Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι είναι το XAMPP;  Μη κερδοσκοπικό έργο για την προώθηση του Apache Server  Περιέχει επίσης τη MySQL, την PHP, και την Perl  Συνοδεύεται επίσης από.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι είναι το XAMPP;  Μη κερδοσκοπικό έργο για την προώθηση του Apache Server  Περιέχει επίσης τη MySQL, την PHP, και την Perl  Συνοδεύεται επίσης από."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Τι είναι το XAMPP;  Μη κερδοσκοπικό έργο για την προώθηση του Apache Server  Περιέχει επίσης τη MySQL, την PHP, και την Perl  Συνοδεύεται επίσης από :  mod_php, mod_perl, mod_ssl, OpenSSL, phpMyAdmin, Webalizer, Mercury Mail Transport System for Win32 and NetWare Systems v3.32, Ming, JpGraph, FileZilla FTP Server, mcrypt, eAccelerator, SQLite, and WEB- DAV + mod_auth_mysql 2

3 Εγκατάσταση και Ρυθμίσεις  Κατεβάζουμε το XAMPP Lite από τη διεύθυνση : http://www.apachefriends.org ( προτιμάται η έκδοση.exe ~18 ΜΒ ) http://www.apachefriends.org  Το XAMPP Lite είναι μία απλουστευμένη έκδοση του XAMPP η οποία περιέχει :  Apache + PHP Μ ySQL + phpMyAdmin + OpenSSL + SQLite  Χωρίς αναβαθμίσεις ή πρόσθετα.  "Take-Run-Delete-Forget-it" πακέτο. 3

4 Εγκατάσταση του XAMPP Lite 1. Κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο που κατεβάσαμε 2. Στο extract path δίνουμε C:\ ( υποχρεωτικά για Windows Vista). To XAMPP Lite θα εγκατασταθεί στο directory C:\xampplite 3. Μπαίνουμε στον φάκελο C:\xampplite και εκτελούμε το αρχείο setup_xampp.bat 4

5 Εγκατάσταση του XAMPP Lite 5

6 Εκκίνηση του XAMPP Lite  Προσοχή ! Να μην τρέχει Skype το μηχάνημα σας ! ( Το Skype δουλεύει στην TCP πόρτα 80)  Εκκίνηση : Εκτελούμε το C:\xampplite\xampp_start.exe  Στα παράθυρα που θα εμφανιστούν, επιλέγουμε Άρση Αποκλεισμού για το mysqld και το Apache HTTP Server 6

7 Εκκίνηση του XAMPP Lite  http://localhost/xampp/index.php 7

8 Έλεγχος λειτουργίας υπηρεσιών  Επιλέξτε Status από το μενού στα αριστερά  O ι υπηρεσίες (components) θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένες (activated) 8

9 Τερματισμός του XAMPP Lite  Τερματισμός : Εκτελούμε το C:\xampplite\xampp_stop.exe  Θα πρέπει να βγει ένα μήνυμα SHUTDOWN COMPLETE χωρίς σφάλματα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διεργασίες mysqld.exe και apache.exe 9

10 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων  Δύο τρόποι …  α ) Γραμμή εντολής (command prompt) – MySQL Client  β ) PHPMyAdmin 10

11 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων 11  Ανοίγουμε τερματικό ή command prompt (Start ->Run->CMD)  Πηγαίνουμε στο φάκελο εγκατάστασης του XAMPPLite ( π. χ. C:\xampplite\mysql\bin ) ( Μόνο για Windows)  Εκτελούμε τον MySQL client ως παρακάτω : mysql –u root –p

12 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων 12

13 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων 13  Στο command prompt της MySQL δίνουμε : create database όνομα_βάσης default collate=utf8_unicode_ci; Αν όλα πήγαν καλά πρέπει να πάρουμε το παρακάτω μήνυμα: Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

14 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων 14  Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο PHPMyAdmin το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση : http://localhost/phpmyadmin  Ή από το μενού της αριστερής στήλης του κέντρου διαχείρισης του XAMPP, επιλέγουμε το phpMyAdmin από την ενότητα Tools

15 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων 15 1. Όνομα 2. utf8_unicode_ci 3. Κλικ !

16 Δημιουργία Χρηστών 16  Όπως και πριν  Command Line  PHPMyAdmin  Στο command line του client ( αφού έχουμε εισέλθει ώς root) δίνουμε : GRANT ALL PRIVILEGES ON ΟΝΟΜΑ_ΒΑΣΗΣ.* TO ‘ONOMA_ΧΡΗΣΤΗ’@’LOCALHOST’ IDENTIFIED BY ‘TO_PASSWORD’;

17 Δημιουργία Χρηστών 17  Συνοπτικά για να φτιάξουμε μια βάση με όνομα joomla_test και έναν χρήστη joomla_user δίνουμε τα παρακάτω  mysql –u root –p (Μπαίνουμε ως διαχειριστές)  CREATE DATABASE joomla_test default collate=utf8_unicode_ci;  GRANT ALL PRIVILEGES ON joomla_test.* to ‘joomla_user’@’localhost’ identified by ‘joomla_user_password’; Στη συνέχεια μπορούμε να διαχειριστούμε τη βάση μπαίνοντας ως joomla_user mysql –u joomla_user –p SELECT DATABASE joomla_test;...

18 Δημιουργία Χρηστών 18 1. Κλικ!

19 Δημιουργία Χρηστών 19 2. Κλικ!

20 Δημιουργία Χρηστών 20

21 Δημιουργία Χρηστών 21 ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ PERMISSIONS!

22 Ρυθμίσεις PHP 22  Οι ρυθμίσεις της PHP αλλάζουν από server σε server  Για να λειτουργήσει σωστά το Joomla πρέπει να έχουμε μερικά πράγματα υπόψη  Register Globals OFF ( Θέματα ασφάλειας )  Memory Size 32MB ( προβλήματα με Plugins)  File Upload size (2 ΜΒ ή περισσότερο )

23 Ρυθμίσεις PHP 23 Μπορούμε να κάνουμε ρυθμίσεις της PHP μέσω του αρχείου /etc/php.ini σε Unix συστήματα και c:\xampplite\php\php.ini σε XAMPP Lite σε Windows XP ή VISTA  Σε πραγματικούς servers εμπορικού χαρακτήρα έχουμε δύο επιλογές ανάλογα την έκδοση της PHP. Μέσω του αρχείου php.ini στο /home/user/public_html/ Μέσω του αρχείου.htaccess στο /home/user/public_html/

24 Το αρχείο.htaccess  Αρχείο αποκεντρωμένης διαχείρισης - παραμετροποίησης του apache server  Επαναθέτει ένα υποσύνολο των καθολικών ρυθμίσεων του apache  Οι συγκεκριμένες ντιρεκτίβες εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο κατάλογο και υποκαταλόγους ( εκτός αν ρητός απενεργοποιείται στις ρυθμίσεις του apache), αλλά για λόγους ασφαλείας δεν εφαρμόζονται στους γονικούς καταλόγους.  Προσοχή στη χρήση ! Συνίσταται μόνο για έμπειρους χρήστες. 24

25 Ρυθμίσεις PHP 25 Τυπικό php.ini register_globals = Off memory_limit = 32M upload_max_filesize = 10M

26 Ρυθμίσεις PHP 26 Τυπικό.htaccess php_flag register_globals off php_value memory_limit 32M php_value upload_max_filesize 10M

27 Σετ Χαρακτήρων και collations 27  Ιδιαίτερα συνηθισμένο πρόβλημα στις βάσεις δεδομένων.  Λάθος κωδικοποίηση των χαρακτήρων στη βάση του Joomla θα έχει μεγάλες συνέπειες στη λειτουργικότητα του συστήματος ( π. χ. Εμφάνιση « ιερογλυφικών », αδυναμία αναζήτησης κτλ )  Συστήνεται ανεπιφύλακτα το πρότυπο Unicode UTF-8 και βάσεις MySQL με utf8_unicode_ci collation.

28 Σετ Χαρακτήρων και collations 28  http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/internatio nalization-localization.html  Σετ χαρακτήρων : Σύνολο από σύμβολα και κωδικοποιήσεις (encodings)  Collation: Σύνολο από κανόνες για τη σύγκριση χαρακτήρων ενός σετ.  ‘ α ’ > ‘ β ’ ;  ‘ Α ’ = ‘ α ’ ;  ‘ Ö’=‘OE’ ; http://www.collation-charts.org/

29 Σετ Χαρακτήρων και collations 29  UTF-8 (RFC 3629)  1 έως 3 bytes ανά χαρακτήρα (2 για τα ελληνικά )  Επαρκεί για όλους τους χαρακτήρες στις σημαντικότερες γλώσσες  Έχει κανόνες με τη μορφή collations  Για τα ελληνικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το utf8_unicode_ci ή το utf8_general_ci  Το general_ci είναι γρηγορότερο από το unicode_ci σε πράξεις σύγκρισης. Δεν υποστηρίζει όλες τις γλώσσες εξίσου καλά με το unicode_ci. ( Στα ελληνικά δεν υφίσταται πρόβλημα )


Κατέβασμα ppt "Τι είναι το XAMPP;  Μη κερδοσκοπικό έργο για την προώθηση του Apache Server  Περιέχει επίσης τη MySQL, την PHP, και την Perl  Συνοδεύεται επίσης από."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google