Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΕΟΣ ΜΟΝΟΣ … ΨΑΧΝΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΕΟΣ ΜΟΝΟΣ … ΨΑΧΝΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΕΟΣ ΜΟΝΟΣ … ΨΑΧΝΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΣΗ
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΤΜΗΜΑ Α2 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΝΕΟΣ ΜΟΝΟΣ … ΨΑΧΝΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΣΗ

2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ποιες κατηγορίες επαγγελμάτων διέρχονται κρίση; Ποια θα είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος; ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μέθοδος: ομαδοσυνεργατική Μεθοδολογικά εργαλεία: ερωτηματολόγιο, βιβλιογραφία (διαδίκτυο)

3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1.1 Είστε: ☐ Άνδρας ☐ Γυναίκα 1.2 Ηλικία: ☐ <30 ☐ ☐ ☐ ☐ 60< 1.3 Επάγγελμα: _______________________________ Έχετε τελειώσει: Δημοτικό ☐ Γυμνάσιο ☐ Λύκειο ☐ ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ ☐ Πανεπιστήμιο ☐ Μεταπτυχιακό ☐ Διδακτορικό 1.5 Πότε ξεκινήσατε να εργάζεστε: Πριν το 1990 ☐ Την δεκαετία 1990 ☐ Την δεκαετία 2000 ☐ Την δεκαετία 2010 ☐ 1.6. Τα ετήσια εισοδήματα από την εργασία σας είναι: ☐ έως 5.000€, ☐ από 5.000€ έως €, ☐ € έως , ☐ από € έως €, ☐ > 1.7 Στο χώρο εργασίας σας έχουν γίνει απολύσεις τα τελευταία 5 χρόνια; ☐ Ναι ☐ Όχι 1.8 Έχετε ασφάλιση; ☐ Ναι ☐ Όχι 1.9 Αν όχι, αυτό συνέβη τα τελευταία χρόνια; ☐ Ναι ☐ Όχι 1.10 Πόσο ευέλικτο θεωρείτε ότι είναι το επάγγελμά σας κάτω από το πρίσμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης; Υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες; 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Δουλεύετε στο αντικείμενο των σπουδών σας;☐Ναι☐Όχι 2. Είστε ευχαριστήμενοι οικονομικά από το επάγγελμα που κάνετε;☐Ναι☐Όχι 3. Πιστεύετε πως είναι ικανοποιητικός ο μισθός σας σε σχέση με τις ώρες εργασίας σας;☐Ναι☐Όχι 4. Έχετε δεχθεί μείωση μισθού;☐Ναι☐Όχι 5. Στη δουλειά σας χρειάζεται να κάνετε υπερωρίες για την κάλυψη των αναγκών σας;☐Ναι☐Όχι☐ 6. Έχετε ανάγκη 2ης εργασίας; ☐Ναι☐Όχι 7. Αν ναι, ποια χρονολογία νιώσατε αυτή την οικονομική ανάγκη;☐☐☐☐ 8. Νιώθετε, τουλάχιστον από οικονομικής άποψης, πως σας έχει επηρεάσει η οικονομική δυσκολία που περνάει η χώρα αυτή την δεδομένη στιγμή;☐Ναι☐Όχι

4 Οι ηλικίες που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν από 20 έως 60 ετών.
Tο μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής (44%) είχαν εργαζόμενοι ηλικίας 41 έως 50 Το 24% ήταν εργαζόμενοι ηλικίας 51 έως 60. Μόλις το 2% των ερωτώμενων εργαζομένων είναι άνω των 60 ετών. Αρκετά μικρό ποσοστό καταλαμβάνουν οι ηλικίες 31 έως 40 ετών, που αποτελούν το 17%. Συμπεραίνουμε ότι: Η πιο παραγωγική ηλικία θεωρείται η ηλικία των 41 – 50 ετών Μετά τα 50 χρόνια η ζήτηση μειώνεται, πιθανόν και για λόγους συνταξιοδότησης Ενώ κάτω των 30 το ποσοστό εργαζομένων είναι μικρό λόγω μη ολοκλήρωσης των σπουδών

5 Οι κατηγορίες επαγγελμάτων που συμμετείχαν σε αυτήν την έρευνα ήταν 5:
Δημόσιοι Υπάλληλοι (γιατροί, οδοντίατροι, νοσηλευτές / νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές / οικονομολόγοι / διοικητικοί υπάλληλοι) Ιδιωτικοί Υπάλληλοι (εκπαιδευτικοί, κομμωτές, γραφίστες/διακοσμητές, πωλητές, υπάλληλοι γραφείου, οδηγοί, τραπεζικοί υπάλληλοι) Ελεύθεροι Επαγγελματίες (τεχνίτες, οικονομολόγοι/λογιστές, γιατροί, δικηγόροι αλλά και μηχανικοί λογισμικού) Επιχειρηματίες (ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων) Αγρότες/κτηνοτρόφοι

6 Από το διάγραμμα προκύπτει ότι:
στα χαμηλότερα επίπεδα αποδοχών κάτω των είναι οι εργαζόμενοι τελειόφοιτοι Γυμνασίου και Λυκείου. Αντίθετα υψηλές αποδοχές λαμβάνουν εργαζόμενοι που είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι: Στα χαμηλότερα επίπεδα αποδοχών είναι οι εργαζόμενοι τελειόφοιτοι Γυμνασίου και Λυκείου. Αντίθετα υψηλές αποδοχές λαμβάνουν εργαζόμενοι που είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων.

7 <5. 000€:Στα εισοδήματα κάτω των 5
<5.000€:Στα εισοδήματα κάτω των 5.000€ βλέπουμε σε μεγαλύτερο ποσοστό τους ιδιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους με 45% και 20% αντίστοιχα. Στην συνέχεια ακολουθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι επιχειρηματίες με 15% και 10% αντίστοιχα. Καταλήγοντας, συμπεραίνουμε ότι σε συγκεκριμένους κλάδους υπάρχουν αρκετά χαμηλοί μισθοί με εξαίρεση τους επιχειρηματίες του φαίνεται αρκετά ύποπτο να έχουν τόσο χαμηλό ετήσιο εισόδημα. 5.001€ €: Τα μεγαλύτερα ποσοστά κατακτούν οι ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, πράγμα που εξηγείται δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι αυτών των δύο κλάδων έχουν μέτρια ετήσια εισοδήματα. Εν συνεχεία, βλέπουμε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες. Για δεύτερη φορά, το ποσοστό των επιχειρηματιών φαίνεται ύποπτο, όπως και των αγροτών. 20.001€ €: Γεγονός αποτελεί και πάλι ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά και πάλι κατακτούν δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη φορά τα ποσοστά φαίνονται φυσιολογικά. Συνάμα, με το μικρότερο ποσοστό του 20% βλέπουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες. <40.001€: Το μεγαλύτερο ποσοστό εδώ κατακτούν οι δημόσιοι υπάλληλοι με 45% και με 27,5% ακολουθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι έχοντας το ίδιο ποσοστό. Καταλήγοντας, συμπεραίνουμε ότι οι πιο κερδοφόροι τομείς είναι οι παραπάνω.

8 Ανάλυση : Στους δημοσίους υπαλλήλους υπάρχει συνάφεια σπουδών με το επάγγελμα που ασκούν, πιθανότατα γιατί τα κριτήρια πρόσληψης είναι οι τίτλοι σπουδών. Συνάφεια κατάρτισης και επαγγέλματος υπάρχει και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αντίθετα στους ιδιωτικούς υπαλλήλους η άσκηση επαγγέλματος είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη των τίτλων σπουδών, ίσως γιατί κριτήρια πρόσληψης αποτελούν η συνολική επαγγελματική πορεία και προσωπικότητα του εργαζόμενου. Έλλειψη σχέσης σπουδών και επαγγέλματος υπάρχει και στον κλάδο των αγροτών.

9 Από τη δεκαετία  του μέχρι και το 2010 φαίνεται να υπάρχει σταθερή αυξητική κλιμάκωση στους μισθούς των εργαζομένων συνολικά. Πιθανή αιτία η οικονομική ευρωστία της χώρας. Από το 2011 και ύστερα, η οικονομική κρίση επηρεάζει άμεσα και τις αποδοχές όλων των κατηγοριών εργαζομένων

10 *Το σύνολο των εργαζομένων δείχνει μισθολογική ικανοποίηση που αυξάνεται με την πάροδο των δεκαετιών. Η μόνη εξαίρεση παρουσιάζεται τα τελευταία τρία χρόνια (μετά το 2011) με κάθετη πτώση της πτώση της ικανοποίησης από τις αποδοχές, συνέπεια προφανώς της κρίσης που διανύουμε. Πιο συγκεκριμένα: Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα εμφανίζονται να είναι ικανοποιημένοι από τις αποδοχές τους κατά τις υπό εξέταση δεκαετίες και ιδιαίτερα την περίοδο 2001 – Πτώση στις αποδοχές τους φαίνεται να σημειώνεται από το 2011. Στον ιδιωτικό τομέα, όπως και στους επιχειρηματίες, φαίνεται ότι ο βαθμός ικανοποίησης από τις αποδοχές των εργαζομένων είναι ίδιος στο πέρασμα των χρόνων και ότι έχουν επηρεαστεί λιγότερο από τη μείωση των μισθών την περίοδο της κρίσης. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δείχνουν μια σταθερότητα στη μισθολογική ικανοποίηση με το πέρασμα των δεκαετιών, ωστόσο δείχνουν ότι επλήγησαν σημαντικά κατά την περίοδο της κρίσης. Τέλος, για τους αγρότες / κτηνοτρόφους δεν μπορούν να βγουν σαφή συμπεράσματα λόγω του μικρού δείγματος. Η κρίση δείχνει να έχει επηρεάσει και αυτόν τον κλάδο.

11 Στον κλάδο των δημοσίων υπαλλήλων το ποσοστό της μηδαμινής ευελιξίας είναι αρκετά υψηλό, πιθανότατα λόγω της μη δυνατότητας αλλαγής αντικειμένου εργασίας. Αντίθετα ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα δείχνει ότι μπορεί σχετικά εύκολα να αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση. Πιθανή αιτία οι συχνές αλλαγές επαγγελματικού χώρου κατά το παρελθόν. Μέτρια και ελάχιστα ευέλικτοι φαίνεται να είναι οι Επιχειρηματίες και οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες, ενώ ανύπαρκτη είναι η ευελιξία στον κλάδο των Αγροτών

12

13 Επαγγέλματα του μέλλοντος

14 Τεχνολογία-Διαδίκτυο
Εικονικοί δικηγόροι: Η διαρκώς αυξανόμενη online επικοινωνία δημιουργεί την ανάγκη για ειδικούς δικηγόρους που θα επιλύουν νομικές διαφορές μεταξύ ατόμων που ζουν σε διαφορετικές χώρες με διαφορετικά νομικά συστήματα. Διαδίκτυο και ιστοσελίδες: Η εισβολή του διαδικτύου στη ζωή των ανθρώπων και των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει δημιουργήσει μια νέα ειδικότητα που σε Ευρώπη και Αμερική έχει ήδη τεράστια ζήτηση. Πρόκειται για τον social sitter, o οποίος αναλαμβάνει να ενημερώνει και να τρέχει τους προσωπικούς λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter) ενός επαγγελματία όταν εκείνος δεν διαθέτει ελεύθερο χρόνο γι' αυτό. Προγραμματιστές λογισμικού:Στην εποχή των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας και του cloud computing, η αύξηση των θέσεων προγραμματιστών εφαρμογών λογισμικού θα είναι ραγδαία.

15 Υγεία-Περίθαλψη Υγειονομική περίθαλψη: Οι έρευνες δείχνουν ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η γήρανση του πληθυσμού, θα δημιουργήσουν νέες ανάγκες και θέσεις στην αγορά εργασίας. Οι νοσοκόμοι και οι νοσοκόμες, αλλά και όσοι μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας και βοήθεια στο σπίτι θεωρούνται απαραίτητοι για τους ηλικιωμένους που ζουν πλέον μόνοι τους και όχι με τα παιδιά τους, όπως γινόταν τις παλιότερες εποχές. Οφθαλμολογία: Οι νέες τεχνολογίες που μπαίνουν σιγά-σιγά στη ζωή όλων μας επιβαρύνουν τα μάτια μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αυξανόμενες απαιτήσεις των ασθενών που αναζητούν φροντίδα για τα μάτια τους να κάνει δημοφιλείς τους οφθαλμίατρους. Αποκατάσταση: Εξειδικευμένοι θεραπευτές, λογοθεραπευτές και φυσικοθεραπευτές θα καλύπτουν ανάγκες που δημιουργούνται συνεχώς σε ιατρεία, σχολεία, κέντρα αποκατάστασης κ.α.

16 Υγεία-Περίθαλψη Παθολόγοι και χειρουργοί: Οι ειδικότητες αυτές θα έχουν μεγάλη ζήτηση, κάτι που ήδη φαίνεται αν κοιτάξει κάποιος με προσοχή τις σχετικές αγγελίες που ζητούν προσωπικό προκειμένου να στελεχώσουν νοσοκομεία, κλινικές κ.ά., τόσο σε Ευρώπη όσο και σε ΗΠΑ. Υγιεινή δοντιών: Πρόκειται για ειδικούς που εργάζονται μαζί με οδοντιάτρους για τον καθαρισμό των δοντιών και παρέχουν βοήθεια σε χειρουργικές επεμβάσεις. Αναμένεται ότι η ζήτηση για οδοντιατρικές υπηρεσίες θα αυξηθεί λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.

17 Οικονομικό Επίπεδο Λογιστές: Το επάγγελμα αυτό δεν «πεθαίνει» ποτέ και πολύ περισσότερο στην εποχή μας όπου οι λογιστές έχουν την τιμητική τους, προκειμένου να ξεμπλέξουν επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα από τον κυκεώνα της εφορίας. Όσο λοιπόν υπάρχουν φόροι οι λογιστές θα είναι εκεί και θα μας περιμένουν!! Ασφάλεια: Όλο και περισσότερο αυξάνεται, ιδιαιτέρως στις μεγάλες πόλεις, η ζήτηση για φρουρούς (security), σε επιχειρήσεις, καταστήματα αλλά και δημόσιους χώρους, ενώ επενδύονται χρήματα στην ασφάλεια-φύλαξη, κυρίως με την έννοια της περιπόλου. Προσωπικοί χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι: Προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη φορολογία, τις επενδύσεις και την ασφάλιση. Στο μέλλον όλο και περισσότεροι σύμβουλοι θα χρειάζονται για να βοηθήσουν τα εκατομμύρια των εργαζομένων που αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν στα επόμενα 10 χρόνια.

18 Οικονομικό Επίπεδο Αναλυτές αγοράς: Οι αναλυτές της αγοράς βοηθούν τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες της αγοράς. Κατά την επόμενη δεκαετία, τα άτομα αυτά αναμένεται να είναι σε μεγάλη ζήτηση. Σύμβουλοι επιχειρήσεων: Λειτουργούν ως σύμβουλοι για τις επιχειρήσεις βοηθώντας στο management, στην αποτελεσματική λειτουργία τους, και τη διατήρηση βέλτιστου αποθεμάτων. Οι έρευνες δείχνουν ότι η αύξηση της ζήτησης στην ειδικότητα αυτή θα είναι κατακόρυφη. Κατασκευή αυτοκινήτων: Μπορεί ο κλάδος του αυτοκινήτου να ήταν από τους πρώτους που βίωσε την κρίση και όλες οι γνωστές αυτοκινητοβιομηχανίες να προχώρησαν σε μαζικές απολύσεις, ωστόσο η ανάπτυξή του θα συνεχιστεί καθώς οι άνθρωποι έλκονται πάντα από τα καινούργια αυτοκίνητα.

19 Περιβάλλον Διαχειριστές αποβλήτων: Καθώς η ανακύκλωση μπαίνει στην καθημερινότητά μας και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί επιτακτική ανάγκη , η ανάπτυξη της συγκεκριμένης βιομηχανίας είναι επιβεβλημένη. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με οτιδήποτε αφορά τον τομέα αυτό, από τη συλλογή, την επεξεργασία και την περαιτέρω παρακολούθηση των σκουπιδιών, θα είναι περιζήτητοι. Κατασκευαστές εναλλακτικών οχημάτων: Θα χρειαστούμε σχεδιαστές και κατασκευαστές της επόμενης γενιάς μέσων μεταφοράς, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά υλικά και καύσιμα, δεδομένου του ενεργειακού προβλήματος, της έλλειψης φυσικών πόρων και καυσίμων. Ανάπτυξη εναλλακτικών καινοτόμων καλλιεργειών: Μεγάλο ποσοστό νέων, υψηλού μορφωτικού επιπέδου θα εγκαταλείψουν τα μεγάλα αστικά κέντρα και θα στραφούν σε πρωτοποριακές καλλιέργειες (τρούφας, στέβιας, αλόης κά). Παράλληλα θα ενισχυθούν γνωστές ιστορικές καλλιέργειες και παραγωγές, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν αναπτυξιακές προοπτικές στην αγροτική οικονομία, όπως οι θαλασσοκαλλιέργειες (π.χ., χταποδιού, μυδιών κ.ά.), η παραγωγή μελιού, κρεάτων και παραδοσιακών τυροκομικών και οι καλλιέργειες ελαιολάδου, σταφυλιού, κρασιού και οπωροκηπευτικών.

20 Βιβλιογραφία http://www.tovima.gr/society/article/?aid=451276

21 ΤΜΗΜΑ Α2 Υπεύθυνος: η κ.Μαλανδράκη
Αλέξης Μερκούρης Πολ Λαφογιάννης Κουλαξίζης Ορφέας Μάνος Μανούσος Σταυρούλα Λιάγκου Κουβέλου Μαρίνα Μανόύσος Αλέξανδρος Κοκορόγιαννης Γιάννης Κόντης Νίκος Κολιοπούλου Φραντζέσκα Λιάγκας Γιώργος Κουρτίδου Φανή Λαουτάρη Σωτηρία Μπατή Νικολέττα Καλαμάρα Γιωργία Κουρτέλη Αν/σία Καραβάκος Γιώργος Καρακώστα Ιωάννα Κονόμης Κων/νος Καραμάλη Χρυσούλα Καράλη Δήμητρα Υπεύθυνος: η κ.Μαλανδράκη

22 ΚΑΤΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ!!! Οπότε αν θέλεις : 1) δουλίτσα 2) αμάξι
3) ταξίδια 4) εξoχικό 5) λεφτά ΚΑΤΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ!!!


Κατέβασμα ppt "ΝΕΟΣ ΜΟΝΟΣ … ΨΑΧΝΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google