Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Α’ τάξη – κεφάλαιο 2 – Το Υλικό του Υπολογιστή

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Α’ τάξη – κεφάλαιο 2 – Το Υλικό του Υπολογιστή"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Α’ τάξη – κεφάλαιο 2 – Το Υλικό του Υπολογιστή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για το Γυμνάσιο – Αράπογλου Α., Μαβόγλου Χ., Οικονομάκος Η., Φύτρος Κ. Α’ τάξη – κεφάλαιο 2 – Το Υλικό του Υπολογιστή ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Προτεινόμενος Χρόνος: 1 ½ Διδακτική Ώρα. Στόχοι: Μετά το τέλος της διδακτικής ενότητας οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: να αναγνωρίζουν την κεντρική μονάδα του υπολογιστικού συστήματος, να χαρακτηρίζουν μια συσκευή ως εισόδου ή εξόδου, να περιγράφουν σύντομα τις κυριότερες συσκευές εισόδου-εξόδου, να ονομάζουν τα κυριότερα αποθηκευτικά μέσα, να απαριθμούν τα κυριότερα είδη των υπολογιστικών συστημάτων. Επεκτάσεις: Να χαρακτηρίζουν μια συσκευή εισόδου-εξόδου, να κατονομάζουν επιπλέον συσκευές για εξειδικευμένες εργασίες, να συνειδητοποιούν ότι οι εξειδικευμένες συσκευές εισόδου-εξόδου μπορούν να βοηθήσουν τα Α.με.Α. Λέξεις/Φράσεις Ανακεφαλαίωσης: αποθηκευτικά μέσα, εκτυπωτής (printer), οθόνη (screen), πληκτρολόγιο (keyboard), ποντίκι (mouse), Προσωπικός Υπολογιστής (PC), σαρωτής (scanner), συσκευή εισόδου, συσκευή εξόδου, υλικό υπολογιστή (Hardware), Χώρος: Αίθουσα-Εργαστήριο Πληροφορικής Εποπτικά-Διδακτικά Μέσα: Επιδιασκόπιο ή (Βιντεοπροβολέας), (Εκπαιδευτικό Λογισμικό Πληροφορικής του Εργαστηρίου), Εξαρτήματα με βλάβη ή συσκευές υπολογιστών παλιάς τεχνολογίας για την οργάνωση εκθεσιακού πάγκου, Φωτογραφίες Εξαρτημάτων, Πίνακας, (Υπολογιστής), (Φύλλα Εργασίας).

2 Διδακτική προσέγγιση: Ανακαλυπτική
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για το Γυμνάσιο – Αράπογλου Α., Μαβόγλου Χ., Οικονομάκος Η., Φύτρος Κ. Διδακτική προσέγγιση: Ανακαλυπτική Διδακτικές Τεχνικές / Ενέργειες: Σύντομη συνεργατική δραστηριότητα, Ερωτήσεις, Χάρτης εννοιών, Συζήτηση. Περιγραφή μαθησιακών ενεργειών: Σύντομη συνεργατική δραστηριότητα: Για τη γνωριμία με το υλικό του υπολογιστή (τόσο για την Α΄, όσο και για τη Β΄ Γυμνασίου) εξαιρετικά χρήσιμο είναι να οργανωθεί ένα πάγκος με περασμένης τεχνολογίας ή με χαλασμένα εξαρτήματα υπολογιστών όπως: δισκέτες, ανοικτός σκληρός δίσκος, CD ή DVD-ROM, κάρτες επέκτασης, επεξεργαστές, μνήμες, ποντίκι, τροφοδοτικό κ.λπ. Η οργάνωση του πάγκου γίνεται από τους ίδιους τους μαθητές με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού. Οι μαθητές φτιάχνουν κάρτες στις οποίες αναφέρεται το όνομα του κάθε εξαρτήματος με μια σύντομη περιγραφή του. Για τη δημιουργία των καρτών οι μαθητές αρχικά προσπαθούν να ανακαλύψουν πληροφορίες μόνοι τους: μέσα από το CD Πληροφορικής του εργαστηρίου, από τον Παγκόσμιο Ιστό, από το Βιβλίο του Μαθητή ή από διαθέσιμα περιοδικά και βιβλία του εργαστηρίου. Ενορχήστρωση μαθητών: Οι μαθητές δουλεύουν ανά ομάδες των 3 ατόμων με στόχο να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες κάρτες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένα από τα παρακάτω προτεινόμενα θέματα: 1ο Θέμα: «Εξερευνώντας το υλικό του υπολογιστή, καταγράψτε ποιες από τις συσκευές που εμφανίζονται στο εικονικό γραφείο της εφαρμογής χαρακτηρίζονται ως συσκευές εισόδου.» 2ο Θέμα: «Εξερευνώντας το υλικό του υπολογιστή, καταγράψτε ποιες από τις συσκευές που εμφανίζονται στο εικονικό γραφείο της εφαρμογής χαρακτηρίζονται ως συσκευές εξόδου.» 3ο Θέμα: «Εξερευνώντας το υλικό του υπολογιστή που παρουσιάζεται στην εφαρμογή, καταγράψτε τα αποθηκευτικά μέσα που εμφανίζονται και συλλέξτε πληροφορίες για αυτά. Οι μαθητές δημιουργούν τις κάρτες και τις παρουσιάζουν στην τάξη.

3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για το Γυμνάσιο – Αράπογλου Α. , Μαβόγλου Χ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για το Γυμνάσιο – Αράπογλου Α., Μαβόγλου Χ., Οικονομάκος Η., Φύτρος Κ. Ρόλος του Εκπαιδευτικού: Ο εκπαιδευτικός δρα υποστηρικτικά καθοδηγώντας τους μαθητές, ώστε να ανακαλύψουν τις απαιτούμενες πληροφορίες, όταν χρειάζεται. Στο τέλος της δραστηριότητας ο εκπαιδευτικός ανακεφαλαιώνει, δημιουργώντας δύο συνοπτικούς χάρτες εννοιών. Έναν για τις συσκευές εισόδου και εξόδου και έναν για τα αποθηκευτικά μέσα. [Ο χάρτης εννοιών (ή εννοιολογικός χάρτης) είναι μια σχηματική αναπαράσταση ουσιαστικών συνδέσεων μεταξύ εννοιών με τη μορφή προτάσεων. Στοχεύει στην επιλογή και οργάνωση των εννοιών κλειδιών σε μια δεδομένη περιοχή μελέτης με βάση συγκεκριμένους κανόνες (Novak & Gowin 1984). Επιτρέπει πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης του συνόλου, την ανάγνωση ενός μόνο στοιχείου και την ανάγνωση των σχέσεων που συγκροτούν τα στοιχεία στη συνολική μορφή του συστήματος που αναπαρίσταται. ] Προτεινόμενο (Ελεύθερο) λογισμικό για τη δημιουργία χάρτη εννοιών: Cmap Tools

4 Παρατηρήσεις - Πλαίσιο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για το Γυμνάσιο – Αράπογλου Α., Μαβόγλου Χ., Οικονομάκος Η., Φύτρος Κ. Προτεινόμενα Θέματα για Συζήτηση: Από το Βιβλίο του Μαθητή το 2ο ή 4ο ή 5ο Θέμα για Συζήτηση(σελ. 32). «Θέμα 4. Τα αποθηκευτικά μέσα διαρκώς μικραίνουν σε μέγεθος, ενώ αυξάνεται η ικανότητά τους να αποθηκεύουν ολοένα και περισσότερα δεδομένα. Σε λίγα χρόνια θα μπορούμε να κουβαλάμε στο πορτοφόλι μας μία ολόκληρη βιβλιοθήκη σε ένα μίνι DVD μεγέθους ενός κέρματος. Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα αυτής της εξέλιξης;» Παρατηρήσεις - Πλαίσιο: ΠΡΟΣΟΧΗ: αποφεύγουμε την αναφορά στις λεπτομέρειες των τεχνικών χαρακτηριστικών και στις εξειδικευμένες λειτουργίες του Υλικού. Απαραίτητο διδακτικό υλικό / εργαλεία: Cmap Tools: CD-ROM Πληροφορικής, Διαφάνειες (από το υποστηρικτικό CD-ROM)

5 Γουλή Ευαγγελία, Εννοιολογικοί Χάρτες και Δραστηριότητες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για το Γυμνάσιο – Αράπογλου Α., Μαβόγλου Χ., Οικονομάκος Η., Φύτρος Κ. Αξιολόγηση: συμπλήρωση ημιδομημένου χάρτη [είναι ένας ελλιπής εννοιολογικός χάρτης στον οποίο ζητείται να συμπληρωθούν τα κενά], ηλεκτρονικά (π.χ. Moodle, eXe, Hot Potatoes) ή έντυπα φύλλα αυτό-αξιολόγησης. Βιβλιογραφία: Βασιλοπούλου Μαρία, Ο Χάρτης εννοιών ως εργαλείο μάθησης, Αθήνα, 2001, ISBN Γουλή Ευαγγελία, Εννοιολογικοί Χάρτες και Δραστηριότητες Γουλή Ε.,Γόγουλου Α., Παπανικολάου Κ., Γρηγοριάδου Μ., Αξιοποιώντας τον Εννοιολογικό Χάρτη ως Εργαλείο Διδασκαλίας και Αξιολόγησης στο μάθημα Πληροφορικής Γυμνασίου

6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για το Γυμνάσιο – Αράπογλου Α., Μαβόγλου Χ., Οικονομάκος Η., Φύτρος Κ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η διδακτική ώρα ξεκινά με σύντομη αξιολόγηση του προηγούμενου κεφαλαίου. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών οι μαθητές ερωτώνται με ποιες συσκευές πιστεύουν ότι μπορούμε να εισαγάγουμε δεδομένα στον υπολογιστή, από ποιες συσκευές μπορούμε να πάρουμε τα επεξεργασμένα δεδομένα και ποια είναι τα αποθηκευτικά μέσα. Κατηγοριοποιούνται στον πίνακα οι απαντήσεις των μαθητών. Συνεχίζεται…

7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (συνέχεια)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για το Γυμνάσιο – Αράπογλου Α., Μαβόγλου Χ., Οικονομάκος Η., Φύτρος Κ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (συνέχεια) Επιδεικνύεται ένα πλήρες υπολογιστικό σύστημα του εργαστηρίου. Παρουσιάζεται με τη βοήθεια εποπτικών μέσων η Εικόνα 2.3 (σελ. 18) από το Βιβλίο του Μαθητή και ζητείται από τους μαθητές ως άσκηση να συμπληρώσουν τα κενά. Συζήτηση: Μέσα από κατάλληλα παραδείγματα οι μαθητές ανακαλύπτουν την ανάγκη για τη μόνιμη αποθήκευση δεδομένων/πληροφοριών. Οι μαθητές καταθέτουν αντίστοιχα παραδείγματα από τις καθημερινές δραστηριότητες (πχ. η καταγραφή ενός τηλεφωνικού καταλόγου). Στο τέλος ο εκπαιδευτικός ανακεφαλαιώνει παρουσιάζοντας αντίστοιχους χάρτες εννοιών για τις μονάδες εισόδου, εξόδου και τα αποθηκευτικά μέσα και αναδεικνύει τις σχέσεις μεταξύ τους.

8 Χρήση εργαλείων Web 2.0 (blog /wiki / bliki)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για το Γυμνάσιο – Αράπογλου Α., Μαβόγλου Χ., Οικονομάκος Η., Φύτρος Κ. Χρήση εργαλείων Web 2.0 (blog /wiki / bliki) Blog (ιστολόγιο): σύντμηση του web log (WeBLOG). Είναι ένα επιγραμμικό ημερολόγιο που περιλαμβάνει υπερζεύξεις και καταχωρίσεις απόψεων. Για περισσότερα: Wiki (προφέρεται ουίκι): είναι ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του. Για περισσότερα: Bliki: A Bliki (also known as a WikiLog, Wog, WikiWeblog, Wikiblog, or Bloki), is combination of the two Internet concepts of a blog and wiki. Για περισσότερα:

9 Σας ευχαριστούμε… Blog: http://gymitbook.blogspot.com
Για τη δημοσίευση των παρατηρήσεων/σχολίων σας, στο παραπάνω blog, μπορείτε να αποστείλετε στη διεύθυνση: Σας ευχαριστούμε… “Οι άνθρωποι της πράξεως που δεν έχουν θεωρητική παιδεία χάνονται στις λεπτομέρειες, οι άνθρωποι της θεωρίας που δεν έχουν πρακτική άσκηση χάνονται στις γενικότητες. Το να κατέχεις ισόρροπα και τα δύο είναι δώρο μεγαλοφυΐας.” (Λεονάρντο ντα Βίντσι)


Κατέβασμα ppt "Α’ τάξη – κεφάλαιο 2 – Το Υλικό του Υπολογιστή"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google