Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πολυπλεξία Η πολυπλεξία επιτρέπει την παράλληλη μετάδοση δεδομένων από διαφορετικές πηγές χωρίς παρεμβολές. Τρία βασικά είδη TDM/TDMA (Time Division Multiple.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πολυπλεξία Η πολυπλεξία επιτρέπει την παράλληλη μετάδοση δεδομένων από διαφορετικές πηγές χωρίς παρεμβολές. Τρία βασικά είδη TDM/TDMA (Time Division Multiple."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πολυπλεξία Η πολυπλεξία επιτρέπει την παράλληλη μετάδοση δεδομένων από διαφορετικές πηγές χωρίς παρεμβολές. Τρία βασικά είδη TDM/TDMA (Time Division Multiple Access): Πολυπλεξία στο χρόνο FDM/FDMA (Frequency Division Multiple Access): Πολυπλεξία στη συχνότητα WDM (Wavelength Division Multiplexing): Ειδική περίπτωση FDM για οπτικές ίνες (πολύ υψηλές συχνότητες) CDMA (Code Division Multiple Access): Πολυπλεξία κώδικα Συνδυασμοί των παραπάνω

2

3 FDMA

4 ΤDMA

5 Εισαγωγικά Στοιχεία για το CDMA CDMA: Code Division Multiple Access Cellular Standard: IS-95 (digital, 2nd generation) ανάπτυξη στις Η.Π.Α το 1996 χρήση σε στρατιωτικές εφαρμογές από δεκαετίες βάση των συστημάτων 3ης γενιάς όλοι οι χρήστες –σε όλο το (ίδιο) φάσμα συχνοτήτων –ίσως την ίδια στιγμή ή συνεχώς –με ιδιαίτερο κωδικό που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση του σήματος, συνεχώς

6 Μεταφορική Παρουσίαση του CDMA έστω ότι σ’ ένα μεγάλο δωμάτιο, πολλά ζευγάρια ανθρώπων συνομιλούν: –με το TDMΑ όλα τα άτομα βρίσκονται οπουδήποτε στο δωμάτιο, αλλά ο καθένας περιμένει τη σειρά του για να μιλήσει (πρώτα μιλάει ο ένας, μετά ο άλλος κ.ο.κ.) –με το FDMΑ οι άνθρωποι στο δωμάτιο χωρίζονται σε ομάδες, όπου κάθε ομάδα βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από την άλλη ώστε οι ομάδες να συνομιλούν ταυτόχρονα αλλά ανεπηρέαστα η μία από την άλλη –με το CDMA όλα τα άτομα βρίσκονται οπουδήποτε στο δωμάτιο και μιλάνε ταυτόχρονα, αλλά σε διαφορετική γλώσσα ώστε αυτοί που μιλάνε την ίδια γλώσσα επικοινωνούν, ενώ απορρίπτουν τις άλλες συνομιλίες σαν θόρυβο

7 CDMA Βασίζεται στο DS Spread Spectrum Κάθε σταθμός μετάδοσης παίρνει ένα κωδικό (chip sequence) που αντιπροσωπεύει τη μετάδοση του 1 (το συμπληρωματικό αντιπροσωπεύει το 0) Π.χ. 1=00011011 0=11100100 (8-chip code) To μετάδοση του 0 αντιπροσωπεύεται με –1 και το 1 με +1 (π.χ. τάση σε volts)

8 Όλοι οι κώδικες (chip sequences) πρέπει να είναι ορθογώνιοι μεταξύ τους, δηλαδή για κάθε ζευγάρι (S,T) από αυτούς να ισχύει: Walsh codes Για κάθε κώδικα ισχύει: CDMA (Συνέχεια)

9 Παράδειγμα χρήσης CDMA

10 CDMA Encode/Decode

11 CDMA: two-sender interference

12 Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Βασικές Τοπολογίες Δικτύων Αρτηρία (Bus) Δέντρο (Tree) Δακτύλιος (Ring) Αστέρας (Star) Το μοντέλο Αναφοράς OSI Μετάδοση Δεδομένων στο Μοντέλο OSI Το Mοντέλο Aναφοράς TCP/IP Τύποι Υπηρεσιών Πρωτογένεις Λειτουργίες Υπηρεσίας στο OSI Σχέση Μεταξύ Επιπέδων Σε Μια Διασύνδεση Τα Πρωτόκολλα στο Μοντέλο OSI Σύγκριση: Μεταγωγή Κυκλώματος-Μηνύματος-Πακέτου Τυπική Κυκλωματική Διαδρομή για μια κλήση μέσης απόστασης

13 Βασικές Τοπολογίες Δικτύων ΤΤ Δακτύλιος Δέντρο Αστέρας Αρτηρία

14 Άρτηρία (Bus) ΤΤ Όλα τα τερματικά συνδέονται σε ένα αγωγό (αρτηρία) Μπορούμε να συνδέσουμε/αποσυνδέσουμε ένα τερματικό χωρίς να επηρεάσουμε τη λειτουργία του δικτύου Η αρτηρία πρέπει να τερματίζεται Μόνο ένα μήνυμα μπορεί να βρίσκεται στην αρτηρία σε μια δεδομένη στιγμή Χαμηλό κόστος καλωδίωσης

15 Δέντρο (Tree) Αν ο γονικός κόμβος επιφορτίζεται με όλες τις εργασίες τότε δημιουργείται «μποτιλιάρισμα» (bottleneck) Αν ο γονικός κόμβος τεθεί εκτός λειτουργίας, όλο το δίκτυο τίθεται εκτός λειτουργίας Μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον κόμβους στη βάση του δέντρου

16 Δακτύλιος (Ring) Μετάδοση δεδομένων από τον ένα σταθμό στον άλλο μέχρι την άφιξη τους στο σταθμό-προορισμό Όταν ένας σταθμός λαμβάνει ένα πακέτο, ελέγχει τη διεύθυνση προτού κάνει αναμετάδοση στον επόμενό του Ο σταθμός-παραλήπτης σημαδεύει το πακέτο Οι σταθμοί συνδέονται στο δίκτυο μέσω ενός Επαναλήπτη Το δίκτυο συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη κι όταν σταθμός/σταθμοί τίθενται εκτός λειτουργίας

17 Αστέρας (Star) Τοπολογία διαδεδομένη στα δίκτυα WAN Στον κεντρικό κόμβο συνδέονται όλοι οι περιφερειακοί πόροι Όλη η κυκλοφορία διέρχεται από τον κεντρικό κόμβο Αν ο κεντρικός κόμβος τεθεί εκτός λειτουργίας τότε το δίκτυο τίθεται και αυτό εκτός λειτουργίας

18 Διασύνδεση To Μοντέλο αναφοράς OSI Εφαρμογής Παρουσίασης Συνόδου Μεταφοράς Δικτύου Σύνδ. Δεδομέν. Φυσικό Δικτύου Σύνδ. Δεδομέν. Φυσικό Δικτύου Σύνδ. Δεδομέν. Φυσικό Δικτύου Σύνδ. Δεδομέν. Φυσικό Εφαρμογής Παρουσίασης Συνόδου Μεταφοράς Πρωτόκολλο εφαρμογής (Application Layer) Πρωτόκολλο Παρουσίασης Πρωτόκολλο Συνόδου Πρωτόκολλο Μεταφοράς Επίπεδο 1 Εφαρμογής 2 3 4 5 6 7 Host AHost B Εσωτερικό Πρωτόκολλο Υποδικτύου ADPU PPDU SPDU TPDU Πακέτο Πλαίσο Bit Όρια Υποδικτύου Μονάδα ανταλλαγής Διασύνδεση

19 Μετάδοση Δεδομένων στο Μοντέλο OSI Αποστέλλουσα Διεργασία Λαμβάνουσα Διεργασία Φυσικό Επίπεδο Σύνδ. Δεδομ. Επίπεδο Δικτύου Επίπεδο Μεταφοράς Επίπεδο Συνόδου Επίπεδο Παρουσίασης Επίπεδο Εφαρμογής Φυσικό Επίπεδο Σύνδ. Δεδομ. Επίπεδο Δικτύου Επίπεδο Μεταφοράς Επίπεδο Συνόδου Επίπεδο Παρουσίασης Επίπεδο Εφαρμογής ΔεδομέναΑΗ ΔεδομέναPΗ ΔεδομέναSΗ ΔεδομέναTH ΔεδομέναNΗ ΔεδομέναDΗDT Bits Δεδομένα Πραγματικό μονοπάτι Μετάδοσης Δεδομένων

20 Το μοντέλο αναφοράς TCP/IP 7 6 5 4 3 2 1 Application (Εφαρμογής) Presentation (Παρουσίασης) Session (Συνόδου) Transport (Μεταφοράς) Network (Δικτύου) Data Link (Σύνδεσης Δεδομένων) Physical (Φυσικό) OSI Application Transport Network Host-To-Network TCP/IP Δεν υπάρχει

21 Tα πρωτόκολλα στο μοντέλο OSI HTTP, S-HTTP,SMPTE, FTP, TELNET, POP3, IMAP4 TCP,UDP, RUDP, XOT IP/IPv6 Ethernet, Token Ring, ARCnet, StarLAN, LocalTalk, FDDI, ATM ODI, NDIS TP, Coaxial, Fiber-Optic, Wireless TCP/IP Application (Εφαρμογής) Presentation (Παρουσίασης) Transport (Μεταφοράς) Network (Δικτύου) Data Link (Σύνδεσης Δεδ.) Physical (Φυσικό) Επίπεδα OSI Session (Συνόδου)

22 Pkt1Pkt2Pkt3 Pkt1Pkt2Pkt3 Pkt1Pkt2Pkt3 Message Σύγκριση: Μεταγωγή Κυκλώματος-Μηνύματος-Πακέτου Χρόνος t A B C D A B C D A B C D Σήμα Αίτησης κλήσηςΣήμα Αποδοχής κλήσης Δεδομένα ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΠΑΚΕΤΟΥ Χρόνος αναζήτ. Γραμμής εξόδου Καθυστέρηση Διάδοσης Καθυστέρηση Αναμονής


Κατέβασμα ppt "Πολυπλεξία Η πολυπλεξία επιτρέπει την παράλληλη μετάδοση δεδομένων από διαφορετικές πηγές χωρίς παρεμβολές. Τρία βασικά είδη TDM/TDMA (Time Division Multiple."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google