Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χαρακτηριστικά Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Παραδείγματα Γιάννης Μιχαλόπουλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χαρακτηριστικά Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Παραδείγματα Γιάννης Μιχαλόπουλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χαρακτηριστικά Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Παραδείγματα Γιάννης Μιχαλόπουλος

2 Εννοιολογικοί χάρτες χάρτης εννοιών  Ο χάρτης εννοιών (concept map) είναι ένα σχηματικό διάγραμμα που προσδιορίζει σχέσεις μεταξύ των βασικών εννοιών μιας περιοχής μελέτης με τη μορφή προτάσεων  Είναι μια τεχνική διδασκαλίας και μια στρατηγική μάθησης που σκοπεύει να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν έννοιες με ουσιαστικό τρόπο.

3 Εννοιολογική χαρτογράφηση  Αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Cornell (Joseph D. Novak το 1972).Joseph D. Novak  Η εννοιολογική χαρτογράφηση αναφέρεται στην προσαρμογή των νέων εννοιών στις προϋπάρχουσες γνωστικές δομές των μαθητών και στοχεύει στην ενίσχυση της εποικοδομιστικής και ουσιαστικής μάθησης.

4 Συστατικά στοιχεία Ε.X.  Κόμβοι ( αναπαριστά μια έννοια )  Αντικείμενα ( περιγράφονται με ουσιαστικά ) – περιγραφικοί χάρτες  Συμβάντα / γεγονότα ( περιγράφονται με ρήματα ) – επεξηγηματικοί χάρτες  Σύνδεσμοι ( γραμμές που συνδέουν τους κόμβους )  Ετικέτα με απλές και σύντομες λέξεις  Περιγράφουν τις σχέσεις των εννοιών  Η σύνδεση 2 κόμβων δημιουργεί μια πρόταση

5 Συστατικά στοιχεία Ε.X.

6 Είδη Εννοιολογικών χαρτών  Ιεραρχικοί  Αραχνοειδείς  Διαγράμματος ροής  Συστημικοί

7 Πλεονεκτήματα για μαθητές  Ενεργητική – αποτελεσματική μάθηση  Εργαλείο δημιουργικής σκέψης  Εργαλείο ανάπτυξης και καλλιέργειας κριτικής σκέψης  Εργαλείο μεταγνώσης  Ενίσχυση ομαδοσυνεργατικής μάθησης  Επίλυση προβλημάτων

8 Πλεονεκτήματα για διδάσκοντες  Μέσο οργάνωσης και παρουσίασης του μαθήματος στην τάξη  Διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση και αναπαράσταση πρότερων γνώσεων των μαθητών  Εργαλείο αξιολόγησης της μάθησης και της εξέλιξης της γνωστικής αλλαγής μετά τη διδακτική παρέμβαση

9 Τύποι δραστηριοτήτων εννοιολογικής χαρτογράφησης  Συμπλήρωση ( δίνεται ένας Ε. Χ. με κενά )  Επέκταση ( προσθήκη εννοιών και συνδέσεων )  Διόρθωση  Σχολιασμός ( ελεύθερα ή απαντώντας σε ερωτήσεις )  Κατασκευή ( δίνοντας την κεντρική έννοια, ένα σύνολο εννοιών και συνδέσεων μια ερώτηση ή σχετικό κείμενο )  Συνδυασμός των παραπάνω

10 Γιατί είναι εφαρμόσιμοι οι χάρτες στην εκπαίδευση  Οι μαθητές δεν είναι κενά δοχεία  Οποιαδήποτε νέα γνώση πρέπει να συνδεθεί στις προϋπάρχουσες γνώσεις  Οι αντιλήψεις των μαθητών δεν είναι πάντα ορθές – εμποδίζουν τη διδασκαλία  Ανίχνευση αρχικών ιδεών  Χρήση ερωτήματος  Κατάλογος εννοιών

11 Εννοιολογικοί χάρτες και Αξιολόγηση  Η κατασκευή χάρτη αποκαλύπτει τη γνώση – μάθηση που έχει επέλθει σε συγκεκριμένο θέμα  Αξιολογούμε σε ένα χάρτη  Τον αριθμό των εννοιών  Τον αριθμό των συνδέσεων  Την ορθότητα των συνδέσεων  Τη γλωσσική επάρκεια των συνδέσεων  Τη ροή του χάρτη  Δραστηριότητες αξιολόγησης  Κατασκευή χάρτη από την αρχή δοθέντος του θέματος  Κατασκευή χάρτη με δοσμένες έννοιες

12 Λογισμικό Ενν. Χαρτογράφησης  CmapTools:  http://cmap.ihmc.us/ http://cmap.ihmc.us/  Synergo  http://hci.ece.upatras.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=103  COMPASS:  http://hermes.di.uoa.gr/compass/  Kidspiration  Inspiration  FreeMind  XMind

13 Παράδειγμα Α - Δημοτικό Χρήση λογισμικού Ε. Χ. Cmap Tools  Τάξη : Γ  Τίτλος δραστηριότητας : Οι περιπέτειες του Οδυσσέα στα νησιά του Αιόλου, Λαιστρυγόνων και της Κίρκης ( Εννοιολογική χαρτογράφηση )  Διάρκεια : 1 διδακτική ώρα (45')  Διδακτικοί Στόχοι ( Με την ολοκλήρωση του φύλλου εργασίας οι μαθητές αναμένεται να μπορούν να :  Ξεκινούν το πρόγραμμα εννοιολογικής χαρτογράφησης Cmap Tools και να ανοίγουν έτοιμους χάρτες ( αρχεία ).  Εισάγουν, επεξεργάζονται το κείμενο σε πλαίσια εννοιών ή ετικέτες συνδέσμων.  Δημιουργούν νέες έννοιες και συνδέσεις  Παριστάνουν προτάσεις με συνδέσεις στο χάρτη εννοιών.  Αναγνωρίσουν τη χρησιμότητα των εννοιολογικών χαρτών σε μαθήματα που διδάσκονται ( εκτός πληροφορικής ) όπως η Ιστορία.

14 Φύλλο Εργασίας  Δραστηριότητα 1 ( Στο νησί του Αιόλου ) ( Συμπλήρωση ημιτελούς εννοιολογικού χάρτη )

15 Φύλλο Εργασίας  Επέκταση του χάρτη με νέες έννοιες και συνδέσεις

16 Φύλλο Εργασίας  Επέκταση χάρτη  Αναγνώριση σημαντικών εννοιών από κείμενο και παράσταση τους στο χάρτη

17 Φύλλο Εργασίας  Αναγνώριση πλεονεκτήματος εννοιολογικού χάρτη  Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης

18 Παραδείγματα Ε. Χ. Γυμνάσιο -1

19 Παραδείγματα Ε. Χ. Γυμνάσιο -2

20 Παραδείγματα Ε. Χ. Γυμνάσιο -3

21

22 Παράδειγμα – Σενάριο Ε. Χ. ( Ειδική Θεωρία Διδακτικής Πληροφορικής, Τεύχος Α, Β ’ Επίπεδο )

23 Συμπεράσματα …  Η Ε. Χ. είναι μια χρήσιμη τεχνική :  « Ξεκαθάρισμα σκέψης »  Ενίσχυση κατανόησης  Ενσωμάτωση νέας γνώσης  Αναγνώριση παρανοήσεων  Εξοικονομεί χρόνο ( σε σχέση με άλλες τεχνικές κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου )  Ισχυρό επικοινωνιακό εργαλείο μεταξύ μελών της ομάδας  Ενθαρρύνει την ανακάλυψη της γνώσης και την κοινωνική δόμηση της γνώσης μέσα από ομαδικές δραστηριότητες

24 Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία  Επιμορφωτικό υλικό για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Πράξη. Τεύχος 6 Α Ειδικό μέρος Κλάδων ΠΕ 19/20, Ειδική Θεωρία Διδακτικής της Πληροφορικής. Εννοιολογική Χαρτογράφηση  http://blogs.sch.gr/kse799/files/2013/09/ylikoKSE_PE1920_6B_201304.pdf  Γουλή, Ε., Γόγουλου, Α., Παπανικολάου, Κ., & Γρηγοριάδου, Μ. (2005). Αξιοποιώντας τον Εννοιολογικό Χάρτη ως Εργαλείο Διδασκαλίας και Αξιολόγησης στο μάθημα Πληροφορικής Γυμνασίου. Πρακτικά 3 ου Πανελληνίου Συνεδρίου " Διδακτική της Πληροφορικής ", ( Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου ). Αξιοποιώντας τον Εννοιολογικό Χάρτη ως Εργαλείο Διδασκαλίας και Αξιολόγησης στο μάθημα Πληροφορικής Γυμνασίου.  https://academic.cuesta.edu/acasupp/AS/908.htm, Cuesta College – Sans Luis https://academic.cuesta.edu/acasupp/AS/908.htm  http://blogs.sch.gr/echorian/archives/117, Blog για την Πληροφορική, Παραδείγματα Εννοιολογικών Χαρτών  Πανεπιστήμιο Πειραιά, Computer Supported Learning Engineering Laboratory, http://cosy.ds.unipi.gr/alt_book/PTTs/ppt7_ConceptMaps_FIN.ppt


Κατέβασμα ppt "Χαρακτηριστικά Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Παραδείγματα Γιάννης Μιχαλόπουλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google