Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνάρτηση FREQUENCY Σύνταξη FREQUENCY (Πίνακας τιμών; Πίνακας διαστημάτων)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνάρτηση FREQUENCY Σύνταξη FREQUENCY (Πίνακας τιμών; Πίνακας διαστημάτων)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνάρτηση FREQUENCY Σύνταξη FREQUENCY (Πίνακας τιμών; Πίνακας διαστημάτων)

2 Πίνακας τιμώνΕίναι ένας πίνακας ή μια περιοχή τιμών, των οποίων θέλουμε να μετρήσουμε τις συχνότητες Εάν ο πίνακας ή η περιοχή δεν περιέχει καμία τιμή, η συνάρτηση FREQUENCY επιστρέφει έναν πίνακα με μηδενικά. Πίνακας διαστημάτωνΕίναι ένας πίνακας ή μια περιοχή τιμών και ορίζει τα διαστήματα, στα οποία θέλουμε να ομαδοποιήσουμε τις τιμές του πρώτου ορίσματος. Αν το όρισμα αυτό δεν περιέχει καμία τιμή, η συνάρτηση FREQUENCY αποδίδει το πλήθος των τιμών του πρώτου ορίσματος.Ορίσματα

3 Ο αριθμός των στοιχείων του πίνακα που επιστρέφει η συνάρτηση, είναι μεγαλύτερος κατά ένα στοιχείο από τον αριθμό των στοιχείων του ορίσματος Πίνακας διαστημάτων. Η συνάρτηση FREQUENCY αγνοεί κενά κελιά και κείμενο. Σχόλια

4 Το παρακάτω φύλλο εργασίας περιέχει τις βαθμολογίες της προόδου στο μάθημα Λογιστικά Φύλλα. Οι βαθμοί εισάγονται στα κελιά είναι Β5:Β14 (Πίνακας τιμών) και στην περιοχή D5:D7 εισάγουμε τα διαστήματα στα οποία θέλουμε να ομαδοποιήσουμε τις βαθμολογίες της προόδου. Το όρισμα Πίνακας διαστημάτων δηλαδή, θα είναι η περιοχή D5:D7 και θα περιέχει τις τιμές 9, 14, 17. Η συνάρτηση FREQUENCY θα μετρήσει το πλήθος των βαθμών που εμπίπτουν στα διαστήματα 1-9, 10-14, 15-17 και 18-20. Παράδειγμα

5 Επιλέγουμε, για παράδειγμα, την περιοχή Ε5:E8 και καταχωρούμε τον ακόλουθο τύπο: = FREQUENCY(B5:B14;D5:D8) Με το πάτημα του συνδυασμού πλήκτρων [Ctrl]+[Shift]+[Enter] το Excel θα περικλείσει τον τύπο με αγκύλες και θα εμφανίσει τις ζητούμενες συχνότητες.


Κατέβασμα ppt "Συνάρτηση FREQUENCY Σύνταξη FREQUENCY (Πίνακας τιμών; Πίνακας διαστημάτων)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google