Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύνταξη LINEST(Δεδομένα_y; Δεδομένα_x; Σταθερά; Στατιστικά)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύνταξη LINEST(Δεδομένα_y; Δεδομένα_x; Σταθερά; Στατιστικά)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύνταξη LINEST(Δεδομένα_y; Δεδομένα_x; Σταθερά; Στατιστικά)

2 Ορίσματα Το όρισμα Δεδομένα_y είναι το σύνολο των τιμών y που μας είναι ήδη γνωστές, και μπορεί να είναι μία και μοναδική γραμμή, μία και μοναδική στήλη, ή μία ορθογώνια περιοχή κελιών. Αν το όρισμα Δεδομένα_y είναι μία και μοναδική στήλη, κάθε στήλη στο όρισμα Δεδομένα_x θεωρείται μία ξεχωριστή μεταβλητή. Αν το όρισμα Δεδομένα_y είναι μία και μοναδική γραμμή, κάθε γραμμή στο όρισμα Δεδομένα_x θεωρείται ξεχωριστή μεταβλητή. Αν το όρισμα Δεδομένα_y είναι μία ορθογώνια περιοχή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία μόνο ανεξάρτητη μεταβλητή και στην περίπτωση αυτή, το όρισμα Δεδομένα_x θα πρέπει να είναι μία επίσης ορθογώνια περιοχή, με τις ίδιες διαστάσεις και το ίδιο σχήμα με το όρισμα Δεδομένα_y. Το τρίτο και το τέταρτο όρισμα είναι προαιρετικά. Για να συμπεριλάβουμε οποιοδήποτε από αυτά, πρέπει να δώσουμε στη θέση του μία λογική σταθερά (TRUE ή FALSE). Εξ ορισμού, τα ορίσματα Σταθερά και Στατιστικά έχουν τις τιμές TRUE και FALSE αντίστοιχα.

3 Σχόλια Η συνάρτηση αποδίδει έναν πίνακα τιμών και γι' αυτό το λόγο πρέπει να καταχωρείται ως τύπος πίνακα (δηλ. πατώντας τα πλήκτρα [Ctrl]+[Shift] +[Enter]). Πριν δημιουργήσουμε έναν τύπο που θα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση αυτή, πρέπει να επιλέξουμε μία περιοχή αρκετά μεγάλη για να χωρέσει τον πίνακα αποτελεσμάτων που επιστρέφει η συνάρτηση.

4 Παράδειγμα Τα δεδομένα στα κελιά A2 έως A11 εκφράζουν τα 10 εξάμηνα ενός φοιτητή για τα πέντε έτη σπουδών. Στα κελιά B2 έως B11 τους μέσους όρους των μαθημάτων ανά εξάμηνο. Για να υπολογίσουμε την κλίση και το σημείο τομής Υ της γραμμής παλινδρόμησης που περιγράφει καλύτερα τη σχέση μεταξύ των M.Ο Βαθμών και των εξαμήνων κάνουμε τα εξής: Επιλέγουμε την περιοχή κελιών E6:F6. Εισάγουμε τον τύπο {=LINEST(B2:B11;A2:A11)} Πατάμε τα πλήκτρα [Ctrl]+[Shift]+[Enter] για εισαγωγή ως τύπο πίνακα.


Κατέβασμα ppt "Σύνταξη LINEST(Δεδομένα_y; Δεδομένα_x; Σταθερά; Στατιστικά)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google