Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στρατοσφαιρικό όζον – Ο ρόλος της Χημείας και της Ατμοσφαιρικής Κυκλοφορίας Πρόδρομος Ζάνης, Επίκ. Καθηγητής Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Α.Π.Θ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στρατοσφαιρικό όζον – Ο ρόλος της Χημείας και της Ατμοσφαιρικής Κυκλοφορίας Πρόδρομος Ζάνης, Επίκ. Καθηγητής Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Α.Π.Θ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στρατοσφαιρικό όζον – Ο ρόλος της Χημείας και της Ατμοσφαιρικής Κυκλοφορίας Πρόδρομος Ζάνης, Επίκ. Καθηγητής Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Α.Π.Θ.

2 Πλάνο παρουσίασης  Κατανομή στρατοσφαιρικού όζοντος  Στρώμα του όζοντος και ο ρόλος της Χημείας  Στρώμα του όζοντος και ο ρόλος της Μεταφοράς  Μεταβλητότητα του όζοντος  Τρύπα του όζοντος και η μείωση στους πόλους  Μακροχρόνιες τάσεις του όζοντος και UV-B  Αναπάντητα ερωτήματα και προοπτικές

3 Κατανομή του στρατοσφαιρικού όζοντος Stratospheric ozone distribution

4

5

6 Vertical ozone distribution

7

8

9 Στρώμα όζοντος και ο ρόλος της Χημείας Οzone layer and the role of Chemistry

10 Θεωρία Chapman O x (O 3 +O) (1)O 2 + hv  O + O (λ<242 nm)+2 (2) O + O 2 + M  O 3 + M0 (3)O 3 + hv  O + O 2 0 (4)O + O 3  2 O 2 -2 (O + O + M  O 2 + M ) Αντίδραση (4) πολύ αργή να καταστρέψει όζον Αντίδραση (2) γίνεται βραδύτερη με το ύψος (O 3 99% of O x <45 km) Αντίδραση (3) γίνεται ταχύτερη με το ύψος

11 Κατανομή του όζοντος καθ’ ύψος: Μετρήσεις (συνεχής γραμμή) και υπολογισμοί από την θεωρία Chapman (διακεκομμένη γραμμή) [R. P. Wayne, Chemistry of the Atmospheres]

12 Καταλυτικοί κύκλοι Η διαφορά ανάμεσα στις μετρήσεις και τους υπολογισμούς από την θεωρία Chapman οδήγησαν στην προσθήκη επιπλέον καταλυτικών κύκλων καταστροφής όζοντος: X + O 3  XO + O 2 XO + O  X + O 2 Net: O + O 3  2 O 2 (όπου X = H, OH, NO, Cl) Οι καταλυτικοί κύκλου περιλαμβάνουν τις «οικογένειες» HO x, NO x and ClO x HO x - OH, HO 2 ; (O( 1 D)+H 2 O; O( 1 D)+CH 4 ) NO x -NO, NO 2 ; (Αστραπές; Ιονόσφαιρα; O( 1 D)+N 2 O ClO x - ClO; (CH 3 Cl + hv; CF 2 Cl 2 + hv; Ανθρωπογενείς εκπομπές)

13 Σχετική συνεισφορά των κύριων χημικών αντιδράσεων καταστροφής του όζοντος στη στρατόσφαιρα καθ’ ύψος (πηγή R. Hudson, The stratosphere 1981, WMO, Geneva, 1981). Ύψος (km)Ο+Ο3Ο+ΝΟ2Ο+ClOΟ+ΗΟ2ΗΟ2+Ο3 50257452- 4529241031- 4018531610- 3511681341 301069823 25278518 201701126

14 Source: Osterman et al., 1997

15 Figure 3.2 Figure 3.2:Chemistry involved in ozone formation and removal by trace catalysts [R. P. Wayne, Chemistry of the Atmospheres]

16 Reservoir species OH + NO 2 + M  HNO 3 + M HO 2 + NO 2 + M  HO 2 NO 2 +M Cl + CH 4  HCl + CH 3 ClO + NO 2 + M  ClONO 2 + M ClO + HO 2  HOCl + O 2 Cross cycles coupling the different catalytic cycles HO 2 + NO  OH + NO 2 ClO+ NO  Cl + NO 2 Release of active species from reservoir ClONO 2 + M  ClO + NO 2 + M OH + HCl  Cl + H 2 O

17 Figure 3.3 Figure 3.3:Chemical cycles for NOx and ClOx species [R. P. Wayne, Chemistry of the Atmospheres]

18

19 Στρώμα όζοντος και ο ρόλος της Δυναμικής Οzone layer and the role of Dynamics Η μεσημβρινή κυκλοφορία The residual circulation

20

21

22 Κατώτερη στρατόσφαιρα: Θερμοκρασία ελάχιστη στον ισημερινό και μέγιστη στο θερινό πόλο και στα μέσαια γεωγραφικά πλάτη του χειμερινόυ ημισφαιρίου. Ανώτερη στρατόσφαιρα: Η θερμοκρασία ελαττώνεται ομοιόμορφα από τον θερινό στον χειμερινό πόλο.

23

24

25

26

27

28

29

30 Geostrophic equilibrium Polar vortex

31 n = (ζ + f) / Δθ = Σταθερό (f=2 Ω sinφ) f αυξάνει  ζ μειώνεται f μειώνεται  ζ αυξάνει

32 Γενική κυκλοφορία - Μακρά κύματα Rossby και Υφέσεις Στρωτή ροήΤυρβώδης ροή n = (ζ + f) / Δθ = Σταθερό (f=2 Ω sinφ)

33 Μεσημβρινή κυκλοφορία Στρατόσφαιρα αποκομμένη από την τροπόσφαιρα ΠόλοςΙσημερινός Τροπόσφαιρα Στρατόσφαιρα Θερμότερη από τις παρατηρήσεις Θερμοκρασία:  Radiative damping time: ~ few weeks  Θερμοκρασία σε ισορροπία ακτινοβολίας Ψυχρότερη από τις παρατηρήσεις Ζωνικός άνεμος σε γεωστοφική ισορροπία  Έλλειψη Μεσημβρινής ροής

34 Μεσαία γεωγραφικά πλάτη Εξασθένηση των κυμάτων  Επιβράδυνση ζωνικού ανέμου  Απόκλιση από την Γεωστροφία  Μεσημβρινή μεταφορά ΠόλοςΙσημερινός Μεσημβρινή κυκλοφορία Διάδοση τροποσφαιρικών πλανητικών κυμάτων στην Στρατόσφαιρα Πολική ζώνη Αύξηση μάζας Επομένως από κάτω:  Αδιαβατική συμπίεση => κάθοδος σε P συντεταγμένες  Αδιαβατική θέρμανση  Θερμοκρασία υψηλότερη από αυτή που ορίζει η ισορροπία ακτινοβολίας  Διαβατική ψύξη λόγω ακτινοβολίας => κάθοδος σε Θ συντεταγμένες Τροπική ζώνη Ελάττωση μάζας Επομένως από κάτω :  Αδιαβατική εκτόνωση => άνοδος σε P συντεταγμένες  Αδιαβατική ψύξη  Θερμοκρασία χαμηλότερη από αυτή που ορίζει η ισορροπία ακτινοβολίας  Διαβατική θέρμανση λόγω ακτινοβολίας => άνοδος σε Θ συντεταγμένες

35 Η επίδραση της τριβής Ισορροπία τριών δυνάμεων 0 = Βαροβαθμίδα + Coriolis + Τριβή 0 = PGF + COR + F Η τριβή κάνει τον άνεμο να πνέει υπό γωνία ως προς τις ισοβαρείς από τις ψηλές προς τις χαμηλές πιέσεις για την περιοχή του οριακού στρώματος Η γωνία που σχηματίζει ο άνεμος με τις ισοβαρείς και η ελάττωσή του εξαρτώνται από την τραχύτητα της επιφάνειας

36 Elliasen-Palm Flux EP-flux divergence is a measure for the transfer of momentum, i.e. the „wave drag“ EP-flux through the tropopause is a measure for the overall wave drag in the stratosphere 45-75 deg N, 100 hPa 24681012 EP-Flux [ 10 6 kg/s 2 ] 0 0.4 0.8 1.2 1.6 Month -90-4504590 32 12 28 24 20 16 Altitude [ km ] Breite [ deg ] Annual mean 1979-2003 EP-Flux [ 10 6 kg/s 2 ] 2.5 2 1.5 1 0.5 0 EP-flux enters stratosphere in mid-latitudes, in NH stronger than in SH In summer the EP-flux into the stratosphere is small

37 Brewer-Dobson circulation Holton et al., Shepard et al. Main ozone production area Species transport is a combination of net flux of mass (residual circulation) and, in the presence of gradients, of eddy diffusion (meridional mixing). => The combination of both is termed the Brewer-Dobson circulation Net transport dominates Meridional mixing and net transport important

38 Ozone cross-section Latitude vs Height

39 Αγεωστροφικός άνεμος Η διανυσματική διαφορά ανάμεσα στο πραγματικό και το γεωστροφικό άνεμο καλείτε αγεωστροφικός άνεμος: Ο αγεωστροφικός άνεμος στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη είναι συνήθως κατά μία τάξη μεγέθους μικρότερος από το γεωστροφικό άνεμο..

40 Αγεωστροφικός άνεμος.

41 Σχήμα: Σύστημα συντεταγμένων (s,n). Με τις διακεκομμένες γραμμές παριστάνονται οι ισοϋψείς, με τις συνεχείς κόκκινες γραμμές οι άξονες s και n, με τη συνεχή πράσινη γραμμή ο πραγματικός άνεμος και με τη συνεχή μπλε γραμμή ο αγεωστροφικός άνεμος και οι προβολές του στους δύο άξονες (Μπρίκας, 2006).

42 Αγεωστροφικός άνεμος Στο γεωστροφικό άνεμο έχουμε μηδενική απόκλιση ενώ στον αγεωστροφικό προκύπτει κατακόρυφη συνιστώσα.

43

44 Μέτωπα και καιρικά φαινόμενα

45

46 Κάθετη τοµή ενός αεροχειµάρρου και η θέση του σε σχέση µε την τροπόπαυση

47 Αναδίπλωση Τροπόπαυσης (Tropopause Folding) Στρατοσφαιρικές Διεισδύσεις (Stratospheric Intrusions) Η εισροή λεπτής ζώνης στρατοσφαιρικού αέρα μέσα στην τροπόσφαιρα, που συμβαίνει όταν η τροπόπαυση ’’σπάει’’ μέσα από το ανώτερο μέτωπο και κατά μήκος του άξονα του αεροχειμάρου είναι γνωστή ως αναδίπλωση της τροπόπαυσης ή στρατοσφαιρική διείσδυση.

48 Η συχνότητα του φαινομένου δεν είναι πολύ μεγάλη και παρουσιάζει μέγιστα εμφάνισης κατά την διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης. Παρατηρείται στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη Το βάθος των στρατοσφαιρικών διεισδύσεων φτάσει συνήθως μέχρι τα 4-5 km από το έδαφος, και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει μέχρι και το έδαφος. Τα χαρακτηριστικά του αέρα που εισέρχεται από την στρατόσφαιρα στην τροπόσφαιρα είναι:  Ψυχρός αέρας  Μεγάλη περιεκτικότητα σε όζον  Μεγάλες τιμές θετικού δυναμικού στροβιλισμού (PV)  Χαμηλή περιεκτικότητα σε υδρατμούς

49 Προσομοίωση της αναδίπλωσης της τροπόπαυσης στη Βόρεια Ευρώπη μέσωτου μοντέλου ΜΜ5

50

51 Μεταβλητότητα του όζοντος Ozone variability 1) Εποχικός κύκλος/Seasonal cycle 2) Ημερήσια μεταβλητότητα / Short-term / synoptic systems 3) Κλιματικές διακυμάνσεις / Climate oscillations (QBO, NAO) 4) Ηλιακός κύκλος / Solar cycle 5) Ηφαιστειακές εκρήξεις / Volcanic eruptions 6) Μακροχρόνιες τάσεις / Long-term changes

52 Total Ozone cross-section Latitude vs Season

53 Dynamic short-term variability: Link of Total Ozone with synoptic systems Vertical displacement of isentropes by tropospheric pressure systems Lifting leads to expansion, lower density, divergence Column decreases Vice versa for subsidence

54 Total Ozone Field March 11, 1990 Nimbus 7 TOMS (Hudson et al., 2003)

55 On short timescales total ozone correlates with ground pressure and tropopause height Dobson, Proc. Roy. Soc., 1929, also Reed, J. Meteorol., 1950 High tropopause = low total ozone Ozone at  25 km fixed by photochemistry, at tropopause fixed at tropospheric values. Lower stratospheric profile must “stretch” between these boundary conditions if the tropopause goes up, total ozone must go down. Ballpark: -20 DU/km

56

57

58 In Fig. (a) both easterly and westerly maxima are descending as the upward propagating waves deposit momentum just below the maxima. When the westerly shear zone is sufficiently narrow, viscous diffusion destroys the westerlies and the westerly waves can propagate to high levels through the easterly mean flow, Fig. (b).The more freely propagating westerlies are dissipated at higher altitudes and produce a westerly acceleration leading to a new westerly regime, Fig. (c). Fig. (d) shows both regimes descending downwards until the easterly shear zone becomes vulnerable to penetration and the easterlies can then propagate to high altitudes, Fig. (e), and so onto the formation of a new easterly regime in Fig. (f). Figure: Plumb's analog of the QBO in six stages. Wavy blue and red lines indicate penetration of easterly and westerly waves.

59 Randel and Wu, 1996

60

61 Figure. Cross correlation map (in colors) between winter mean (December to March) tropopause pressure and NAO index both derived from NCEP reanalysis data for the period 1958 to 1998. Only correlation coefficients above/below  0.3 are shown. Contours indicate tropopause pressure variation associated with +1 SD in NAO index. Contour interval is 2 hPa, zero line omitted. (A) location Arosa and (R) location Reykjavik (Appenzeller, 2000).

62 Τρύπα του όζοντος Ozone hole and polar ozone loss

63 Τρύπα του όζοντος: Μία πρόκληση στην επιστημονική κοινότητα Μετρήσεις όζοντος στο Βρετανικό σταθμό Halley Bay (Farman) και στον Ιαπωνικό σταθμό Syowa (Chubachi) της Ανταρκτικής δείχνουν στη δεκαετία του 1980 δραματική μείωση της ολικής στήλης όζοντος που δεν μπορούν να εξηγήσουν τα αριθμητικά μοντέλα της ατμόσφαιρας. Σταθμός Halley Bay

64

65

66

67

68

69 20

70 Τρύπα του όζοντος στην Ανταρκτική - καθοριστικοί παράγοντες Ο παράγοντας Μετεωρολογία Σταθερός πολικός στρόβιλος Χαμηλές θερμοκρασίες (-80 o C) Στρατοσφαιρικά νέφη (PSCs) Ο παράγοντας Χημεία Ετερογενείς αντιδράσεις στην επιφάνεια των παγοκρυστάλλων των PSCs HCl + ClONO 2 + (παγοκρύσταλλοι)  Cl 2 + HNO 3 ClONO 2 + H 2 O + (παγοκρύσταλλοι)  HOCl + HNO 3 N 2 O 5 + HCl + (παγοκρύσταλλοι)  ClNO 2 + HNO 3

71

72 Καταλυτικοί κύκλοι χλωρίου στους πόλους (ClO) 2 διμερές HCl + ClONO 2 + (PSCs)  Cl 2 + HNO 3 Cl 2 + hv  Cl + Cl 2 (Cl + O 3  ClO + O 2 ) ClO + ClO + M  (ClO) 2 + M (ClO) 2 + hv  Cl + Cl + O 2 Οι γνωστοί καταλυτικοί κύκλοι της οικογένειας ClOx family δεν είναι αρκετοί λόγω της χαμηλής συγκέντρωσης ατομικού οξυγόνου στη πολική ατμόσφαιρα Το διμερές (ClO) 2 σχηματίζεται μόνο σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

73 Καταλυτικοί κύκλοι που περιλαμβάνουν Br CH3Br (natural), CF2BrCl (halon 1211) + hv  Br + CH3, CF2Cl Br + O 3  BrO + O 2 Cl + O 3  ClO + O 2 (BrOx/ClOx coupling leads to efficient ozone loss) ClO + BrO  Cl + Br + O 2 (0.45) ClO + BrO  Br + OClO (0.43) OClO + hv  ClO + O (The only stratospheric source of OClO) O+O 2 + M  O 3 + M (Null ozone cycle since O 3 loss by Br is counterbalanced by production from OClO) ClO + BrO  BrCl + O 2 (0.12) BrCl + hv  Br + Cl (BrCl formation) All reservoirs of Br (BrCl, HBr, BrONO2) are rapidly photolysed so that Br is more efficient catalyst for O3 destrruction than Cl. Low concentrations of BrO indicate minor significance of these cycles

74

75

76

77

78 Figures : ODP of CFCs and HCFCs CFC και HCFC ακολουθείται από ένα κωδικό με δύο ή τρία ψηφία. Το ψηφίο των εκατοντάδων δηλώνει τον αριθμό των ατόμων άνθρακα πλην 1, το ψηφίο των δεκάδων δηλώνει τον αριθμό των ατόμων Υδρογόνου σύν 1 και το ψηφίο των μονάδων δηλώνει τον αριθμό των ατόμων φθορίου και το υπόλοιπα είναι άτομα χλωρίου. Εάν το πρώτο ψηφίο είναι μηδέν δεν χρησιμοποιείται.. Στα halons τα τέσσερα ψηφία δηλώνουν άτομα C, F, Cl και Br, αντίστοιχα. CHF 2 Cl CFCl 3 CF 2 Cl 2 CClF 2 CF 3 CCl 2 FCCl 2 F CF 2 BrCl CCl 4 CF 3 Br C 2 HClF 4

79 ODP of CFCs and HCFCs ODP ορίζεται σε σχέση με την καταστροφή από CFCl 3 σε βάση kg/kg. Έτσι συμπεριλαμβάνει τον ατμοσφαιρικό χρόνο ζωής, τη καταλυτική δράση στη στρατόσφαιρα και τη σχετική μοριακή μάζα της ένωσης. Το ODP μίας ένωσης "x" ορίζεται ως λόγος του συνολικού ποσού όζοντος που καταστρέφεται από μία δεδομένη μάζα της ένωσης "x" προς το ποσό όζοντος που καταστρέφεται από την ίδια μάζα της ένωσης CFC-11 Global loss of Ozone due to x ODP(x) = ---------------------------------------------- Global loss of ozone due to CFC-11 Η ανταλλαγή ενός ατόμου Cl από ένα άτομο F σε μία ένωση CFC μετατοπίζει την απορρόφηση σε χαμηλότερα μήκη κύματος. Το CFCl3 παρουσιάζει την μέγιστη φωτόλυση του στα ~25 km, το CF2Cl2 στα ~32 km ενώ το CClF2CF3 πάνω από τα 40 km Το άτομο του Βr είναι πιο καταστροφικό από το άτομο του Cl για το στρατοσφαιρικό Ο3 τόσο γιατί οι αποθηκευτικές του ενώσεις φωτο-διασπόνται πολύ γρήγορα (BrCl, HBr, BrONO2) όσο και γιατί τα βρωμιούχα CFCs (halons) και το CH3Br φωτο-διασπόνται στην κατώτερη στρατόσφαιρα. Ο χρόνος ζωής σε σχέση με την φωτόλυση είναι μικρότερος για τις ενώσεις που περιέχουν περισσότερο Cl από F και ακόμη μικρότερος για τις ενώσεις που περιέχουν Br καθώς ο δεσμός C-X γίνεται πιο ασθενής για τα βαρύτερα αλογόνα.

80 Παραδείγματα ODP Halocarbon Chemical formula Lifetime (yr) ODP Release rate (10 6 kg y -1 ) Percentage Contribution to ozone loss (%) CFC-11CFCl 3 60 y128130.6 CFC-12CF 2 Cl 2 1050.937036.3 CFC-113CF 2 ClCFCl 2 1010.913813.5 CFC-114CF 2 ClCF 2 Cl2360.6 CFC-115CClF 2 CF 3 5220.4 Halon-1301CF 3 Br727.832.5 Halon-1211CF2BrCl18331 HCFC-22CHF 2 Cl17.20.04720.3 Methyl Chloroform CH 3 CCl 3 6.30.144747.2 Carbon tetrachloride CCl 4 52.21.2668.6

81

82

83

84 Μείωση του όζοντος στην Αρκτική Παράγοντες χημείας και μετεωρολογίας στην Αρκτική Υψηλότερες θερμοκρασίες από την Ανταρκτική Κατάρρευση του πολού στροβίλου λόγω ισχυρότερης κυματικής δράσης (Αιφνίδιες Στρατοσφαιρικές Θερμάνσεις) Ετερογενείς αντιδράσεις στη επιφάνεια παγοκρυστάλλων

85 Μείωση όζοντος στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη Δυναμικές και χημικές αιτίες Κατάρρευση του πολικού δακτυλίου της Αρκτικής και μεταφορά προς τα μεσαία γεωγραφικά πλάτη αερίων μαζών στις οποίες το όζον έχει μειωθεί λόγω χημικών διαδικασιών στη επιφάνεια των παγοκρυστάλλων των πολικών στρατοσφαιρικών νεφών. Μεταφορά αερίων μαζών φτωχών σε όζον από την τροπική ζώνη. Ετερογενείς αντιδράσεις στην επιφάνεια θειικών αιωρούμενων σωματιδίων (σημασία των ηφαιστειακών εκρήξεων) N 2 O 5 + H 2 O + (aerosols)  2 HNO 3 ClONO 2 + H 2 O + (aerosols)  HOCl + HNO 3

86

87

88

89 Μακροχρόνιες τάσεις όζοντος και UV-B Long-term changes of ozone and UV-B

90 90 Global total ozone variations Deseasonalized area weighted global total ozone deviations adjusted for solar, QBO, and seasonal trend effects While global ozone was fairly constant during 1994-2003, the average values of the 1990s are about 4% lower than those of the late 1970s.

91 Courtesy P. Gathen (AWI) S. Oltmans (NOAA-CMDL)

92 Seasonal variation of the Antarctic ozone column Neumayer Station 70˚S mid-winter mid-summer Total ozone column [ DU ]

93

94 Differences between hemispheres NH 35-60 N SH 35-60 S Pinatubo Thanks to Vitali Fioletov

95 Bodeker et al., 2001

96

97 Interannual ozone changes correlated with planetary wave forcing ozone tendency wave forcing update of Fusco and Salby, 1999

98 The inverse relation between Total Ozone and tropopause height seems to hold for long time scales as well increasing tropopause height can explain 20 to 30% of the total ozone trend (Steinbrecht et al., JGR, 1998) Total ozone and tropopause height

99 Percent Change for Ozone 1980 - 2002 -0.18 -0.32 -0.18 -0.32 0.0 -0.43

100 Anthropogenic Influence – Ozone decline

101 Erythemal Irradiance Trend 1980 to 2002 O3O3 R 360

102 Zonal Average Percent Irradiance Change Erythemal and 305 nm

103

104 Change % per decade from November 1990 to November 2002

105 Μελλοντικά σενάρια Future projections

106

107 Mahieu et al., 2000

108

109

110

111  Η καταστροφή τού όζοντος στην Ανταρκτική παραμένει πολύ μεγάλη κατά τη διάρκεια της άνοιξης. Περίληψη  Η επιφάνεια του όζοντος με τιμή μικρότερη των 220 DU δείχνει αύξηση οπότε δεν μπορούμε ακόμα να πούμε ότι η τρύπα του όζοντος έχει φτάσει το μέγιστο της.  Το ολικό όζον στην Αρκτική δείχνει μεγάλη μεταβλητότητα από έτος σε έτος αντανακλώντας την μεταβλητότητα της μετεωρολογίας στο Βόρειο Ημισφαίριο.  Στα μέσα γεωγραφικά πλάτη του Βορείου Ημισφαιρίου υπάρχουν μακροχρόνιες πτωτικές τάσεις, οι οποίες τροποποιούνται και από τις μακροχρόνιες τάσεις στη μετεωρολογία της στρατόσφαιρας.  Παρατηρούνται ανοδικές μακροχρόνιες τάσεις στο UV-B που σχετίζονται με τις πτωτικές τάσεις του όζοντος.

112 Αναπάντητα ερωτήματα  Η ανάκαμψη του όζοντος στη στρατόσφαιρα: Μήπως έχει ξεκινήσει;  Υπάρχουν συστηματικές μεταβολές στην κυκλοφορία της στρατόσφαιρας και πως μπορούμε καλύτερα να υπολογίσουμε την επίδραση τους στο όζον στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη σε ημισφαιρική κλίμακα;  Οι μακροχρόνιες τάσεις στη στρατόσφαιρα χημικών ενώσεων (π.χ. Υδρατμοί).  Η αλληλεπίδραση των παγκόσμιων κλιματικών αλλαγών στη τροπόσφαιρα με τη στρατόσφαιρα: Τα θερμοκήπικα αέρια θα οδηγήσουν σε ενίσχυση της κυκλοφορίας στη στρατόσφαιρα; Μήπως θα έχουμε επιβράδυνση της ανάκαμψης του όζοντος;

113 The stratosphere and increasing levels of greenhouse gases: Two opposite views Shindell et al., [1999]: The modeled stratospheric vortex becomes stronger and colder, and there is a positive Arctic Oscillation trend. Schnadt and Dameris, [2003] “The model NAO index decreases significantly from 1990 to 2015.” The polar stratosphere becomes warmer.


Κατέβασμα ppt "Στρατοσφαιρικό όζον – Ο ρόλος της Χημείας και της Ατμοσφαιρικής Κυκλοφορίας Πρόδρομος Ζάνης, Επίκ. Καθηγητής Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Α.Π.Θ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google