Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2 pt 3 pt 4 pt 5pt 1 pt 2 pt 3 pt 4 pt 5 pt 1 pt 2pt 3 pt 4pt 5 pt 1pt 2pt 3 pt 4 pt 5 pt 1 pt 2 pt 3 pt 4pt 5 pt 1pt Vocabulary.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2 pt 3 pt 4 pt 5pt 1 pt 2 pt 3 pt 4 pt 5 pt 1 pt 2pt 3 pt 4pt 5 pt 1pt 2pt 3 pt 4 pt 5 pt 1 pt 2 pt 3 pt 4pt 5 pt 1pt Vocabulary."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2 pt 3 pt 4 pt 5pt 1 pt 2 pt 3 pt 4 pt 5 pt 1 pt 2pt 3 pt 4pt 5 pt 1pt 2pt 3 pt 4 pt 5 pt 1 pt 2 pt 3 pt 4pt 5 pt 1pt Vocabulary

2 ἀ λλ ή λων

3 of each other, of one another

4 ἀ παγγ έ λλω

5 I report, announce

6 δοκ έ ω

7 I think, seem seem good

8 ἕ καστος, -η, -ον

9 each, every

10 ἐ μ ό ς, ἐ μ ή, ἐ μον

11 my, mine

12 ἐ ντολ ή, ἡ

13 commandment

14 ἡ μ έ τερος, -α, -ον

15 our

16 ὅ που

17 where, wither

18 πεσο ῦ μαι

19 I will fall (fut. of π ί πτω )

20 προσκυν έ ω

21 I worship, bow down to

22 π ῦ ρ, πυρ ό ς, τ ό

23 fire

24 σ ό ς, σ ή, σ ό ν

25 your (sing.)

26 σπε ί ρω

27 I sow

28 τηρ έ ω

29 I keep, observe, obey

30 ὕ δωρ, ὕ δατος, τ ό

31 water

32 ὑ μ έ τερος, -α, -ον

33 your (pl.)

34 φ ῶ ς, φωτ ό ς, τ ό

35 light

36 ἀ γορ ά ζω

37 I buy, redeem

38 ἄνἄν

39 a particle that adds contingency; may add a sense of “-ever”

40 γραφ ή, ἡ

41 writing, Scripture

42 ἐά ν

43 If (+ subj.)

44 ἵ να

45 in order that, so that (+ subj.)

46 κ ώ μη, ἡ

47 village

48 μηδ έ

49 and not, nor, not even (+ subj.)

50 μηκ έ τι

51 No longer (+ subj.)


Κατέβασμα ppt "2 pt 3 pt 4 pt 5pt 1 pt 2 pt 3 pt 4 pt 5 pt 1 pt 2pt 3 pt 4pt 5 pt 1pt 2pt 3 pt 4 pt 5 pt 1 pt 2 pt 3 pt 4pt 5 pt 1pt Vocabulary."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google