Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Είναι σύνολο ατόμων, που έχουν ένα ή περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά, βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλληλεπιδρούν μεταξύ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Είναι σύνολο ατόμων, που έχουν ένα ή περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά, βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλληλεπιδρούν μεταξύ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Είναι σύνολο ατόμων, που έχουν ένα ή περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά, βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους δημιουργώντας μια συνεχή δυναμική και προσπαθούν να κατακτήσουν συγκεκριμένο στόχο ή σύνολο στόχων. (Kurt Lewin)

2  Σχηματισμός ή σύνθεση των ομάδων  Μέγεθος της ομάδας  Δομή της ομάδας

3

4  Το στάδιο του προσανατολισμού των μελών  Το στάδιο της σύγκρουσης των απόψεων  Το στάδιο της σύνθεσης των απόψεων  Το στάδιο της απόδοσης του έργου  Το στάδιο της στασιμότητας  Το στάδιο της λύσης της ομάδας.

5  Η ενθάρρυνση της αυτονομίας και της ιδιαιτερότητας,  Η διατήρηση και η δέσμευση των αρχών λειτουργίας της,  Η υλοποίηση του έργου της,  Η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και σχέσεων των μελών,  Η έκφραση των συναισθημάτων,  Η δημιουργία οικειότητας,  Η αλλαγή και η αποδοχή της

6 Η καθεμιά απ’ αυτές τις λειτουργίες χρειάζεται φροντίδα για να είναι η ομάδα αποδοτική. Πέρα από τον εκπαιδευτή-συντονιστή της ομάδας κάθε μέλος αναλαμβάνει μερίδιο της ευθύνης για αυτή τη φροντίδα. Ωστόσο παρατηρείται σε όλες τις ομάδες να κατανέμονται οι ευθύνες και το «ηγείσθαι» για τις ξεχωριστές αυτές λειτουργίες ανάμεσα στα μέλη με τέτοιο τρόπο ώστε κάποιοι να αναλαμβάνουν περισσότερο από άλλους τη μία ευθύνη έναντι μιας άλλης (Πολέμη-Τοδούλου Μ., σ. 180).

7 Ο ρόλος που υποστηρίζει τη διεκπεραίωση του έργου Η αποτελεσματικότητα της ομάδας Ο ρόλος που υποστηρίζει την έκφραση των συναισθημάτων Η διαμόρφωση και η διατήρηση των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη Ο ρόλος που υποστηρίζει την αμφισβήτηση Η ανάγκη των μελών για διαμόρφωση και έκφραση της δικής τους άποψης είναι κοινή στην πορεία όλων των ομάδων. Ο ρόλος που αναζητά το «γιατί» της διαδικασίας Είναι ο ρόλος που αναρωτιέται «ποιο είναι το νόημα αυτού που κάνουμε τώρα» Ο ρόλος του «αποδιοπομπαίου τράγου» Ο ρόλος του αποδιοπομπαίου τράγου εκτονώνει σημαντικό μέρος από τη συσσωρευμένη ένταση

8  Σχολικό πλαίσιο – συμπλοκότητα (υποσυστήματα – ρόλοι)  Χαρακτηριστικά  Λειτουργικό Δυσλειτουργικό  Δυναμική ομάδας – Διαχείριση

9  Επικοινωνία: ανάπτυξη δεξιοτήτων ουσιαστικής επικοινωνίας – ενεργητική ακρόαση /ενεργητική στάση  Χρήση τεχνικών εμψύχωσης  Συναισθήματα: αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων και διαχείριση συγκρούσεων.  Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας  Αυτοεκτίμηση – Ανθεκτικότητα  Ανάπτυξη ειδικών θεμάτων: Εξαρτήσεις (αιτιολογία & πρόληψη), εκφοβισμός κ.α


Κατέβασμα ppt "Είναι σύνολο ατόμων, που έχουν ένα ή περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά, βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλληλεπιδρούν μεταξύ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google