Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4 ο. Ο χριστιανικός ναός στην Ύστερη Αρχαιότητα και το Βυζάντιο: Καταβολές, ορολογία και τυπολογία Α. Ορλάνδος, Η ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4 ο. Ο χριστιανικός ναός στην Ύστερη Αρχαιότητα και το Βυζάντιο: Καταβολές, ορολογία και τυπολογία Α. Ορλάνδος, Η ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4 ο. Ο χριστιανικός ναός στην Ύστερη Αρχαιότητα και το Βυζάντιο: Καταβολές, ορολογία και τυπολογία Α. Ορλάνδος, Η ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική της μεσογειακής λεκάνης Ι-II, Αθήναι 1952 R. Krautheimer, Παλαιοχριστιανική και βυζαντινή αρχιτεκτονική (ελλ. μετφ.), Αθήνα 1991 J.-B. Ward-Perkins, Constantine and the Origins of the Christian Basilica, PBSR 22 (1954) 69-90 R. Krautheimer, The Constantinian Basilica, DOP 21 (1967) 131-140 Π.Λ. Βοκοτόπουλος, Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις την δυτικήν Στερεάν Ελλάδα και την Ήπειρον, Θεσσαλονίκη 1992 2 G. Millet, L’école grecque dans l’architecture byzantine, Paris 1916

2 Ι. Ο χριστιανικός ναός στην Ύστερη Αρχαιότητα

3 Συρία, Δούρα Ευρωπός: τοπογραφικό

4 Συρία, Δούρα Ευρωπός: χριστιανική οικία (πριν από το 257, ίσως 231-232)

5 Βασικοί τύποι χριστιανικών ναών μετά το 313 ΒασιλικήΠερίκεντρο κτίριο

6 Μέρη του ναού: αίθριο (atrium) και νάρθηκας (vestibulum)

7 Μέρη του ναού: κυρίως ναός (quadratum populi)

8 Τρίκλιτες και πεντάκλιτες βασιλικές

9 Εγκάρσιο κλίτος (ψηλό και χαμηλό)

10 Δικελυφωτοί ναοί – Περίκεντρα κτίρια

11 Ιερό βήμα Λειτουργικές κατασκευές: αγία τράπεζα

12 Ιερό βήμα Λειτουργικές κατασκευές: κιβώριο και εγκαίνιο

13 Ιερό βήμα Λειτουργικές κατασκευές: επισκοπικός θρόνος και κύκλιο

14 Ιερό βήμα Λειτουργικές κατασκευές: φράγμα του πρεσβυτερίου

15 Μέρη του ναού: κυρίως ναός Λειτουργικές κατασκευές: άμβωνας (pulpitum, ambo) 1. Με μια κλίμακα 2. Με δυο αντικριστές κλίμακες

16 3. Ριπιδιόσχημος άμβωνας Μέρη του ναού: κυρίως ναός Λειτουργικές κατασκευές: άμβωνας (pulpitum, ambo)

17 Συριακού τύπου άμβωνας Μέρη του ναού: κυρίως ναός Λειτουργικές κατασκευές: άμβωνας

18 Θεσσαλονίκη, Άγιος Δημήτριος Ρώμη, Άγιος Πέτρος Μέρη του ναού: κίθριο Λειτουργικές κατασκευές: φιάλη

19 Προσκτίσματα Vicanza, Santa Maria Mater Domini Ραβέννα, ναός Τιμίου Σταυρού Ιεροσόλυμα, Όρος των Ελαιών, βασιλική Ν κλιτύος Μήδαβα (Madaba), επισκοπικός ναός

20 Βαπτιστήριο Ισραήλ, Shivta, εκκλησία, Β κλίτος ΠΓΔΜ, Βάργαλα, Επισκοπική βασιλική ΠΓΔΜ, Στόβοι (Stobi), Επισκοπική βασιλική Κόρινθος, Βασιλική Λεχαίου, βαπτιστήριο και χρισμάριο

21 ΙΙ. Ο χριστιανικός ναός στο Βυζάντιο

22 Αγία Ειρήνη ( τρουλαία βασιλική), ιουστινιάνεια περίοδος (κατά T. Mathews) Ο τρούλος επικάθεται στο μέσο του κεντρικού κλίτους

23 Ο τρούλος επικάθεται σε καμάρες που φτάνουν στους εξωτερικούς μακρούς τοίχους Αγία Ειρήνη, β’ φάση (μετά το 741)

24 Θεσσαλονίκη, Αγία Σοφία (α’ φάση: β’ μισό 8 ου αι., β’ φάση: 840) Ο τρούλος επικάθεται σε τέσσερα τόξα στο κέντρο του ναού

25

26

27 Ο τρούλος φέρεται μέσω καμαρών και λοφίων από τέσσερα ελεύθερα στηρίγματα

28 Σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός: τετρακιόνιος, σύνθετος, ημισύνθετος, δικιόνιος, δίστυλος, συνεπτυγμένος, με συνεπτυγμένο το δυτικό σκέλος, τετράστυλος σύνθετος σταυροειδής ημισύνθετος σταυροειδής δικιόνιος σταυροειδής απλός τετρακιόνιος με συνεπτυγμένο το δυτικό σκέλος συνεπτυγμένος σταυροειδήςτετράστυλος Ο τρούλος φέρεται από τέσσερα ελεύθερα στηρίγματα

29 Ο σύνθετος εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο της Κωνσταντινούπολης: καθολικό μονής Μυρελαίου (10 ος αι.) και παρεκκλήσιο μονής Παμμακαρίστου (14 ος αι.)

30 Ο τρούλος φέρεται από τέσσερα ελεύθερα στηρίγματα Το περίστωο γύρω από τον εγγεγραμμένο σταυροειδή ναό: η περίπτωση των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης (1310-1314)

31 Βοιωτία, μονή Οσίου Λουκά, συγκρότημα καθολικού

32

33 Βοιωτία, μονή Οσίου Λουκά, ναός Παναγίας (σύνθετος σταυροειδής εγγεγραμμένος)

34 Βοιωτία, μονή Οσίου Λουκά, καθολικό (σύνθετος οκταγωνικός ναός)

35 Πώς προέκυψε ο σύνθετος οκταγωνικός ναός;

36 Χίος, Νέα Μονή (μέσα 11 ου αι.) (απλός οκταγωνικός ναός)

37 Πώς προέκυψε ο απλός ακταγωνικός ναός;

38 Πύλη Τρικάλων, ναός της Πόρτα-Παναγιάς (1283)

39 Σταυρεπίστεγος ναός

40

41 Μυστράς, μονή Βροντοχίου, Αφεντικό (1300-1310) Ο «μικτός» τύπος του Μυστρά

42 Μέρη του ναού και λειτουργικές κατασκευές (αγία τράπεζα, κιβώριο, τέμπλο, άμβωνας) Καλαμπάκα, ναός Κοίμησης Θεοτόκου, άμβωνας Μονή Οσίου Λουκά, καθολικό, άποψη του τέμπλου


Κατέβασμα ppt "4 ο. Ο χριστιανικός ναός στην Ύστερη Αρχαιότητα και το Βυζάντιο: Καταβολές, ορολογία και τυπολογία Α. Ορλάνδος, Η ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google