Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελληνική παλαιογραφία

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελληνική παλαιογραφία"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελληνική παλαιογραφία
Μικρογράμματη γραφή

2 Από πού προήλθε η μικρογράμματη γραφή;
Από την ελληνορωμαϊκή επισεσυρμένη

3 Τι ήταν και πότε διαμορφώθηκε η ελληνορωμαϊκή επισεσυρμένη;
Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και εξελληνισμένες περιοχές: παράλληλη χρήση δύο συστημάτων γραφής

4 Η πορεία από την μεγαλογράμματη στη μικρογράμματη γραφή
Μεγαλογράμματη γραφή --- ως τον τρίτο αιώνα μ.Χ. Κοινή επισεσυρμένη γραφή (επίσης μεγαλογράμματη Λατινική γραφή Μορφή μικρογράμματης νωρίτερα Ελληνορωμαϊκή επισεσυρμένη Ακμάζει τον πέμπτο αιώνα

5 Βυζαντινή επισεσυρμένη
5ος αιώνας: δύο τύποι, πολυάριθμα συμπλέγματα, εγκατάλειψη συνεχούς γραφής, συνδυασμοί γραμμάτων

6 Η ιστορία της διακρίνεται σε 4 περιόδους
Μικρογράμματη γραφή: Η ιστορία της διακρίνεται σε 4 περιόδους

7 Α. αρχαιότατοι κώδικες Ως τα μέσα του 10ου αιώνα

8 Β. αρχαίοι κώδικες Ως τα μέσα του 13ου αιώνα

9 Γ. μεταγενέστεροι κώδικες
Από την εποχή του βυζαντινού προουμανισμού ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης

10 Δ. νεώτεροι κώδικες Ως τα τέλη του 15ου αιώνα

11 Τι ονομάζουμε μεταγραφή;

12 Ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζει η μεγαλογράμματη γραφή έναντι της μικρογράμματης;

13 Τι συμβαίνει με το β;

14 Δοκιμάστε να σχηματίσετε το Γ γρήγορα χωρίς να σηκώσετε το στυλό σας
Δοκιμάστε να σχηματίσετε το Γ γρήγορα χωρίς να σηκώσετε το στυλό σας. Τι παρατηρείτε;

15 Δοκιμάστε να σχηματίσετε το Δ με μια κίνηση και να το ενώσετε με το επόμενο γράμμα χωρίς να σηκώσετε το στυλό σας. Τι παρατηρείτε;

16 Παρατηρήστε το η.

17 Πώς σχηματίζετε το κ;

18 Τι παρατηρείτε σχετικά με το π;

19 Τι σας θυμίζει το φ;

20 Στη μικρογράμματη γραφή:
Χρήση τόνων και πνευμάτων, χωρισμός λέξεων

21 Τι ονομάζουμε ημικεφαλαιογράμματη;

22 Μικρογράμματη γραφή και πνευματική ζωή στο Βυζάντιο του 9ου αιώνα:
Ομάδα λογίων που δίνει ώθηση στη μελέτη και αντιγραφή χειρογράφων

23 Ποια είναι μια μεγάλη διαφορά μεταξύ μεγαλογράμματης και μικρογράμματης γραφής;
Στην πρώτη αναγνωρίζουμε τυποποιήσεις, στη δεύτερη ακόμη και το χέρι του συγκεκριμένου αντιγραφέα.

24 Αμιγής μικρογράμματη: τι εννοούμε με τον όρο αυτό;

25 Ενώ στην αρχή η μικρογράμματη είναι αμιγής…
στη συνέχεια ορισμένα γράμματα παίρνουν πάλι τη μεγαλογράμματη μορφή τους.

26 Για ποιο λόγο συνέβη αυτή η αντικατάσταση;

27 Τι ονομάζουμε μαργαριτόπλεκτη γραφή;
Συμμετρικά και ομοιόμορφα γράμματα, ενωμένα, αλλά έυανάγνωστα (11ος-15ος αιώνας)

28 Ανισοστρόγγυλη γραφή Αίσθηση υπερβολικής δυσαναλογίας μεταξύ κανονικών και μεγεθυμένων γραμμάτων

29 Τύποι γραφής στην Κάτω Ιταλία:
Γραφή τύπου υδρουντηνού, ρηγιανού και κρυπτοφερρατικού (τέλη 10ου αιώνα ως την εποχή του ουμανισμού)

30 Τι σημαίνουν τα τρία προηγούμενα ονόματα;

31 Και κυρίως… τι είναι η Κρυπτοφέρ(ρ)η;

32 Ψάξτε στο διαδίκτυο τον όρο Κρυπτοφέρρη ή Grottaferrata

33 Ποια η επίδραση του βυζαντινού προουμανισμού στην επικράτηση της μικρογράμματης γραφής;

34 Ποια αλλαγή παρατηρείται σχετικά με τον τρόπο αντιγραφής των κωδίκων τον 15ο αιώνα;

35


Κατέβασμα ppt "Ελληνική παλαιογραφία"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google