Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

2 1. Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Οι κανόνες και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την επικοινωνία των υπολογιστών ονομάζονται πρωτόκολλα επικοινωνίας Τα πιο σημαντικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο είναι τα εξής: –TCP/IP –HTTP –FTP

3 1.2.1 TCP/IP: Transmission Control Protocol /Internet Protocol (Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης / Πρωτόκολλο Διαδικτύου). Το TCP/IP είναι το κύριο πρωτόκολλο επικοινωνίας του Διαδικτύου Χρησιμοποιείται για την επικοινωνία των υπολογιστών στο διαδίκτυο

4 1.2.2 HTTP: Hypertext Transfer Protocol (Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου) Το HTTP είναι το πρωτόκολλο για τη μεταφορά ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο Το πρόθεμα http:// μπαίνει αυτόματα στη γραμμή διεύθυνσης του πλοηγού μας, ακόμα και αν παραλείψουμε http://sites.google.com/site/csgymnasio

5 1.2.3 FTP: File Transfer Protocol (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων) Το FTP είναι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την απομακρυσμένη μεταφορά αρχείων από έναν συνδεδεμένο υπολογιστή σε έναν «κεντρικό» υπολογιστή και αντίστροφα Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιούμε ειδικά λογισμικά που λέγονται ftp clients (Π.χ. Filezilla, CuteFtp)

6 2. URL, Hyperlinks και ISP Οι ιστοσελίδες είναι ηλεκτρονικά έγγραφα τα οποία, εκτός από κείμενο, μπορεί να περιέχουν εικόνες, ήχο, βίντεο και άλλα πολυμέσα, τα οποία μπορούν να εμφανιστούν με τη βοήθεια ενός Πλοηγού του Διαδικτύου

7 2.1 URL: Uniform Resource Locator(Ενιαίος Προσδιοριστής Πόρου) - Διεύθυνση Ιστοσελίδας

8 2.2 Hyperlinks (Υπερσυνδέσεις) Βασικό χαρακτηριστικό των Ιστοσελίδων είναι η ύπαρξη των υπερσυνδέσεων (Hyperlinks), οι οποίες κάνουν δυνατή την πλοήγηση, δηλαδή τη μετάβαση από ένα σημείο του Παγκόσμιου Ιστού σε άλλο Κάντε κλικ εδώεδώ

9 2.3 ISP: Internet Service Provider (Παροχέας Υπηρεσιών Διαδικτίου) Με τον όρο ISP (Internet Service Provider), αναφερόμαστε σε κάποιο άτομο, οργανισμό ή επιχείρηση που έναντι πληρωμής, επιτρέπει την πρόσβαση των χρηστών του στο Διαδίκτυο Παραδείγματα: –Cytanet –Cablenet –Primetel –Logosnet

10 3. Τείχος Προστασίας - Firewall Το τείχος προστασίας (firewall) είναι λογισμικό (πρόγραμμα) ή υλικό (συσκευή), το οποίο είναι ανάλογα ρυθμισμένο, έτσι ώστε να επιτρέπει ή να απορρίπτει πακέτα δεδομένων που περνούν από ένα δίκτυο υπολογιστών σε ένα άλλο

11 Στο τετράδιο… Βιβλίο σημειώσεων (σελ 191-195) Τετράδιο Μαθητή –Β.5.1.Μ2 (σελ 169 - 174) Ασκήσεις –QuizB.5.1.M2


Κατέβασμα ppt "Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google