Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

2 Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία Πανεπιστήμιο Αιγαίου

3 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχεδιάγραμμα Ροής της Διαδικασίας Κινητικότητας για Διδασκαλία

4  Η Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+ αποφασίζει την ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία  Το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: -Με ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα -Αναρτήσεις σε πίνακες ανακοινώσεων Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Τρεις (3) μήνες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Έναρξη διαδικασίας

5 Δικαιολογητικά:  Αίτηση  Πρόσκληση (invitation letter) για διδασκαλία από το Ίδρυμα υποδοχής στην οποία να προσδιορίζεται: -Το ακριβές χρονικό διάστημα της παραμονής (ημερομηνίες και ώρες διδασκαλίας). Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα θα πρέπει να διαρκεί από 2 έως 4 ημέρες, εξαιρουμένων των ημερών μετακίνησης. -Το Τμήμα στο οποίο θα γίνει η διδασκαλία. -Ότι το θέμα διδασκαλίας εντάσσεται στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Υποβολή Αιτήσεων – Δικαιολογητικά

6 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχεδιάγραμμα Ροής της Διαδικασίας Κινητικότητας για Διδασκαλία

7  Το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων αποδελτιώνει τις υποβληθείσες αιτήσεις  Έλεγχος των αιτήσεων με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας: Ο/Η δικαιούχος προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κινητικότητας θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας: Πρέπει να εργάζεται ως μέλος του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες) Πρέπει να είναι εργαζόμενος/η στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά του/της Πρέπει να υπάρχει υπογεγραμμένη και σε ισχύ διμερής συμφωνία μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Ιδρύματος Υποδοχής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Προετοιμασία Συνεδρίασης Επιτροπής Διαχείρισης Erasmus+ - Έλεγχος αιτήσεων με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας

8 Κριτήρια ταξινόμησης αιτήσεων: Πανεπιστήμιο Αιγαίου Προετοιμασία Συνεδρίασης Επιτροπής Διαχείρισης Erasmus+ - Κατάταξη αιτήσεων με βάση τα κριτήρια ταξινόμησης ΚριτήριαΜοριοδότηση Προηγούμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα Έως 20 μόρια (απόσταση από το έτος τελευταίας συμμετοχής στο πρόγραμμα Χ 2) (όριο η δεκαετία) Βαθμίδα Λέκτορας, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ (κ.λπ.) 8 Επίκουρος 6 Αναπληρωτής 4 Καθηγητής 2 ΑμεΑ5 μόρια Νέο Ίδρυμα (νέα συνεργασία)5 μόρια

9 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχεδιάγραμμα Ροής της Διαδικασίας Κινητικότητας για Διδασκαλία

10  Το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων ανακοινώνει τον κατάλογο των επιλεγέντων/εισων και επιλαχόντων/ουσων -Με ηλεκτρονικό μήνυμα στους ενδιαφερόμενους/ενες -Αναρτήσεις σε πίνακες ανακοινώσεων Προθεσμία Ενστάσεων: δέκα (10) ημέρες  Ορισμός καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φακέλου για μετακίνηση Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ανακοίνωση Καταλόγου επιλεγέντων/εισων – επιλαχόντων/ουσων

11  Οι επιλεγέντες/εισες για κινητικότητα υποβάλλουν το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά: - Πρόγραμμα διδασκαλίας εγκεκριμένο και από τα δύο Ιδρύματα (με υπογραφή Προέδρου Τμήματος). - Σύμβαση κινητικότητας στην οποία προσδιορίζονται οι ειδικοί όροι της, όπως ο σκοπός, η διάρκεια, η επιχορήγηση, οι διαδικασίες πληρωμής, κ.ά. - Απόδειξη πληρωμής των εισιτηρίων (φωτοτυπία) Πανεπιστήμιο Αιγαίου Υποβολή φακέλου δικαιολογητικών – Έλεγχος - Διαύγεια – Έκδοση εντάλματος

12 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχεδιάγραμμα Ροής της Διαδικασίας Κινητικότητας για Διδασκαλία

13 Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων & Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων  Έλεγχος φακέλου δικαιολογητικών  Υπογραφή Σύμβασης  Ανάρτηση σε Διαύγεια  Ενημέρωση του/της μετακινούμενου/ης για τα δικαιολογητικά επιστροφής  Έκδοση εντάλματος για προκαταβολή επιχορήγησης Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας  Προκαταβολή της επιχορήγησης στον/στην μετακινούμενο/η στο 100% από ΕΛΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Έλεγχος δικαιολογητικών - Διαύγεια – Έκδοση εντάλματος - Επιχορήγηση

14 Ο/η μετακινούμενος/η καταθέτει στο Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων & Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων:  Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία  Διαδικτυακή τελική έκθεση (EU Survey) σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που θα λάβει το αίτημα για τη συμπλήρωσή της  Κάρτες επιβίβασης Έλεγχος των παραπάνω δικαιολογητικών από το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων & Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διαδικασία μετά την μετακίνηση

15 Μετά από τον τελικό έλεγχο των δικαιολογητικών από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας:  Ολοκλήρωση της λογιστικής διαδικασίας της κινητικότητας &  Ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας της κινητικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τελικός Έλεγχος – Ολοκλήρωση Διαδικασίας της Κινητικότητας

16 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχεδιάγραμμα Ροής της Διαδικασίας Κινητικότητας για Διδασκαλία

17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων/ Γραφείο Erasmus erasmus@aegean.gr Τηλ. 2251036165/36118 http://erasmus.aegean.gr/ https://www.facebook.com/erasmus.Uaegean Ευχαριστούμε πολύ! erasmus@aegean.gr https://www.facebook.com/erasmus.Uaegean


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google