Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεστ Μαγνητοστατική- Ηλεκτροστατική. ` Να σχεδιάσεις το μαγνητικό πεδίο γύρω από το ραβδόμορφο μαγνήτη στα σημεία Α, Β, Γ, Δ. S N Γ Β Α Δ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεστ Μαγνητοστατική- Ηλεκτροστατική. ` Να σχεδιάσεις το μαγνητικό πεδίο γύρω από το ραβδόμορφο μαγνήτη στα σημεία Α, Β, Γ, Δ. S N Γ Β Α Δ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεστ Μαγνητοστατική- Ηλεκτροστατική

2 ` Να σχεδιάσεις το μαγνητικό πεδίο γύρω από το ραβδόμορφο μαγνήτη στα σημεία Α, Β, Γ, Δ. S N Γ Β Α Δ

3 ` S N Γ Β Α Δ

4 2 ΜΑΓΝΗΤΕΣ Ένας δεύτερος ραβδόμορφος μαγνήτης παρόμοιος με τον πρώτο τοποθετείται αριστερά από το σημείο Α. Στα τέσσερα σημεία (Α' - Δ') να σχεδιάσεις ένα βέλος που αναπαριστάνει το μαγνητικό πεδίο και των δύο μαγνητών S N Γ΄ Β΄ Α΄ Δ΄ S N

5 Να ταξινομήσεις τα μέτρα των μαγνητικών πεδίων στα σημεία Α, Β, Α' και Β'. Αν το μέτρο του μαγνητικού πεδίου σε κάποιο σημείο είναι μηδέν να το γράψεις καθαρά. Να εξηγήσεις τη λογική σου. (Αν δε μπορείς να καθορίσεις τη σειρά μεγέθους, να εξηγήσεις γιατί δε μπορείς.) S N Β΄ Α΄ S N S N Β Α Στο Α’ θα είναι διπλάσιο από το Α, στο γιατί τα δύο πεδία έχουν ίδια διεύθυνση και φορά. Στο Α έχουμε μικρότερη ένταση από το Β γιατί είναι πιο μακριά από το μαγνήτη. Στο Β’ έχει μεγαλύτερη ένταση από το Β γιατί πάλι προστίθεται στην ίδια φορά. Α’>Α και Α’ > Β’ και έχω Α’>Β’>Β>Α

6 2 βελόνες Οι ραβδόμορφοι μαγνήτες Α και Β τίθενται σε ορθή γωνία. δύο πυξίδες οι Χ και Ψ τοποθετούνται ώστε να βρίσκονται σε ίσες αποστάσεις από τους μαγνήτες όπως φαίνεται στο σχήμα Το βέλος στην πυξίδα Χ δείχνει την κατεύθυνση κατά την οποία δείχνει ο βόρειος πόλος της μαγνητικής βελόνας. Δείξε το βόρειο και νότιο πόλο και των δύο μαγνητών. Από τη πυξίδα Χ καταλαβαίνουμε ότι στο πάνω μέρος του Β έχουμε βόρειο (Ν) πόλο και το κάτω μέρος είναι νότιος (S) πόλος Ποιος μαγνήτης είναι ο πιο δυνατός; Εξήγησε. Η πυξίδα Χ έχει τη βελόνα της στραμμένη κατά το ολικό πεδίο, αν την αναλύσουμε έχουμε τα πεδία κάθε μαγνήτη.

7 2 βελόνες Η πυξίδα Ψ είναι ακριβώς κάτω από το μέσο του μαγνήτη Α και ακριβώς αριστερά από το μέσο του μαγνήτη Β. Να σχεδιάσεις ένα βέλος στην πυξίδα Ψ που να δείχνει την κατεύθυνση κατά την οποία ο βόρειος πόλος της πυξίδας θα στραφεί. Να πεις πως καθόρισες την απάντηση σου.

8 2 σφαίρες Δύο παρόμοιες αγώγιμες μπάλες είναι αναρτημένες με μονωτικά νήματα σε βάσεις όπως στο σχήμα (το φορτίο κινείται ελεύθερα σε ένα αγωγό, όμως δεν κινείται σε ένα μονωτή). Και οι δύο μπάλες έχουν το ίδιο ολικό φορτίο (με το να αγγιχτούν με την ίδια φορτισμένη ράβδο).

9 α. Τώρα οι δύο βάσεις φέρονται η μία κοντά στην άλλη αλλά οι μπάλες δεν εγγίζουν η μία την άλλη. Να συμπληρώσεις το διάγραμμα για να δείξεις πως κρέμονται οι μπάλες. Εξήγησε τη σκέψη σου. φορτισμένη Οι σφαίρες θα απωθούνται αφού έχουν φορτία με το ίδιο πρόσημο Αν δεν το έκανες ήδη, να δείξεις πως συγκρίνονται η γωνία με την οποία κρέμεται η μπάλα 1 με τη γωνία που κρέμεται η μπάλα 2. Εξήγησε Ίσα βάρη και ίσα φορτία συνεπάγεται και ίσες γωνίες όπως φαίνεται από το διάγραμμα ελεύθερου σώματος

10 Διάγραμμα ελεύθερου σώματος Να σχεδιάσεις ένα χωριστό διάγραμμα ελεύθερου σώματος για κάθε μπάλα. Να δώσεις ονόματα στις δυνάμεις για να δείξεις: τον τύπο της δύναμης (βαρυτική, κάθετη, κτλ) και το αντικείμενο που ασκεί τη δύναμη. το αντικείμενο πάνω στο οποίο ασκείται η δύναμη.

11 . Να προβλέψεις τι θα συμβεί αν το ολικό φορτίο της δεύτερης μπάλας ελαττωθεί και γίνει μηδέν. Να σχεδιάσεις ένα σκίτσο για να διασαφηνίσεις την απάντηση σου. φορτισμένη αφόρτιστη Στη δεύτερη σφαίρα διαχωρίζονται λόγω επαγωγής (τα ευκίνητα αρνητικά συγκεντρώνονται αριστερά) και στην άλλη πλευρά εμφανίζεται θετικό φορτίο. Λόγω της μεγαλύτερης απόστασης μεταξύ των θετικών φορτίων, η άπωση τους είναι μικρότερη από την έλξη μεταξύ + και -. Οι γωνίες είναι ίσες


Κατέβασμα ppt "Τεστ Μαγνητοστατική- Ηλεκτροστατική. ` Να σχεδιάσεις το μαγνητικό πεδίο γύρω από το ραβδόμορφο μαγνήτη στα σημεία Α, Β, Γ, Δ. S N Γ Β Α Δ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google