Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εαρινό Τετράμηνο 2006 Εαρινό Τετράμηνο 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εαρινό Τετράμηνο 2006 Εαρινό Τετράμηνο 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εαρινό Τετράμηνο 2006 Εαρινό Τετράμηνο 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΟΣ

2 Κυριακή, 14 Μαΐου 2006 Κάνει ο Θεός θαύματα σήμερα;

3 Τι είναι τα θαύματα; Θαύμα είναι ένα λιγότερο κοινό είδος δραστηριότητας του Θεού με την οποία προκαλεί στους ανθρώπους δέος και θαυμασμό και δίνει μαρτυρία για τον εαυτό Του.

4 Υπάρχουν και άλλοι ορισμοί του θαύματος … «Θαύμα είναι μια άμεση επέμβαση του Θεού στον κόσμο», ή «Θαύμα είναι η αναίρεση των φυσικών νόμων». Ωστόσο, οι ορισμοί αυτοί φαίνεται να αποδέχονται τον ντεϊσμό, δηλαδή ότι πέρα από τα θαύματα ο Θεός δεν επεμβαίνει ιδιαίτερα στον κόσμο, ή ότι ο κόσμος λειτουργεί από μόνος του σαν ρολόι.

5 Βιβλικοί όροι για το «θαύμα» Σημείον: κάτι που σημαίνει κάτι ή δείχνε σε κάτι άλλο. Τέρας: ένα γεγονός που καταπλήσσει τους ανθρώπους Δύναμις: μια πράξη που φανερώνει μεγάλη δύναμη, ιδιαίτερα θεϊκή. Χαρακτηριστική είναι η φράση «τέρατα και σημεία» (π.χ. Πράξεις δ’ 30).

6 Ποια γεγονότα μπορούν να θεωρηθούν θαύματα; Πρωτοφανή, ανεπανάληπτα γεγονότα Το άνοιγμα της Ερυθράς Θάλασσας Η ανάσταση του Χριστού Θαύματα μπορούν να χαρακτηριστούν και ασυνήθιστες απαντήσεις προσευχών: Η απελευθέρωση του Πέτρου Ο Θεός απαντά καθημερινά προσευχές. Δεν μπορούν όμως όλες να ονομαστούν θαύματα, παρά αν σε αυτά υπάρχει κάτι το ασυνήθιστο, αξιοπρόσεκτο που προκαλεί την κατάπληξη των ανθρώπων.

7 Τα θαύματα ως χαρακτηριστικό της Νέας Οικονομίας

8 Τα θαύματα του Κυρίου Ιησού Στην Καινή Διαθήκη τα σημεία που έπραττε ο Ιησούς μαρτυρούσαν ότι ήταν σταλμένος από τον Θεό. «Άνδρες Ισραηλίται, ακούσατε τους λόγους τούτους· τον Ιησούν τον Ναζωραίον, άνδρα αποδεδειγμένον προς εσάς από του Θεού διά θαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω υμών, καθώς και σεις εξεύρετε» Πράξεις β’ 22

9 Τα θαύματα των αποστόλων Αποστόλοι και άλλοι κήρυκες του ευαγγελίου έκαναν σημεία που κατέπλησσαν τους ανθρώπους και επιβεβαίωναν τον κηρυττόμενο λόγο. Αποστόλοι και άλλοι κήρυκες του ευαγγελίου έκαναν σημεία που κατέπλησσαν τους ανθρώπους και επιβεβαίωναν τον κηρυττόμενο λόγο. «… προσετέθησαν εν εκείνη τη ημέρα έως τρεις χιλιάδες ψυχαί. Και ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάσει του άρτου και εν ταις προσευ- χαίς. Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος, και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο διά των αποστόλων». Πράξ. β’ 41-43 «… προσετέθησαν εν εκείνη τη ημέρα έως τρεις χιλιάδες ψυχαί. Και ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάσει του άρτου και εν ταις προσευ- χαίς. Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος, και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο διά των αποστόλων». Πράξ. β’ 41-43

10 ΠΔ και ΚΔ: η διαφορά Στην Παλαιά Διαθήκη τα θαύματα ενεργούνται κατά πρώτο λόγο από κάποιον σημαντικό ηγέτη του λαού του Θεού: τον Μωυσή, τον Ηλία ή τον Ελισσαιέ. Στην Παλαιά Διαθήκη τα θαύματα ενεργούνται κατά πρώτο λόγο από κάποιον σημαντικό ηγέτη του λαού του Θεού: τον Μωυσή, τον Ηλία ή τον Ελισσαιέ. Στην Καινή Διαθήκη με την αρχή της διακονίας του Ιησού υπάρχει μια ξαφνική αύξηση των θαυμάτων χωρίς προηγούμενο. Στην Καινή Διαθήκη με την αρχή της διακονίας του Ιησού υπάρχει μια ξαφνική αύξηση των θαυμάτων χωρίς προηγούμενο. Επίσης, αντίθετα από την ΠΔ, οι ενέργειες θαυμάτων δεν περιορίζονται στο πρόσωπο του Ιησού, αλλά επεκτείνονται όχι μόνο στους αποστόλους αλλά και στους πιστούς. Επίσης, αντίθετα από την ΠΔ, οι ενέργειες θαυμάτων δεν περιορίζονται στο πρόσωπο του Ιησού, αλλά επεκτείνονται όχι μόνο στους αποστόλους αλλά και στους πιστούς.

11 «Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα μετά χαράς, λέγοντες· Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς εν τω ονόματί σου. Είπε δε προς αυτούς· Εθεώρουν τον Σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού, δίδω εις εσάς την εξουσίαν του να πατήτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού, και ουδέν θέλει σας βλάψει». Λουκάς ι’ 17-19 «Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα μετά χαράς, λέγοντες· Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς εν τω ονόματί σου. Είπε δε προς αυτούς· Εθεώρουν τον Σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού, δίδω εις εσάς την εξουσίαν του να πατήτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού, και ουδέν θέλει σας βλάψει». Λουκάς ι’ 17-19 «Εκείνος λοιπόν όστις χορηγεί εις εσάς το Πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας, εξ έργων νόμου κάμνει ταύτα ή εξ ακοής πίστεως;» Γαλ. γ’ 5 «Εκείνος λοιπόν όστις χορηγεί εις εσάς το Πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας, εξ έργων νόμου κάμνει ταύτα ή εξ ακοής πίστεως;» Γαλ. γ’ 5

12 Ο σκοπός των θαυμάτων

13 1. Τα θαύματα επιμαρτυρούν στον κηρυττόμενο λόγο «… πώς ημείς θέλομεν εκφύγει, εάν αμελήσωμεν τόσον μεγάλην σωτηρίαν; ήτις αρχίσασα να λαλήται διά του Κυρίου, εβεβαιώθη εις ημάς υπό των ακουσάντων, και ο Θεός συνεπεμαρτύρει με σημεία και τέρατα και με διάφορα θαύματα και με διανομάς του Αγίου Πνεύματος κατά την θέλησιν αυτού». Εβρ. β’ 4 «… πώς ημείς θέλομεν εκφύγει, εάν αμελήσωμεν τόσον μεγάλην σωτηρίαν; ήτις αρχίσασα να λαλήται διά του Κυρίου, εβεβαιώθη εις ημάς υπό των ακουσάντων, και ο Θεός συνεπεμαρτύρει με σημεία και τέρατα και με διάφορα θαύματα και με διανομάς του Αγίου Πνεύματος κατά την θέλησιν αυτού». Εβρ. β’ 4

14 2. Τα θαύματα μαρτυρούν ότι έφτασε η βασιλεία του Θεού «Αλλ' εάν εγώ διά Πνεύματος Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφθασεν εις εσάς η βασιλεία του Θεού». Ματθ. ιβ’ 28 «Αλλ' εάν εγώ διά Πνεύματος Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφθασεν εις εσάς η βασιλεία του Θεού». Ματθ. ιβ’ 28

15 3. Τα θαύματα βοηθούν αυτούς που βρίσκονται σε ανάγκη «Και ότε ο Ιησούς, είδε πολύν όχλον και εσπλαγχνίσθη δι' αυτούς και εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών». Ματθ. ιδ’ 14 «Και ότε ο Ιησούς, είδε πολύν όχλον και εσπλαγχνίσθη δι' αυτούς και εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών». Ματθ. ιδ’ 14

16 4. Τα θαύματα αφαιρούν εμπόδια της διακονίας «Και ελθών ο Ιησούς εις την οικίαν του Πέτρου, είδε την πενθεράν αυτού κατάκοιτον και πάσχουσαν πυρετόν· και επίασε την χείρα αυτής, και αφήκεν αυτήν ο πυρετός, και εσηκώθη και υπηρέτει αυτούς». Ματθ. η’ 14-15 «Και ελθών ο Ιησούς εις την οικίαν του Πέτρου, είδε την πενθεράν αυτού κατάκοιτον και πάσχουσαν πυρετόν· και επίασε την χείρα αυτής, και αφήκεν αυτήν ο πυρετός, και εσηκώθη και υπηρέτει αυτούς». Ματθ. η’ 14-15

17 5. Τα θαύματα δίνουν δόξα στον Θεό «Αλλά διά να γνωρίσητε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρή αμαρτίας, τότε λέγει προς τον παραλυτικόν· Εγερθείς σήκωσον την κλίνην σου και ύπαγε εις τον οίκόν σου. Και εγερθείς ανεχώρησεν εις τον οίκον αυτού. Ιδόντες δε οι όχλοι, εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν, όστις έδωκε τοιαύτην εξουσίαν εις τους ανθρώπους». Ματθ. θ’ 6-8 «Αλλά διά να γνωρίσητε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρή αμαρτίας, τότε λέγει προς τον παραλυτικόν· Εγερθείς σήκωσον την κλίνην σου και ύπαγε εις τον οίκόν σου. Και εγερθείς ανεχώρησεν εις τον οίκον αυτού. Ιδόντες δε οι όχλοι, εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν, όστις έδωκε τοιαύτην εξουσίαν εις τους ανθρώπους». Ματθ. θ’ 6-8

18 Τα θαύματα περιορίζονταν μόνο στους αποστόλους ή στην εποχή που γράφτηκε η Καινή Διαθήκη;

19 Η άποψη ότι τα θαύματα ήταν για τότε Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα θαύματα περιορίζονταν στους αποστόλους και στον κύκλο τους και ότι επρόκειτο ουσιαστικά για τα σημεία των αποστόλων: «Τα μεν σημεία του αποστόλου ενηργήθησαν μεταξύ σας εν πάση υπομονή, διά θαυμάτων και τεραστίων και δυνάμεων». (Β’ Κορ. ιβ’ 12)

20 Αντιρρήσεις Πράγματι στη διακονία των αποστόλων υπάρχει εκπληκτική συσσώρευση θαυμάτων. Αυτό, ωστόσο, δεν αποδεικνύει ότι θαύματα δεν γίνονταν από άλλους. Ο απ. Παύλος αναφέρει τις ενέργειες θαυμάτων ανάμεσα στα χαρίσματα που δίνονται στους απλούς πιστούς (Α’ Κορ. ιβ’ 10, 28). Το Μάρκος ις’ 17-18 επίσης αποδίδει τα σημεία σε απλούς πιστούς: «Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας».

21 Αντιρρήσεις Τα σημεία των αποστόλων δεν διέκριναν τους αποστόλους από τους απλούς πιστούς, αλλά από τους ψευδαποστόλους. «Διότι οι τοιούτοι είναι ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χριστού». Β’ Κορ. ια’ 13 Εξάλλου στα σημεία των αποστόλων που εκθέτει ο απ. Παύλος δεν περιλαμβάνονται μόνον θαύματα, αλλά και… Η γνήσια γνώση του Χριστού και του ευαγγελίου (Β’ Κορ. ια’ 6) Η γνήσια γνώση του Χριστού και του ευαγγελίου (Β’ Κορ. ια’ 6) Η μέριμνα των εκκλησιών (ια’ 1-6) Η μέριμνα των εκκλησιών (ια’ 1-6) Διωγμός για το όνομα του Χριστού (ια’ 23- 29) και άλλα. Διωγμός για το όνομα του Χριστού (ια’ 23- 29) και άλλα.

22 Συμπέρασμα Αφού τα θαύματα είναι ένα χαρακτηριστικό της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος στη Νέα Οικονομία και θα έπρεπε να περιμένουμε να ενεργούνται ανάμεσά μας κατά το θέλημα του Θεού. Αφού τα θαύματα είναι ένα χαρακτηριστικό της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος στη Νέα Οικονομία και θα έπρεπε να περιμένουμε να ενεργούνται ανάμεσά μας κατά το θέλημα του Θεού.

23 Μόνον ο Θεός κάνει θαύματα;

24 «Θαύματα» κάνει και ο διάβολος Οι μάγοι του Φαραώ Οι μάγοι του Φαραώ Ο Σίμων ο μάγος Ο Σίμων ο μάγος Ο «άνθρωπος της αμαρτίας» θα κάνει «θαύματα», όταν έρθει (Β’ Θεσ. β’ 9-10) Ο «άνθρωπος της αμαρτίας» θα κάνει «θαύματα», όταν έρθει (Β’ Θεσ. β’ 9-10) Το δεύτερο θηρίο θα κάνει «θαύματα» (Αποκ. ιγ’ 11-14) Το δεύτερο θηρίο θα κάνει «θαύματα» (Αποκ. ιγ’ 11-14) Τα ψεύτικα θαύματα συνοδεύονται και από ένα ψεύτικο ευαγγέλιο (Αποκ. ιγ’ 5-6). Τα ψεύτικα θαύματα συνοδεύονται και από ένα ψεύτικο ευαγγέλιο (Αποκ. ιγ’ 5-6).

25 Ωστόσο, 1) Η δύναμη του Θεού είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη του Σατανά. Το φίδι του Μωυσή κατέφαγε τα φίδια των μάγων του Φαραώ. Το φίδι του Μωυσή κατέφαγε τα φίδια των μάγων του Φαραώ. 2) Όσοι ενεργούν ψεύτικα θαύματα αναγνωρίζονται από το ότι αρνούνται το ευαγγέλιο. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε ότι άνθρωποι που πιστεύουν στο ευαγγέλιο και έχουν τον καρπό του πνεύματος εργάζονται ψεύτικα θαύματα. «Διά τούτο σας γνωστοποιώ ότι ουδείς λαλών διά Πνεύματος Θεού λέγει ανάθεμα τον Ιησούν, και ουδείς δύναται να είπη Κύριον Ιησούν, ειμή διά Πνεύματος Αγίου». Α’ Κορ. ιβ’ 3

26 Επιτρέπεται οι χριστιανοί σήμερα να ζητούν από τον Θεό να ενεργήσει θαυματουργικά;

27 Θαύματα για ποιο σκοπό; Είναι λάθος να ζητούμε θαύματα με το σκεπτικό του Σίμωνος του μάγου με το σκεπτικό του Σίμωνος του μάγου με το σκεπτικό του Ηρώδη με το σκεπτικό του Ηρώδη από απιστία στον λόγο του Θεού, για να πειράξουμε τον Θεό (Ματθ. ις’ 1-4) από απιστία στον λόγο του Θεού, για να πειράξουμε τον Θεό (Ματθ. ις’ 1-4) «Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείον αιτούσι και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσιν, ημείς δε κηρύττομεν Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μωρίαν» Α’ Κορ. α’ 22-24

28 Ο Κύριος όμως παραγγέλλει θαύματα για την επέκταση της βασιλείας του Θεού. Είπε στους δώδεκα: θαύματα για την επέκταση της βασιλείας του Θεού. Είπε στους δώδεκα: «Και υπάγοντες κηρύττετε, λέγοντες ότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε· δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε». Ματθ. ι’ 7-8 «Και υπάγοντες κηρύττετε, λέγοντες ότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε· δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε». Ματθ. ι’ 7-8

29 Η πρώτη εκκλησία το ζητούσε «Οι δε ακούσαντες, ομοθυμαδόν ύψωσαν την φωνήν προς τον Θεόν και είπον· Δέσποτα, συ είσαι ο Θεός … και τώρα, Κύριε, βλέψον εις τας απειλάς αυτών και δος εις τους δούλους σου να λαλώσι τον λόγον σου μετά πάσης παρρησίας, εκτείνων την χείρα σου εις θεραπείαν και γινομένων σημείων και τεραστίων διά του ονόματος του αγίου Παιδός σου Ιησού». Πράξεις δ’ 29-30 «Οι δε ακούσαντες, ομοθυμαδόν ύψωσαν την φωνήν προς τον Θεόν και είπον· Δέσποτα, συ είσαι ο Θεός … και τώρα, Κύριε, βλέψον εις τας απειλάς αυτών και δος εις τους δούλους σου να λαλώσι τον λόγον σου μετά πάσης παρρησίας, εκτείνων την χείρα σου εις θεραπείαν και γινομένων σημείων και τεραστίων διά του ονόματος του αγίου Παιδός σου Ιησού». Πράξεις δ’ 29-30

30 Συμπέρασμα Η βασιλεία του Θεού και οι δυνάμεις της είναι εδώ. Όχι απλώς επιτρέπεται, αλλά μάλλον επιβάλλεται να ζητούμε από τον Θεό να δράσει θαυματουρ- γικά προς δόξαν του ονόματός Του και για την επέκταση της βασιλείας Του. Η βασιλεία του Θεού και οι δυνάμεις της είναι εδώ. Όχι απλώς επιτρέπεται, αλλά μάλλον επιβάλλεται να ζητούμε από τον Θεό να δράσει θαυματουρ- γικά προς δόξαν του ονόματός Του και για την επέκταση της βασιλείας Του.

31 Βιβλιογραφία Grudem, Systematic Theology, κεφ. 17. Grudem, Systematic Theology, κεφ. 17.

32 Προσευχή και περισυλλογή Δέηση ο Θεός να ενεργεί θαυμαστά εν τω μέσω ημών επιβεβαιώνοντας τον κηρυττόμενο λόγο προς την επέκταση της βασιλείας Του, προς δόξαν του ονόματός Του Δέηση ο Θεός να ενεργεί θαυμαστά εν τω μέσω ημών επιβεβαιώνοντας τον κηρυττόμενο λόγο προς την επέκταση της βασιλείας Του, προς δόξαν του ονόματός Του


Κατέβασμα ppt "Εαρινό Τετράμηνο 2006 Εαρινό Τετράμηνο 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google