Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Information Systems Design [Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων] Unit 3: Business Process Models (1) Univ. of the Aegean Financial and Management Engineering.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Information Systems Design [Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων] Unit 3: Business Process Models (1) Univ. of the Aegean Financial and Management Engineering."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Information Systems Design [Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων] Unit 3: Business Process Models (1) Univ. of the Aegean Financial and Management Engineering Dpt Petros KAVASSALIS Chios, 23.10.2008

2 Petros KAVASSALIS 2 What you will learn in this course A set of fundamental concepts for understanding the process of Information Systems Design in a Business Context A set of fundamental concepts for understanding the process of Information Systems Design in a Business Context  Principles for Information Systems design  Business operations and processes  Business Process Management (BPM) Familiarization with Business Process Management practices : Familiarization with Business Process Management practices :  BPMN  XML A full Case of BPM design A full Case of BPM design  Business logic  Augmented with technical details

3 Petros KAVASSALIS 3 Communication tools e-mail: petros at cfp.mit.edu e-mail: petros at cfp.mit.edupetros at cfp.mit.edupetros at cfp.mit.edu e-mail to use to submit assignments: petros.students at gmail.com e-mail to use to submit assignments: petros.students at gmail.competros.students at gmail.competros.students at gmail.com Course web site: http://infosysdesign2008.blogspot.com Course web site: http://infosysdesign2008.blogspot.comhttp://infosysdesign2008.blogspot.com * Last year reference: http://infosysdesign2007.blogspot.com * Last year reference: http://infosysdesign2007.blogspot.comhttp://infosysdesign2007.blogspot.com

4 Petros KAVASSALIS 4 Students evaluation Class Participation (20%) Class Participation (20%)+ Assignments (20%) Assignments (20%)+ Final Exam (60%) Final Exam (60%) * Questions regarding last year course quality: ask gdikas (gdikas [AT] gmail.com ) * Questions regarding last year course quality: ask gdikas (gdikas [AT] gmail.com )

5 My expectations [I copy a colleague I respect a lot…] Information Systems Design under a BPM view is practical (with “hands-on” examples) but also intellectually challenging Information Systems Design under a BPM view is practical (with “hands-on” examples) but also intellectually challenging I'm not a formal person and will be as accessible as I can to all of you – my official office hours are proposed as Thursday 11-13 I'm not a formal person and will be as accessible as I can to all of you – my official office hours are proposed as Thursday 11-13 But my informality doesn't mean I'm casual about what goes on in my class… But my informality doesn't mean I'm casual about what goes on in my class… I want from my students to avoid missing lectures and actively participate in the practical work (if yes: there is compensation) I want from my students to avoid missing lectures and actively participate in the practical work (if yes: there is compensation) Petros KAVASSALIS 5

6 Course Textbook I can not find something in the Greek market that matches the description of the course I can not find something in the Greek market that matches the description of the course We need to translate books on Business Process Management We need to translate books on Business Process Management For this year For this year  You will use notes that I will give you in the form of presentations or other  Supplementary material will be posted on the blog of the course  The nature of the course will allow you to receive the necessary knowledge and skills through familiarization with BPMS software o Do not miss lectures and home assignments Petros KAVASSALIS 6

7 A business process view… Implies an horizontal view of organization Implies an horizontal view of organization Looks at processes as sets of independent activities designed and structured to produce a specific output for a customer or a market Looks at processes as sets of independent activities designed and structured to produce a specific output for a customer or a market Uses the term activity Uses the term activity  To refer to a small scale process that consists of one or few closely related steps A process defines A process defines  The results to be achieved (start-end)  The context of the activities  The relationships between activities  The interaction with other process and resources Petros KAVASSALIS 7

8 What is a model? Petros KAVASSALIS 8

9 A business process model… Consists of Consists of  A set of activity models and execution constraints between them Is used Is used  To configure the Business Process Management System accordingly  Think about that! Represents Represents  Activities and Relationships Graphical representations of business processes focus on the process structure and the interactions of participating parties (rather than on technical / software aspects) Graphical representations of business processes focus on the process structure and the interactions of participating parties (rather than on technical / software aspects)  Examples follow Petros KAVASSALIS 9

10 Business process model example: a reseller’s process Petros KAVASSALIS 10

11 Business process model example: a buyer’s process Petros KAVASSALIS 11

12 Interacting business processes (case 1) Petros KAVASSALIS 12

13 Interacting business processes (case 2) Petros KAVASSALIS 13

14 A complex business process: PM documents (the case of VNOC / GRNET) Petros KAVASSALIS 14 please visit: http://vnoc.grnet.gr

15 What is the process(es) slide number 13 has modeled? (1) Authentication Management: Authentication Management:  Διαχειρίζεται την ταυτοποίηση (αναγνώριση της ταυτότητας) και εξουσιοδότηση (ανάθεση επιτρεπόμενων λειτουργιών) των χρηστών που συμμετέχουν στις διάφορες Επιχειρησιακές Διαδικασίες Διαχείρισης των Παραδοτέων του Έργου VNOC (VNOC Groups, Project Manager, Reviewers κλπ). Deliverable Reception Management: Deliverable Reception Management:  Διαχειρίζεται την παραλαβή των Παραδοτέων που υποβάλλονται απο τις διάφορες Διαχειριστικές Ομάδες (VNOC Group), σε ένα κατανενημένο περιβάλλον, και τη μετατροπή του περιεχομένου τους σε κατάλληλη μορφή, με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινής αποθήκης επαναχρησιμοποιήσιμης γνώσης. Petros KAVASSALIS 15

16 What is the process(es) slide number 13 has modeled? (2) Deliverable Submission Time Management: Deliverable Submission Time Management:  Παρακολουθεί τη διαδικασία παραλαβής των παραδοτέων και αποστέλλει κατάλληλα ενημερωτικά μηνύματα στις Διαχειριστικές Ομάδες σε περίπτωση επικείμενης λήξης της προθεσμίας παράδοσης ή καθυστέρησης στην υποβολή. Work Deliverable Evaluation Management: Work Deliverable Evaluation Management:  Διαχειρίζεται τη διαδικασία αξιολόγησης του περιεχομένου των διαφόρων Παραδοτέων από την εκάστοτε Επιτροπή Αξιολόγησης (Reviewers), όπως αυτή ορίζεται (για κάθε Παραδοτέο) από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης του Έργου VNOC (Project Manager). Financial Deliverable Verification Management: Financial Deliverable Verification Management:  Διαχειρίζεται τη διαδικασία επιβεβαίωσης οικονομικών στοιχείων που περιέχουν μερικά Παραδοτέα, και αντιστοιχεί αυτά με τμηματικές πληρωμές. Petros KAVASSALIS 16

17 What is the process(es) slide number 13 has modeled? (3) Public Report Management: Public Report Management:  Διαχειρίζεται τη διαδικασία σύνθεσης νέων αναφορών (meta- documents) από τοπ περιεχόμενο των επιμέρους τμημάτων των Παραδοτέων που υποβάλλονται από τις Διαχειριστικές Ομάδες, με σκοπό τη δημοσιοποίηση συμπερασμάτων και συνθετικών στοιχείων από το Έργο. Penalty Process Management: Penalty Process Management:  Ενεργοποιείται για τον υπολογισμό και την επιβολή χρηματικών προστίμων (ποινικών ρητρών) στις Διαχειριστικές Ομάδες σε περίπτωση που η παρεχόμενη εργασία δεν ικανοποιεί τους κανόνες ποιότητας παροχής υπηρεσιών (π.χ. επιθυμητά όρια διαθεσιμότητας των υπηρεσιών και χρονικές προθεσμίες υποβολής των παραδοτέων) που περιγράφονται στη Σύμβαση Έργου. Petros KAVASSALIS 17

18 Annex: ADONIS CE Software for process analysis and model design http://www.adonis-community.com/ http://www.adonis-community.com/ http://www.adonis-community.com/  Username: atlantis@ebusiness.uoc.gr  Password: atlantis Download Download Extract from zip.file Extract from zip.file Find MSDE/setup.ini Find MSDE/setup.ini Open setup.ini Open setup.ini Find Collation = [string] Find Collation = [string] Replace with: SQL_Latin1_General_Cp1253_CS_AS Replace with: SQL_Latin1_General_Cp1253_CS_AS Save and close Save and close MSDE/setup.exe MSDE/setup.exe adonis.exe adonis.exe Petros KAVASSALIS 18


Κατέβασμα ppt "1 Information Systems Design [Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων] Unit 3: Business Process Models (1) Univ. of the Aegean Financial and Management Engineering."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google