Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχιτεκτονική-ΙI Ενότητα 4 : Μνήμες Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχιτεκτονική-ΙI Ενότητα 4 : Μνήμες Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχιτεκτονική-ΙI Ενότητα 4 : Μνήμες Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοποί ενότητας Η ενότητα αυτή εξετάζει τις μνήμες ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος και έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη της λειτουργίας και σχεδίασης των κρυφών μνημών. 4

5 Περιεχόμενα ενότητας Μνήμες RAM Αρχή λειτουργίας DRAM Κρυφή ή λανθάνουσα μνήμη Κρυφή μνήμη στον Η/Υ Αρχή λειτουργίας Κρυφής Μνήμης Δομή Κρυφής Μνήμης Σύνδεση Κρυφής Μνήμης Παρατηρήσεις Επεξεργαστής-Λανθάνουσα Μνήμη-Μητρική 5

6 Μνήμες RAM Στατική RAM (SRAM)  Δομικό στοιχείο το flip-flop - Μικρός χρόνος προσπέλασης - Μικρός βαθμός ολοκλήρωσης - Μεγάλο κόστος - Κρυφή μνήμη (Cache Memory) Δυναμική RAM (DRAM)  Δομικό στοιχείο τρανσίστορ και πυκνωτής - Μεγάλος χρόνος προσπέλασης - Μεγάλος βαθμός ολοκλήρωσης - Μικρό κόστος - Ανανέωση (Refresh) του φορτίου των πυκνωτών 6

7 1.Ο ελεγκτής δίνει τη διεύθυνση σειράς (RAS- Row Address Select) 2.Η σειρά μεταφέρεται στον απομονωτή σειράς 3.Ο ελεγκτής δίνει τη διεύθυνση στήλης (CAS- Column Address Select) 4.Το δεδομένο μεταφέρεται από τον απομονωτή σειράς στη CPU Αρχή λειτουργίας DRAM (1) 7

8 Ο ελεγκτής μνήμης εξασφαλίζει αναζωογόνηση των δεδομένων με ρυθμό 15 μs (refresh rate). Αρχή λειτουργίας DRAM (2) 8

9 Κρυφή ή λανθάνουσα μνήμη (Cache Memory) Η κρυφή μνήμη είναι το πρώτο επίπεδο μνήμης. Είναι στατική, μικρού μεγέθους και βελτιώνει την ταχύτητα του συστήματος του οποίου ο κύριος όγκος μνήμης είναι αργές δυναμικές μνήμες. Το τι αποθηκεύεται στις κρυφές μνήμες αποφασίζεται με την αρχή της χωρικής ή χρονικής τοπικότητας: - Χωρική τοπικότητα (Space locality): Δεδομένα ή εντολές που ευρίσκονται σε παραπλήσιες διευθύνσεις με αυτήν που χρησιμοποιείται. - Χρονική τοπικότητα (Time locality): Δεδομένα ή εντολές που πιθανόν να επαναληφθούν αμέσως μετά. 9

10 L1: Μέσα στον επεξεργαστή, δεδομένα ή εντολές ή και τα δύο. Συνήθως και τα δύο επειδή βοηθάει την προόδευση των εντολών. L2: Μέσα στον επεξεργαστή ή στο άρθρωμά του. Εάν είναι εκτός χρησιμοποιείται ειδικός δίαυλος επικοινωνίας για να μην επιβαρύνεται το FSB. L3: Μπορεί να είναι μέσα στον επεξεργαστή για βελτίωση της επεξεργασίας. Κρυφή μνήμη στον Η/Υ 10

11 Στοιχεία της λανθάνουσας μνήμης Λανθάνουσα μνήμη (Cache) 11

12 Επιτυχία (Hit): όταν τα δεδομένα ευρίσκονται σε ένα μπλοκ Χ της ΚΜ. Ρυθμός επιτυχίας (Hit rate)=Επιτυχείς προσβάσεις στη μονάδα χρόνου Χρόνος επιτυχίας (Hit time): Χρόνος προσπέλασης της RAM+χρόνος για να αποφασιστεί αν η πρόσβαση είναι επιτυχής ή όχι. Ρυθμός αποτυχίας (Miss rate)=1-Hit rate Ποινή αποτυχίας (Miss penalty)=Χρόνος αναζήτησης στην Κύρια Μνήμη+χρόνος μεταφοράς στην ΚΜ+χρόνος μεταφοράς στη CPU Αρχή λειτουργίας ΚΜ 12

13 Η κύρια μνήμη οργανώνεται σε Μ μπλοκ (Μ=2 Ν /L), όπου L είναι ο αριθμός λέξεων του κάθε μπλοκ (Ν είναι ο αριθμός των γραμμών του Address Bus). Η κρυφή μνήμη αποτελείται από C σειρές (C { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/40/11178082/slides/slide_13.jpg", "name": "Η κύρια μνήμη οργανώνεται σε Μ μπλοκ (Μ=2 Ν /L), όπου L είναι ο αριθμός λέξεων του κάθε μπλοκ (Ν είναι ο αριθμός των γραμμών του Address Bus).", "description": "Η κρυφή μνήμη αποτελείται από C σειρές (C

14 Η CPU τοποθετεί τη διεύθυνση για την ανάγνωση ενός δεδομένου. Εάν αυτό υπάρχει στην ΚΜ, μεταφέρεται στη CPU μέσω του τοπικού διαύλου. Εάν δεν ευρίσκεται στην ΚΜ, η διεύθυνση μεταφέρεται στο δίαυλο του συστήματος και το μπλοκ της κύριας μνήμης στο οποίο ευρίσκεται το δεδομένο μεταφέρεται στην ΚΜ και στον επεξεργαστή μέσω του FSB. Σύνδεση λανθάνουσας μνήμης 14

15 Παρατηρήσεις Το μέγεθος της γραμμής επηρεάζει πολύ το ρυθμό επιτυχίας, ο οποίος αυξάνεται με το μέγεθός της. Εάν μια γραμμή περιέχει περισσότερα δεδομένα, τότε σύμφωνα με την αρχή της τοπικότητας υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί ξανά. Αυτό ισχύει μέχρι ένα μέγεθος γραμμής. Πέραν από αυτό το μέγεθος, τα δεδομένα απομακρύνονται πολύ από αυτό που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή και επομένως τα απομακρυσμένα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται συχνά με αποτέλεσμα να ελαττώνεται ο ρυθμός επιτυχίας. 15

16 Τύποι CPU, Cache, Motherboard Επεξεργαστής-Λανθάνουσα μνήμη-Μητρική 16

17 Βιβλιογραφία 1.Ι. Ν. Έλληνας, “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Οικογένεια Επεξεργαστών 80Χ86”,, ISBN: 978-960-930121-3, Αθήνα 2007. 2.Γεωργίου Δ. Κόγια, “Αρχιτεκτονική, Οργάνωση και Προγραμματισμός μικροϋπολογιστών”, Σύγχρονη Εκδοτική. 3.Κ. Ζ. Πεκμεστζή, “Συστήματα μικροϋπολογιστών”, Εκδόσεις Συμμετρία. 4.Yu-Cheng Liu, Glenn A. Gibson, “Microprocessor systems: The 8086/8088-Family Architecture, Programming and Design”, Prentice Hall. 5.Barry B. Brey, “The Intel Microprocessors 8086…Pentium. Architecture, Programming and Interfacing”. 6.John Uffenbeck, “Microcomputers and Microprocessors”, Prentice Hall. 7.W. H. Murray, C. H. Pappas, “80386/80286 Assembly Language Programming”, McGraw Hill. 17

18 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "Αρχιτεκτονική-ΙI Ενότητα 4 : Μνήμες Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google