Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΛ 342 – Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο 4 ο SQL - Queries Ιωάννα Συρίμη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΛ 342 – Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο 4 ο SQL - Queries Ιωάννα Συρίμη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΛ 342 – Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο 4 ο SQL - Queries Ιωάννα Συρίμη syrimi@ucy.ac.cy

2 ΕΠΛ342-Βάσεις Δεδομένων 19/4/20152 WHERE … =,, <>, !=, >=, <= SALARY > 1000 NAME = ‘ANNA’ DATE_OF_BIRTH >= TO_DATE (‘1/1/1980’, ‘DD/MM/YYYY’) IS NULL, IS NOT NULL DATE_OF_BIRTH IS NULL LIKE, NOT LIKE NAME LIKE ‘%A%’ NAME NOT LIKE ‘MARIA_’ NAME LIKE ‘MARIA’ IN, NOT IN DEPARTMENT_ID IN (1, 3, 6) NAME IN (‘ANNA’, ‘MARIA’) BETWEEN … AND …, NOT BETWEEN … AND … SALARY NOT BETWEEN 1000 AND 1500 DATE_OF_BIRTH BETWEEN TO_DATE (‘1/1/1980’, ‘DD/MM/YYYY’) AND SYSDATE

3 ΕΠΛ342-Βάσεις Δεδομένων 19/4/20153 WHERE … AND SALARY > 1000 AND NAME = ‘ANNA’ OR DATE_OF_BIRTH IS NULL OR DATE_OF_BIRTH > SYSDATE NOT NOT (SALARY > 1000 AND NAME = ‘ANNA’)

4 ΕΠΛ342-Βάσεις Δεδομένων 19/4/20154 SELECT Ανάκτηση Δεδομένων από Πίνακα SELECT FROM WHERE ORDER BY

5 ΕΠΛ342-Βάσεις Δεδομένων 19/4/20155 SELECT SELECT NAME, DATE_OF_BIRTH FROM STUDENTS SELECT NAME, DATE_OF_BIRTH FROM STUDENTS ORDER BY DATE_OF_BIRTH SELECT NAME, DATE_OF_BIRTH FROM STUDENTS ORDER BY DATE_OF_BIRTH, NAME DESC

6 ΕΠΛ342-Βάσεις Δεδομένων 19/4/20156 SELECT SELECT NAME, DATE_OF_BIRTH FROM STUDENTS WHERE SYSDATE - DATE_OF_BIRTH BETWEEN 20 AND 25 ORDER BY DATE_OF_BIRTH DESC SELECT LAST_NAME, FIRST_NAME, SALARY FROM EMPLOYESS WHERE DEPARTMENT = 1 AND SALARY <=1000 ORDER BY HIRE_DATE

7 ΕΠΛ342-Βάσεις Δεδομένων 19/4/20157 SELECT SELECT DEPT_NAME, LAST_NAME, FIRST_NAME, SALARY FROM EMPLOYEES, DEPARTMENTS WHERE EMPLOYEES.DEPT_ID = DEPARTMENT.DEPT_ID AND SALARY > 1000 ORDER BY DEPT_NAME, SALARY DESC

8 ΕΠΛ342-Βάσεις Δεδομένων 19/4/20158 SELECT SELECT DEPT.DEPT_NAME, EMP.LAST_NAME, EMP.FIRST_NAME, EMP.SALARY FROM EMPLOYEES EMP, DEPARTMENTS DEPT WHERE EMP.DEPT_ID = DEPT.DEPT_ID AND EMP.SALARY > 1000 ORDER BY DEPT.DEPT_NAME, EMP.SALARY DESC

9 ΕΠΛ342-Βάσεις Δεδομένων 19/4/20159 SELECT SELECT DEPT.DEPT_NAME, EMP.LAST_NAME, EMP.FIRST_NAME, EMP.SALARY, TRUNC(SYSDATE) - EMP.HIREDATE YEARS_OF_SERVICE FROM EMPLOYEES EMP, DEPARTMENTS DEPT WHERE EMP.DEPT_ID = DEPT.DEPT_ID ORDER BY TRUNC(SYSDATE) - EMP.HIREDATE, LAST_NAME


Κατέβασμα ppt "ΕΠΛ 342 – Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο 4 ο SQL - Queries Ιωάννα Συρίμη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google