Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βέλτιστες Πρακτικές και Πολιτικές για την Ευρυζωνικότητα Βαγγέλης Καπούλας Δρ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής Ερευνητική Μονάδα 6, ΕΑΙΤΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βέλτιστες Πρακτικές και Πολιτικές για την Ευρυζωνικότητα Βαγγέλης Καπούλας Δρ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής Ερευνητική Μονάδα 6, ΕΑΙΤΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βέλτιστες Πρακτικές και Πολιτικές για την Ευρυζωνικότητα Βαγγέλης Καπούλας Δρ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής Ερευνητική Μονάδα 6, ΕΑΙΤΥ

2 2 Δομή παρουσίασης  Βέλτιστες πρακτικές – παράγοντες και δείκτες  Βέλτιστες πρακτικές στην ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων  Στρατηγικές και Πολιτικές για την ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας  Η Ευρυζωνικότητα στον κόσμο και την Ευρωπαϊκή Ένωση  Προτάσεις / Όραμα

3 Βέλτιστες πρακτικές – παράγοντες και δείκτες

4 4 Βέλτιστες Πρακτικές  Με τον όρο "βέλτιστες πρακτικές" θεωρούνται oοι ενέργειες, oοι στρατηγικές, oοι πρακτικές και oοι νόμοι που έχουν εφαρμόσει διάφορες χώρες, πόλεις ή κοινότητες για την ανάπτυξη και την διάχυση της ευρυζωνικότητας, με θετικά αποτελέσματα

5 5 Παράγοντες ανάπτυξης Ευρυζωνικότητας  Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας: oΤο ρυθμιστικό πλαίσιο oΟι δομικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στις αγορές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τεχνολογιών oΟι αλλαγές των ευρυζωνικών υπηρεσιών και της χρήσης τους oΟι τεχνολογικές εξελίξεις oΗ ανάγκη των χρηστών για γρηγορότερη πρόσβαση στο περιεχόμενο oΤο κόστος oΗ ψηφιακή ετοιμότητα (e-readiness) και γενικότερο το τεχνολογικό επίπεδο μιας χώρας

6 6 Δείκτες για Βέλτιστες Πρακτικές  Ορισμός Καλών και Βέλτιστων Πρακτικών: oΔείκτης βέλτιστων πρακτικών (Best Practice Index-BPI), που δείχνει ότι μια χώρα ακολούθησε μερικές από τις καλύτερες πρακτικές παγκοσμίως για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας oΔείκτης καλών πρακτικών (Good Practice Index-GPI), ο οποίος δείχνει ότι μια χώρα ακολούθησε μερικές από τις καλές πρακτικές παγκοσμίως για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας

7 7 Καθορισμός Δεικτών για Βέλτιστες Πρακτικές  Βασικά κριτήρια για τον καθορισμό των δεικτών BPI και GPI : oΗ οικονομική δυνατότητα ενός χρήστη για αγορά ευρυζωνικότητας που εκφράζεται από το κόστος 1 Kbps ανά δολάριο ΗΠΑ oΤα ετήσια μέσα ποσοστά αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) ανά ώρα εργασίας oΗ βαθμολογία μιας χώρας σε σχέση με την ψηφιακή ετοιμότητα (e-readiness) oΟ ρυθμός αύξησης της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας

8 8 Καθορισμός Δεικτών για Βέλτιστες Πρακτικές  Βασικά κριτήρια για τον καθορισμό των δεικτών BPI και GPI : oΗ διείσδυση της ευρυζωνικότητας ανά 100 κατοίκους oΗ διείσδυση (χρήση) του Διαδικτύου ανά 100 κατοίκους oΟ ρυθμός αύξησης της διείσδυσης του Διαδικτύου oΟι επενδύσεις σε ΤΠΕ oΤο επίπεδο ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες

9 Βέλτιστες Πρακτικές στην ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων

10 10 Μελέτη περιπτώσεων στον κόσμο  Σουηδία oStokab, Sollentuna, Hudiksvall, Västerås  Φινλανδία  Ολλανδία oAmsterdam, the Hague, Tilburg, Almere, Nuenen  Ελβετία  Νορβηγία  Ιρλανδία  Ηνωμένο Βασίλειο  Γαλλία oSiperec, Παρίσι  Αυστρία oΒιέννη και Ried  Δανία  Γερμανία  Ιταλία  Ισπανία oLocalRet  Πορτογαλία  Ρωσία  Σλοβενία  Σλοβακία  Λιθουανία  ΗΠΑ oσχέδιο UTOPIA, Lafayette  Καναδάς  Νέα Ζηλανδία

11 11 Σουηδία - Stokab (Στοκχόλμη)  Ιδρύθηκε η εταιρεία Stokab (του ο μ ίλου Stockholms Stadshus AB που ανήκει στο Δήμο Στοκχόλμης )  Ανάπτυξη διαχειριστικά ουδέτερων (operator-neutral) υποδομών και Παροχή δικτυακών υποδομών στην αγορά, οι οποίες επιτρέπουν στους παρόχους (operators, service providers) να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους χρήστες  Οι ίδιες υποδομές, μπορούν να καλύπτουν τις όποιες τηλεπικοινωνιακές ανάγκες επιχειρήσεων, δημόσιων και μη οργανισμών και δημόσιων υπηρεσιών  Ε πιχειρηματικό μοντέλο ως πάροχος και ιδιοκτήτης ενός «ουδέτερου» δικτύου: oΗ εταιρεία Stokab είναι υπεύθυνη για την δημιουργία της υ ποδομής στην περιοχή της Στοκχόλμης και ιδιαίτερα στην πόλη της Στοκχόλμης, oΗ εταιρεία Stokab λειτουργεί ως πάροχος για το εσωτερικό δίκτυο την πόλη της Στοκχόλμης το οποίο εξυπηρετεί διαχειριστικούς σκοπούς και κοινωνικές ανάγκες. oΣε συνεργασία με άλλους, προάγει την ανάπτυξη των ασύρματων υποδομών για την κοινότητα της Στοκχόλμης. oΣε συνεργασία με άλλες δημοτικές επιχειρήσεις, προωθεί και οδηγεί την ανάπτυξη της ευρυζωνικής αγοράς oΗ εταιρεία Stokab παρέχει την φυσική υποδομή την οποία διαθέτει, με ανοικτό τρόπο και με τους ίδιους όρους σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών, έτσι ώστε αυτοί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους πελάτες τους

12 12 Σουηδία  Sollentuna oΤο 1999, η Sollentuna Energi ξεκίνησε να εγκαθιστά αγωγούς οπτικών ινών δίπλα σε καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,  Συνδρομή < 20 € το 2002 με τέλος ενεργοποίησης 40-50 €  Τον Μάιο του 2002, στο δίκτυο μπορούσαν να έχουν πρόσβαση 12.000 νοικοκυριά και υπήρχαν ~4500 πελάτες oΟι υπηρεσίες (όπως η σύνδεση με το Διαδίκτυο) παρέχονται από διάφορους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίες πληρώνουν ένα τέλος πρόσβασης για κάθε συνδεδεμένο συνδρομητή.  Västerås oΟι πάροχοι υπηρεσιών και περιεχομένου μοιράζονται τις εισπράξεις με τη Δημοτική Επιχείρηση oΟι ιδιοκτήτες των κτιριακών υποδομών, σπιτιών κ.λπ. πληρώνουν τέλος σύνδεσης με το ΜΑΝ στην Δημοτική Επιχείρηση oΟι χρήστες (ιδιώτες και επιχειρήσεις) αγοράζουν υπηρεσίες από τους παρόχους υπηρεσιών και περιεχομένου

13 13 Σουηδία  Hudiksvall oΤο 1996 ο δήμος ξεκίνησε την εγκατάσταση ενός υπόγειου δικτύου οπτικών ινών oTo 1998 η δημοτική επιχείρηση ακινήτων (Hudiksvallsbostäder AB) ξεκίνησε να μελετά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να παρέχει σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση oΗ εταιρεία αυτή έχει περίπου 4500 διαμερίσματα και τον Ιούνιο του 2002, 2040 διαμερίσματα είχαν ήδη συνδεθεί με το δίκτυο οπτικών ινών.  Ταχύτητα πρόσβασης της τάξης των 100 Mbps με περίπου 25 € το μήνα (τέλος σύνδεσης/ενεργοποίησης ~50 €  Arjeplog oΤο Arjeplog, είναι ένας δήμος κοντά στον αρκτικό κύκλο με 3.300 κατοίκους σε μια επιφάνεια όσο η Ολλανδία. Η κοινότητα κατασκεύασε ένα ευρυζωνικό δίκτυο µε κόστος 2 εκ. Ευρώ. oΗ ταχύτερη και καλύτερη επικοινωνία έφερε θέσεις εργασίας.  Η ανεργία είναι 1,5% στις γυναίκες και το πολύ 5% στους άνδρες, χάρη στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών που βασίζονται στην ευρυζωνική πρόσβαση oΧ αρακτηριστική περίπτωση του πως τα ευρυζωνικά δίκτυα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και οικονομική ευρωστία ενός τόπου  Η ευρυζωνική πρόσβαση διατήρησε στην πόλη μια κερδοφόρα μονάδα δοκιμής αυτοκινήτων (χρησιμοποιείται από πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες αφού τα αποτελέσματα των δοκιμών φθάνουν πολύ γρήγορα στην εκάστοτε βάση)  Η Σουηδική Εθνική Υπηρεσία Οδικής Κυκλοφορίας εγκατέστησε ένα από τα τέσσερα κέντρα της στο Arjeplog, και η εργασία εκεί είναι ευκολότερη µέσω της ευρυζωνικής πρόσβασης

14 14 Ολλανδία – Amsterdam  Ο Δήμος του Amsterdam επέλεξε οπτικές ίνες καθώς θεώρησε ότι ο χαλκός και τα ομοαξονικά καλώδια πρόκειται να ξεπεραστούν σύντομα. oαπροθυμία των παρόχων να επενδύσουν στην εγκατάσταση οπτικών ινών και την υλοποίηση Fibre to the Home (FttH)  Το μοντέλο που επιλέχθηκε είναι η δημιουργία μιας κοινωφελούς εταιρείας στην οποία ο Δήμος συμμετέχει με 20% και κατέχει αλλά και εκμεταλλεύεται το παθητικό δικτυακό επίπεδο (fibre). oΟι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην δημόσια-ιδιωτική κοινοπραξία (Public Private Partnership -PPP) είναι ιδιωτικοί φορείς και εταιρείες  Το ενεργό μέρος τους δικτύου ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρεία.  Το FttH project στο Amsterdam ονομάζεται “Citynet” και αφορά 450.000 νοικοκυριά στο Amsterdam. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 800 MEuro (δηλαδή ανάμεσα σε 1500 και 2000 Euro ανά σύνδεση)  Ο δήμος του Amsterdam επένδυσε περίπου 6 MEuro στην πρώτη φάση του έργου. oστρέβλωση του ανταγωνισμού καθώς ο Δήμος επένδυσε και εκμεταλλεύτηκε δημόσιο χρήμα. oο κίνδυνος ελαχιστοποιήθηκε με την συμμετοχή του Δήμου σε μικρό ποσοστό στις επενδύσεις και επιπλέον με μικρή συμμετοχή στην κοινοπραξία εκμετάλλευσης (εκμεταλλεύεται μόνο το παθητικό μέρος του δικτύου)

15 15 Ολλανδία – Almere  Το Almere έχει υλοποιήσει τρία ανεξάρτητα επίπεδα του επιχειρηματικού μοντέλου  Η οπτική ίνα (fibre) θεωρείται κοινωφελής υπηρεσία (utility) και ο Δήμος θα επενδύσει στο παθητικό μέρος του FttH δικτύου. Η κοινωφελής εταιρεία ονομάζεται “Almere Fiber Company (AFCo)”  Μια ιδιωτική εταιρεία (First Mile Ventures) εκμεταλλεύεται το ενεργό επίπεδο  Επιπλέον μια ιδιωτική εταιρεία (UNET) εκμεταλλεύεται το επίπεδο των υπηρεσιών  Ο ρόλος της κυβέρνησης περιορίζεται στην άθροιση της ζήτησης για ινστιτούτα και επιχειρήσεις  Το πιλοτικό δίκτυο (Almere Fibre Pilot) πρόκειται να έχει 2200 συνδέσεις, καταναλωτές και επιχειρήσεις

16 16 Ολλανδία - Nuenen  Στο Nuenen υιοθετείται ένα συνεργατικό μοντέλο (cooperative model) όπου οι κάτοικοι, οι επιχειρήσεις και τα ιδρύματα είναι μέλη της κοινοπραξίας και κατέχουν το παθητικό αλλά και το ενεργό μέρος του FttH δικτύου  Η κοινοπραξία ονομάζεται “Ons Net” (= «το δίκτυό μας»).  Η συγκεκριμένη κοινοπραξία προσφέρει πακέτα υπηρεσιών Triple Play, γρήγορου Internet, (10 MBit/s), τοπικής τηλεφωνίας και εκπομπών ραδιόφωνου και τηλεόρασης  Παρέχει επίσης κάποιες υπηρεσίες κοινωνικού σκοπού σε τομείς όπως η ασφάλεια, η φροντίδα, η εκπαίδευση, ο αθλητισμός και η θρησκεία  Η διείσδυση του συγκεκριμένου δικτύου είναι τεράστια από την αρχή και αγγίζει το 97%.  Τα νοικοκυριά που δίνουν έγκριση εγκατάστασης εξοπλισμού (Customer Premises Equipment - CPE) συνδέονται για έναν χρόνο δωρεάν  Η συγκεκριμένη επιδότηση αποτελεί μέρος της κρατικής επιχορήγησης

17 17 Ολλανδία - Leiden  Το ασύρματο δίκτυο που αναπτύχθηκε στην πόλη του Leiden (βόρειο τμήμα της Ολλανδίας), ξεκίνησε με τη πρωτοβουλία τριών κατοίκων και ένθερμων υποστηρικτών των ασύρματων δικτύων.  Το Wireless Leiden, αποτελεί ένα από τα πρώτα μεγάλα, ανεξάρτητα δημοτικά ασύρματα δίκτυα σε παγκόσμιο επίπεδο. Κύριοι στόχοι ήταν oη δημιουργία ενός ασύρματου δικτύου με μικρό κόστος κατασκευής που θα προσέφερε ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο στους κατοίκους της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. oη ανάπτυξη του δικτύου είχε ως στόχο να διευκολύνει και να δώσει νέες προοπτικές στην τοπική αγορά και τις εμπορικές συναλλαγές.  Τη διαχείριση του δικτύου την έχει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός (Wireless Leiden) που αποτελείται από μια ομάδα εβδομήντα εθελοντών οι οποίοι κατασκεύασαν, επεκτείνουν, διαχειρίζονται, διατηρούν, προωθούν και εξασφαλίζουν τους οικονομικούς πόρους.  Η Wireless Leiden χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν πιο φθηνό εξοπλισμό, ανοικτά πρότυπα και Open Source λογισμικό κατάφερε να υλοποιήσει ένα δίκτυο με πολύ χαμηλό κόστος.  Το αρχικό κόστος καλύφθηκε από την ομάδα εθελοντών. To κόστος διατήρησης και επέκτασης του δικτύου ενισχύθηκε οικονομικά από χορηγίες (χρήματα ή εξοπλισμό).  Αρχικά δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνδεση των επιχειρήσεων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των δημόσιων υπηρεσιών με το δίκτυο. Στη συνέχεια συνδέθηκαν με το δίκτυο και οικιακοί χρήστες.

18 18 Νορβηγία  Stavanger oLyse Tele: To 2006 συμβόλαιο με 45.000 πελάτες, 10.000 σε αναμονή. Στόχος οι 200.000 συνδρομητές μέσα σε 5 χρόνια oΚαινοτομία: Οι συνδρομητές μπορούν να εξοικονομήσουν 500€ εάν αναλάβουν μόνοι τους με ένα do-it-yourself kit από τη Lyse Tele να συνδεθούν στο δίκτυο υλοποιώντας το τελευταίο κομμάτι μέχρι την οικία. Το 80% επιλέγει να υλοποιήσει το παραπάνω σκάβοντας το τελευταίο κομμάτι μέχρι την οικία

19 19 Δανία - Djursland  Το DjurslandS.Net είναι ένα, από τα μεγαλύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο, μη κερδοσκοπικό αγροτικό κοινοτικό ασύρματο δίκτυο.  Το κόστος του αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 του κόστους αντίστοιχων ασύρματων δικτύων σε αστικές περιοχές (χρήση ενός δημόσιου δικτύου κορμού, μεγάλος αριθμός εθελοντών και υποστήριξη από τις τοπικές αρχές).  Οι αρχές είδαν πως δεν ήταν εφικτή η παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης από την αγορά (επαφές με 35 παρόχους ISP)  Βασιζόμενοι στην εμπειρία από άλλες περιοχές, μια ομάδα εθελοντών δημιούργησε, το 2005, το Djursland International Institute of Rural Wireless Broadband (DIIRWB).  Με εκπαιδευτικά σεμινάρια και παροχή τεχνικών συμβουλών, έδινε τη δυνατότητα στους ντόπιους να κατασκευάσουν / λειτουργήσουν ένα ασύρματο δίκτυο με δικά τους μέσα.  Το DjurslandS.Net υιοθετεί ένα απλό συνδυασμό των επιχειρησιακών μοντέλων «δημοσίου κήπου» και «περιφραγμένου κήπου»: oΟ φορέας παροχής υπηρεσιών παρέχει τη συνδεσιμότητα ανάμεσα στους χρήστες και τους παρόχους περιεχόμενου. oΤο περιεχόμενο χορηγείται στον φορέα παροχής υπηρεσιών από τους δημιουργούς του και προσφέρεται στη συνέχεια στους καταναλωτές με τη μορφή πακέτου.  6,000 σημεία πρόσβασης παρέχουν κάλυψη στα νοικοκυριά (~360.000), στα ιδρύματα και στις επιχειρήσεις της αγροτικής περιοχής Djursland. o4 Mbps (downstream και upstream) με πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις μηνιαίες συνδρομές για ADSL που πληρώνουν οι κάτοικοι αστικών περιοχών της Δανίας.

20 20 Γαλλία – Limousin  Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι το έργο θα συγχρηματοδοτούνταν και από κρατικούς πόρους oπρόβλημα με το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο  η κρατική χρηματοδότηση παράβαινε το κοινοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι η δημόσια συγχρηματοδότηση για μια ανοιχτή ευρυζωνική υποδομή στην Limousin είναι σύννομη με το κοινοτικό δίκαιο oΑποδέχθηκε ότι η πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες για όλους τους κατοίκους έχει προκριθεί σαν Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) στην περιοχή oΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η δημόσια συγχρηματοδότηση της υποδομής αποτελεί ανταποδοτικό όφελος για την παροχή ΥΓΟΣ και επομένως δεν είναι κρατική βοήθεια oΕπιτράπηκε να χρησιμοποιηθούν χρήματα φορολογουμένων γιατί καλύπτονται κάποιες προϋποθέσεις.  Ισχύει μόνο για επενδύσεις που συνδέονται με την χονδρική παροχή δικτυακών υποδομών και όχι με λιανικές ευρυζωνικές υπηρεσίες προς τελικούς χρήστες oΤο πλεονέκτημα του μοντέλου χονδρικής (wholesale model) είναι ότι επιτρέπει την ύπαρξη πολλών παρόχων στο δίκτυο, κάθε ένας από τους οποίους θα ανταγωνίζεται τους υπόλοιπους για πελάτες  Το όλο έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 85 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς για ευρυζωνικές υπηρεσίες.

21 21 Γαλλία – Παρίσι  Το 2004 επιτράπηκε στις τοπικές αρχές να χρηματοδοτούν και να στηρίζουν την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών  Ο δήμος Παρισιού παρενέβη για να εγγυηθεί μειωμένα κόστη δικαιωμάτων διέλευσης και πρόσβασης στο σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης. Η απόφαση αυτή μείωσε τα κόστη της κατασκευής του δικτύου για τους παρόχους, ενθαρρύνοντας την απόφασή να επενδύσουν σε οπτική ίνα  Η Γαλλική Αρχή Ρύθμισης των Επικοινωνιών (ARCEP) παρενέβη ώστε να εγγυηθεί ίσες ευκαιρίες σε όλους τους παρόχους και για να αποφύγει την εμφάνιση τοπικών μονοπωλίων oΕπαναχρησιμοποίηση των τοπικών υποδομών ώστε να συγκρατηθούν τα κατασκευαστικά κόστη oΔημιουργία του Comité des Réseaux d'Initiative Publique (CRIP), ένα forum συζήτησης μεταξύ των τοπικών αρχών και των παρόχων, ώστε να αποφασίσουν πως οι τοπικές αρχές μπορούν να παρέμβουν για τη μείωση του κόστους κατασκευής. oΡύθμιση του μοιράσματος των εσωτερικών καλωδιώσεων ώστε να αποφευχθεί η ενόχληση εντός των κτηρίων και να μειωθούν τα κόστη εναλλαγής των τελικών χρηστών  Στο Παρίσι οι βασικοί πάροχοι αποφάσισαν να επενδύσουν ο καθένας στην ανάπτυξη του δικού του δικτύου oΗ France Telecom, η Iliad/Free και η Neuf Cegetel έχουν ήδη ανακοινώσει τα σχέδιά τους για την κάλυψη όλης της πόλης εντός του 2010 oΓια όλος τους παρόχους η επένδυση σε οπτική ίνα είναι στο κέντρο της στρατηγικής ανάπτυξης της ευρυζωνικής τους προσφοράς, και για τους εναλλακτικούς, το FTTH αντιπροσωπεύει ανεξαρτησία από τον τοπικό βρόχο της France Telecom  Εκτός της πόλης του Παρισιού η τοποθέτηση οπτικής ίνας υποστηρίζεται κυρίως από το σύνολο των δήμων. Η Sipperec και η Sicoval, στα προάστια του Παρισιού και της Τουλουζ αντίστοιχα, είναι τα βασικά παραδείγματα Οργανώσεων Δήμων για την ανάπτυξη δικτύου dark fiber

22 22 Αυστρία - Βιέννη  Βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση ενός ευρυζωνικού δικτύου που ακολουθεί την προσέγγιση FTTH (Fiber To The Home)  Στόχος αυτού του δικτύου είναι: oΝα εξασφαλίσει και μελλοντικά τον επιτυχημένο ρόλο της Βιέννης ως χώρο ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. oΝα παρέχει στους πολίτες την μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση σε πληροφορία oΝα εισάγει νέες διαστάσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών  Με το τέλος του έργου 950.000 κατοικίες και 70.000 ΜΜΕ θα συνδεθούν με τον δίκτυο  Στόχος του δήμου της Βιέννης είναι να επιτύχει καθολική πρόσβαση στην πληροφορία (χωρίς κανένα διαχωρισμό) ως μια υπηρεσία υποδομής γενικού ενδιαφέροντος όπως για παράδειγμα η ύδρευση και άλλες δημοτικές υπηρεσίες  Αντί ο δήμος της Βιέννης να δημιουργήσει ένα μονοπώλιο στην πρόσβαση της πληροφορίας, στοχεύει στην δημιουργία μιας ανοικτής πλατφόρμας η οποία, σε συνεργασία με τους άλλους ενδιαφερόμενους συντελεστές της αγοράς, θα εξασφαλίσει δίκαια πρόσβαση σε όλους  Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση το δίκτυο θα είναι ανοικτό σε παρόχους υπηρεσιών και περιεχομένου, ενώ θα υλοποιηθούν και νέες δημοτικές υπηρεσίες

23 23 Ισπανία (Καταλονία-LocalRet)  Το LocalRet (Local Network for Catalonian Municipalities) δημιουργήθηκε το 1998 με στόχο την παροχή υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης (cable TV) σε 800 δήμους της Καταλονίας, αλλά ο βασικός στόχος του δικτύου μεταφέρθηκε και στην δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών  Ο στόχος του έργου σχετικά με την δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών είναι η δημιουργία της απαραίτητης δικτυακής υποδομής από τον δημόσιο τομέα και την διατήρηση αυτής της δικτυακής υποδομής ως ιδιοκτησία του δημόσιου τομέα oΣε ένα δεύτερο βήμα προτείνεται να νομοθετηθεί η υποχρεωτική εγκατάσταση των σχετικών υποδομών (μικρο-σωληνώσεις) από τις δημόσιες εταιρείες οι οποίες δημιουργούν δημόσιες υποδομές oΛόγω του ότι το δίκτυο υλοποιείται από τον δημόσιο τομέα ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα είναι περιορισμένος στην υλοποίηση του δικτύου. Ωστόσο, αναμένεται ότι ο οργανισμός ο οποίος θα διαχειρίζεται το δίκτυο μπορεί να είναι ιδιωτικός φορέας  Το επιχειρηματικό πλάνο (το οποίο είναι ακόμη εξέλιξη) προβλέπει ότι η απαιτούμενη επένδυση είναι περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ για κάθε χρόνο για τα πρώτα τέσσερα χρόνια. Η αναμενόμενη εσωτερική απόδοση αναμένεται να είναι πάνω από 7% για τα πρώτα 25 χρόνια  Ο ρόλος των κυβερνητικών αρχών οι οποίες εμπλέκονται στο έργο (Generalitat de Catalunya και Localret) και έχουν δημιουργηθεί για την προώθηση των τηλεπικοινωνιών στην περιοχή είναι να δημιουργήσουν μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης για να διαχειριστεί το έργο και να προάγει την ευρυζωνικότητα στην Καταλονία  Η τοπική κυβέρνηση της Καταλονίας έχει τους απαραίτητους πόρους να πραγματοποιήσει το έργο χωρίς να είναι απαραίτητη η υποστήριξη της κεντρικής κυβέρνησης της Μαδρίτης  Το έργο πραγματοποιείται με δημόσιες δαπάνες ενώ διερευνάται και η δυνατότητα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή κοινότητα χωρίς να αποτελεί την πρώτη επιλογή

24 24 Αμερική - UTOPIA  Στη Utah των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεκαοχτώ (18) πόλεις ξεκίνησαν (εκ των οποίων οι 14 συνεχίζουν) να εργάζονται για την εξασφάλιση πρόσβασης σε προηγμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και σχημάτισαν την εταιρεία Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency (UTOPIA)  Η UTOPIA είναι μια διαδημοτική εταιρεία (κοινοπραξία δήμων), της οποίας αποστολή είναι η ανάπτυξη και συντήρηση ενός δικτύου οπτικών ινών ανοικτής πρόσβασης, με το οποίο θα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση να έχει πρόσβαση σε μια ποικιλία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες θα παρέχονται από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα  Το δίκτυο UTOPIA θα είναι ανοιχτό στην πρόσβαση από μια μεγάλη γκάμα ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα παρέχουν προηγμένες υπηρεσίες φωνής, Διαδικτύου, δεδομένων και video  Το επιχειρηματικό μοντέλο του UTOPIA χαρακτηρίζεται από ανοιχτή πρόσβαση σε πολλαπλούς παρόχους σε ένα δίκτυο “χονδρικής” (wholesale network), το οποίο γίνεται εφικτό μέσω της συνεργασίας πολλών κοινοτήτων (Δήμων), οι οποίες λειτουργούν σαν ενιαία οντότητα μέσω της συμφωνίας που έχουν συνάψει μεταξύ τους (Interlocal Agreement)  Αυτή η δέσμευση, που θυμίζει το ρητό “όλοι για έναν και ένας για όλους”, μεταφράζεται στις ακόλουθες λειτουργικές βάσεις: oΤο συνολικό κόστος ανά συνδρομητή μειώνεται με τη διαμοίραση (μεταξύ όλων των πόλεων) των εξόδων για εγκαταστάσεις oΤα έ ξ οδα ανά συνδρομητή για τις μικρότερες και λιγότερο επικερδείς κοινότητες, τα οποία είναι αυξημένα, εξισορροπούνται από τη διαμοίραση των εσόδων με τις μεγαλύτερες και περισσότερο επικερδείς πόλεις

25 25 Αμερική - Lafayette, Λουϊζιάνα  Το Lafayette Utilities System αποτελεί τμήμα του Lafayette Consolidated Government  Παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρισμού, νερού και αποχέτευσης σε μια κοινότητα των 190.000 κατοίκων στη Λουϊζιάνα  Πρότεινε να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε 110.000 πελάτες μέσω νέου δικτύου οπτικών ινών σε ανταγωνισμό με άλλους δυο μεγάλους παρόχους και πολλούς μικρότερους ανταγωνιστές  Το 2005 κέρδισε μια ψηφοφορία για την συγκέντρωση 125 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία δικτύου οπτικών ινών που θα παρείχε: oΧαμηλού κόστους τηλεφωνία oΚαλωδιακές υπηρεσίες oΥψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο διαδίκτυο

26 26 Αμερική – Burlington, Vermont  Ιδιωτική Συμμετοχή  City Network (σαν τα ΜΑΝ της Π93)  Universal Network (διέρχεται και διασυνδέει κάθε περιοχή στην πόλη)  Στόχοι oUniversal Access ( με λ ογικές τ ιμές) oOpen Access ( α νάλογο με τους δημόσιους δρόμους) oFuture Proof ( υ λοποίηση που εξασφαλίζει χρήση μακράς διαρκείας και παρέχει ευελιξία και επεκτασιμότητα) oFinancially Self-Sustaining ( χ ρηματοδότηση από χρήστες – όχι από φορολογούμενους)

27 27 ΗΠΑ – Silicon Valley  Η τοπική αρχή του Silicon Valley προχώρησε στο σχηματισμό μιας ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη ενός ασύρματου δικτύου που θα καλύπτει όλη την περιοχή του Silicon Valley σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης (Economic Development Alliance) του SiliconValley.  Η ομάδα εργασίας προετοίμασε ένα πλάνο για την ανάπτυξη ενός ασύρματου δικτύου που θα καλύπτει την περιοχή του Silicon Valley και το δημοσίευσε το Νοέμβριο του 2005. Εν συνεχεία, αναπτύχθηκε η πρόσκληση για προτάσεις (Request for Proposals - RFP). Την άνοιξη του 2006, το RFP εκδόθηκε από την αρχή τηλεπικοινωνιών SAN Mateo. Οι 36 πόλεις, οι 4 νομοί και άλλες αρχές συνυπέγραψαν το RFP.  Σήμερα το ασύρματο δίκτυο του Silicon Valley βρίσκεται υπό κατασκευή και οι πρώτες πόλεις που αναμένεται να αποκτήσουν ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση είναι το San Carlos και το Palo Alto.  Οι κύριοι στόχοι είναι οι εξής: oΗ ανάπτυξη ενός λειτουργικού ασύρματου δικτύου που θα καλύπτει όλη την περιοχή oΟποιοσδήποτε να έχει τη δυνατότητα να μετακινείται στην περιοχή χωρίς να χάνει το σήμα oΟι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα έχουν άμεση πρόσβαση στο δίκτυο oΠαροχή δωρεάν και επι-πληρωμή υπηρεσιών, ποικιλία επιπέδων ασφάλειας oΠρόσβαση από εσωτερικό χώρο με τη χρήση σταθερού εξοπλισμού oΧρήση ανοικτών προτύπων  Αναμενόμενα οφέλη που θα προκύψουν για την κοινωνία του Silicon Valley: oΥποστήριξη των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών oΘα δώσει τη δυνατότητα στις κοινωνικές ομάδες διαφόρων επαγγελμάτων (αστυνομικών, πυροσβεστών, πωλητές κ.α.) να έχουν πρόσβαση στο γραφείο τους από εξωτερικό χώρο oΠαροχή εναλλακτικών ευρυζωνικών υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά oΘα δοθεί η δυνατότητα σε τοπικές εταιρείες που ασχολούνται με την ασύρματη τεχνολογία να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες

28 28 Νέα Ζηλανδία - Wellington  Το δίκτυο αναπτύχθηκε από μια κοινοπραξία μιας ιδιωτικής εταιρείας (CityLink) και του δήμου του Wellington της Νέας Ζηλανδίας. oΗ εταιρεία CityLink ιδρύθηκε από το δήμο του Wellington της Νέας Ζηλανδίας το 1995 oΟι ιδιοκτήτες αποτελούνται από 7 εταιρείες με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών αρχών  Το δίκτυο αυτό παρέχει στους πολίτες της πόλης Wellington πληθώρα υπηρεσιών αλλά δίνει και τη δυνατότητα σε μεγάλους εταιρικούς χρήστες αλλά και ISPs να ενοικιάσουν μέρος του δικτύου (σκοτεινές ίνες) με κοστοστρεφή τρόπο oΥπάρχει μόνο ένα τέλος σύνδεσης στο δίκτυο και ένα μηνιαίο τέλος συντήρησης της σύνδεσης.  Ένα από τα καινοτόμα και άκρως ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του δικτύου, το οποίο και συμβάλει τα μέγιστα στη βιωσιμότητα του, είναι ότι χρησιμοποιεί χαμηλού κόστους παθητικό και ενεργό εξοπλισμό (π.χ. Zebra on Linux) και όχι ακριβές εμπορικές δικτυακές συσκευές  Το δίκτυο CityLink δεν παρέχει υπηρεσίες ISP απευθείας στους τελικούς χρήστες αλλά παρέχει υποδομές σε 18 ISPs οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή

29 Στρατηγικές και Πολιτικές για την ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

30 30 Καναδάς  Η προώθηση της ευρυζωνικότητας στον Καναδά παρουσιάζει μια μοναδικότητα, καθώς πραγματοποιείται μέσα σε μια απέραντη χώρα που ο πληθυσμός της παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη διασπορά  Οι δημόσιες πρωτοβουλίες εστίασαν στη σύνδεση αυτών των κοινοτήτων με το εθνικό ευρυζωνικό δίκτυο, στην επέκταση της τοπικής ευρυζωνικής υποδομής πρόσβασης για να εξυπηρετηθούν οι κοινότητες σε λογικές τιμές, καθώς και στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών εφαρμογών και του περιεχομένου που θα επιτρέπουν στις κοινότητες αυτές να απολαμβάνουν μια αποδοτικότερη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες  Η μεγάλη πλειοψηφία των πρωτοβουλιών για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών στον Καναδά μπορεί να διαιρεθεί κατά προσέγγιση σε δύο ευρείες στρατηγικές: oτο μοντέλο άθροισης ζήτησης oτο μοντέλο υποστήριξης δημόσιων υποδομών

31 31 Ιρλανδία  Η κυβέρνηση επενδύει σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, μέσω κλήσεων υποβολής προτάσεων, οι οποίες εντάσσονται στα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια oΗ κρατική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telecom Eireann ιδιωτικοποιήθηκε και λειτουργεί σαν ιδιωτική εταιρεία με το όνομα Eircom  Πρώτο αναπτυξιακό σχέδιο oευρυζωνικές υποδομές σε όλη τη χώρα, με επενδύσεις οι οποίες προέρχονταν μερικώς από το Ευρωπαϊκό ταμείο  Δεύτερο αναπτυξιακό σχέδιο oυποστήριξη των τοπικών αρχών για την κατασκευή υπόγειων δικτύων οπτικών ινών, υπό μορφή μητροπολιτικών δικτύων oκοινές εγκαταστάσεις που ονομάζονται co-location facilities oοι υποδομές ανήκουν στις τοπικές αρχές oμέρος του δικτύου δίνεται προς ενοικίαση στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με κοστοστρεφή χρέωση  Δίκτυο που θα ανήκει στο δημόσιο - παροχή δικτύων ανοιχτής πρόσβασης oΠολλοί πάροχοι ταυτόχρονα χωρίς να απαιτείται η δημιουργία υποδομών από κάθε ένα oΜείωση πολλαπλών εκσκαφών – όχλησης oΠροσέλκυση επενδύσεων και υπηρεσιών εκ μέρους των παρόχων oΑναβάθμιση του επιπέδου ανταγωνισμού oΒελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών

32 32 Σουηδία  Αποτελεί μια από τις κορυφαίες χώρες στον τομέα της ευρυζωνικότητας ( (κυρίως οπτικών ινών) πλην DSL και καλωδίου.  Βλέπει την ευρυζωνικότητα ως μια υπηρεσία κοινής ωφέλειας στην οποία κάθε πολίτης πρέπει να έχει πρόσβαση.  Δημόσια χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών στις οποίες θα είχαν πρόσβαση όσο το δυνατόν περισσότεροι πάροχοι έτσι ώστε να προωθηθεί ο ανταγωνισμός.  Ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών και για αυτό το λόγο επενδύει στην κατασκευή και την επέκταση αυτών των δικτύων. oη κυρίαρχη θέση της Σουηδίας όσον αφορά τα δίκτυα οπτικών ινών αποδίδεται σε ένα μεγάλο βαθμό σε αυτές τις «επεμβάσεις». oέμφαση στην ανάπτυξη δικτύων περιοχής (area networks). - όλες οι αστικές περιοχές με περισσότερους από 6.000 κατοίκους να διαθέτουν δίκτυα περιοχής τουλάχιστον σε κάποιο μέρος τους - καθοριστικό ρόλο έπαιξε η δημιουργία του δικτύου Stokab.  Κρατική χρηματοδότηση σε δήμους που επιθυμούν να συνδεθούν με το εθνικό δίκτυο κορμού (Swedish grid)  Εστίαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και σε ανάπτυξη υπηρεσιών oηλεκτρονικές τραπεζικών συναλλαγών (e-banking). - μια από τις υψηλότερες θέσεις oSeniorNet - γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των ηλικιωμένων και της νεολαίας oηλεκτρονικές υπηρεσίες διακυβέρνησης - πρόγραμμα «24/7 Government» - oυπηρεσίες e-Health. - πρωτοβουλία Carelink και, ένα ιδεατό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) Sjunet  Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για επιχειρήσεις και πολίτες που χρησιμοποιούν ευρυζωνικές υπηρεσίες.  Ρυθμιστικές ενέργειες από την Εθνική Αρχή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (PTS) με oεπιβολή υποχρεώσεων στην TeliaSonera (βασικό τηλεπικοινωνιακό πάροχο της Σουηδίας) και oενημέρωση για τιμές, υπηρεσίες και παρόχους (web site)

33 33 Δανία  Συντονισμένες προσπάθειες για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά των τηλεπικοινωνιών.  Μεταξύ των πρώτων χωρών που ζήτησε την αδεσμοποίηση του τοπικού βρόχου (και για τα δίκτυα οπτικών ινών!!!).  Πρωτοβουλίες από περιφερειακούς φορείς: o«Έξυπνο σκάψιμο» (με συντονισμό εργασιών) oΕνοποίηση της ζήτησης  Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας μπήκαν νωρίς στην ευρυζωνική αγορά.  Οι εταιρείες ενέργειας oείχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το capital-equity χωρίς περιορισμό oμπορούσαν να αναπτύξουν δίκτυα επικοινωνίας σύμφωνα με το μοντέλο ανοιχτής πρόσβασης (να λειτουργούν ως χονδρέμποροι) oδεν μπορούσαν να χρησιμοποιούν δημόσιες επιχορηγήσεις για την κατασκευή ευρυζωνικών υποδομών oείχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν δίκτυα FTTx την ίδια στιγμή και στις ίδιες τάφρους των καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας  Ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων (IP πλατφόρμα σύγκλισης τεχνολογιών) oLAN σε MAN και WAN oασύρματα IP δικτύου σε οικιακά και εργασιακά περιβάλλοντα (WLAN) oασύρματα hot spots σε δημόσια και ιδιωτικά σημεία oασύρματα δίκτυα σε μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές  Ειδικός φορολογικός νόμος, για προσφορά Η/Υ και ευρυζωνικών συνδέσεων σε υπαλλήλους με απαλλαγή φόρου (φορολογικές μειώσεις ~50% των δαπανών).

34 34 Ιαπωνία  Η Ιαπωνία άργησε να εισχωρήσει στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων αλλά από το 2001 έχει σημειώσει ταχεία πρόοδο.  Βασικός παράγοντας για την καθυστέρηση ήταν η αργή φιλελευθεροποίηση της τοπικής αγοράς τηλεπικοινωνιών.  Έλεγχος της αγοράς από την NTT (Nippon Telegraph and Telephone), με αρνητική επίδραση για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στα αρχικά στάδια.  Η φιλελευθεροποίηση ξεκίνησε το 1999  Το 2001 ανακοινώθηκε το σχέδιο e-Japan που είχε ως βασικό στόχο τη δημιουργία ενός προηγμένου ευρυζωνικού δικτυακού περιβάλλοντος μέχρι το 2005.  Στις αρχές του 2007, η Ιαπωνία βρισκόταν στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης όσον αφορά τον αριθμό των ευρυζωνικών συνδρομητών.  Το πιο σημαντικό είναι ότι το 79% των νοικοκυριών στην Ιαπωνία έχουν πρόσβαση σε δίκτυα οπτικών ινών που παρέχουν ταχύτητες της τάξης των 100 Mbps.  Διάφορα μέτρα που διευκόλυναν την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών: oΔημιουργία εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας όπως αγωγών και σωλήνων, oΔιευκόλυνση της πρόσβασης υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο από τα συγκροτήματα διαμερισμάτων, oΆνοιγμα των αχρησιμοποίητων οπτικών ινών σε ιδιωτική χρήση,  Κυβερνητικό πρόγραμμα u-Japan (έως το 2010) oνα καταστεί η ψηφιακή τηλεόραση, πύλη για την κοινωνία της πληροφορίας, oνα υπάρχει παντού, για όλους και οποιαδήποτε στιγμή ευρυζωνική πρόσβαση και o να εξασφαλιστεί η ασφαλής χρήση των ICT εφαρμογών  Βαρύνουσα σημασία στο ρόλο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας oελκυστικά προγράμματα χρηματοδότησης και φορολογικά κίνητρα  Έμφαση στην ανάπτυξη εφαρμογών που θα υποστηρίζονται από συσκευές κινητών τηλεφώνων και digital mobile υπηρεσιών.

35 35 Νότια Κορέα  Από τις χώρες με το υψηλότερα ποσοστά ευρυζωνικής διείσδυσης σε παγκόσμιο επίπεδο  Η κρατική ευρυζωνική πολιτική της Κορέας είναι ιδιαίτερα ενεργή όσον αφορά την προώθηση των τεχνολογιών πληροφορικής.  Επιθετική κυβερνητική πρωτοβουλία, γνωστή και ως Korean Information Infrastructure (KII) Plan oΣτόχος η παροχή καθολικής ευρυζωνικής πρόσβασης με ταχύτητες > 1 Mbps στο 84% των νοικοκυριών.  Σειρά δανείων και επιχορηγήσεων σε παρόχους ISPs για την αύξηση του αριθμού των σπιτιών με ευρυζωνικό δίκτυο από 55% σε 70% έως το τέλος του 2002  Σειράς σχεδίων για επέκταση των δικτύων VDSL και οπτικών ινών έτσι ώστε το ποσοστό κάλυψης σε εθνικό επίπεδο να φτάσει στο 80% έως το 2005.  Επιτροπή προώθησης της χρήσης της Πληροφορικής (καθοδηγείται από τον πρωθυπουργό)  Οι ευρυζωνικές πολιτικές συνδέονται άμεσα με τις πολιτικές για τον βιομηχανικό τομέα και τις πολιτικές έρευνας και ανάπτυξης.  Οι οικιακοί χρήστες παίζουν τον πιο καθοριστικό ρόλο για τη μεγάλη ζήτηση ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών. oΠερισσότερα από 93% των νοικοκυριών βρίσκονται σε μια ακτίνα 4 χιλιομέτρων από τα κεντρικά σημεία μετάδοσης και το γεγονός αυτό καθιστά το ADSL ιδιαίτερα δημοφιλές. oΠερίπου το 94% των χρηστών internet στην Κορέα χρησιμοποιούν ευρυζωνικές συνδέσεις.

36 Η Ευρυζωνικότητα στον κόσμο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

37 37 Διείσδυση Ευρυζωνικότητας στον ΟΟΣΑ

38 38 Από την “εποχή του χαλκού” … στην “εποχή της οπτικής ίνας”

39 39 Κατάσταση στην ΕΕ  Οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη καλύτερη ευρυζωνική διείσδυση από τις ΗΠΑ oΣύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από την τελευταία έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών, η Δανία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και η Σουηδία είναι οι χώρες εκείνες που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ευρυζωνικής διείσδυσης (πάνω από 30% τα τέλη του 2007) oΟι χώρες αυτές μαζί με τη Βρετανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη Γαλλία, σημείωσαν μεγαλύτερο ποσοστό ευρυζωνικής διείσδυσης σε σχέση με τις ΗΠΑ, η οποία είχε 22,1% τον Ιούλιο του 2007  Κατά τη διάρκεια του 2007, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προστέθηκαν 19 εκατομμύρια ευρυζωνικές γραμμές, αριθμός που αντιστοιχεί σε 50.000 νοικοκυριά καθημερινώς  Ουραγοί οι Βουλγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Ελλάδα και Ρουμανία (κάτω από 10% τα τέλη του 2007)  Χρειάζεται ποιοτικό και όχι μόνο ποσοτικό «άλμα»

40 40 Διείσδυση Ευρυζωνικότητας στην ΕΕ

41 Προτάσεις / Όραμα

42 42 Η Ευρυζωνικότητα ως Δημόσιο Αγαθό  Σήμερα ως δημόσια αγαθά δεν θα πρέπει να θεωρούνται μόνο τα παραδοσιακά, αλλά και τα νέα αγαθά που επιφέρει η τεχνολογία  Αρκετοί φορείς αλλά και πρόσωπα έχουν προχωρήσει στη, oδημιουργία παθητικών υποδομών οπτικών ινών που ανήκουν στους δήμους oδημιουργία ανοικτών ασύρματων δικτύων, σε πλήθος πόλεων oελεύθερη χρήση ή διεκδίκηση ραδιοσυχνοτήτων  Τα απελευθερωμένα κανάλια μπορούν να διατεθούν για τη δημιουργία ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων.

43 43 Η Ευρυζωνικότητα ως Δημόσιο Αγαθό  Η Ευρυζωνικότητα υποδομή του 21ου αιώνα. oΕπιδρά σημαντικά και με πλεονεκτήματα στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη, στην οικονομία (η οικονομική ανάπτυξη οφείλεται κατά 50% στις νέες τεχνολογίες), στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη δημόσια διοίκηση, στην έρευνα, στην καινοτομία, στη διασκέδαση κλπ.  Η ευρυζωνικότητα παρομοιάζεται με το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό ως «κοινωνικό αγαθό» και οι ευρυζωνικές υποδομές παρομοιάζονται με τους (δημόσιους) δρόμους  Κάποια στιγμή η πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα θα οριστεί να είναι καθολική υπηρεσία  Διατυπώνεται η άποψη πως η πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει να θεωρείται δημόσιο αγαθό και να προσφέρεται σε όλους τους πολίτες

44 44 Όραμα  Τελικός στόχος πρέπει είναι η επέκταση του δικτύου (σε διάφορες φάσεις), έτσι ώστε να παρέχει μακροπρόθεσμα δίκτυο οπτικών ινών (παθητικό εξοπλισμό) σε κάθε νοικοκυριό, όπως συμβαίνει σε κάθε υποδομή που θεωρείται δημόσιο αγαθό  Το παραπάνω σε συνδυασμό με ανάπτυξη υπηρεσιών και περιεχομένου θα φέρει τη χώρα μας σε αξιόλογη θέση  Ήδη αρκετές χώρες ξεφεύγουν ποιοτικά μπροστά με αντικατάστασή των DSL συνδέσεων από συνδέσεις οπτικών ινών έως το σπίτι και την επιχείρηση

45 45 Όραμα  Το όραμα πρέπει να είναι η (πραγματική) ευρυζωνικότητα να φτάσει oσε κάθε σπίτι, oσε κάθε πολίτη, oσε κάθε επιχείρηση  Ο προϋπολογισμός του κράτους να μην έχει πόρους ΜΟΝΟ για δρόμους αλλά και για δίκτυα οπτικών ινών  Να εξεταστούν διάφοροι τρόποι επέκτασης της υποδομής οπτικών ινών έως τον τελικό χρήστη oΧρηματοδότηση από το κράτος, τους ΟΤΑ oΕκμετάλλευση των δημιουργούμενων υποδομών και επένδυση των εσόδων σε επέκταση του δικτύου oΕνεργοποίηση των ιδιωτικού τομέα oΠιθανά, εμπλοκή των ίδιων των συνδρομητών

46 46 http://interreg-broadband.cti.gr interreg-broadband@cti.gr ΔικτυακόςΤόπος Δικτυακός Τόπος Διεύθυνση Επικοινωνίας INTERREG III Α ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική, Βέλτιστες Πρακτικές

47 Ευχαριστώ πολύ


Κατέβασμα ppt "Βέλτιστες Πρακτικές και Πολιτικές για την Ευρυζωνικότητα Βαγγέλης Καπούλας Δρ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής Ερευνητική Μονάδα 6, ΕΑΙΤΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google