Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

7 Βαθμίδες Ι Πρώτη Tονική ΙΙ Δεύτερη Επιτονική ΙΙΙ Τρίτη Μέση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "7 Βαθμίδες Ι Πρώτη Tονική ΙΙ Δεύτερη Επιτονική ΙΙΙ Τρίτη Μέση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 7 Βαθμίδες Ι Πρώτη Tονική ΙΙ Δεύτερη Επιτονική ΙΙΙ Τρίτη Μέση
ΙΙ Δεύτερη Επιτονική ΙΙΙ Τρίτη Μέση ΙV Τέταρτη Υποδεσπόζουσα V Πέμπτη Δεσπόζουσα VI Έκτη Επιδεσπόζουσα VII Έβδομη Προσαγωγέας

2 Bάλε τις βαθμίδες σε σειρά
1 2 3 4 5 6 7 V VII VI ΙΙΙ Ι ΙΙ ΙV

3 Bάλε τις βαθμίδες σε σειρά
Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V VI VII Δεσπόζουσα Προσαγωγέας Επιδεσπόζουσα Μέση Υποδεσπόζουσα Tονική Επιτονική

4 7 ΒΑΘΜΙΔΕΣ Κύριες Βαθμίδες Τονική Ι Υποδεσπόζουσα ΙV Δεσπόζουσα V

5 Δευτερεύουσες Βαθμίδες
7 ΒΑΘΜΙΔΕΣ Δευτερεύουσες Βαθμίδες Επιτονική ΙI Μέση III Επιδεσπόζουσα VI Προσαγωγέας VII

6 Πώς ονομάζετε η πρώτη βαθμίδα
7 BΑΘΜΙΔΕΣ Πώς ονομάζετε η πρώτη βαθμίδα Δεσπόζουσα Μέση Τονική

7 7 BΑΘΜΙΔΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ! Επανάληψη ερώτησης

8 7 BΑΘΜΙΔΕΣ Σ Ω Σ Τ Α !!! Επόμενη Ερώτηση

9 Πώς ονομάζεται η V βαθμίδα ;
7 BΑΘΜΙΔΕΣ Πώς ονομάζεται η V βαθμίδα ; Τονική Μέση Δεσπόζουσα

10 7 BΑΘΜΙΔΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ! Επανάληψη ερώτησης

11 7 BΑΘΜΙΔΕΣ Σ Ω Σ Τ Α !!! Επόμενη Ερώτηση

12 Πώς ονομάζεται η ΙV βαθμίδα;
7 BΑΘΜΙΔΕΣ Πώς ονομάζεται η ΙV βαθμίδα; Υποδεσπόζουσα Επιτονική Επιδεσπόζουσα

13 7 BΑΘΜΙΔΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ! Επανάληψη ερώτησης

14 7 BΑΘΜΙΔΕΣ Σ Ω Σ Τ Α !!! Επόμενη Ερώτηση

15 Πώς ονομάζεται η ΙI βαθμίδα;
7 BΑΘΜΙΔΕΣ Πώς ονομάζεται η ΙI βαθμίδα; Υποδεσπόζουσα Επιτονική Επιδεσπόζουσα

16 7 BΑΘΜΙΔΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ! Επανάληψη ερώτησης

17 7 BΑΘΜΙΔΕΣ Σ Ω Σ Τ Α !!! Επόμενη Ερώτηση

18 Πώς συμβολίζεται η βαθμίδα του προσαγωγέα;
7 BΑΘΜΙΔΕΣ Πώς συμβολίζεται η βαθμίδα του προσαγωγέα; Ι V VII

19 7 BΑΘΜΙΔΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ! Επανάληψη ερώτησης

20 7 BΑΘΜΙΔΕΣ Σ Ω Σ Τ Α !!! Επόμενη Ερώτηση

21 Πώς συμβολίζεται η επιδεσπόζουσα βαθμίδα;
7 BΑΘΜΙΔΕΣ Πώς συμβολίζεται η επιδεσπόζουσα βαθμίδα; ΙΙ V VI

22 7 BΑΘΜΙΔΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ! Επανάληψη ερώτησης

23 7 BΑΘΜΙΔΕΣ Σ Ω Σ Τ Α !!! Επόμενη Ερώτηση

24 Πώς συμβολίζεται η υποδεσπόζουσα βαθμίδα;
7 BΑΘΜΙΔΕΣ Πώς συμβολίζεται η υποδεσπόζουσα βαθμίδα; ΙII IV VII

25 7 BΑΘΜΙΔΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ! Επανάληψη ερώτησης

26 7 BΑΘΜΙΔΕΣ Σ Ω Σ Τ Α !!! Επόμενη Ερώτηση

27 Ποιες είναι οι κύριες βαθμίδες;
7 BΑΘΜΙΔΕΣ Ποιες είναι οι κύριες βαθμίδες; Ι, ΙI, V II, III, VI I, IV, V

28 7 BΑΘΜΙΔΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ! Επανάληψη ερώτησης

29 7 BΑΘΜΙΔΕΣ Σ Ω Σ Τ Α !!! Επόμενη Ερώτηση

30 Ποιες είναι οι δευτερεύουσες βαθμίδες;
7 BΑΘΜΙΔΕΣ Ποιες είναι οι δευτερεύουσες βαθμίδες; Ι, ΙI, V II, III, VI,VII I, IV, V

31 7 BΑΘΜΙΔΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ! Επανάληψη ερώτησης

32 7 BΑΘΜΙΔΕΣ Σ Ω Σ Τ Α !!! Επόμενη Ερώτηση

33 H Τέταρτη βαθμίδα IV ονομάζεται μέση
7 BΑΘΜΙΔΕΣ H Τέταρτη βαθμίδα IV ονομάζεται μέση (ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ) Σωστό Λάθος

34 7 BΑΘΜΙΔΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ! Επανάληψη ερώτησης

35 7 BΑΘΜΙΔΕΣ Σ Ω Σ Τ Α !!! Επόμενη Ερώτηση

36 Η βαθμίδα του προσαγωγέα συμβολίζεται VΙΙ (ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ)
7 BΑΘΜΙΔΕΣ Η βαθμίδα του προσαγωγέα συμβολίζεται VΙΙ (ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ) Σωστό Λάθος

37 7 BΑΘΜΙΔΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ! Επανάληψη ερώτησης

38 7 BΑΘΜΙΔΕΣ Σ Ω Σ Τ Α !!! Επόμενη Ερώτηση

39 Ο υποδεσπόζουσα βαθμίδα IV είναι κύρια βαθμίδα (ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ)
7 BΑΘΜΙΔΕΣ Ο υποδεσπόζουσα βαθμίδα IV είναι κύρια βαθμίδα (ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ) Σωστό Λάθος

40 7 BΑΘΜΙΔΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ! Επανάληψη ερώτησης

41 7 BΑΘΜΙΔΕΣ Σ Ω Σ Τ Α !!! Επόμενη Ερώτηση

42 7 BΑΘΜΙΔΕΣ ΤΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "7 Βαθμίδες Ι Πρώτη Tονική ΙΙ Δεύτερη Επιτονική ΙΙΙ Τρίτη Μέση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google