Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχιτεκτονική-ΙI Ενότητα 5 : Αρχιτεκτονική ΙΑ-32 Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχιτεκτονική-ΙI Ενότητα 5 : Αρχιτεκτονική ΙΑ-32 Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχιτεκτονική-ΙI Ενότητα 5 : Αρχιτεκτονική ΙΑ-32 Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοποί ενότητας Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εξεταστούν οι προκλήσεις που οδήγησαν στην ανάπτυξη μεγαλύτερων επεξεργαστών, όπως των επεξεργαστών με αρχιτεκτονική ΙΑ32. 4

5 Περιεχόμενα ενότητας Αρχιτεκτονική ΙΑ32-Εισαγωγή Μονάδα προανάκλησης ή ουρά εντολών Εξέλιξη διαδρόμου δεδομένων και ρολογιού Μαθηματικός συνεπεξεργαστής Τεχνική προόδευσης εντολών Σύστημα διακοπών 5

6 Αρχιτεκτονική ΙΑ-32 – Εισαγωγή Η αρχιτεκτονική ΙΑ-32 περιλαμβάνει όλους τους μΕ με μήκος λέξης τουλάχιστον 32 bits: 80386 (P3) 80486 (P4) Pentium (P5) Pentium Pro, II, III (P6) Pentium 4 6

7 Στη μονάδα αυτή δημιουργείται πρόβλημα όταν υπάρξει μια εντολή διακλάδωσης, οπότε αναβάλλεται η εκτέλεση της επόμενης εντολής και προκαλείται καθυστέρηση. Μονάδα πρόβλεψης (Branch Prediction), από τον Pentium, η οποία είναι μια κρυφή μνήμη (BTB-Branch Target Buffer) για την αποθήκευση της προϊστορίας εκτέλεσης κάθε διακλάδωσης. Έτσι, η ουρά γεμίζει με τις εντολές που υπάρχουν στη διεύθυνση διακλάδωσης. Στον Pentium 4 υπάρχει BTB και για τα δεδομένα, άρα ταχύτερη διαδικασία. Μονάδα προανάκλησης ή ουρά εντολών 7

8 Πλεονέκτημα είναι η αύξηση του αριθμού διακίνησης δεδομένων στη μονάδα του χρόνου. Μειονέκτημα είναι η αύξηση του αριθμού γραμμών στη μητρική. Αύξηση της συχνότητας ρολογιού σημαίνει ταχύτερη λειτουργία, αλλά τα παρασιτικά στοιχεία (χωρητικότητες-επαγωγή) επηρεάζουν περισσότερο. Διαχωρισμός χρονισμού του πυρήνα από το διάδρομο. Εξέλιξη διαδρόμου δεδομένων & ρολογιού 8

9 Μαθηματικός συνεπεξεργαστής & Πολυεπεξεργασία (1) Από τον 80486 και μετά, οι μΕ συμπεριλαμβάνουν το μαθηματικό συνεπεξεργαστή (FPU-Floating Point Unit) με αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας πραγματοποίησης αριθμητικών πράξεων. Πολυεπεξεργασία για απαιτητικές εφαρμογές με τη χρήση ανεξάρτητων μΕ ή τη συνύπαρξη 2 ή περισσότερων στο ίδιο ολοκληρωμένο ή υπερνημάτωση (HyperThreading). Η τεχνική ΗΤ εφαρμόστηκε στον Pentium 4 και χρησιμοποιεί διπλή ομάδα καταχωρητών έτσι ώστε η μονάδα προανάκλησης και εκτέλεσης να μπορούν να παρακολουθούν εναλλακτικά τη ροή δύο προγραμμάτων. 9

10 Επιθυμητή η δυνατότητα χρήσης του FSB από οποιονδήποτε μΕ άσχετα αν είναι δεσμευμένο από άλλον μΕ. Ο Pentium δέχεται μόνο 2 αιτήσεις διακίνησης δεδομένων, ο Pentium Pro 8 και ο Pentium 4 μέχρι 12. Ο μΕ θέλει να διαβάσει/γράψει σε μια περιφερειακή συσκευή. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα, η συσκευή ζητάει παράταση, καταγράφεται η ταυτότητα της διακίνησης και ο μΕ παραχωρεί το διάδρομο. Η συσκευή αίρει την αίτηση παράτασης και από την προηγούμενη καταγραφή του τύπου της διακίνησης ολοκληρώνεται η διακίνηση δεδομένων. Μαθηματικός συνεπεξεργαστής & Πολυεπεξεργασία (2) 10

11 Τεχνική προόδευσης εντολών Αρχικά, η μονάδα εκτέλεσης εντολών ολοκληρώνει την εκτέλεση μιας εντολής και μετά προχωράει στην εκτέλεση της επόμενης (μονή προόδευση). Ο Pentium έχει 2 διαδρόμους προόδευσης και εκτελεί 2 εντολές σε κάθε περίοδο ρολογιού. (υπερβαθμωτός μΕ). Οι Pentium Pro, II, III, 4 έχουν 3 διαδρόμους προόδευσης και επομένως μεγαλύτερη ταχύτητα επεξεργασίας. Οι εντολές έχουν μεταβλητό μήκος από 1 έως 15 bytes, με αποτέλεσμα το δύσκολο συγχρονισμό των μονάδων προόδευσης. Ο Pentium Pro μετατρέπει όλες τις εντολών σε σταθερό αριθμό μικρο- εντολών (μops). Ο μΕ τις τοποθετεί σε ουρά όπως είναι η ροή εκτέλεσής τους αλλά μπορεί να τις εκτελεί με διαφορετική σειρά ανάλογα με το τι συμφέρει την προόδευση έτσι ώστε να μη δημιουργούνται καθυστερήσεις. 11

12 APIC: Advanced Peripheral Interrupt Controller Προηγμένος ελεγκτής διακοπών ο οποίος λειτουργεί σε περιβάλλον πολύ-επεξεργασίας. Σύστημα διακοπών (1) 12

13 Σύστημα διακοπών (2) Κάθε μΕ περιέχει έναν τοπικό ελεγκτή διακοπών (Local APIC), ο οποίος επικοινωνεί με τις περιφερειακές συσκευές μέσω μιας μονάδας προσαρμογής (I/O APIC). Η επικοινωία μεταξύ του τοπικού ελεγκτή και της μονάδας προσαρμογής γίνεται με 3 γραμμές (APIC bus). Δύο γραμμές δεδομένων και ένα ρολόϊ. Η σύνδεση της μονάδας προσαρμογής με τους μΕ γίνεται με την τεχνική μαργαρίτας (daisy chain). Η μονάδα προσαρμογής προγραμματίζεται έτσι ώστε κάθε είσοδος διακοπής να εξυπηρετείται από κάποιον επεξεργαστή. Στον Pentium 4, το APIC bus είναι το FSB. 13

14 Βιβλιογραφία 1.Ι. Ν. Έλληνας, “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Οικογένεια Επεξεργαστών 80Χ86”,, ISBN: 978-960-930121-3, Αθήνα 2007. 2.Γεωργίου Δ. Κόγια, “Αρχιτεκτονική, Οργάνωση και Προγραμματισμός μικροϋπολογιστών”, Σύγχρονη Εκδοτική. 3.Κ. Ζ. Πεκμεστζή, “Συστήματα μικροϋπολογιστών”, Εκδόσεις Συμμετρία. 4.Yu-Cheng Liu, Glenn A. Gibson, “Microprocessor systems: The 8086/8088-Family Architecture, Programming and Design”, Prentice Hall. 5.Barry B. Brey, “The Intel Microprocessors 8086…Pentium. Architecture, Programming and Interfacing”. 6.John Uffenbeck, “Microcomputers and Microprocessors”, Prentice Hall. 7.W. H. Murray, C. H. Pappas, “80386/80286 Assembly Language Programming”, McGraw Hill. 14

15 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "Αρχιτεκτονική-ΙI Ενότητα 5 : Αρχιτεκτονική ΙΑ-32 Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google