Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Ασκήσεις Δασικής Διαχειριστικής Ι Διδάσκων Δημήτριος Καραμανώλης, Επίκουρος Καθηγητής Άσκηση 5.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Ασκήσεις Δασικής Διαχειριστικής Ι Διδάσκων Δημήτριος Καραμανώλης, Επίκουρος Καθηγητής Άσκηση 5."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Ασκήσεις Δασικής Διαχειριστικής Ι Διδάσκων Δημήτριος Καραμανώλης, Επίκουρος Καθηγητής Άσκηση 5

2 Διαχειριστής δημοσίου δάσους έκτασης 10.000 Ha αναπτύσσει σχεδιασμό για πολλαπλή χρήση. Η μισή έκταση είναι υψηλής ποιότητας τόπου και η άλλη μισή χαμηλής ποιότητας τόπου. Ο σχεδιασμός πρέπει να λάβει υπόψη του τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών, υλοτόμων, περιβαλλοντολόγων και της αναψυχής. Έτσι θα πρέπει να κατανεμηθούν τα 10.000 Ha σε καθένα από τα τρία είδη διαχείρισης: (Μ1) άγρια φύση, (Μ2) εντατική ξυλοπαραγωγή, (Μ3) μετατροπή σε λιβαδοτόπους. Η παραγωγή κατ’έτος και Ha, κάτω από κάθε είδος διαχείρισης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Απόδοση Παραγωγή κατ ’ έτος και Ha Υψηλή ποιότηταΧαμηλή ποιότητα Μ1Μ2Μ3Μ1Μ2Μ3 Ξυλοπαραγωγή (m 3 )01,8000,660 Βοσκήσιμη ύλη (ζωικές μονάδες ανά μήνα) 00,701,32,6 Νερό (Ha · m) 0,330,350,730,250,260,30 Ίζημα από διάβρωση (m 3 )0,010,0150,030,0150,0250,03 Διάχυτη αναψυχή (rvd)00,500 0 Αναψυχή άγριας φύσης (rvd) 2,000 00

3 Σχηματίστε το υπόδειγμα στόχων με τους παρακάτω στόχους: 1.Ξυλοπαραγωγή ίση με 2.000 m 3 2.Παραγωγή βοσκήσιμης ύλης ίση με 10.000 Ζ.Μ./Μήνα 3.Παραγωγή νερού ίση με 4.000 Ha · m 4.Διάβρωση ίση με 215 m 3 5.Διάχυτη αναψυχή ίση με 500 rvd (recreation visitor days) 6.Αναψυχή σε άγρια φύση ίση με 4.000 rvd Οι αρχικές επιθυμίες του Διαχειριστή είναι: 1.Ξυλοπαραγωγή τουλάχιστον 2.000 m 3 2.Παραγωγή βοσκήσιμης ύλης τουλάχιστον 10.000 Ζ.Μ./Μήνα 3.Παραγωγή νερού τουλάχιστον 4.000 Ha · m 4.Διάβρωση όχι μεγαλύτερη από 215 m 3 5.Διάχυτη αναψυχή τουλάχιστον 500 rvd 6.Αναψυχή σε άγρια φύση τουλάχιστον 4.000 rvd

4 Για χαμηλές ποιότητες τόπου θέτω x 1 l, x 2 l, x 3 l και για υψηλή αντίστοιχα x 1 h, x 2 h, x 3 h. Πρώτος στόχος η ξυλοπαραγωγή οπότε: 1.0x 1 h + 1,8x 2 h + 0x 3 h +0x 1 l 0,66x 2 l + 0x 3 l + W - - W + = 2000m 3W - Για τη παραγωγή βοσκήσιμης ύλης: 2. 0x 1 h + 0,7x 2 h + 0x 1 l + 1,3x 2 l + 2,6x 3 l + B - - B + =10.000B - Για την παραγωγή νερού: 3. 0,33x 1 h + 0,35x 2 h + 0,73x 3 h +0,25x 1 l + 0,26x 2 l + 0,3x 3 l + L - - L + = 4.000 Ha · mL - Για τη διάβρωση: 4. 0,01x 1 h + 0,015x 2 h + 0,03x 3 h +0,015x 1 l + 0,025x 2 l + 0,03x 3 l + D - - D + = 215 m 3D + Για την αναψυχή: 5. 0,1x 1 h + 0,5x 2 h + 0x 3 h +0x 1 l + 0,5x 2 l + 0x 3 l + R - - R + = 500 rvdR - Για το 2 ο είδος αναψυχής: 6. 2x 1 h + 0x 2 h + 0x 3 h +2x 1 l + 0x 2 l + 0x 3 l + S - - S + = 4000 rvdS - Για την έκταση: 7. x 1 l + x 2 l + x 3 l = 5000 Ha 8. x 1 h + x 2 h + x 3 h = 5000 Ha Αντικειμενική συνάρτηση: 5W - + B - + 2,5L - + 46,5D + 20R - + 2,5S - = min 5W - + B - + 2,5L - + 46,5D + 20R - + 2,5S - = min

5 Πιθανά θέματα για εξετάσεις: Να δοθεί ο πίνακας γραμμικού προγραμματισμού κενός σε ορισμένα πεδία ώστε να συμπληρωθεί και να αιτιολογηθεί η συμπλήρωση. Να δοθεί το αποτέλεσμα της άσκησης (εκτάση ανάλογα με το διαχειριστικό σχέδιο) και να ζητηθεί ποιο θα επιλεγεί και γιατί.


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Ασκήσεις Δασικής Διαχειριστικής Ι Διδάσκων Δημήτριος Καραμανώλης, Επίκουρος Καθηγητής Άσκηση 5."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google