Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υγειονομικός Λειτουργός Υγειονομικές Υπηρεσίες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υγειονομικός Λειτουργός Υγειονομικές Υπηρεσίες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υγειονομικός Λειτουργός Υγειονομικές Υπηρεσίες
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 Παροχή Πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές Ηρόδοτος Ηροδότου Υγειονομικός Λειτουργός Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας

2 Σκοπός Ενημέρωση και εφαρμογή με σκοπό την αποφυγή της παραπλάνηση του καταναλωτή σχετικά με τη φύση και τις ιδιότητες του τροφίμου που καταναλώνει. Είδη ελέγχου Επίσημος έλεγχος - Οπτικός Επισήμανση Παρουσίαση Διαφήμιση τροφίμων Εργαστηριακός έλεγχος- επικύρωση της ορθότητας όσων αναγράφονται στην επισήμανση.

3 ΕΕ 1169/2011 Ενοποιεί την οδηγία 2000/13 και την οδηγία 90/496
Ενοποιεί την οδηγία /13 και την οδηγία /496 Στον νέο κανονισμό θεσπίζονται οι γενικές αρχές Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα και ειδικότερα η γενική διατροφική επισήμανση.

4 Μεταβατικά μέτρα Γενική Επισήμανση- τριετή μεταβατική περίοδος –
έως 13 Δεκεμβρίου 2014 Διατροφική Επισήμανση έως 13 Δεκεμβρίου 2016 + τρόφιμα που επισημάνθηκαν πριν από τις μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των τροφίμων

5 Κεφάλαια και Παραρτήματα
Ο Κανονισμός αποτελείται από επτά κεφάλαια και συμπληρώνονται με 15 Παραρτήματα. Η παρουσίαση διαχωρίζεται σε δύο μέρη: Γενικές Απαιτήσεις Σήμανση Διατροφική Επισήμανση

6 Βασικότερες αλλαγές με βάση το νέο κανονισμό
Αποσαφήνιση των ευθυνών σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων. Αναγνωσιμότητα των ετικετών (ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς) Έμφαση των αλλεργιογόνων συστατικών στον κατάλογο συστατικών. Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα συστατικά στα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα.

7 Βασικότερες αλλαγές με βάση το νέο κανονισμό- συνέχεια
Αποσαφήνιση των κανόνων που ισχύουν όσον αφορά στην επισήμανση της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης. Υποχρεωτική διατροφική δήλωση για όλα τα προσυσκευασμένα τρόφιμα ( με εξαιρέσεις για ορισμένες κατηγορίες τροφίμων). Καθορισμός των διατροφικών στοιχείων που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην υποχρεωτική διατροφική δήλωση

8 Βασικότερες αλλαγές με βάση το νέο κανονισμό- συνέχεια
Καθορισμός κριτηρίων για την πρόσθετη εθελοντική αναγραφή των διατροφικών στοιχείων στο μπροστινό μέρος της ετικέτας. Αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την παροχή πληροφοριών για την εξ αποστάσεως πώληση.

9 Πεδίο Εφαρμογής Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, εφόσον οι δραστηριότητές τους αφορούν την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. Ισχύει για όλα τα τρόφιμα που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, περιλαμβανομένων των τροφίμων που διατίθενται από τις μονάδες ομαδικής εστίασης.dot και των τροφίμων που προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες ομαδικής εστίασης. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται από επιχειρήσεις μεταφορών όταν η αναχώρηση λαμβάνει χώρα στις επικράτειες των κρατών μελών στις οποίες ισχύουν οι Συνθήκες.

10 Πεδίο Εφαρμογής (Επιφυλάξεις)
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των απαιτήσεων επισήμανσης που προβλέπονται στις ειδικές ενωσιακές διατάξεις που ισχύουν για συγκεκριμένα τρόφιμα. Ελαιόλαδο, Χυμοί, Μέλι, Μαρμελάδες ζελέδες κ.α

11 Θεμιτές πρακτικές σχετικά με τις πληροφορίες
1.Οι πληροφορίες για τα τρόφιμα δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές, ιδίως: α) ως προς τα χαρακτηριστικά του τροφίμου και ιδίως τη φύση, την ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση, την ποσότητα, τη διατηρησιμότητα, τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης, τη μέθοδο παρασκευής ή παραγωγής του· β) με την απόδοση στο τρόφιμο αποτελεσμάτων ή ιδιοτήτων που δεν έχει· (με επιφύλαξη του Κανονισμού 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής και υγείας)

12 Θεμιτές πρακτικές σχετικά με τις πληροφορίες
γ) με τον υπαινιγμό ότι το τρόφιμο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ στην πραγματικότητα όλα τα παρόμοια τρόφιμα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, (Φυτικά έλαια: Χωρίς χοληστερόλη) ιδιαίτερα τονίζοντας την παρουσία ή απουσία ορισμένων συστατικών και/ή θρεπτικών ουσιών· (Σε φυσικό μεταλλικό νερό « χωρίς σάκχαρα» δ) με το να προτείνουν, μέσω της εμφάνισης, της περιγραφής ή των εικονογραφημένων παραστάσεων, την ύπαρξη συγκεκριμένου τροφίμου ή συστατικού, ενώ στην πραγματικότητα ένα φυσικώς ενεχόμενο συστατικό ή ένα συστατικό που χρησιμοποιείται συνήθως στο εν λόγω τρόφιμο έχει υποκατασταθεί από διαφορετικό συστατικό.

13 Θεμιτές πρακτικές σχετικά με τις πληροφορίες
2.Οι πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και κατανοητές για τον καταναλωτή. 3. Με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τα φυσικά μεταλλικά νερά και τα τρόφιμα ειδικής διατροφής, οι πληροφορίες για τα τρόφιμα δεν πρέπει να αποδίδουν σε οποιοδήποτε τρόφιμο τις ιδιότητες πρόληψης, αγωγής ή θεραπείας οποιασδήποτε ανθρώπινης ασθένειας, ούτε να αναφέρονται σε τέτοιες ιδιότητες.

14 Θεμιτές πρακτικές σχετικά με τις πληροφορίες
4.Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται επίσης: α) στη διαφήμιση· β) στην παρουσίαση των τροφίμων, ιδίως στο σχήμα, τη μορφή που τους έχει δοθεί ή τη συσκευασία τους, το χρησιμοποιούμενο υλικό συσκευασίας, τον τρόπο με τον οποίο είναι τακτοποιημένα, καθώς και τον χώρο στον οποίο εκτίθενται.

15 Αποσαφήνιση της ευθύνης για την επισήμανση των τροφίμων μεταξύ των εμπλεκομένων που συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής, διακίνησης και πώλησης. Η επιχείρηση στο όνομα της οποίας διατίθενται το τρόφιμο ή ο εισαγωγέας είναι οι καταρχήν υπεύθυνοι για την παρουσία και ακρίβεια των πληροφοριών. Επιχειρήσεις που δεν επηρεάζουν τη σήμανση φέρουν περιορισμένη ευθύνη. Απαγορεύεται ρητά η τροποποίηση της ετικέτας εάν αυτό θα παραπλανούσε τον καταναλωτή. Διεύρυνση των υποχρεώσεων μεταβίβασης πληροφοριών εντός της τροφικής αλυσίδας σε όλα τα τρόφιμα προοριζόμενα και μη για τον τελικό καταναλωτή.

16 Υποχρεωτικές ενδείξεις
Ονομασία πώλησης : Νόμιμη – Συνήθης – περιγραφική Δεν αντικαθίσταται από προστατευόμενη ως πνευματική ιδιοκτησία ονομασίας Έκτο Παράρτημα Annex VI.pdf

17 Κατάλογος συστατικών. Συστατικά: φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας σε βάρος Νέα υποχρέωση νανοϋλικά αναγράφονται με το όνομα τους ακολουθεί η λέξη (νάνο) Παράρτημα 7 τεχνικοί κανόνες Annex VII.pdf Πρόσθετα: Κατηγορία: ειδικό όνομα ή αριθμό, Π.Χ Συντηρητικό: σορβικό κάλιο ή Ε202 Προσοχή στα αλλεργιογόνα π.χ. διοξείδιο του θείου >10mg πρέπει να αναφέρεται με το όνομα του όχι με τον αριθμό Ε. Εξαιρέσεις π.χ. νωπά φρούτα, αεριούχα νερά, ξύδι, τυρί γάλα κλπ (άρθρο 19)

18 Αλλεργιογόνα Πιο κάτω:

19 Ποσότητα ορισμένων συστατικών ( όπου απαιτείται).
Πότε απαιτείται: συστατικά ή κατηγορία συστατικών στην ονομασία συστατικά ή κατηγορία συστατικών εικόνες Ουσιαστικής σημασίας για το χαρακτηρισμό τροφίμου Πως εκφράζεται: %, Που: είτε στη ονομασία πώλησης ή δίπλα απ’ αυτήν ή στο κατάλογο συστατικών. Εξαιρέσεις Παράρτημα 8 Annex VIII.pdf

20 Καθαρή ποσότητα του τροφίμου
Σε μονάδες μάζας : Στερεά – g, Kg Όγκος: Υγρά – l, ml, Εξαιρέσεις Παράρτημα 9 Annex IX.pdf

21 Όταν ένα στερεό τρόφιμο παρουσιάζεται σε υγρό κάλυψης, αναγράφεται και το στραγγισμένο βάρος του τροφίμου αυτού.

22 Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από (μέρα)
Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και η τελική ημερομηνία ανάλωσης. Τελική ημερομηνία ανάλωσης (ανάλωση έως) σχετίζεται με την ασφάλεια των τροφίμων μικροβιολογικώς ευάλωτα τρόφιμα μετά τη λήξη μη ασφαλή. Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας σχετίζονται με την ποιότητα μετά τη λήξη δεν θεωρούνται μη ασφαλή. Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από (μέρα) Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος (σε άλλες περιπτώσεις) Εξαιρέσεις: Παράρτημα 10 Annex X.pdf

23 Υποχρεωτικές ενδείξεις συνέχεια
Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης όπου απαιτείται.( το όνομα , η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση που αναγράφονται στην ετικέτα δεν συνιστούν ένδειξη σχετική με τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης)

24 Χώρα καταγωγής «Χώρα καταγωγής» ορίζεται ως η χώρα όπου τα εμπορεύματα παράγονται εξ ολοκλήρου στην χώρα αυτή, ή όπου για την παραγωγή του εμπορεύματος μεσολάβησαν δύο ή περισσότερες χώρες η χώρα καταγωγής θεωρείται η χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία μεταποίηση ή ουσιαστική επεξεργασία, οικονομικά δικαιολογημένη, σε επιχείρηση εξοπλισμένη για το σκοπό αυτό και η οποία κατέληξε στην κατασκευή ενός νέου προϊόντος ή ενός προϊόντος που αντιπροσωπεύει σημαντικό στάδιο παραγωγής. «Τόπος προέλευσης» ορίζεται οποιοσδήποτε τόπος από τον οποίο αναγράφεται ότι προέρχεται ένα τρόφιμο και ο οποίος δεν είναι η χώρα καταγωγής

25 Χώρα καταγωγής/Τόπος προέλευσης Υποχρεωτικά
Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης αναγράφονται υποχρεωτικά: Όταν ορίζεται σε κάθετη ενωσιακή νομοθεσία π.χ: Παρθένα ελαιολάδα Μέλι Βόειο κρέας Νωπά οπωροκηπευτικά Ιχθύες Κρέας πουλερικών που εισάγεται από Τρίτες χώρες.

26 Χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης
2. όταν η μη αναγραφή τους ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική χώρα καταγωγής ή τον πραγματικό τόπο προέλευσης του τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο σύνολό της υπονοούν ότι το τρόφιμο έχει διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο προέλευσης·

27 3. για το κρέας των κωδικών συνδυασμένης ονοματολογίας («ΣΟ») που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙ. (νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών) Η εφαρμογή του παρόντος στοιχείου υπόκειται στην έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο Εκτελεστικός Κανονισμός pdf Σχετικά με τον Εκτελεστικό Κανονισμό, θα επεκταθεί περαιτέρω η κ. Νικολακοπούλου

28 Χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης
Νέα Διάταξη: Σε περίπτωση που αναφέρεται η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης τροφίμου και δεν είναι ίδια με τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού του: α) αναφέρεται επίσης η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του εν λόγω πρωταρχικού συστατικού· ή β) αναφέρεται ότι η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης τού πρωταρχικού συστατικού είναι διαφορετικός από αυτόν του τροφίμου.

29 Υποχρεωτικές ενδείξεις – συνέχεια
Οδηγίες χρήσης εφόσον η παράλειψη τους θα δυσχέραινε τη σωστή χρήση του τροφίμου. Η αναγραφή του αποκτηθέντος κατ΄όγκο αλκοολικού τίτλου για τα ποτά με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη μεγαλύτερη από 1,2%.* Διατροφική δήλωση (πιο κάτω) * Στο ίδιο οπτικό πεδίο( ονομασία, καθαρό βάρος, αλκοολικός τίτλος).

30 Πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις
Πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις Προβλέπονται για συγκεκριμένους τύπους ή κατηγορίες τρόφιμων. Συγκεντρωμένες στο παράρτημα ΙΙΙAnnex III.pdf Υπάρχουν 6 κατηγορίες τροφίμων 1. Τρόφιμα συσκευασμένα σε ορισμένα αέρια 2.Τρόφιμα που περιέχουν γλυκαντικά 3.Τρόφιμα που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ ή το μετά αμμωνίου άλας του. 4.Ποτά με υψηλή περιεκτικότητα καφεΐνης ή τρόφιμα με προσθήκη καφεΐνης. 5.Τρόφιμα στα οποία έχουν προστεθεί φυτοστερόλες, φυτοστανόλες ή φυτοστανολεστέρες 6.Κατεψυγμένο κρέας, κατεψυγμένα παρασκευάσματα κρέατος και κατεψυγμένα μη μεταποιημένα προϊόντα αλιείας.

31 Π.χ 1. Τρόφιμα συσκευασμένα σε ορισμένα αέρια
Τρόφιμα που η διάρκεια διατήρησης τους παρατείνεται με τη χρήση αερίων συσκευασίας πρέπει να υπάρχει η ένδειξη « συσκευασμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα»

32 Πώς δηλώνεται η ημερομηνία καταψύξης ή πρώτης κατάψυξης
Προηγούνται οι λέξεις < καταψύχθηκε στις …> Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο στοιχείο 1 συνοδεύονται : Από την ίδια την ημερομηνία ή Από αναφορά, η οποία παραπέμπει στο σημείο της επισήμανσης όπου αναγράφεται η ημερομηνία. 3. Η ημερομηνία συνίσταται, κατά σειρά, από την ημέρα, τον μήνα και το έτος και αναγράφεται σε μη κωδικοποιημένη μορφή.

33 Νέες απαιτήσεις επισήμανσης για 6 χρωστικές
Καν. 1333/2008, άρθρο 24 Κίτρινο Sunset (E 110), Κίτρινο Κινολίνης (E 104), Καρμοϊσίνη (Ε 122), Ερυθρό Allura (E 129), Ταρτραζίνη (Ε102), Πονσώ 4R (Ε124) Επιπρόσθετη πληροφορία «μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή στα παιδιά».

34 Παρουσίαση υποχρεωτικών ενδείξεων
οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα αναγράφονται σε εμφανές σημείο, κατά τρόπον ώστε να είναι εύκολα ορατές, ευανάγνωστες και, ανάλογα με την περίπτωση, ανεξίτηλες. Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν κρύβονται, καλύπτονται, διαγράφονται ή διακόπτονται από οποιαδήποτε άλλα κείμενα ή εικόνες ή οποιαδήποτε άλλα παρεμβαλλόμενα στοιχεία. Γλωσσικές Απαιτήσεις: Σε γλώσσα εύκολα κατανοητή Αποφασίζουν τα ΚΜ για τη χρήση της γλώσσας τους (Ελληνικά) Δεν απαγορεύεται η πολύγλωσση επισήμανση

35 Παρουσίαση υποχρεωτικών ενδείξεων- Αναγνωσιμότητα ετικετών
οι υποχρεωτικές ενδείξεις όταν εμφανίζονται στη συσκευασία ή την ετικέτα που τοποθετείται σε αυτήν, αναγράφονται στη συσκευασία ή την ετικέτα κατά τέτοιον τρόπον ώστε να διασφαλίζεται σαφώς η αναγνωσιμότητα, με χαρακτήρες μεγέθους γραμματοσειράς της οποίας το ύψος x, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV,Annex IV.pdf είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1,2 mm.

36 Παρουσίαση υποχρεωτικών ενδείξεων Αναγνωσιμότητα ετικετών
Στην περίπτωση συσκευασιών ή περιεκτών των οποίων η μέγιστη επιφάνεια είναι μικρότερη από 80 cm2 , το ύψος x του μεγέθους γραμματοσειράς που αναφέρεται στην παράγραφο 2 είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 0,9 mm.

37 Παρουσίαση υποχρεωτικών ενδείξεων
Η Ονομασία του Τροφίμου, η Καθαρή ποσότητα του τροφίμου και ο αλκοολικός τίτλος ευρίσκονται στο ίδιο οπτικό πεδίο. Τα πιο πάνω δεν ισχύει στις περιπτώσεις: υάλινων φιαλών προοριζόμενων να επαναχρησιμοποιηθούν, οι οποίες φέρουν ανεξίτηλη ένδειξη και, ως εκ τούτου, δεν φέρουν ετικέτα, δακτύλιο ή ταινία λαιμού, Στην περίπτωση συσκευασιών ή περιεκτών των οποίων η μεγαλύτερη επιφάνεια έχει εμβαδόν μικρότερο από 10 cm2

38 Παρουσίαση αλλεργιογόνων
Η ονομασία της ουσίας ή του προϊόντος όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση της ονομασίας από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών, παραδείγματος χάριν μέσω της ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ, της μορφής ή του χρώματος του φόντου Συστατικά : Αλεύρι σίτου, νερό , αυγά, ξύδι, γάλα

39 Παρουσίαση αλλεργιογόνων
Αν δεν υπάρχει κατάλογος συστατικών, η αναγραφή των ενδείξεων των αλλεργιογόνων περιλαμβάνει τη λέξη «περιέχει», ακολουθούμενη από την ονομασία της ουσίας ή του προϊόντος όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα II. (π,χ. Αλκοολούχα ποτά) Σε περίπτωση που διάφορα συστατικά ή τεχνολογικά βοηθήματα τροφίμων προέρχονται από μία μόνη ουσία ή προϊόν που απαριθμείται στο παράρτημα II, διευκρινίζεται στην επισήμανση για κάθε σχετικό συστατικό ή τεχνολογικό βοήθημα.

40 Παρουσίαση αλλεργιογόνων
Η αναγραφή των αλλεργιογόνων δεν απαιτείται σε περιπτώσεις όπου η ονομασία του τροφίμου αναφέρεται σαφώς στην εν λόγω ουσία ή προϊόν. (πχ. Σοκολάτα με γάλα)

41 Παρουσίαση αλλεργιογόνων Μη προσυσκευασμένα Τρόφιμα
Εθνική Νομοθεσία (Κανονισμοί) Οι περί Παροχής Πληροφοριών για τα Τρόφιμα στους Καταναλωτές Κανονισμοί του 2014.doc

42 Πώληση εξ’ αποστάσεως στην περίπτωση προσυσκευασμένων τροφίμων που διατίθενται προς πώληση με επικοινωνία εξ αποστάσεως: οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα, εκτός της ημερομηνίας διατηρησιμότητας, είναι διαθέσιμες πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς και εμφανίζονται στο υλικό που υποστηρίζει την εξ αποστάσεως πώληση ή παρέχονται με άλλα κατάλληλα μέσα που καθορίζονται σαφώς από τον υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων. Όταν χρησιμοποιούνται άλλα κατάλληλα μέσα, οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα παρέχονται χωρίς πρόσθετες χρεώσεις από τον υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων προς τους καταναλωτές· και όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή της παράδοσης.

43 Πώληση εξ αποστάσεως Διαφοροποίηση προσυσκευασμένων και μη προσυσκευασμένων τροφίμων
Προσυσκευασμένα: Υποχρέωση διάθεσης όλων των υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιμα, με εξαίρεση την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης Μη Προσυσκευασμένα: Υποχρέωση διάθεσης πληροφοριών μόνο για τα αλλεργιογόνα, εκτός εάν τα εθνικά μέτρα απαιτούν την παροχή του συνόλου ή ορισμένων ενδείξεων

44 Μηχανήματα αυτόματης πώλησης
Εξαιρούνται από τους κανόνες που διέπουν την πώληση εξ΄ αποστάσεως.

45 Διατροφική Δήλωση

46 Εξαιρέσεις Συμπληρώματα Διατροφής Φυσικά Μεταλλικά Νερά
Επιφύλαξη για τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή Αλκοολούχα ποτά πάνω από 1.2% κατ’ όγκο αιθυλική αλκοόλη (Μπορεί να περιορίζεται μόνο στην ενεργειακή αξία) (αν απαιτείται) Τρόφιμα του Παραρτήματος V Annex V.pdf

47 Τι πρέπει να δηλώνεται;
ενεργειακή αξία και ποσότητες λιπαρών, κορεσμένων, υδατανθράκων, σακχάρων, πρωτεϊνών και αλατιού. Μη προσυσκευασμένα Ενεργειακή αξία ή μαζί με λιπαρά, κορεσμένα σάκχαρα και αλάτι Η ενεργειακή αξία πρέπει να δίνεται τόσο σε kJ (kilojoules) όσο και σε kcal (kilocalories). Η αξία, σε kilojoules, πρέπει να δίνεται πρώτα, ακολουθούμενη από την αξία σε kilocalories. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συντομογραφία kJ/kcal .

48 Συμπληρώνεται προαιρετικά
Μονοακόρεστα Πολυακόρεστα Πολυόλες Άμυλο Εδώδιμες ίνες Βιταμίνες ή τα ανόργανα συστατικά

49 Πως πρέπει να δηλώνεται
Υπολογισμός ανά 100g/ml ή ανά μερίδα /μονάδα κατανάλωσης νοουμένου ότι αυτές ορίζονται ποσοτικά. Επίσης ως ποσοστό των Προσλαμβανόμενων Ποσοτήτων Αναφοράς (ΠΠΑ) Όπου παρέχεται δήλωση σχετικά με τις βιταμίνες δίνεται και ως ποσοστό των ΠΠΑ. Όπου δίνονται πληροφορίες σύμφωνα με το Π.Π.Α. δήλωση «ΠΠΑ ενός μέσου ενήλικα 8400kj/2000 kcal

50 Ποιες βιταμίνες και ανόργανα συστατικά μπορούν να φέρουν επισήμανση;
Οποιαδήποτε από τις βιταμίνες ή τα ανόργανα στοιχεία, αν υπάρχει σε σημαντικές ποσότητες. Η σημαντική ποσότητα υπολογίζεται ως εξής: — 15 % των διατροφικών τιμών αναφοράς που ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα και παρέχεται από 100 g ή 100 ml στην περίπτωση προϊόντων εκτός από ποτά, — 7,5 % των διατροφικών τιμών αναφοράς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και παρέχονται από 100 ml, στην περίπτωση ποτών, ή — 15 % των διατροφικών τιμών αναφοράς που ορίζονται στον παρακάτω πίνακα ανά μερίδα, εάν η συσκευασία περιέχει μία μόνο μερίδα. Π.Χ για να υπάρξει τροφικός ισχυρισμός ότι το τρόφιμο περιέχει πηγή βιταμίνης C τότε αυτό πρέπει να περιέχει τουλάχιστο 15% της ΠΠΑ δηλαδή 80mg Χ 15% = 12mg και άνω. Αν περιέχει 40mg τότε πρέπει να αναγράφει στην σήμανση βιταμίνη C 50% που είναι το επί τοις εκατό ποσοστό που αναλογεί στην ΣΗΔ

51 Διατροφικές τιμές αναφοράς (NRV)
Βιταμίνες και ανόργανα άλατα που μπορούν να δηλώνονται Διατροφικές τιμές αναφοράς (NRV) Βιταμίνη A (μg) 800 Βιταμίνη D (μg) 5 Βιταμίνη E (mg) 12 Βιταμίνη K (μg) 75 Βιταμίνη C (mg) 80 Θειαμίνη (mg) 1,1 Ριβοφλαβίνη (mg) 1,4 Νιασίνη (mg) 16 Βιταμίνη B6 (mg) Φολικό οξύ (μg) 200 Βιταμίνη B12 (μg) 2,5 Βιοτίνη (μg) 50 Παντοθενικό οξύ (mg) 6 Κάλιο (mg) 2 000 Χλώριο (mg) Ασβέστιο (mg) Φωσφόρος (mg) 700 Μαγνήσιο (mg) 375 Σίδηρος (mg) 14 Ψευδάργυρος (mg) 10 Χαλκός (mg) 1 Μαγγάνιο (mg) 2 Φθόριο (mg) 3,5 Σελήνιο (μg)  55 Χρώμιο (μg) 40 Μολυβδαίνιο (μg) Ιώδιο (μg) 150

52 Ποια είναι η ποσότητα αναφοράς για τη διατροφική δήλωση;
Ενέργεια ή θρεπτική ουσία Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς Ενέργεια 8 400 kJ/2 000 kcal Συνολικά λιπαρά 70 g Κορεσμένα 20 g Υδατάνθρακες 260 g Σάκχαρα 90 g Πρωτεΐνες 50 g Αλάτι 6 g

53 Ποιες διατροφικές πληροφορίες μπορούν να επαναληφθούν στη συσκευασία;
Ορισμένες από τις υποχρεωτικές διατροφικές πληροφορίες της επισήμανσης μπορούν να επαναληφθούν στη συσκευασία, στο κύριο οπτικό πεδίο («εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας»), χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μορφές: την ενεργειακή αξία ή την ενεργειακή αξία και την ποσότητα των λιπαρών, κορεσμένων, σακχάρων και αλατιού. Σε αυτήν την επαναλαμβανομένη δήλωση εφαρμόζονται οι κανόνες για το ελάχιστο μέγεθος

54 Πώς μπορεί να καθοριστεί η περιεκτικότητα σε θρεπτικές ουσίες ενός τροφίμου ;
Οι δηλούμενες τιμές είναι μέσες τιμές βασιζόμενες: - στην ανάλυση του τροφίμου· - σε υπολογισμό με βάση τις γνωστές ή τις πραγματικές μέσες τιμές των συστατικών που χρησιμοποιήθηκαν· ή - σε γενικώς τεκμηριωμένα και αποδεκτά στοιχεία.

55 Πότε εφαρμόζονται οι νέοι κανόνες για τη διατροφική επισήμανση;
Οι νέοι κανόνες για τη διατροφική επισήμανση εφαρμόζονται από τη 13η Δεκεμβρίου Τα τρόφιμα που διατέθηκαν στην αγορά ή επισημάνθηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία, μπορούν να διατίθενται στην αγορά μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

56 Εάν οι επιχειρήσεις επιλέξουν να παρέχουν διατροφικές πληροφορίες σε προαιρετική βάση, από τις 13 Δεκεμβρίου 2014 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2016, τότε πρέπει να τηρούν τους κανόνες για την παρουσίαση και το περιεχόμενο που ορίζονται στον κανονισμό σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

57 Στην περίπτωση που διατυπώνεται ισχυρισμός για τη διατροφή και/ή την υγεία ή προστίθενται βιταμίνες και/ή ανόργανα συστατικά σε τρόφιμο, η υποχρεωτική διατροφική δήλωση πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα στους καταναλωτές από τις 13 Δεκεμβρίου 2014.

58 Πρόσθετες αναφορές έκφρασης και παρουσίασης
μπορούν να γνωστοποιούνται με άλλες μορφές έκφρασης και/ή να παρουσιάζονται με τη χρήση γραφικών ή συμβόλων, επιπλέον των λέξεων ή των ψηφίων κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια αρχή καθώς και την Επιτροπή. Π.χ. Traffic lights (UK), Keyhole , κ.α

59

60 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Υγειονομικός Λειτουργός Υγειονομικές Υπηρεσίες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google