Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Auf (πρόθεση)=επάνω mit (πρόθεση)=με, μαζί be (συλλαβή) = σηκώνομαι stehen =στέκομαι = έρχομαι μαζί kommen =έρχομαι = λαμβάνω kommen aufstehen mit bekommen.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Auf (πρόθεση)=επάνω mit (πρόθεση)=με, μαζί be (συλλαβή) = σηκώνομαι stehen =στέκομαι = έρχομαι μαζί kommen =έρχομαι = λαμβάνω kommen aufstehen mit bekommen."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 auf (πρόθεση)=επάνω mit (πρόθεση)=με, μαζί be (συλλαβή) = σηκώνομαι stehen =στέκομαι = έρχομαι μαζί kommen =έρχομαι = λαμβάνω kommen aufstehen mit bekommen

2 aufstehen = σηκώνομαι Frau Alexiou steht um zwanzig nach sechs auf. mitkommen = έρχομαι μαζί Carmen, kommst du am Montag mit? bekommen = λαμβάνω Ich bekomme den Brief (το γράμμα) morgen.

3 Trennbare und untrennbare Verben Trennbare und untrennbare Verben

4 Trennbare Verben σύνθετα χωριζόμενα ρήματα 1. Αποτελούνται από δύο λέξεις 1 η λέξη Συνήθως πρόθεση 2 η λέξη ρήμα auf 2. Τονίζονται στην πρώτη λέξη 3. Μέσα στην πρόταση: Το ρήμα στην δεύτερη θέση κανονικά και η πρόθεση στο τέλος της πρότασης. = αρχίζω mit an nehmen fangen stehen auf mit an stehen nehmen fangen aufstehen mitnehmenanfangen Ich nehme meine Schultasche mit.

5 mitnehmen = παίρνω μαζί ich nehme …………………………………. mit. du nimmst ………………………………….mit. er sie nimmt …………………………………. mit. es wir nehmen ………………………………….mit. ihr nehmt ………………………………….mit. sie nehmen ………………………………….mit. Sie

6 Trennbare Verben Übung Ergänzen Sie die Verben 2. ……………… du im Supermarkt ………….? 1. Wir …………….. um 7:15 …………… aufstehen= σηκώνομαι einkaufen = ψωνίζω stehenauf fernsehen = βλέπω τηλεόραση 3. Er ……………… jeden Abend ……….. mitkommen = έρχομαι μαζί 4. Sabine …………….. auch ……….. kaufstein siehtfern kommtmit

7 Trennbare Verben Übung Ergänzen Sie die Verben 2. Ich..………….. mein Zimmer …………. 1. Der Unterricht ………….. um 8:15 ……… anfangen= αρχίζω / fangen κλίνεται σαν το fahren aufräumen = συγυρίζω / das Zimmer = το δωμάτιο fängtan anrufen = τηλεφωνώ 3.Tobias ………… jeden Abend Sabine ……….. zumachen = κλείνω / die Tür = η πόρτα 4. Der Vater ……………..die Tür ……….. räume auf ruftan macht zu

8 Untrennbare Verben σύνθετα μη χωριζόμενα ρήματα 1. Αποτελούνται από δύο λέξεις 1 η λέξη πρόθεμα 2 η λέξη ρήμα be 2. Τονίζονται στην δεύτερη λέξη 3. Μέσα στην πρόταση: Η σύνθετη λέξη (σύνθετο μη χωριζόμενο ρήμα) κλίνεται κανονικά στην δεύτερη θέση = καταλαβαίνω ver suchen stehen suchen be ver suchen stehen besuchenversuchenverstehen Ich besuche meine Tante. = προσπαθώ = επισκέπτομαι

9 untrennbare Verben Übung Ergänzen Sie die Verben 2.Peter..……………… die Aufgabe nicht …………. 1. Ich ……………….….. den Brief ……… bekommen = παίρνω / der Brief = το γράμμα verstehen = καταλαβαίνω bekomme versuchen = προσπαθώ 3.Wir ……..........… noch einmal ………….. besuchen = επισκέπτομαι 4. Der Vater ………………...seine Eltern …….. versteht versuchen besucht

10 Was musst du mitnehmen? Trennbare Verben und untrennbare Verben mit Modalverben Σύνθετα χωριζόμενα ρήματα και σύνθετα μη χωριζόμενα ρήματα με Modalverb. Ich kann die Aufgabe nicht verstehen. Το Modalverb κανονικά στην δεύτερη θέση και το σύνθετο χωριζόμενο ή μη χωριζόμενο ρήμα στο τέλος της πρότασης με τη μορφή απαρεμφάτου. Δεν μπορώ να καταλάβω την άσκηση (die Aufgabe) Τι πρέπει να πάρεις μαζί σου;

11 mitnehmen = παίρνω μαζί ich muss ……………………………….. mitnehmen. du musst ………………………………..mitnehmen. er sie muss ………………………………..mitnehmen. es wir müssen ………………………………..mitnehmen. ihr müsst ………………………………..mitnehmen. sie müssen ………………………………..mitnehmen. Sie

12 Trennbare Verben und untrennbare Verben mit Modalverben Übung Ergänzen Sie die Verben 2. ……………… du im Supermarkt ………………….? 1. Wir …………….. um 7:15 ……….…………… aufstehen= σηκώνομαι / müssen einkaufen = ψωνίζω / können müssenaufstehen fernsehen = βλέπω τηλεόραση / dürfen 3. Er ……………… jeden Abend ………….……….. mitkommen = έρχομαι μαζί / dürfen 4. Sabine …………….. auch..…………………. kannsteinkaufen darffernsehen darfmitkommen

13 Trennbare und untrennbare Verben mit Modalverben Übung Ergänzen Sie die Verben 2.Peter..……… die Aufgabe nicht …………………. verstehen = καταλαβαίνω / können versuchen = προσπαθώ / müssen 3.Wir ……........… noch einmal ………………….. besuchen = επισκέπτομαι / dürfen 4. Ich ………………...meine Freundin ……………….. kann müssen darf verstehen versuchen besuchen

14 Übung Hausaufgaben: Arbeitsbuch Seite 86 Übung 15 aussuchen = διάλεγω fernsehen = βλέπω τηλεόραση einkaufen = ψωνίζω der Käse = τυρί die Wurst = λουκάνικο - αλλαντικά das Würstchen = λουκανικάκι das Abendbrot = το βραδινό nachmittags = κάθε απόγευμα nach = προς

15 Trennbare und untrennbare Verben Übung Ergänzen Sie die Verben 1. Wir …………….. um 7:15 …………… aufstehen besuchen = επισκέπτομαι stehenauf fernsehen 3. Er ……………… jeden Abend ……….. sieht fern 2. Der Vater ………………...seine Eltern …….. 4.Peter..……… die Aufgabe nicht …………………. verstehen = καταλαβαίνω / können kannverstehen besucht

16 Trennbare und untrennbare Verben Übung Ergänzen Sie die Verben 4.Peter..…………die Aufgabe nicht …………………. 1. Ich ……………….….. den Brief ……… bekommen = παίρνω / der Brief = το γράμμα verstehen = καταλαβαίνω / können bekomme versuchen = προσπαθώ 3.Wir ……..........… noch einmal ………….. verstehen versuchen 2. Sabine …………….. auch..……… mitkommen = έρχομαι μαζί kommtmit kann

17


Κατέβασμα ppt "Auf (πρόθεση)=επάνω mit (πρόθεση)=με, μαζί be (συλλαβή) = σηκώνομαι stehen =στέκομαι = έρχομαι μαζί kommen =έρχομαι = λαμβάνω kommen aufstehen mit bekommen."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google