Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι σύγχρονες αντιλήψεις

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι σύγχρονες αντιλήψεις"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι σύγχρονες αντιλήψεις
Οι σύγχρονες αντιλήψεις για το άτομο. Kβαντομηχανική

2 Η γέννηση της κβαντομηχανικής. (1/2)
Η γέννηση της κβαντομηχανικής. (1/2) Εάν η ιδέα που έχετε για το άτομο αποδίδεται με την εικόνα των ηλεκτρόνιων που περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα έχετε χάσει το τραίνο της κβαντομηχανικής περίπου 80 χρόνια. Η κβαντομηχανική επέφερε σαρωτικές αλλαγές των ιδεών για την συμπεριφορά της ύλης σε ατομικό επίπεδο και αναγέννησε τη θεωρητική χημεία σχετικά με την μορφή του ατόμου, τον τρόπο ανάπτυξης δεσμών, τα σχήματα των μορίων, τους μηχανισμούς των αντιδράσεων κτλ.

3 Η γέννηση της κβαντομηχανικής. (2/2)
Η γέννηση της κβαντομηχανικής. (2/2) Η γέννηση της κβαντομηχανικής βασίστηκε στις ιδέες λαμπρών ερευνητών που η σημαντικότερες είναι: Η κβάντωση της ενέργειας. (Max Planck 1900) Η κυματοσωματιδιακή θεωρία. (Louis De Broglie 1924) Η αρχή της αβεβαιότητας. (Werner Heisenberg 1925) Η εξίσωση του Schrodinger. (Εrwin Schrodinger 1926)

4 Η κυματοσωματιδιακή θεωρία, (δυαδικότητα του φωτός και της ύλης)
Η κυματοσωματιδιακή θεωρία, (δυαδικότητα του φωτός και της ύλης) Louis De Broglie 1924 Όπως το ηλεκτρομαγνητικό κύμα έχει και σωματιδιακή φύση (φωτόνιο) ,έτσι και κάθε κινούμενο σωματίδιο μπορεί να έχει και κυματική υπόσταση. Το μήκος κύματος του κινουμένου σωματιδίου είναι: λ=μήκος κύματος, p=ορμή, m=μάζα, υ=ταχύτητα

5 Η πειραματική απόδειξη της κυματοσωματιδιακής θεωρίας.
Η πειραματική απόδειξη της κυματοσωματιδιακής θεωρίας. Το 1927 διαπιστώθηκε από τους Davisson και Germer και πειραματικά ότι τα κινούμενα ηλεκτρόνια συμπεριφέρονται και ως κύματα. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι κινούμενη δέσμη ηλεκτρονίων έχει την ιδιότητα να περιθλάται (χαρακτηριστική ιδιότητα των κυμάτων) όταν περνά από κρυσταλλικά πλέγματα, ιδιότητα που βρήκε εφαρμογή στην λειτουργία των ηλεκτρονικών μικροσκοπίων.

6 Πείραμα Young

7 Περίθλαση ηλεκτρονίων
Περίθλαση ηλεκτρονίων

8 Αν λοιπόν θεωρήσουμε ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο που κινούνται με την ίδια ταχύτητα υ, σε ποιο σωματίδιο αντιστοιχεί μικρότερο μήκος κύματος;

9 Το ηλεκτρόνιο λοιπόν έχει διττή φύση: είναι σωματίδιο αλλά είναι και κύμα.
Προφανώς η υπόσταση του ηλεκτρονίου είναι μία. Απλά άλλες φορές εκδηλώνεται η σωματιδιακή του υπόσταση και άλλες φορές η κυματική , ανάλογα με τις πειραματικές συνθήκες. Π.χ Η περίθλαση ηλεκτρονίων είναι μια καθαρά κυματική ιδιότητα

10 Παρατηρήστε τις παρακάτω φωτογραφίες:
Παρατηρήστε τις παρακάτω φωτογραφίες:

11

12 Η νέα γλώσσα περιγραφής του ατόμου θα είναι γλώσσα πιθανοτήτων.
Η αρχή αβεβαιότητας ή απροσδιοριστίας. (η καρδιά της σύγχρονης κβαντομηχανικής) Είναι αδύνατος ο ταυτόχρονος καθορισμός της θέσης και της ορμής του ηλεκτρονίου. Δx=σφάλμα καθορισμού θέσης. Δpx =σφάλμα καθορισμού ορμής. Καταργούνται όλα τα πλανητικά πρότυπα του ατόμου που βασίζονται στον καθορισμό των τροχιών των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα, αφού ο καθορισμός της τροχιάς συνεπάγει και τον ταυτόχρονο καθορισμό της θέσης, της ορμής. Werner Heisenberg 1925 Η νέα γλώσσα περιγραφής του ατόμου θα είναι γλώσσα πιθανοτήτων.

13 Η κυματική εξίσωση του Schrodinger .
Årwin Schrodinger 1926 Ότι είναι για τον μακρόκοσμο οι νόμοι του Νεύτωνα , είναι για τον μικρόκοσμο η κυματική εξίσωση Schrodinger .

14 Τα τροχιακά. (1/3) Από την επίλυση της εξίσωσης Schrodinger προκύπτουν οι κυματοσυναρτήσεις που δίνουν τις κυματικές συμπεριφορές των σωματιδίων του μικρόκοσμου. Η επίλυση της εξίσωσης Schrodinger είναι δυνατόν να γίνει μόνο για το άτομο του υδρογόνου, οι δε λύσεις της εξίσωσης για το άτομο του υδρογόνου ονομάζονται ατομικά τροχιακά (atomic orbital AO) και συμβολίζονται με το ελληνικό γράμμα ψ . Η ονομασία «ατομικά τροχιακά» δόθηκε για να τιμηθεί η προσφορά του Bohr. Τα ΑΟ μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μεγάλη προσέγγιση και στα πολυηλεκτρονικά άτομα.

15 Τα τροχιακά. (2/3) Τα ΑΟ είναι στην ουσία συναρτήσεις E=ψ(x, y, z) που συσχετίζουν την ενέργεια Ε του ηλεκτρονίου με τις συντεταγμένες x, y, z των θέσεων που μπορεί να βρεθεί το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου. Σε κάθε ΑΟ ψ1 , ψ2 , ψ3 … αντιστοιχεί μία μόνο ενέργεια Ε1 , Ε2 , Ε3 … δηλαδή η ενέργεια των τροχιακών είναι κβαντισμένη. Όταν δύο ή περισσότερα ατομικά τροχιακά έχουν την ίδια ενέργεια τότε ονομάζονται εκφυλισμένα τροχιακά. Τα ατομικά τροχιακά υπάρχουν δυνητικά.

16 Τα τροχιακά. (3/3)  Τονίζεται ότι τα ατομικά τροχιακά (ψ) δεν έχουν φυσική σημασία, είναι μαθηματικές συναρτήσεις, λύσεις της εξίσωσης Schrodinger για το άτομο του υδρογόνου και έχουν για τις διάφορες συντεταγμένες x, y, z των θέσεων του ηλεκτρονίου θετικές ή αρνητικές τιμές.  Το τετράγωνό του τροχιακού (ψ2) έχει φυσική σημασία και δίνει την πιθανότητα που έχει το ηλεκτρόνιο να βρεθεί σε κάποιες θέσεις γύρω από τον πυρήνα.

17 Η αναπαράσταση των ηλεκτρονικών νεφών με πυκνότητα στιγμάτων
Η αναπαράσταση των ηλεκτρονικών νεφών με πυκνότητα στιγμάτων Το ηλεκτρονικό νέφος αποδίδεται με τον πυρήνα μέσα σε ένα νέφος στιγμάτων όπου, τα στίγματα είναι πυκνά στις θέσεις που έχει μεγάλη πιθανότητα (μεγάλη τιμή ψ2) να βρεθεί το ηλεκτρόνιο. μικρή πυκνότητα μεγάλη πυκνότητα 1s ηλεκτρονικό νέφος πυρήνας Ειδικότερα το -eψ2 εκφράζει την ηλεκτρονική πυκνότητα του καλούμενου ηλεκτρονικού νέφους.

18 Η αναπαράσταση των ηλεκτρονικών νεφών με πυκνότητα χρώματος
Η αναπαράσταση των ηλεκτρονικών νεφών με πυκνότητα χρώματος To ηλεκτρονικό νέφος αποδίδεται και με πυκνότητα χρώματος που ισοδυναμεί με την ηλεκτρονική πυκνότητα 1s ηλεκτρονικό νέφος

19 Η αναπαράσταση των ηλεκτρονικών νεφών με οριακές καμπύλες
Η αναπαράσταση των ηλεκτρονικών νεφών με οριακές καμπύλες Οι οριακές καμπύλες αποδίδουν το σχήμα και το σχετικό μέγεθος του ηλεκτρονικού νέφους. 1s ηλεκτρονικό νέφος 90%-99% Τονίζεται ότι τα ηλεκτρονικά νέφη δεν έχουν όρια γιατί η πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο μηδενίζεται σε άπειρη απόσταση από τον πυρήνα. Έτσι οι οριακές καμπύλες αποδίδουν το χώρο με τη μέγιστη ηλεκτρονική πυκνότητα 90-99% .

20 Η αναπαράσταση των ηλεκτρονικών νεφών με γραφικές παραστάσεις.
Η αναπαράσταση των ηλεκτρονικών νεφών με γραφικές παραστάσεις. Ψ2 1s ηλεκτρονικό νέφος Ψ2=f(r) Η γραφική παράσταση επιδεικνύει πώς μεταβάλλεται η πιθανότητα ψ2 με την απόσταση r από τον πυρήνα. r

21 Το τροχιακό δεν είναι ηλεκτρονικό νέφος.
2px Το τροχιακό δεν έχει φυσική σημασία και αποδίδεται από την κυματοσυνάρτηση Ψ που παίρνει θετικές ή αρνητικές τιμές . Το ηλεκτρονικό νέφος έχει φυσική σημασία που σχετίζεται με την ηλεκτρονική πυκνότητα και αποδίδεται από την κυματοσυνάρτηση Ψ2 που παίρνει μόνο θετικές τιμές. 2px


Κατέβασμα ppt "Οι σύγχρονες αντιλήψεις"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google