Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 1 Διαδίκτυο και παγκόσμιος ιστός Εισαγωγικές έννοιες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 1 Διαδίκτυο και παγκόσμιος ιστός Εισαγωγικές έννοιες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 1 Διαδίκτυο και παγκόσμιος ιστός Εισαγωγικές έννοιες
Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο

2 Δίκτυα Υπολογιστών Είναι ένα σύνολο υπολογιστών οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με καλώδια / ασύρματα με υποστήριξη προγραμμάτων και πρωτοκόλλων με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών την κοινή χρήση συσκευών την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων τους

3 Κατηγορίες δικτύων υπολογιστών με βάση την γεωγραφική τους κατανομή
Κατηγορίες δικτύων υπολογιστών με βάση την γεωγραφική τους κατανομή Τοπικά δίκτυα (Local Area Networks - LANS) Οι υπολογιστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή σε κοντινές αποστάσεις και η σύνδεση τους γίνεται απ’ ευθείας είτε με καλώδιο είτε ασύρματα Δίκτυα Ευρεία Περιοχής (Wide Area Networks – WANS) Οι υπολογιστές είναι απομακρυσμένοι και η σύνδεση γίνεται μέσω τηλεπικοινωνιακών γραμμών

4 Ιστορική αναδρομή / internet
To 1957 η αμερικανική κυβέρνηση ξεκίνησε την έρευνα για την δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνιών που θα εξακολουθούσε να λειτουργεί και κάτω από συνθήκες πολέμου.

5 Ιστορική αναδρομή / internet
Η λύση ήρθε από τον Paul Baran, ερευνητή της εταιρίας Rand, ο οποίος σχεδίασε ένα δίκτυο επικοινωνίας υπολογιστών χωρίς κεντρικό άξονα, κεντρικούς διακόπτες, ούτε καν κεντρική διεύθυνση.

6 ARPANET, ο παππούς του Internet
Οι ιδέες του Baran οδήγησαν το 1969 στη δημιουργία του πειραματικού δικτύου ARPAnet, από τα αρχικά της υπηρεσίας ARPA, Advanced Research Projects Agency.

7 ARPANET, ο παππούς του Internet
Τα περισσότερα από αυτά είχαν σχέση με στρατιωτική έρευνα, ενώ συχνά συνδέονταν και πανεπιστήμια.

8 ARPANET, ο παππούς του Internet
Το 1971 είχαν ήδη συνδεθεί 23 κόμβοι (hosts), ενώ το 1980 έγιναν 200, με παράλληλη δημιουργία των πρώτων διεθνών συνδέσεων.

9 Το intenret είναι γεγονός
Στις αρχές του 1980 το ARPAnet χωρίστηκε σε δύο τμήματα. Το πρώτο ήταν αποκλειστικά αφιερωμένο σε στρατιωτικές εφαρμογές και ονομαζόταν MILNET. Το άλλο τμήμα, που περιλάμβανε όλες τις υπόλοιπες χρήσεις ονομάστηκε Internet.

10 Και το internet μεγαλώνει
Η διασύνδεση των υπολογιστών άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής στα τέλη της δεκαετίας του '70 και στις αρχές της δεκαετίας του '80, οπότε και δημιουργήθηκαν τρία μεγάλα δίκτυα : το ΒΙΤΝΕΤ, το CSNET και το NSFnet.

11 Το πρωτόκολλο του internet TCP / IP
Από το 1983 άρχισε να χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του '70 από τo ARPAnet. 

12 Η γέννηση του WWW παγκόσμιου ιστού
Το 1993, το εργαστήριο CERN στην Ελβετία παρουσιάζει το World Wide Web (WWW) (Παγκόσμιο Ιστό) που αναπτύχθηκε από τον Tim Berners-Lee.

13 Το internet μπαίνει στα σπίτια μας
Το 1995 εμφανίζονται στο Internet διάφορα εμπορικά δίκτυα που ανήκουν σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών Internet (Internet Service Providers - ISP) και προσφέρουν πρόσβαση στο Internet για όλους.

14 Και διαδίδεται πάρα πολύ γρήγορα (βαθμός διάδοσης ανά 100 κατοίκους)

15 Στατιστικά στοιχεία

16 Στατιστικά στοιχεία

17 Στατιστικά στοιχεία

18 Από τι αποτελείται το Διαδίκτυο
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Δικτυακές συσκευές modem, hub, routers, κλπ Συνδέσεις καλώδια / ασύρματα Λογισμικό Apache, Firefox, κλπ Σημαντικό

19 Τι είναι το Internet – Διαδίκτυο
Το διαδίκτυο είναι ένα διεθνές δίκτυο υπολογιστών Για να καταλάβει ο ένας υπολογιστής τον άλλον πρέπει να συμφωνήσουν σε «τεχνικές συμβάσεις», Αυτές καθορίζονται από το πρωτόκολλο TCP/IP Οι υπολογιστές που είναι συνδεμένοι στο Internet χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP/IP Σημαντικό

20 Το πρωτόκολλο TCP/IP είναι μια σειρά από τεχνικές συμβάσεις που καθορίζουν:
Τον τρόπο κωδικοποίησης των πληροφοριών οι οποίες θα σταλούν από τον έναν υπολογιστή (πομπός) στον άλλον (δέκτης). Τον τρόπο δρομολόγησης των πληροφοριών, ώστε να φτάσουν από τον έναν υπολογιστή στον άλλον. Τον τρόπο διευθυνσιοδότησης ώστε να μπορεί να εντοπιστεί ο υπολογιστής αποδέκτης. Τον τρόπο με τον οποίο το λογισμικό του κάθε υπολογιστή θα χειριστεί τις πληροφορίες που θα σταλούν ή θα ληφθούν από το Διαδίκτυο. Σημαντικό TCP / IP expained:

21 Το πρωτόκολλο TCP/IP καθορίζει: (1/4)
Τον τρόπο κωδικοποίησης των πληροφοριών οι οποίες θα σταλούν από τον έναν υπολογιστή (πομπός) στον άλλον (δέκτης). Πως θα μετατραπεί η φώτο σε κομματάκια για να φτάσει στον παράλήπτη… 010011 010011 010011 Πομπός Δέκτης

22 Το πρωτόκολλο TCP/IP καθορίζει: (2/4)
Τον τρόπο δρομολόγησης των πληροφοριών, ώστε να φτάσουν από τον έναν υπολογιστή στον άλλον.

23 Το πρωτόκολλο TCP/IP καθορίζει: (3/4)
Τον τρόπο διευθυνσιοδότησης ώστε να μπορεί να εντοπιστεί ο υπολογιστής αποδέκτης. 010011 010011 010011 Πομπός Δέκτης

24 Το πρωτόκολλο TCP/IP καθορίζει: (4/4)
Τον τρόπο με τον οποίο το λογισμικό του κάθε υπολογιστή θα χειριστεί τις πληροφορίες που θα σταλούν ή θα ληφθούν από το Διαδίκτυο. 010011 010011 010011 Πομπός Δέκτης

25 Η διασύνδεση μας στο διαδίκτυο και το πρωτόκολλο TCP / IP
xxx.xxx.xxx.xxx με x από 0 έως 255 πχ πχ Πχ δύο κάρτες δικτύου δύο διαφορετικές IP

26 Η διασύνδεση μας στο διαδίκτυο και το πρωτόκολλο TCP / IP

27 Υπηρεσία DHCP Υπηρεσία αυτόματης διευθυνσιοδότησης Ρυθμίσεις router
Με το που ανοίξει ένας ΥΗ o router του δίνει μια IP διεύθυνση (μπορεί διαφορετική κάθε φορά) Απενεργοποιημένη Γιατί;

28 Υπηρεσία DNS Υπηρεσία DNS: IP --> σε URL

29 Δραστηριότητες Ρύθμιση παραμέτρων tcp/ip στα windows
Ρύθμιση παραμέτρων router Ρύθμιση παραμέτρων wirelless

30 Δραστηριότητες ipconfig, ping, tracert
Πειραματισμός με τις παραπάνω εντολές Πειραματισμός σε γραφικό περιβάλλον Display the location of a network address Visually traceroute Whois lookup for a domain name Visual traceroute

31 Πως συνδεόμαστε στο διαδίκτυο;
Στο διαδίκτυο συνδέοντα δίκτυα υπολογιστών, όχι μεμονωμένοι υπολογιστές. Κάθε δίκτυο αποτελεί έναν κόμβο (node) και κάθε υπολογιστής του δικτύου έναν υπολογιστή υποδοχής (host). Η σύνδεση γίνεται με χρήση της ήδη υπάρχουσας τηλεπικοινωνιακής υποδομής μέσα και ανάμεσα στις χώρες Χάλκινα καλώδια Ασύρματες ζεύξεις Ζεύξεις οπτικών ινών Δορυφορικές ζεύξεις

32 Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών Internet (Internet Service Providers - ISPs)

33 Πρόσβαση στο Internet Πρέπει να διαθέτουμε Υπολογιστή
Modem + Router συνήθως είναι συσκευές «δύο σε ένα» και ονομάζονται gateways Τηλεφωνική γραμμή σταθερού ή κινητού Πρόσβαση σε κάποιον πάροχο υπηρεσιών Internet (Ιnternet Service provider)

34 Αποκέντρωση Στο διαδίκτυο δεν υπάρχει ένας κεντρικός υπολογιστής ή υπηρεσία η οποία να ελέγχει την δρομολόγηση των πληροφοριών. Η δρομολόγηση γίνεται με αποκεντρωμένο και κατανεμημένο τρόπο

35 Υπηρεσίες του Internet
Παγκόσμιος Ιστός - WWW (World Wide Web   ) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Μail) Μεταφορά αρχείων (ftp) Ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων (News) Άλλες υπηρεσίες Συνομιλία (Chat) Τηλεδιάσκεψη ( meeting) Χρήση μακρινού υπολογιστή (telnet) Tηλεσυνεργασία Μετάδοση ήχου (Real Audio) Μετάδοση Video κατά απαίτηση (Video On Demand) Voice Over IP Σημαντικό

36 Ο Παγκόσμιος ιστός World Wide Web (WWW)
Σημαντικό Είναι μια υπηρεσία του Internet ΠΡΟΣΟΧΗ μην την ταυτίζουμε με το ιντερνέτ Αποτελείται από εκατομμύρια ιστοσελίδες Υπολογιστές σε παγκόσμιο επίπεδο προσφέρουν πληροφορίες για διάφορα θέματα Κάθε υπολογιστής χαρακτηρίζεται από μια μοναδική διεύθυνση π.χ.

37 Ο Παγκόσμιος ιστός Ιστορική εξέλιξη
1989: ο Tim Berners-Lee υπεύθυνος πληροφορικής στο CERN έφτιαξε ένα σύστημα για την αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών στο εσωτερικό δίκτυο βασισμένο το υπερκείμενο. 1991: Το σύστημα εφαρμόστηκε με επιτυχία στο CERN. Το σύστημα βασίζονταν στο μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή 1992: 50 WEB SERVERS σε όλον τον κόσμο 1993: Η NCSA φτιάχνει τον πρώτο εξελιγμένο browser με όνομα MOSAIC

38 Mosaic Web Browser

39 Ο Παγκόσμιος ιστός Ιστορική εξέλιξη
1994: το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο για τον ιστό με τεράστια επιτυχία. 1994: Την ανάπτυξη του ιστού αναλαμβάνει το ΜΙΤ 1995: Δημιουργείται ο Netscape Navigator βασισμένος στην γλώσσα HTML 1995: Παρουσιάζεται η γλώσσα JAVA 1995: Παρουσιάζεται ο Internet Explorer 1995: web servers 1996: Η πρώτη μηχανή αναζήτησης με όνομα;

40 Ο Παγκόσμιος ιστός σήμερα
Google office και cloud computing Skype, Youtube (ήχος, βίντεο, κλπ) Παιχνίδια Εμπόριο (e-shops, skroutz, κλπ) Social networking Social media (Blogs, κλπ)

41 Ο Παγκόσμιος ιστός και υπερκείμενο
Ο Παγκόσμιος ιστός και υπερκείμενο Σημαντικό Εικόνα 12.4: Τα κείμενα των ιστοσελίδων μας επιτρέπει να ακολουθούμε το δικό μας μονοπάτι ανάγνωσης. Οι ιστοσελίδες συνδέονται μεταξύ τους με ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. Όταν ο δείκτης του ποντικιού περνάει πάνω από έναν σύνδεσμο τότε από "βελάκι" μεταμορφώνεται σε "χεράκι"

42 Το μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή / Client - server
Ένας server / πολλοί clients Παράδειγμα printer server ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν αναφερόμαστε σε υπολογιστή αλλά σε υπηρεσία Σημαντικό

43 Το μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή / Client - server
Σημαντικό Συνεπώς έχουμε δύο κομμάτια λογισμικού: Το πρόγραμμα του εξυπηρετητή (server) εγκαθίσταται σε έναν υπολογιστή Το πρόγραμμα του πελάτη (client) σε πολλούς Ο Server διαχειρίζεται τα δεδομένα λαμβάνουν ερωτήσεις από τους clients απαντά σε ερωτήσεις των clients Οι clients κάνουν ερωτήσεις εμφανίζουν τις απαντήσεις

44 Το μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή / Client - server
Σημαντικό Server Client

45 Μοντέλο Client / Server στον υπηρεσία του παγκόσμιου ιστού
Σημαντικό Δίνει ιστοσελίδα (www.in.gr) Πελάτης Client Εξυπηρετητής Server Ζητάει ιστοσελίδα (www.in.gr) Πελάτης Client Πελάτης Client

46 Εξυπηρετητής (Server) στο www
Είναι υπολογιστής που εκτελεί ειδικό λογισμικό (πχ apache) Έχει σταθερή σύνδεση στο δίκτυο και είναι πάντα ανοιχτός Φιλοξενεί το περιεχόμενο (σελίδες) Παρέχει το περιεχόμενο σε πολλούς "πελάτες"  ταυτόχρονα Οι πελάτες βρίσκονται σε διάφορα σημεία του διαδικτύου Έχει μοναδική διεύθυνση στο διαδίκτυο (DNS όνομα) π.χ.

47 Πελάτες (Clients) στο www
Είναι κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο διαδίκτυο Χρησιμοποιεί ειδικό πρόγραμμα για την περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό Mozilla FireFox Microsoft Internet Explorer Chrome H προσπέλαση σε μια τοποθεσία (server) γίνεται μέσω της διεύθυνσης της τοποθεσίας

48 Mail server της εταιρίας Mail server της εταιρίας
Παράδειγμα μοντέλου πελάτη - εξυπηρετητή Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Μail) Server Server Mail server της εταιρίας Google (gmail) Mail server της εταιρίας Yahoo Client Client


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 1 Διαδίκτυο και παγκόσμιος ιστός Εισαγωγικές έννοιες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google