργανισμός ως τροφή. Από τα αστικά απορρίμματα βιομάζα θεωρούνται μόνο εκείνα φυτικής ή ζωικής προέλευσης (υπολείμματα τροφών, χαρτί, προϊόντα ξύλου).

3 Η ΒΙΟΜΑΖΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ Ο κύκλος του διοξειδίου του άνθρακα κατά το σχηματισμό και την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας

4 Η ΒΙΟΜΑΖΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ Α. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ: 1. από ενεργειακές καλλιέργειες: 1. ξυλώδης Δενδρώδεις ενεργειακές καλλιέργειες (ακακία, λεύκα, ιτιά, ευκάλυπτος) για την παραγωγή λιγνινο- κυτταρινικής βιομάζας – βιομάζα με υψηλή περιεκτικότητα λιγνίνης και χαμηλή υγρασία κατάλληλη για καύση και άλλες θερμοχημικές διεργασίες ή βιοκαύσιμα 2 ης γενιάς 2. χορτώδης Χορτώδεις ενεργειακές καλλιέργειες (μίσχανθος, καλάμι, αγριαγκινάρα) για την παραγωγή λιγνινο- κυτταρινικής βιομάζας – βιομάζα με χαμηλή περιεκτικότητα λιγνίνης και χαμηλή υγρασία κατάλληλη για καύση και άλλες θερμοχημικές διεργασίες ή βιοκαύσιμα 2 ης γενιάς 3. υγρή χορτώδης Χορτώδεις ενεργειακές καλλιέργειες (κυρίως ενεργειακός αραβόσιτος) για την παραγωγή λιγνινο- κυτταρινικής βιομάζας – βιομάζα με χαμηλή περιεκτικότητα λιγνίνης και υψηλή υγρασία κατάλληλη συν-χώνευση με ζωικά κ.α. απόβλητα και την παραγωγή βιοαερίου 4. Σάκχαρων αμύλου Ενεργειακές καλλιέργειες για την παραγωγή βιομάζας πλούσιας σε σάκχαρα (σακχαρούχο σόργο, ζαχαρότευτλα) ή άμυλο (αραβόσιτος και άλλα δημητριακά) κατάλληλες για την παραγωγή βιο- αιθανόλης 5. ελαίων Ενεργειακές καλλιέργειες για την παραγωγή σπόρων πλούσιων σε έλαια (ελαιοκράμβη, ηλίανθος), για την παραγωγή βιοντίζελ και υδρογονομένων ελαίων 2. από αγροτικά υπολείμματα: 1. χορτώδης Υπολείμματα ετήσιων καλλιεργειών (άχυρα, υπολείμματα αραβόσιτου, βαμβακιού, καπνού κ.α.) για την παραγωγή λιγνινο-κυτταρινικής βιομάζας – βιομάζα με χαμηλή περιεκτικότητα λιγνίνης και χαμηλή υγρασία κατάλληλη για καύση και άλλες θερμοχημικές διεργασίες ή βιοκαύσιμα 2 ης γενιάς (στην κατηγορία αυτή εμπίπτει και η βιομάζα από μόνιμους βοσκότοπους και χορτολιβαδικές εκτάσεις) 2. ξυλώδης Υπολείμματα δενρωδών πολυετών καλλιεργειών (κλαδέματα ελιάς, αμπέλων, οπορωφόρων κ.α.) για την παραγωγή λιγνινο-κυτταρινικής βιομάζας – βιομάζα με υψηλή περιεκτικότητα λιγνίνης και χαμηλή υγρασία κατάλληλη για καύση και άλλες θερμοχημικές διεργασίες ή βιοκαύσιμα 2 ης γενιάς 3. από ζωικά απόβλητα: 1. ξηρή Απόβλητα πτηνοτροφίας και αμνοεριφίων, χαμηλής περιεκτικότητας σε υγρασία, κατάλληλα για χώνευση προς βιοαέριο αλλά και καύση ή άλλες θερμοχημικές διεργασίες 2. υγρή Απόβλητα βοοειδών και χοίρων με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία κατάλληλα για χώνευση προς βιοαέριο

5 Η ΒΙΟΜΑΖΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ Β. ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ: 1. από την άμεση δασική παραγωγή: 1. Υφιστάμενη Κορμοί για την παραγωγή οικοδομικής ξυλείας, επίπλων και άλλων αντικειμένων ή χαρτιού – αν και δυνάμει βιομαζικά καύσιμα λιγνινοκυτταρινικής βιομάζας με υψηλή περιεκτικότητα λιγνίνης (κατάλληλη για καύση και άλλες θερμοχημικές διεργασίες ή βιοκαύσιμα 2 ης γενιάς) η παραγωγή τους καθορίζεται από τη ζήτηση για μη-ενεργειακές χρήσεις και εν προσμετρούνται στο δυναμικό βιομάζας 2. Συμπληρωματική Δυνητική επιπλέον παραγωγή κορμών, η οποία να υπερβαίνει τη ζήτηση μη-ενεργειακών χρήσεων και να προορίζεται για ενεργειακούς σκοπούς, εντός των ορίων ανανεώσιμης εκμετάλλευσης των δασών – λιγνινοκυτταρινική βιομάζα με υψηλή περιεκτικότητα λιγνίνης (κατάλληλη για καύση και άλλες θερμοχημικές διεργασίες ή βιοκαύσιμα 2 ης γενιάς) 2. από υπολείμματα υλοτομίας και βιομηχανίας ξύλου: 1. πρωτογενή Υπολείμματα υλοτομίας εντός των ασικών περιοχών, αποτελούμενη από τις βάσεις των δέντρων και το τμήμα της ρίζας που μπορεί να εξαχθεί, το λεπτό και επάνω μέρος του κορμού, τα κλαδιά και τα φύλλα – η απομάκρυνση ττους από το δάσος πρέπει να εμπίπτει στους όρους ανανεώσιμης υλοτομίας – λιγνινοκυτταρινική βιομάζα με υψηλή περιεκτικότητα λιγνίνης (κατάλληλη για καύση και άλλες θερμοχημικές διεργασίες ή βιοκαύσιμα 2 ης γενιάς) 2. δευτερογενή Υπολείμματα της επεξεργασίας και της βιομηχανίας ξύλου (φλοιοί, ακατάλληλα τεμάχια ξύλου, ροκανίδια, πριονίδια, ξυλόσκονη) – λιγνινοκυτταρινική βιομάζα με υψηλή περιεκτικότητα λιγνίνης (κατάλληλη για καύση και άλλες θερμοχημικές διεργασίες ή βιοκαύσιμα 2 ης γενιάς) 3. τριτογενή Ξύλο από κατεδαφίσεις και αστικά απορρίμματα ξύλου – λιγνινοκυτταρινική βιομάζα με υψηλή περιεκτικότητα λιγνίνης (κατάλληλη για καύση και άλλες θερμοχημικές διεργασίες ή βιοκαύσιμα 2 ης γενιάς)

6 Η ΒΙΟΜΑΖΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ Γ. ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1. πρωτογενή Ξυλώδης ή χορτώδης βιομάζα από τη διαχείριση κήπων, πάρκων και νησίδων ή παριών αστικών και εθνικών οδών 2. δευτερογενή Απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων ποικίλης φύσης (υγρά απόβλητα κατάλληλα για χώνευση προς βιοαέριο, ελαιοπυρήνες, περιβλήματα ξηρών καρπών, απόβλητα εκκοκιστηρίων κ.α. – ειδικά τα λίπη σφαγείων και το έλαιο από σπόρους βαμβακιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοντίζελ) 3. τριτογενή Ιλύς αστικών αποβλήτων (υψηλής υγρασίας αναερόβια χώνευση προς βιοαέριο ή χαμηλής υγρασίας για καύση και άλλες θερμοχημικές διεργασίες), οργανικό κλάσμα αστικών απορριμμάτων (ζυμώσιμο προς χώνευση για παραγωγή βιοαερίου ή μη-ζυμώσιμο χαμηλής υγρασίας και ξυλώδες προς καύση ή θερμοχημική αξιοποίηση), χρησιμοποιημένα έλαια προς βιοντίζελ ή υδρογόνωση κ.α.

7 Η ΒΙΟΜΑΖΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ Η βιομάζα αφορά ποικιλία πρώτων υλών που αξιοποιούνται ενεργειακά με πλήθος τεχνολογιών:

8 Η ΒΙΟΜΑΖΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ

9 Τα βιοκάυσιμα διακρίνονται σε: στερεάξύλο, αγροτικά υπολείμματα, ενεργειακές καλλιέργειες, οργανικό κλάσμα απορριμμάτων υγράβιο-έλαιο ή βιο-αργό, βιοντιζελ, βιο-αιθανόλη αέρια:αέριο σύνθεσης, βιο-αέριο Ενεργειακό περιεχόμενο βιοκαυσίμων και ορυκτών καυσίμων: ξηρά στερεά βιομάζας: 16 - 22 MJ/kg ορυκτός άνθρακας :27 MJ/kg λιγνίτης:5 ΜJ/kg Βιοντίζελ 35 MJ/lt ή 40.000 MJ/tn (πυκνότητα 0,88 kg/lt) Βιοέλαιο 12 - 18 MJ/ltή 10 – 15.000 MJ/tn (πυκνότητα 1,2 kg/lt) Ντίζελ 38 MJ/lt ή 44.000 MJ/tn (πυκνότητα 0,86 kg/lt) Βιοαιθανόλη 20 MJ/lt ή 25.000 MJ/tn (πυκνότητα 0,79 kg/lt) Βενζίνη 32 MJ/lt ή 46.000 MJ/tn (πυκνότητα 0,69 kg/lt) Βιοαέριο 22 MJ/m 3 ή 6 kWh/m 3 ή 0,50 τιπ/m 3 Αέριο σύνθεσης 5 -20 MJ/m 3 ανάλογα με το μέσο αεριοποίησης (αέρας < οξυγόνο < ατμό) Φυσικό αέριο 37 MJ/m 3 ή 10 kWh/m 3 ή 0,90 τιπ/m 3

10 Η ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ Η πρωτογενής στερεή βιομάζα (ξύλο, άχυρο, βλαστοί, φύλα, υπολείμματα βιομηχανίας ξύλου, χαρτιού και διατροφής, ζωικά και αστικά απόβλητα, οργανικό κλάσμα αστικών απορριμμάτων, στερεά ενεργού ιλύος – εξαίρεση αποτελούν τα έλαια για την παραγωγή βιοντίζελ και τα σάκχαρα/άμυλο για την παραγωγή βιοαιθανόλης), αποτελείται: από το οργανικό μέρος:0,5 – 90 % κ.β.(ξηρό και ελεύθερο τέφρας) το ανόργανο μέρος:0,1 – 35 % κ.β. νερό:99,5 – 10 % κ.β. Ειδικά στη ξυλώδη, τη φυσικά ξηραμένη αγροτική βιομάζα, τα ξηρά ζωικά απόβλητα, το οργανικό κλάσμα αστικών απορριμμάτων και τα ξηρά στερεά ενεργού ιλύος, τα παραπάνω διαστήματα περιορίζονται σε: οργανικό μέρος:55 – 90 % κ.β. (ξηρό και ελεύθερο τέφρας) το ανόργανο μέρος:5 – 35 % κ.β. νερό:10 – 60 % κ.β. Το οργανικό μέρος της βιομάζας (η ξηρή και ελέυθερη τέφρας βιομάζα) αποτελείται κυρίως από άνθρακα, οξυγόνο και υδρογόνο καθώς και μικρές ποσότητες αζώτου (0,3 – 0,5 % κ.β) και θείου (0,2 – 0,3 % κ.β.): άνθρακας45 – 60 % κ.β.τυπική τιμή: 50 % κ.β. οξυγόνο40 – 45% κ.β.τυπική τιμή: 44 % κ.β. υδρογόνο5 – 7 % κ.β.τυπική τιμή: 6 % κ.β.

11 Η ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ Τυπική σύσταση βιομάζας : Η Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη (ΑΘΔ) της ξηρής και ελεύθερης τέφρας βιομάζας υπολογίζεται από τη σχέση: ΑΘΔ = 33890,4 x C + 144180,6 x (H – O/8) kJ/kg Η Κατώτερη Θερμογόνο Δύναμη (ΚΘΔ) της ξηρής και ελεύθερης τέφρας βιομάζας υπολογίζεται από την ΑΘΔ αφαιρώντας τη λανθάνουσα θερμότητα συμπύκνωσης του ατμού που παράγεται από την καύση (ο ατμός όταν υγροποιείται αποδίδει θερμότητα 40,7 kJ/mole ατμού).

12 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1:ΑΘΔ και η ΚΘΔ της τυπικής βιομάζας. Σύσταση βιομάζας:10 % κ.β. υγρασία, 5 % κ.β. τέφρα και 85 % κ.β. οργανικό μέρος (ο.μ.) Σύσταση ο.μ.:50 % κ.β. άνθρακα, 44 % κ.β. οξυγόνο και 6 % κ.β. υδρογόνο ΑΘΔ οργανικού μέρους:ΑΘΔ = 33.890,4 x 0,5 + 144.180,6 x (0,06 – 0,44/8) = 17.666 kj/kg ο.μ. ΑΘΔ βιομάζας:0,85 kg ο.μ./ kg βιομάζας x 17.666 kJ/kg ο.μ.= 15.016 kj/kg βιομάζας Το 1 kg βιομάζας περιέχει:10 % ή 100 γρ νερού ή 100/18 = 5,5 mol νερού (ΜΒ νερού 18 gr/mol) 85 % ή 850 γρ ο.μ. x 6% κβ Η2 = 51 γρ Η2ή 51/2 = 25,5 mol H 2 τα οποία κατά την καύση τους (Η 2 + ½ Ο 2 Η 2 Ο) δίνουν 25,5 mol νερού. mol ατμού από την καύση 1 kg βιομάζας:5,5 mol από την εξάτμιση της υγρασίας 25,5 mol από την καύση του υδρογόνου του ο.μ. 31 mol ατμού / kg βιομάζας λανθάνουσα θερμότητα συμπύκνωσης ατμού: λ = 31 mol ατμού / kg βιομάζας x 40,7 kJ/mol = 1.262 kJ / kg βιομάζας ΚΘΔ βιομάζας :ΚΘΔ = ΑΘΔ – λ = = 15.016 kJ/kgβιομάζας – 1.262 kJ / kg βιομάζας = = 13.754 kJ/kgβιομάζας

13 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: θερμότητα σχηματισμού του οργανικού μέρους της τυπικής βιομάζας. Το οργανικό μέρος περιέχει 50 % κ.β. άνθρακα, 44 % κ.β. οξυγόνο και 6 % κ.β. υδρογόνο και η ΑΘΔ είναι: ΑΘΔ = 33.890,4 x 0,5 + 144.180,6 x (0,06 – 0,44/8) = 17.666 kj/kg ο.μ. Η ΑΘΔ είναι ηθερμότητα που εκλύεται κατά την πλήρη καύση 1 kg ο.μ. 1 kg ο.μ. περιέχει: 500 gr C ή 41,6 mol C 440 gr O ή 27,5 mol O 60 gr H ή60 mol H και η καύση του μπορεί να γραφτεί ως εξής: C 41,6 O 27,5 H 60 + 42,85 O 2 => 41,6 CO 2 + 30 H 2 O+17.666 kJ Η θερμότητα που εκλύεται από την παραπάνω αντίδραση είναι: 17.666 = 41,6 ΔΗ CO2 + 30 ΔH H2O – ΔΗ ξ.βιομάζας και ΔΗ ξ.βιομάζας = 41,6*393,5 + 30*285,8 – 17.666= 7.277,6 kj/kg Όπου 393,5 και 285,8 kj/mol η ενθαλπία σχηματισμού του διοξειδίου του άνθρακα και του νερού αντίστοιχα.

14 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Η εκτίμηση του δυναμικού βιομάζας είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, το οποίο συμπυκνώνεται στο δίλημμα χρήσης γης για ενέργεια ή τροφή. Το δίλημμα αυτό επηρεάζεται από: 1. την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού2. την εξέλιξη των διατροφικών συνηθειών 3. τη διαθεσιμότητα νερού στις διάφορες περιοχές του πλανήτη 4. την παραγωγικότητα της διατροφικής γεωργίας 5. τη γεωγραφική κατανομή της παραγωγής τροφής και τα οικονομικά του παγκόσμιου εμπορίου ενώ η αύξηση της παραγωγής βιοενέργειας έχει τα πλεονεκτήματα: 1.του περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου και της αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης του πλανήτη 2.της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε τοπικό/εθνικό επίπεδο 3.της εξισορρόπησης του ισοζυγίου εισαγωγών/εξαγωγών με τον περιορισμό των εισαγωγών πετρελαίου και πιθανώς της αύξησης των εξαγωγών βιομάζας από χώρες με πλεόνασμα 4.την ενίσχυση τοπικών οικονομιών και της κοινωνικής/περιφερειακής συνοχής γιατί η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα είναι έντασης εργασίας Στο πλαίσιο αυτό το παγκόσμιο τεχνικό δυναμικό βιομάζας εκτιμάται σήμερα ως εξής: Minmaxave Ενεργειακές καλλιέργειες σε αγροτική γη 0 – 17.000 Mtoe (2.000 – 8.000 Mtoe) >> >> σε οριακή γη1.500 – 2.500 Mtoe Αγροτικά υπολείμματα500 – 1.500 Mtoe Ζωικά απόβλητα100 – 1.500 Mtoe Αστικά απόβλητα/απορρίμματα100 – 1.500 Mtoe ΣΥΝΟΛΟ2.700 – 24.000 Mtoe(4.700 – 15.000 Mtoe) Δηλαδή περίπου 25 – 250 % του παγκόσμιου ενεργειακού ισοζυγίου (πιθανότερα 50 – 150 %)

15 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (Mtoe) gross consumption98,6 cogeneration33,3 biofuels7,9 industrial heating18,6 domestic heating35,0 5,45 % of 1.806 Mtoe ΕU-27Greece Mtn (dry)MtoeMtn (dry)Mtoe agricultural residues76,12836,1533,8331,820 manure76,43818,0820,5160,179 forest97.89246,4891,1990,569 industrial74,26825,9750,5900,28 sewage sludge9,9452,3620,020 municipal biodegradable23,6850,643 lignocellulosic13,5856,452 TOTAL159,1983,511 8,80 % of 1.806 Mtoe 10,5 % of 33,5 Mtoe Biomass use in EU-27 (2007 data) Biomass technical potential in EU-27 (2007 data) C. Panoutsou et al “Biomass supply in EU27 from 2010 to 2030” Energy Policy (2009) “European Biomass Statistics 2009” European Biomass Association, Brussels, 2009

16 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Πηγή: Biomass futures

17 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΙΟΜΑΖΑΣ scenario1scenario2scenario3 arable pastureTOTAL Mstr (%) Mstr ΕU-1581 (11)27 (4)81 (11)83 (16)164 ΕU-12224 (52)197 (46)224 (52)69 (46)293 Ukraine226 (70)218 (67)226 (70)39 (49)265 TOTAL531 (36)442 (30)531 (36)191 (26)722 10,5 % of 1.806 Mtoe 14,5 % of 1.806 Mtoe Land Availability 21,7 % of 1.806 Mtoe 34,3 % of 1.806 Mtoe G. Fischer et al“Biofuel production potentials in Europe: Sustainable use of cultivated land and pastures, Part II: Land use scenarios” Biomass and Bioenergy 34 (2010) 173 – 187

18 (Mstr) (1999) 20022003200420052006 Agricultural land 39,739,439,038,738,5 In use (35,8) 38,538,237,837,637,4 Yearly crops (19,7) 21,821,421,121,020,4 (of those pasture)(0,8) Perennial crops (10,0) 11,411,3 11,4 Horticulture (0,1) 1,2 1,1 Fallow4,24,34,24,04,5 Permanent Pasture (6,1) Not in use 1,2 1,1 a decline in land for yearly crops of about 1,5 Mstr in 5 years almost ½ of the fallow was excessive more than 1 Mstr is not in use almost 5 Mstr may be available for energy crops, from these land sources, in case energy crops economics are favorable ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

19 Greece MstrMtn (dry)Mtoe agricultural res.3,8331,820 manure0,5160,179 forest1,1990,569 industrial0,5900,28 sewage sludge0,020 municipal0,643 energy crops on deserted land1,21,5000,700 on fallow4,55,6252,670 on marginal land3,5 – 10,24,4 – 12,82,1 – 6,1 TOTAL17,7 – 26,18,3 – 12,3 technical potential 2010 3,5 Mtoe/a ( (C. Panoutsou et al “Biomass supply in EU27 from 2010 to 2030” Energy Policy (2009)) energy crops 5,5 – 9,5 Mtoe/a energy crops can increase domestic biomass potential by 150 – 250 % energy crops can increase domestic biomass potential by 150 – 250 % today the technical biomass potential corresponds to 18 Mtn of lignite or 25 % of domestic lignite annual production extensive intrusion of energy crops can lead to an energy equivalent of 50 – 75 Mtn of lignite or 70 – 100 % of domestic lignite annual production (up to 30 – 50 % of annual oil imports) ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

20 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Με εξαίρεση τα απορρίμματα και την ιλύ (για το οποία υφίστανται ήδη εκτεταμένα δίκτυα συλλογής και μεταφοράς τους), το υψηλό κόστος συλλογής και μεταφοράς:  των αγροτικών παραπροϊόντων  των εσοδειών ενεργειακών καλλιεργειών και  των παραπροϊόντων υλοτομίας αποτελεί έναν από τους κυριότερους ανασταλτικούς λόγους επέκτασης της ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας. Το κόστος συλλογής, ουσιαστικά αφορά την τιμή πώλησης της πρωτογενούς βιομάζας από τον παραγωγό (γεωργό ή υλοτόμο) και περιλαμβάνει τόσο τα καλλιεργητικά κόστη (στην περίπτωση της αγροτικής βιομάζας) όσο και το κέρδος του παραγωγού από την παραγωγή και διάθεση της. Όσον αφορά στο κόστος οδικής μεταφοράς (για μικρές και μέσες αποστάσεις και όχι διεθνές εμπόριο), αυτό υπολογίζεται, κατά μέσο όρο, ως εξής: Μέγιστη χωρητικότητα φορτηγού40τόνοι Μέγιστη χωρητικότητα φορτηγού130m 3 Μέση ταχύτητα 65Km/h Χρήση καυσίμου (Diesel)45L/100 km Κόστος καυσίμου1,5€/lt (1,5*45/100 = 0,68 €/km) Οδηγός + συντήρηση + απόσβεση φορτηγού + κέρδος25€/h (25/65 = 0,38 €/km) Κόστος ανά km1,06 €/km Το κόστος φόρτωσης και εκφόρτωσης είναι ευάλωτο σε διακυμάνσεις και υπολογίζεται με βάση τον όγκο σε περίπου 0,50 €/m 3

21 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Οι μορφές πρωτογενούς βιομάζας και οι ιδιότητες που επηρεάζουν το κόστος μεταφοράς τους είναι: Φαινόμενη Πυκνότητα Υγρασία ΚΘΔ Πυκνότητα ενέργειας (kg/m 3 )(%) (kWh/tn)(kWh/m 3 ) Ξύλο 25010-50%2000 – 5000 775 – 1190 Πριονίδι 20020-50%3300 – 5000 660 – 1000 Άχυρο 13010-18%3300 – 5000 430 – 650 Πελλέτες ξύλου65010%4400 – 5000 2860 – 3250 Πελλέτες άχυρου60010%4400 – 5000 2650 – 3000 Οπότε, το κόστος μεταφοράς για το ξύλο (φαινόμενη πυκνότητα 0,25 τν/m 3 ), υπολογίζεται ως εξής: Μέγιστη χωρητικότητα φορτηγού40τόνοιή 160 m 3 Μέγιστη χωρητικότητα φορτηγού130m 3 ή32,5 τόνοι Κόστος φορτο-εκφόρτωσης:65 € Κόστος μεταφοράς σε 100 km με επιστροφή212 € 277 €ή 277/32,5 = 8,5 €/τν/100 χλμ

22 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Για πριονίδι (φ. πυκνότητα 0,20 τν/m 3 ): Μέγιστη χωρητικότητα φορτηγού40τόνοιή 200 m 3 Μέγιστη χωρητικότητα φορτηγού130m 3 ή26 τόνοι Κόστος φορτο-εκφόρτωσης:65 € Κόστος μεταφοράς σε 100 km με επιστροφή212 € 277 €ή 277/26 = 10,7 €/τν/100 χλμ Για άχυρο (φαινόμενη πυκνότητα 0,13 τν/m 3 ): Μέγιστη χωρητικότητα φορτηγού40τόνοιή 308 m 3 Μέγιστη χωρητικότητα φορτηγού130m 3 ή17 τν Κόστος φορτο-εκφόρτωσης:65 € Κόστος μεταφοράς σε 100 km με επιστροφή212 € 277 €ή 277/17 = 16,3 €/τν/100 χλμ Για πελλέτες ξύλου (φ. πυκν. 0,65 τν/m 3 ): Μέγιστη χωρητικότητα φορτηγού40τόνοιή 62 m 3 Μέγιστη χωρητικότητα φορτηγού130m 3 ή84,5 τν Κόστος φορτο-εκφόρτωσης:31 € Κόστος μεταφοράς σε 100 km με επιστροφή212 € 243€ή 243/40 = 6,1 €/τν/100 χλμ Για πελλέτες άχυρου (φ. πυκν. 0,65 τν/m 3 ): Μέγιστη χωρητικότητα φορτηγού40τόνοιή 65 m 3 Μέγιστη χωρητικότητα φορτηγού130m 3 ή78 τόνοι Κόστος φορτο-εκφόρτωσης:32 € Κόστος μεταφοράς σε 100 km με επιστροφή212 € 244 € ή 244/40 = 6,1 €/τν/100 χλμ

23 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ total biomass costs, in Europe, are about 25 €/d.tn (retail price), with capital and transportation costs dominating (these costs do not include profit margins) retail prices of crop residues (the closest in nature to energy crops biomass) vary between 30 – 100 €/d.tn (below 70 €/str in most countries) M. Hoogwijk et al“Exploration of regional and global cost–supply curves of biomass energy from short-rotation crops at abandoned cropland and rest land under four IPCCSRES land-use scenarios” Biomass and Bioenergy (2009) C. Panoutsou et al“Biomass supply in EU27 from 2010 to 2030” Energy Policy (2009)

24 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ rain fedirrigated (dry tn /str)minavemaxminavemax sorghum 1,42,2Europe 2,43,2Greece kenaf 0,82,6Greece cardoon 0,81,52,5Italy 0,61,51,61,73,2Greece miscanthus 0,91,52,63,04,4Europe 0,81,64,4Greece reed 2,03,5S. France 0,51,31,90,71,53,2Greece switchgrass 0,81,63,5USA 0,51,62,3Europe 0,81,72,02,5Greece eucalyptus 0,91,62,5 2,85,0Greece acacia 0,51,02,4Greece poplar 1,11,7Greece 1,11,01,6Europe 1,25 d.tn/str (0,6 – 1,5 d.tn/str) is a conservative estimation for the average yield in rein-fed land and 2,5 d.tn/str (2 – 3 d.tn/str) for the average yield in irrigated land

25 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (€/str/a) amortization of plantation costs annual costsTOTAL ANNUAL COSTS minavemaxminavemaxminavemax sorghum 130136140 kenaf 160170 cardoon 11,315,926,427,232,5 miscanthus 33,046,028,740,745,861,770,086,7 18,718,537,2 reed 24,229,252,953,484 switchgrass 10,0 22,126,832,136,052,0 poplar 14,524,035,038,556,0 acacia 35,050,063,0 eucalyptus 35,043,056,0 cardoon, studied extensively in Greece, seems to have annual cultivation costs (including a 10 year amortization of the initial investment) below 35 €/str, while other species, suitable for Greece, slightly overcome 40 €/str (the costs for the termination of the plantation rise the total cost for reed, slightly above 50 €/str)

26 break even point, €/d.tn econ. feasibility €/d.tn (general estimation) 30 – 90USA 45 – 108Europe 42 – 86Greece sorghum 36 – 42USA 57Greece cardoon 24 – 5457 – 80Greece switchgrass 38 – 48USA 25 – 40Europe 51 – 87Greece reed 4357 – 80Greece acacia 32 – 54USA willow 30 – 80USA 30 – 80 €/d.tn is the conservative range for dry biomass farm-gate price, which is going to be used in the forthcoming analysis ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

27 ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ και ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Τα καυσόξυλα διατίθενται λιανικά προς 70 – 120 €/τν και θεωρώντας ότι η ΚΘΔ τους είναι 5 ΜWh/τν, το κόστος ενέργειας από καυσόξυλα ανέρχεται σε 14 – 24 €/MWh περιλαμβάνοντας τόσο το κόστος παραγωγής τους (υλοτόμηση), το κόστος μεταφοράς τους σε μέσες αποστάσεις (έως 100 χλμ), τα αντίστοιχα κέρδη (του υλοτόμου του μεταφορέα και του πωλητή) και τους φόρους. Το άχυρο των δημητριακών (και του αραβόσιτου) χρησιμοποιείται σήμερα για ζωοτροφή και διατίθεται από τους παραγωγούς 100 €/τν. Η μεταφορά κοστολογείται σε 16 €/τν/100 χλμ, οπότε μπορεί να φθάσει στον τελικό καταναλωτή σε τιμή 116 €/τν. Το θερμικό περιεχόμενο του άχυρου είναι 5 ΜWh/τν, οπότε το κόστος της θερμικής MWh από άχυρο αναμένεται να κυμαίνεται στο διάστημα 23 €/MWh. Για μέση τιμή διάθεσης του ντίζελ θέρμανσης 1500 €/m3 και με το θερμικό του περιεχόμενο να ανέρχεται σε 10,5 ΜWh/m3, το κόστος θερμικής MWh από ντίζελ θέρμανσης είναι 143 €/MWh. Στις περιοχές που υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου, το κόστος της θερμικής MWh τιμολογείται δια νόμου 20 % φθηνότερα της θερμικής MWh από ντίζελ θέρμανσης, δηλαδή στην περιοχή των 114 €/MWh.

28 ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ και ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αντίστροφα, για να είναι συμφέρουσα η χρήση της βιομάζας από ενεργειακές καλλιέργειες, ως καύσιμο οικιακής θέρμανσης, θα πρέπει το κόστος της θερμικής MWh να είναι 143 €/MWh (ή 114 €/MWh στις περιοχές δικτύου Φ/Α). Θεωρώντας το θερμικό περιεχόμενο της βιομάζας ενεργειακών καλλιεργειών στις 5 MWh /τν, η τιμή που η βιομάζα θα πρέπει να είναι 715 €/τν (570 €/τν, στις περιοχές με φυσικό αέριο). Θεωρώντας ΦΠΑ 23 % και ότι το κόστος μεταφοράς της θα είναι παραπλήσιο με αυτό του άχυρου (16 €/τν/100χλμ), η τιμή διάθεσης της βιομάζας των ενεργειακών καλλιεργειών από τον παραγωγό θα πρέπει να είναι 568 €/τν (450 €/τν, στις περιοχές με φυσικό αέριο).

29 ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ και ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΔΕΗ κοστολογεί την εξόρυξη λιγνίτη (θερμογόνο δύναμη 1,4 MWh/τν) στα 10 €/τν ή 7,1 €/MWhinput. Κάθε τόνος λιγνίτη εκλύει κατά την καύση του 0,5 tn CO2. Το κόστος δικαιωμάτων εκπομπής CO2 είναι σήμερα 12 €/tn CO2 ή 6 €/τν λιγνίτη ή 4,3 €/MWhinput. Οπότε η χρήση λιγνίτη από τη ΔΕΗ της στοιχίζει σήμερα 11,4 €/MWhinput. Θεωρώντας μέσο συντελεστή απόδοσης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (ΑΗΣ) 33 %, το κόστος του λιγνίτη για την παραγωγή 1 MWhe, είναι 11,4/0,33 = 34,5 €/MWhe, ενώ διαθέτει την ηλεκτρική MWhe στην οριακή τιμή των 88 € (το κόστος του λιγνίτη αποτελεί το 39 % του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο 61 % είναι τα λειτουργικά έξοδο των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, του διοικητικού μηχανισμού της ΔΕΗ και του κέρδους της). Θεωρώντας ως επαρκές κέρδος από τον παραγωγό αγριαγκινάρας (ετήσια καλλιεργητικά κόστη: 30 €/στρ) τα 40 €/στρ/έτος και μέση παραγωγή ξηρής βιομάζας τον 1 τν/στρ, η τιμή διάθεσης της ξηρής βιομάζας από τον παραγωγό διαμορφώνεται στο διάστημα: παραγωγήκέρδοςκαλλιεργητικά κόστη τιμή διάθεσης ξ. βιομάζας τν/στρ/έτος €/στρ/έτος€/στρ/έτος€/τν 1403070 ή 70 €/τν / 18000 MJ/τν * 3600 ΜJ/MWh = 14 €/MWhinput. Θεωρώντας, ότι οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις της Δ. Μακεδονίας απέχουν από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής (ΑΗΣ) κατά μέσο όρο 30 χλμ, το συνολικό κόστος με το οποίο η βιομάζα θα φθάνει στους ΑΗΣ είναι: (65 + 2 x 30 x 1,06)/16,9 = 8 €/τνή1,5 €/MWh

30 ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ και ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Οπότε, το συνολικό κόστος της πρώτης ύλης βιομάζας για τη ΔΕΗ, θα ανέλθει σε: 15,5 €/MWh για αγριαγκινάρα από τη Δ. Μακεδονία Οι διαθέσιμες εκτάσεις για την καλλιέργεια αγριαγκινάρας και η παραγωγή ξ. βιομάζας για απόδοση 1 ξ.τν βιομάζας /στρ, στη Δ. Μακεδονία, είναι: 0,75 εκ. στρή 0,75 εκ. ξ. τνή 3,75 εκ. MWhinput Οι οποίοι βάση του θερμικού τους περιεχομένου μπορούν να υποκαταστήσουν: (0,75 εκ. ξ. τν βιομάζας) Χ (5 MWhinput/ξ.τν) / (1,4 MWhinput /τν λιγνίτη) = 2,7 εκ. τν λιγνίτη ή το 5,95 % της παραγωγής λιγνίτη στη Δ. Μακεδονία (45 εκ. τν / έτος). Το συνολικό (εξόρυξη + εκπομπές CO2) κόστος λιγνίτη για τους ΑΗΣ της Δ. Μακεδονίας είναι: 45 εκ. τν x 16 €/τν = 720 εκ. € Ενώ στην περίπτωση της υποκατάστασης του 5,95 % του λιγνίτη από αγριαγκινάρα, το κόστος αυτό θα αυξανόταν σε: (45 – 2,7) εκ. τν λιγνίτη Χ 16 €/τν + 0,75 εκ. ξ. τν αγριαγκινάρα Χ 78 €/ξ. τν = 735 εκ. € ή κατά 2,1 %. Όμως το κόστος του λιγνίτη αποτελεί το 39 % του συνολικού κόστους της παραγόμενης ηλεκτρικής MWhe, οπότε η αύξηση της οριακής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος προς τον τελικό καταναλωτή θα ήταν μόνο 2,1 x 0,39 = 0,8 %.

31 ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Σε μέση απόσταση Α χλμ από τη θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί μονάδα συμπαραγωγής από βιομάζα, υπάρχουν διαθέσιμα Β χιλ στρ για την παραγωγή αγριαγκινάρας. Τα ετήσια καλλιεργητικά κόστη για την παραγωγή αγριαγκινάρας είναι 20 €/στρ, η ετήσια αποπληρωμή της αρχικής εγκατάστασης της φυτείας 15 €/στρ και το επιθυμητό περιθώριο κέρδους από τον παραγωγό 50 €/στρ. Αν η μέση στρεμματική απόδοση της αγριαγκινάρας στην περιοχή αναμένεται να είναι Γ ξ.τν/στρ και η σύσταση της φυσικής βιομάζας: CΔ % ΗΕ % Ο100 – Δ – Ε Τέφρα3 % ΥγρασίαΖ % να υπολογιστεί το ειδικό κόστος (€/ΜWh) της θερμικής ενέργειας εισόδου στη μονάδα με βάση την ΑΘΔ και την ΚΘΔ της πρώτης ύλης. Για τη μεταφορά βιομάζας αγριαγκινάρας χρησιμοποιούνται “μπάλες” με φαινόμενη πυκνότητα 300 kg/m3 – το κόστος μεταφοράς και φορτο-εκφόρτωσης να υπολογισθεί όπως στις σημειώσεις. Οι λύσεις να παραδοθούν σε αρχείο εξέλ με τη παρακάτω δομή:

32 ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ (συμπληρώνονται μόνο τα σκιασμένα κελιά) ΑπόστασηχλμΕτήσια καλιεργητικά κόστη€/στρ/έτος ΈκτασηστρΑποπληρωμή φυτείας€/στρ/έτος Στρεμματική απόδοσηξ.τν/στρΠεριθώριο παραγωγού€/στρ/έτος Βιομάζαξετ βιομάζα C%gr/kgmol/kg Η%gr/kgmol/kg Ο%gr/kgmol/kg Τέφρα% Υγρασία% ΑΘΔ ξετ βιομάζαςkJ/kg ξ. βιομάζαςΠαραγωγή βιομάζαςtn ξ. βιομάζας/έτος ΑΘΔ βιομάζαςkJ/kg βιομάζαςΦορτίο βιομάζαςtn/δρομολόγιο Υγρασίαmol/kg βιομάζαςξ.tn/δρομολόγιο Παραγόμενη υγρασίαmol/kg βιομάζαςΚόστος μεταφοράς€/ξ.tn Ολική υγρασίαmol/kg βιομάζαςκέρδος παραγωγού€/ξ.tn ΚΘΔ βιομάζαςkJ/kg βιομάζαςκόστη παραγωγού€/ξ.tn Κόστος βιομάζας€/ξ.tn ΑΘΔ βιομάζαςMWh/tn€/tn ΚΘΔ βιομάζαςMWh/tn κόστος θερμικής€/MWh ΑΘΔ ενέργειας εισόδου€/MWh ΚΘΔ

33 ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ – ΟΜΑΔΕΣ ΑΒΓΔΕΖ 125150,64975 230250,6549,16,985,5 335 0,749,26,966 440450,7549,36,946,5 545550,849,46,927 650650,8549,56,97,5 755750,949,66,888 860850,9549,76,868,5 96595149,86,849 10701051,0549,96,829,5 11751151,1506,810 12801251,1550,16,7810,5 13851351,250,26,7611 14901451,2550,36,7411,5 15951551,350,46,7212 161001651,3550,56,712,5 171051751,450,66,6813 181101851,4550,76,6613,5 191151951,550,86,6414 201202051,5550,96,6214,5 211252151,6516,615 221302251,6551,16,5815,5 ΑΒΓΔΕΖ 231352351,751,26,5616 241402451,7551,36,5416,5 251452551,851,46,5217 261502651,8551,56,517,5 271552751,951,66,4818 281602851,9551,76,4618,5 29165295251,86,4419 301703052,0551,96,4219,5 311753152,1526,420 321803252,1552,16,3820,5 331853352,252,26,3621 341903452,2552,36,3421,5 351953552,352,46,3222 362003652,3552,56,322,5 372053752,452,66,2823 382103852,4552,76,2623,5 392153952,552,86,2424 402204052,5552,96,2224,5 412254152,6536,225 422304252,6553,16,1825,5 432354352,753,26,1626 442404452,7553,36,1426,5


Κατέβασμα ppt "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Βιομάζα Τύποι και χαρακτηριστικά στερεών καυσίμων βιομάζας, κόστος παραγωγής και μεταφοράς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google